Polski Związek Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe w W-wie

Rodzinny Ogród Działkowy

im. Władysława Reymonta w Łodzi

 

 

 ul. Źródłowa 36/38, 91-735 Łódź

  504 165 304

rod.reymonta@wp.pl

 

 

 

 

 

Dodano: 17.12.2022r.

 

W DNIACH  21.12 ORAZ 28.12.2022r.
BIURO OGRODU BĘDZIE ZAMKNIĘTE

 

Informujemy, że w dniu 21 grudnia oraz 28 grudnia 2022 roku
biuro ogrodu będzie zamknięte.
Przepraszamy za niedogodność
i zapraszamy do kontaktu e-mail lub telefonicznego.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 26.11.2022r.

 

ZAMKNIĘCIE BRAMY WJAZDOWEJ
I FURTEK WEJŚCIOWYCH NA OKRES ZIMOWY

    

W związku z podjętą uchwałą na posiedzeniu zarządu, informujemy:

 

Od 1 grudnia 2022 do 31 marca 2023 roku nastąpi:

  • zamknięcie bramy wjazdowej do ogrodu,

  • zamknięcie furtki dla pieszych przy bramie wjazdowej,

  • zamknięcie furtki dla pieszych od ul. Brzeskiej.

 

Przypominamy raz jeszcze o zamykaniu pozostałych
furtek wejściowych przekręcając zamek na klucz.

 

 

ZARZĄD ROD

 

ŁK


Dodano: 13.11.2022r.

 

PIERWSZE WŁAMANIA DO ALTAN W NASZYM ROD

 

W dniu wczorajszym miały miejsce pierwsze włamania
do altan działkowych w sezonie jesienno zimowym.
Zarząd ROD współpracuje z dzielnicowym rejonu nr 13.

 

Przypominamy o zabezpieczeniu mienia na okres jesienno-zimowy
(zabranie z altan wartościowych przedmiotów oraz narzędzi).

 

Szczególnie w tym okresie pamiętajmy o zamykaniu
furtek wejściowych przekręcając zamek na klucz.

 

Prosimy również w tym okresie o sprawdzanie sąsiednich altan
a każde włamanie/szkody należy zgłaszać Policji.

 

V KOMISARIAT / REWIR II

UL. ORGANIZACJI WIN NR 5

TEL. OFICER DYŻURNY  47 841 15 56,  42 640 69 30

 

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 12.11.2022r.

 

ZAMKNIĘCIE PERGOLI ŚMIETNIKOWEJ

 

Zgodnie z wcześniejszymi komunikatami przypominamy raz jeszcze, że pergola śmietnikowa została zamknięta od 1 listopada 2022 roku.

W związku z powyższym zabrania się składowania odpadów w tym miejscu
oraz na terenach wspólnych ogrodu.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 23.10.2022r.

 

NIEUREGULOWANE PŁATNOŚCI ZA ROK 2022

 

Wszystkim działkowcom, którzy nieuregulowali wpłat za rok 2022
przypominamy o dokonaniu płatności. Na początku maja zostały rozdane
oraz wysłane pocztą tradycyjną gotowe druki wpłat.

 

Działkowcu, jeżeli nie otrzymałeś druku z naliczonymi opłatami zgłoś się do biura zarządu:

- osobiście w dniach urzędowania,

- telefonicznie w dniach urzędowania,

- e-mail (rod.reymonta@wp.pl),

- SMS (504-165-304).

 

Nieterminowa wpłata skutkuje naliczenie odsetek ustawowych.
Zarząd ROD ma obowiązek wezwać na piśmie działkowca do dokonania wpłaty należności w oznaczonym terminie informując jednocześnie, że niewykonanie wezwania (w całości lub części) zagrożone jest sankcjami przewidzianymi w ustawie (m.in. możliwością wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej).

Podstawa: § 20 [Opóźnienia w uiszczeniu opłat ogrodowych]

ZARZĄD ROD

 

ŁK


Dodano: 10.09.2022r., aktualizacja: 23.10.2022r.

 

PRZYPOMINAMY O ZAKOŃCZENIU SEZONU 2022

    

W związku ze zbliżającym się końcem sezonu, informujemy:

 

Z dniem 29 października (sobota) o godz. 10:00, nastąpi:

  • wyłączenie wody i opróżnienie instalacji na okres zimowy*,

  • zamknięcie sanitariatów ogrodu*.

 

Z dniem 31 października nastąpi:

  • zamknięcie pergoli śmietnikowej,

 

Od 1 listopada szlaban ogrodu zostaje zamknięty
(nie będzie możliwości wjazdu we wtorki i środy)

 

Z dniem 1 grudnia nastąpi:

  • zamknięcie bramy wjazdowej do ogrodu.

 

Przypominamy o zabraniu na okres jesienno-zimowy sprzętu ogrodniczego i innych cennych przedmiotów z altan działkowych.

 

* w przypadku niesprzyjających prognoz atmosferycznych wyłączenie wody nastąpi wcześniej

ZARZĄD ROD

 

ŁK


Dodano: 10.09.2022r.

 

SPIS STANU MEDIÓW W SEZONIE 2022

 

Zarząd ROD informuje, że spis stanu mediów za zużycie w 2022 roku
odbędzie się we wrześniu i październiku w następujących terminach:

 

17.09 - 18.09.2022r. godz. od 10.00  do 16.00

24.09 - 25.09.2022r. godz. od 10.00  do 16.00

01.10 - 02.10.2022r. godz. od 10.00  do 16.00

 

OBECNOŚĆ DZIAŁKOWCÓW OBOWIĄZKOWA !

 

Z uwagi na rosnącą cenę energii elektrycznej w przypadku
uchylania się od spisu, energia elektryczna zostanie naliczona
w przyszłym roku po droższej cenie.

 

Podczas spisu liczników energii i wodomierzy zostaną
również skontrolowane działki pod względem stanu ich zagospodarowania
.

 

Członkowie Komisji upoważnieni
przez Zarząd ROD im. Wł. Reymonta do dokonania spisu:

 

Rejon 1 ( działki od 1 do 80) p. Marian tel. 504-008-307

Rejon 2 ( działki od 81 do 158 + 312,313,314,315,316) p. Marcin tel. 517-351-399

Rejon 3 ( działki od 159 do 238) p. Andrzej tel. 535-247-941

Rejon 4 ( działki od 239 do 311) p. Wiesław tel. 726-106-830

 

W przypadku nieobecności, to działkowiec ma obowiązek skontaktowania się z członkiem Komisji Przeglądu Działek celem umówienia innego terminu, niż te wymienione powyżej.

 

Członkowie Komisji posiadają przy sobie upoważnienie zarządu
jak również identyfikator z pieczęcią ROD,

 

Na podstawie spisu mediów zostanie sporządzone rozliczenie
i udostępnione publicznie na stronie internetowej
i w gablotach informacyjnych ogrodu.

,

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 06.09.2022r.

 

WYJAZD DO SKIERNIEWIC NA 45. ŚWIĘTO KWIATÓW OWOCÓW I WARZYW W DNIU 10.09.2022

ZOSTAŁ ODWOŁANY

 

Z uwagi na małe zainteresowanie Naszych Działkowców i ich rodzin podróżą
do Skierniewic na 45. Święto Kwiatów Owoców i Warzyw
Zarząd ROD odwołuje tego dnia zorganizowany wyjazd z przed bramy ogrodu.

Osoby, które wpłaciły opłatę za transport wraz z ubezpieczeniem, Zarząd ROD zwróci w dniu otwarcia biura, tj. w środę w godzinach 17.00 - 18.30

 

Na 455 członków Naszego ogrodu, chęć wyjazdu zgłosiło zaledwie 12 osób.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 20.07.2022r.

 

ZAMYKANIE BRAMY WJAZDOWEJ
ORAZ FURTEK DLA PIESZYCH W OGRODZIE

 

Z uwagi na niepokojące doniesienia działkowców o krążących po ogrodzie podejrzanych osobach, Zarząd ROD im. Wł. Reymonta przypomina o zamykaniu po wjeździe / wyjeździe samochodem bramy wjazdowej, jak również furtek wejściowych pieszych ze wszystkich stron ogrodu.
Dbajmy wspólnie o swoje i innych bezpieczeństwo!

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 19.06.2022r., aktualizacja: 16.07.2022r.

 

OPŁATY W 2022 ROKU

 

Zarząd ROD informuje o zbliżającym się terminie płatności opłat ogrodowych
uchwalonych na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym 23 IV 2022r.

Termin płatności to 30 czerwiec 2022 roku.

Przypominamy, że jak co roku wydrukowane rozliczenia rozdaliśmy osobiście
lub wysłaliśmy pocztą tradycyjną do działkowców. W przypadku nie otrzymania wyliczenia za rok 2022 prosimy o kontakt z biurem zarządu ROD lub obliczeniem samodzielnie opłat zgodnie z podanymi stawkami w tabeli na tablicach informacyjnych oraz stronie internetowej ogrodu w zakładce
„opłaty”

Na chwilę obecną tj. na dzień 16.07.2022r. zaksięgowano TYLKO 50% wpłat.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 11.06.2022r.

 

OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA ŹRÓDEŁ CIEPŁA I SPALANIA

 

Zarząd ROD przypomina, że każdy działkowiec posiadający w altanie ogrodowej kozy, kominki, ogrzewanie elektryczne itd. zobowiązany jest INDYWIDUALNIE
do złożenia deklaracji wynikającej z zapisów Ustawy (
Dz.U.2022.438).

Obowiązuje formularz B.

Dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021r. deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022r.
dla nowego źródła ciepła uruchomionego po 1 lipca 2021 roku termin
ten wynosi 14 dni od daty jego uruchomienia.
Brak złożenia deklaracji zagrożony jest karą grzywny!

więcej na lodz.pzd.pl

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 11.06.2022r.

 

DROŻNOŚĆ ALEJEK W NASZYM ROD


Z uwagi na informacje, jakie docierają do zarządu ROD
przypominamy wszystkim użytkownikom działek o nie zastawianiu alejek przedmiotami, kwiatami czy też workami ze śmieciami.


Alejki powinny być drożne dla służb ratowniczych i pomocniczych
ale również dla nas samych w przypadku dowiezienia materiałów budowlanych
lub innych ciężkich przedmiotów do zaspokojenia
podstawowych potrzeb działkowych.

(Regulamin ROD §34 [Alejki i drogi], pkt.2)

 

Ważne jest również regularne obcinanie żywopłotów
od boku alejki, nie tylko na wysokość.

 

Prosimy o zastosowanie się do powyższego komunikatu
dla naszego bezpieczeństwa i komfortu w użytkowaniu działki.

 

Powołana Komisja w najbliższym czasie dokona kontroli żywopłotów
a Działkowcom, którzy nie stosują się do zapisu regulaminu ROD zostaną doręczone pisma przywołujące do obcięcia żywopłotu.

 

Przypominamy również o rozpoczętym zadaniu inwestycyjnym (położenie nowej instalacji elektrycznej). W ogrodzie jest wiele alejek zarośniętych, gdzie nawet mała koparka nie będzie w stanie wjechać i wykonać wykopu.

 

Podstawa:

Regulamin ROD §52 [Żywopłoty], w całości.

Regulamin ROD §34 [Alejki i drogi], pkt.2:

"Zabrania się zwężania ciągów komunikacyjnych (alejek i dróg ogrodowych)
zwłaszcza poprzez nieuprawnione sadzenie drzew, krzewów lub innych roślin
."

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 29.04.2022r.

 

DZIAŁKOWCU - PILNUJ SWOJEGO PSA NA TERENIE ROD!

 

Na skutek zgłoszeń o wolno biegających psach w naszym ogrodzie przypominamy Działkowcom o stosowanie się do Regulaminem ROD
w szczególności
zapisu § 68  punktu 10, który zabrania
"wprowadzania i trzymania na terenie ROD psów bez smyczy i kagańca ...".

 

Apelujemy również o sprzątanie po swoich pupilach, tak jak to przewiduje
uchwała Rady Miasta Łodzi. Zapis ten mówi o niezwłocznym usuwaniu zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach publicznych.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 24.04.2022r.

OPŁATY W SEZONIE 2022

 

Na podstawie Walnego Zebrania Sprawozdawczego
ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi z dnia 23.04.2022 roku w zakładce
"opłaty" zamieszczamy szczegółowe rozliczenie w sezonie 2022.

Przypominamy, że jak co roku wydrukowane podliczenie rozdamy osobiście
lub wyślemy pocztą tradycyjną.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 09.04.2022r.

 

PERGOLA ŚMIETNIKOWA

 

Z dniem 1 kwietnia została otwarta pergola śmietnikowa.

Zasady korzystania nie zmieniły się, poniżej
przypomnimy podstawowe z nich.

 

Na terenie ROD im. Wł. Reymonta zbierane są odpady i segregowane
na pięć frakcji:

 

1. Odpady zielone - składowane luzem po lewej stronie pergoli bez opakowań
i worków.
W tym miejscu wyrzucamy liście, chwasty, drobno pocięte gałęzie. Skoszona trawa powinna pozostać w kompostowniku Działkowca.

Wywóz odpadów zaplanowany jest z częstotliwością cztery wywozy na miesiąc.

2. Szkło - zbierane w pojemniku oznaczonym "szkło".

3. Plastik i metale - zbierane w pojemniku oznaczonym "plastik i metale" - butelki typu PET zgniatamy, aby zaoszczędzić miejsce.

4. Papier - zbierane w pojemniku oznaczonym "papier" - kartony należy pociąć
i złożyć, aby zaoszczędzić miejsce.

Wywóz szkła, plastiku i metali oraz papieru zaplanowane jest z częstotliwością co dwa tygodnie (w czwartek).

5. Odpady zmieszane - wyrzucamy tutaj śmieci, których nie da się posegregować na powyższe frakcje. Odpady komunalne wywożoną są w każdy piątek.

 

Odpady po rozbiórce altan i remontach, odpady wielkogabarytowe
oraz drzewo i gałęzie wywożone są zorganizowanym przez Działkowca transportem i na jego koszt.

 

Działkowców upominamy o korzystanie z kompostowników na swoich działkach zgodnie z § 42 Regulaminu ROD, pkt. 3 "Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego
w szczególności pochodzące z działki części roślin."

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 06.04.2022r.

 

ZMIANA GODZINY OTWARCIA BIURA

 

Informujemy, że na wniosek Działkowców od 13 kwietnia 2022 roku

biuro ogrodu będzie czynne w godzinach:

17:00 - 18:30

Zapraszamy w każdą środę.

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 31.03.2022r.

 

KOMPOSTOWNIK NA KAŻDEJ DZIAŁCE

 

Zgodnie z § 42 (w całości) Regulaminu ROD przypominamy:

1. Działka musi być wyposażona w kompostownik.

2. Kompostownik oraz zamknięte pojemniki z nawozami płynnymi należy umieszczać w zacienionej części działki, w miejscu mniej widocznym w odległości co najmniej 1m od granic działki.

3. Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego
a w szczególności pochodzące z działki części roślin.

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 08.08.2021r.

 

ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

 

Zarząd ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi informuje, że uległ zmianie
numer konta bankowego na:

 

 

54 1090 2705 0000 0001 4841 5572
Santander Bank

 

Stary rachunek zostanie zamknięty 17 września (piątek) 2021 roku.


Prosimy pamiętać o podmianie rachunku w przypadku
zapisanego odbiorcy w bankowości elektronicznej.

 

Przyczyną zmiany banku jest wzrost kosztów utrzymania konta
w obecnym GetinBank.

 

W tym miejscu przypominamy ponownie, że zgodnie z przepisami PZD
wszystkie wpłaty przyjmujemy tylko na konto bankowe ROD.
(Statut PZD - § 149 ustęp 1. - zarząd ROD przyjmuje od działkowców
wszystkie wpłaty na konto bankowe).

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 10.07.2021r.

 

KORZYSTANIE Z OGÓLNODOSTĘPNYCH TOALET


W ubiegły weekend ponownie doszło do zdewastowania i złośliwego zabrudzenia toalet ogólnodostępnych w naszym ogrodzie. 
Prosimy działkowców o reagowanie na wandalizm i zgłaszanie na Policję.

 

Działkowcy, którzy opróżniają toalety turystyczne proszeni są również
o zachowanie czystości. 

 

W roku ubiegłym roku dochodziło do kradzieży kranów umywalkowych
w sanitariatach ogólnodostępnych ogrodu, dlatego zostały one
zdemontowane na stałe.

 

W przyszłości planowany jest remont toalet ogólnodostępnych
w zależności od posiadanych środków finansowych na ten cel.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 26.06.2021r.

 

KLUCZE DO BRAMEK WEJŚCIOWYCH I TOALET

 

   Przypominamy Naszym Działkowcom o możliwości zakupu kluczy do bramek wejściowych i toalet ogrodowych w godzinach otwarcia biura ogrodu po kosztach ich dorobienia (faktura za usługę do wglądu dla zainteresowanego),
10zł do furtek wejściowych oraz 20zł do toalety ogrodowej.

Dorabiane klucze są z oryginału, co gwarantuje, że będą pasować do wkładek naszych zamków nie uszkadzając ich.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 20.02.2021r.

 

KOMUNIKAT - OPŁATY ZA ŚMIECI W ŁÓDZKICH ROD W 2021

 

    Z uwagi na liczne zapytania kierowane drogą mailową oraz telefoniczną, Okręg Łódzki PZD informuje, że uchwała nr XXXVII/1157/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta Łodzi dotyczy tylko terenów zamieszkałych, a więc nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz budynkami wielolokalowymi. Powyższa uchwała nie dotyczy terenów niezamieszkałych na których powstają odpady, do których zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zostały zaklasyfikowane Rodzinne Ogrody Działkowe. Łódzkie ROD nie zostały włączone do gminnego systemu gospodarki odpadami. W związku z powyższym, Zarządy ogrodów podpisały indywidualne umowy z tymi firmami, które przedstawiły najkorzystniejsze warunki współpracy.

 

Opłata za wywóz śmieci ustalana jest indywidualnie z firmą obsługującą ogród.  Rodzinnych Ogrodów Działkowych nie obowiązuje opłata na podstawie zużycia wody.

OKRĘG ŁÓDZKI PZD

 

ŁK


Dodano: 02.01.2021r.

 

OD 2021 PŁATNOŚCI TYLKO NA KONTO BANKOWE

 

Zarząd ROD informuje, że od 01.01.2021r. WSZYSTKIE płatności będą przyjmowane na konto bankowe ogrodu. Nie będzie możliwości wniesienia opłat gotówką w biurze zarządu. Zgodnie z przepisami PZD wpłaty powinny być dokonywane na konto bankowe ROD (Statut PZD - § 149 ustęp 1. - Zarząd ROD przyjmuje od działkowców wszystkie wpłaty na konto bankowe).

 

 ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 27.08.2020r.

 

WOLNOBIEGAJĄCE PSY BEZ KAGAŃCA
ORAZ SMYCZY NA TERENACH WSPÓLNYCH

 

Z uwagi na wystąpienie przykrych sytuacji w ostatnim czasie oraz w odpowiedzi na wiele zgłoszeń działkowców o wolnobiegających psach na terenie Naszego ogrodu Zarząd ROD przypomina, że Regulamin ROD (§ 68 pkt. 10):

 

zakazuje wprowadzania i trzymania na terenie ROD psów bez smyczy
i kagańca oraz stałego utrzymywania kotów i psów na działce.

 

Poważną sprawą jest również zanieczyszczanie alejek odchodami psów użytkowników Naszych działek i osób odwiedzających ogród.

 

APELUJEMY O SPRZĄTANIE PO SWOICH PUPILACH

tak jak jest to przewidziane w uchwale Rady Miasta Łodzi.

 

Zapis ten mówi o niezwłocznym usuwaniu zanieczyszczeń spowodowanych
przez zwierzęta na terenach publicznych oraz częściach nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego.

 

Wszelkie łamanie przepisów porządku publicznego w Naszym ogrodzie należy zgłaszać bezpośrednio do Straży Miejskiej lub na Policję.

 

DZIAŁKOWCY I OSOBY ODWIEDZAJĄCE OGRÓD
MAJĄ OBOWIĄZEK PILNOWANIA SWOICH PSÓW

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń w art. 77 § 1 reguluje, cyt.: „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany".

- Uchwała Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 kwietnia 2018 r. nr LXIX/1770/18 w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi, Rozdział 5, § 19 ust. 1 , „Osoby utrzymujące psy lub inne zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności, mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzi, a także dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia. oraz Rozdział 5, § 19 ust. 2 pkt. 2 „Do obowiązków osób utrzymujących psy lub inne zwierzęta domowe należy prowadzenie psów na uwięzi w miejscach publicznych”.

- a także obowiązek z pkt. 5 "niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach publicznych oraz nieruchomościach przeznaczonych do użytku publicznego..."

- Regulamin ROD (§ 68 pkt. 10) zakazuje wprowadzania i trzymania na terenie ROD psów bez smyczy i kagańca oraz stałego utrzymywania kotów i psów na działce.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 14.06.2020r.

 

DBANIE O ALEJKI OGRODOWE
OBOWIĄZKIEM DZIAŁKOWCA !!I

 

   Z uwagi na zarośnięte alejki Naszego ogrodu w ostatnim czasie, przypominamy
o zapisie w Regulaminie ROD, tj.: Rozdział VII § 67.

Działkowiec obowiązany jest:

1) dbać o estetyczny wygląd działki i ROD,

2) nie zakłócać spokoju sąsiadom, zwłaszcza poprzez korzystanie z urządzeń ponad przeciętną miarę,

3) utrzymywać w czystości i estetycznym stanie drogi, aleje oraz rowy melioracyjne:

a) na połowie ich szerokości, gdy do nich przylegają działki po obu stronach,

b) na całej ich szerokości, gdy do nich przylegają działki z jednej strony.

 

ZARZĄD ROD

 

ZK/ŁK


Dodano: 30.11.2019r., aktualizacja: 07.03.2020r.

 

WYMIANA BRAMEK WEJŚCIOWYCH I BRAMY EWAKUACYJNEJ DLA PIESZYCH.

 

Pod koniec 2019 roku z uwagi na skorodowane słupy główne bramek wejściowych i zagrożenie związane z ich przewróceniem dokonano wymiany:

- bramki wejściowej wraz z bramą ewakuacyjną pieszą przy szpitalu MSWiA,

- bramki wejściowej do biura ogrodu.

 

W 2020 roku zostały również zainstalowane tablice informacyjne nad trzema wejściami od ul. Źródłowej.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 12.05.2018r.

 

ŻYWOPŁOTY W NASZYM OGRODZIE...

 

Przypominamy, że wysokość żywopłotu reguluje
 § 52 w całości
Regulaminu ROD, tj.:

 

1. Na granicy działek, za pisemną zgodą użytkownika sąsiedniej działki, można zakładać żywopłoty.

2. Wysokość żywopłotu na granicy pomiędzy działkami ustalają sąsiadujący użytkownicy z tym, że nie może ona przekraczać 1 metra.

3. Żywopłoty rosnące przy granicy działki z alejką (drogą wewnętrzną) nie mogą przekraczać wysokości 1 metra i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza granicę działki.

4. Żywopłoty rosnące na granicy działki będącej jednocześnie granicą ROD nie mogą przekraczać wysokości 2 metrów i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza ogrodzenie ROD.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


 

PRZYDATNE LINKI:

 

Strona Polskiego Związku Działkowców

Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd w Łodzi

Wydawnictwo Działkowiec

Internetowy Tygodnik Ogrodniczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Dodano: 24.12.2022r.

 

 ŻYCZENIA

 

ŁK