Rodzinny Ogród Działkowy im. Władysława Reymonta w Łodzi 2014 by LK

 

W dniu 10 marca 1945 r. z inicjatywy Wydziału Plantacji Miejskich miasta Łodzi powołano do życia Komitet Ogrodów Działkowych miasta Łodzi.

W skład Komitetu Organizacyjnego Ogrodów  Działkowych przy ul. Żródłowej weszli:

- ob. T. Gnatowski   pełniący funkcje prezesa

- ob. H. Macke   pełniący funkcje sekretarza

- ob. E Grochowalska   pełniąca funkcje skarbnika


Instruktorem ogrodów i kierownikiem prac organizacyjnych ob. Małachowski Roman pracownik Wydziału Plantacji Zarządu Miejskiego.    

08. IV. 1945 r. - Zwołano Walne Zebranie Działkowców.

W zebraniu uczestniczyło 85 osób, zebrani dokonali wyboru Zarządu i uchwalili plan działania na rok 1945.

Pierwszym prezesem Ogrodu został ob. Ignacy Jakowicki,

ob. Eugenia Grochowalska - V-ce Prezesem,       

ob. Henryk Macke - Sekretarzem,

ob. Lucyna Jagiełło - Skarbnikiem,

ob. Bronisław Galiński - Gospodarzem,

ob. Roman Małachowski - Instruktorem.

 

Na ogólnym zebraniu działkowców w dniu 17 czerwca 1945 roku ogrodowi nadano nazwę im.  "Władysława Stanisława Reymonta".

9 III 1949 r. - w związku z nową ustawą o ogrodach działkowych przyjęto nową nazwę zamiast Towarzystwo Ogrodów Działkowych - Pracowniczy Ogród Działkowy im. Wł. Reymonta.

18 VI 1947 r. rozpoczęto budowę ogrodzenia od strony ul. Źródłowej, Spornej i kanału rzeki Łódki.

6 IX 1951 r. nastąpiło pierwsze otwarcie w Naszym ogrodzie wystawy ogólnokrajowej z udziałem 17-stu województw. Ogród za wystawę i stoisko w pawilonie otrzymał I-szą nagrodę w postaci pełnego usprzętowania do radiofonizacji ogrodu działkowego.

 

 

14 IX 1952 r. na lokalnej wystawie osiągnięć i plonów POD

im. Wł. Reymonta zajmuje I-sze miejsce.

19 I 1963 r. w świetlicy POD odbyło się pierwsze wesele.

13-14 IX 1963 r. dokonano z ramienia KR POD lustracji ogrodu

i działalności organizacyjnej. W ocenie lustratora Sergiusza Sytego Ogród im. Wł. Reymonta zasługiwał na wyróżnienie.

25 II 1964 r. decyzją KRPOD przy CRZZ ogrodowi przyznano I-szą nagrodę w skali kraju za prace społeczne w 1963r.

28 III 1966 r. Krajowa Rada POD przy CRZZ przyznała nagrodę i list pochwalny głównemu gospodarzowi ogrodu - Kazimierzowi Sobolewskiemu za wkład pracy społecznej w rozwój ogrodu działkowego.

 

(Źródło: kroniki prowadzone przez Henryka Macke)

 

ARCHIWALNE WPISY DO KRONIKI Z OKRESU
LAT 1945-1963 MOŻNA PRZECZYTAĆ TUTAJ

 

 

dokument z 1951 roku potwierdzający zgłoszenie

Wystawy Pracowniczych Ogrodów Działkowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Tam gdzie była kolebka naszego miasta

 

Wielki głaz pamiątkowy w miejscu, gdzie mieściła się Stara Łodzia. Nie wszyscy łodzianie wiedzą, gdzie stała stara wioska wspomniana w dokumentach z 1332 roku zwana "Stara Łodzia" - wioska, która nadała imię naszemu miastu i była kolebką dzisiejszej Łodzi. To właśnie na terenie Naszego Ogrodu Działkowego im. Wł. Reymonta leżała "Stara Łodzia", czego dowodem jest ustawiony olbrzymi głaz przez Towarzystwo Przyjaciół Łodzi. Głaz ten TPŁ otrzymało w darze od Centralnego Biura Technicznego Przemysłu Maszyn Włókienniczych, którego załoga odkryła przy ul. Gdańskiej 86.

ŁK

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dodano: 15.06.2016 r.

HISTORIA OGRODU

 

Zachęcamy nowych działkowców do poznania historii naszego ogrodu, który istnieje już 71 lat.
W 2015 roku obchodziliśmy uroczyście jubileusz 70-lecia powstania ogrodu na którym zagrał i zatańczył młodzieżowy zespół folklorystyczny z Lipiec Reymontowskich (patrz galeria 2015). O tworzeniu ogrodu bardzo ładnie i opisowo opowiedzą Państwu zachowane kroniki ogrodu z lat 1945-1965, prowadzone przez ludzi z pasją i zacięciem - takim ogrodowym kronikarzem był pan Macke. Aby obejrzeć te kroniki, wystarczy przyjść do biura w godzinach urzędowania (lub częściowo obejrzeć na naszej stronie  w zakładce kronika archiwalna).
Wspomniane archiwa z pewnością pomogą Państwu poznać historię starego ogrodu.

Zapraszam
Zuzanna

ZK/ŁK


Dodano: 15.06.2016 r.

Spacer po Ogrodzie Reymonta

 

Zachęcamy nowych działkowców do spaceru po naszym starym ogrodzie.

 • Napotkacie Państwo po drodze pasiekę z której miód kupują działkowcy do dzisiaj (patrz pasieka ogrodu).

 • Dalej dostrzeżecie Państwo duży, pamiątkowy głaz, wskazujący skąd wywodzi się miasto Łódź, którym opiekuje się pan Jan z działki 110A

 • Zobaczycie również przydrożną kapliczkę w której latem pali się ognik, założona przez rodziców obecnej działkowiczki, która do dziś kultywuje tradycję.
  Warto ją zobaczyć choć prymitywna w swoim wyglądzie jest symbolem i przywołuje w pamięci odległe czasy.

 • Obiekt świetlicy - kiedyś była to ogromna wiata, która przez wiele lat przechodziła modernizację.
  Dziś jest obiektem nadającym się do całorocznego użytku - odbywają się w niej zebrania, wesela, chrzciny i inne uroczystości rodzinne, ale również imprezy okazjonalne.

 • Duże, stare drzewa, które warto obejrzeć na całym terenie ogrodu. Z uwagi na ich wiek i różnorodność, skrywają historię naszego ogrodu.

 • Z okazji jubileuszu 70-lecia powstania ogrodu w 2015 roku posadzono przy świetlicy piękne drzewo "platan".
  Drzewo ma swoją tabliczkę znamionową z historycznym przesłaniem od fundatorów, czyli od obecnego zarządu i sympatyków.

 • W ogrodzie spotkacie Państwo sześć tablic informacyjnych, usytuowanych w pobliżu bramek wejściowych. Informacje na tablicach mówią o bieżącym życiu ogrodu i sprawach ważnych dla jego społeczności.

 • Spotkacie Państwo także biuro ogrodu, którego remont przeprowadzono w 2009 roku, dzięki temu jest miło tam wejść w oczekiwaniu na 'załatwienie' swojej sprawy.

 • Obok budynku widzimy plan sytuacyjny ogrodu z nazwami alejek.

 • Działki też za żywopłotami skrywają wiele ciekawostek. Można poprosić o wejście i zobaczyć świat działkowców na tym małym skrawku ziemi.

 • Ogród nasz sąsiaduje ze szpitalem dziecięcym, z Parkiem Ocalałych, ze szpitalem MSWiA, a także z ulicą Sporną, gdzie drewniane domy są nadzorowane przez konserwatora zabytków.

Miłego spaceru
Zuzanna

ZK/ŁK

 

 

 ul. Źródłowa 36/38, 91-735 Łódź

  504 165 304

rod.reymonta@wp.pl

 

 

Polski Związek Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe w W-wie

Rodzinny Ogród Działkowy

im. Władysława Reymonta w Łodzi