Polski Związek Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe w W-wie

Rodzinny Ogród Działkowy

im. Władysława Reymonta w Łodzi

 

 

 ul. Źródłowa 36/38, 91-735 Łódź

  504 165 304

rod.reymonta@wp.pl

 

 

 

 

 

Dodano: 16.08.2019r.

 

NOWE TABLICE INFORMACYJNE NA PLAKATY ZWIĄZKOWE

 

Zarząd ROD informuje, że na terenie Naszego ogrodu zostały zainstalowane
trzy dodatkowe tablice na plakaty, które dystrybuuje Krajowa Rada PZD.

6

Tablice zlokalizowane są na: elewacji biura zarządu, kiosku
oraz sanitariatach ogrodu.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 10.08.2019r.

 

AWARIA WODNA

 

W dniu 10.08.2019r. naprawiono awarię rury doprowadzającej wodę
do świetlicy i toalet ogrodowych. Zawór zasilający
te obiekty został
włączony, a sanitariaty otwarte.

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 31.07.2019r.

 

COROCZNY PRZEGLĄD DZIAŁEK

 

Zarząd ROD informuje, że w sierpniu i wrześniu 2019 roku powołana Komisja dokona corocznego przeglądu działek.

 

Terminy w których Komisja dokona przeglądu:

 

17 – 18.08.2019 (sob-nd) godz. 10.00 – 16.00

24 – 25.08.2019 (sob-nd) godz. 10.00 – 16.00

31.08 – 01.09.2019 (sob-nd) godz. 10.00 – 16.00

07 – 08.09.2019 (sob-nd) godz. 10.00 – 16.00

14 – 15.09.2019 (sob-nd) godz. 10.00 – 16.00

 

Prosimy działkowców w tych dniach o umożliwienie wejścia Komisji na działkę. Powołana Komisja posiada upoważnienie zarządu
oraz identyfikatory z pieczęcią ROD.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 23.07.2019r.

 

ZJAWISKO SUSZY RÓWNIEŻ I W NASZYM REGIONIE

 

      W oparciu o informacje medialne dotyczące suszy w całej Polsce apelujemy do Naszych Działkowców o rozważne gospodarowanie wodą.

     Roślin ogrodowych nie wolno podlewać w ciągu dnia, gdyż wówczas występują największe straty wody na skutek parowania z gleby i intensywnej transpiracji roślin. W słoneczne dni krople wody na liściach roślin działają jak soczewki skupiające światło, w wyniku czego może dochodzić do poparzenia roślin.

    Najlepszą porą na podlewanie roślin ogrodowych jest wczesny ranek lub późne popołudnie. Nie zraszajmy jednak roślin późnym wieczorem. Późne popołudnie jest lepsze, gdyż rośliny przed nocą zdążą jeszcze obeschnąć, zaś podlewanie późnym wieczorem sprawia, że rośliny długo pozostają wilgotne i łatwo rozprzestrzeniają się choroby grzybowe.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 18.07.2019r.

 

KLUCZE DO TOALET I BRAMEK WEJŚCIOWYCH

 

   Przypominamy Naszym Działkowcom (w szczególności tym nowym), że istnieje możliwość zakupu kluczy do toalet i bramek wejściowych w godzinach otwarcia biura ogrodu tj. w środy w godz. od 16:30 do 18:30 po kosztach ich dorobienia (faktura za usługę do wglądu dla Zainteresowanego).

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 06.07.2019r.

 

KOMISJA PRZEGLĄDU DZIAŁEK 2019

 

    Zarząd ROD informuje, że od 15 sierpnia 2019 roku powołana Komisja dokona corocznego przeglądu działek.

Terminy w których Komisja dokona przeglądu zostaną podane pod koniec lipca. Prosimy działkowców w tych dniach o umożliwienie wejścia Komisji na działkę, a także odczytu licznika energii elektrycznej i stanu wodomierza.
Powołana Komisja posiada upoważnienie zarządu oraz identyfikatory z pieczęcią ROD -  osoby pracujące w Komisji są członkami Naszego ogrodu.

 

Przypominamy w tym miejscu o obowiązku posiadania między innymi:

- kompostownika (zgodnie z Regulaminem ROD §42) - wymóg na każdej działce!

- oznaczenia numeru działki (zgodnie z Regulaminem ROD §72) np. na furtce

- zadbanego żywopłotu (zgodnie z Regulaminem ROD §52)

- porządku na działce, a także w swojej alejce (zgodnie z Regulaminem ROD §67) tzn. na połowie jej szerokości, gdy przylegają do niej działki po obu stronach lub na całej ich szerokości, gdy przylegają do niej działki z jednej strony.

 

W przypadku naruszeń Regulaminu ROD Komisja wyznaczy 30-dniowy termin na usunięcie braków i ponownie skontroluje stan działki.

 

Jeżeli po wtórnej kontroli użytkownik działki nadal nie zastosuje
się do zaleceń Komisji Przeglądu Działek sprawa zostanie
przekazana do Zarządu ROD.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 25.06.2019r.

 

ZŁODZIEJE SĄ WŚRÓD NAS ...

 

   Przykro nam o tym pisać, ale zgłoszenie wraz z dowodem wideo zarejestrowanym przez jedną z kamer działkowca pokazuje, że złodzieje nie przychodzą tylko z zewnątrz. Sprawa kradzieży roślin została już zgłoszona na Policję, natomiast Zarząd ROD zastosuje środki przewidziane w Statucie oraz Regulaminie ROD wobec członka Naszego ogrodu, który dopuścił się tego haniebnego czynu, prawdopodobnie nie pierwszy raz.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 12.06.2019r.

 

GŁÓWNA BRAMA WJAZDOWA

 

Z uwagi na fakt, że w ostatnim czasie odnotowano włamanie do samochodu na terenie parkingu Naszego ogrodu apelujemy do Działkowców o zamykanie za sobą bramy wjazdowej nie tylko na zasuwę, ale również przekręcając zamek kluczem. Sprawa dotyczy także wjazdu samochodów nie należących do członków ROD.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 16.05.2019r.

 

UWAGA NA PODEJRZANE OSOBY
NA TERENIE NASZEGO OGRODU

 

W dniu dzisiejszym miała miejsce sytuacja, kiedy to nieznani mężczyźni chodzili
po Naszym ogrodzie oglądając poszczególne działki, celem oceny obcięcia żywopłotów z upoważnienia Zarządu ROD. Nadmieniamy, że podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego NIE ZOSTAŁA podjęta uchwala w wyżej
wymienionym zakresie dotycząca ogólnego obcinania żywopłotów
Prawdopodobnie są to oszuści, dlatego też uczulamy wszystkich Działkowców na możliwe kradzieże z altan i działek ROD.

Prosimy młodsze osoby o przekazywanie informacji napotkanym
w ogrodzie starszym osobom / sąsiadom.

Dziękujemy!

 

Jednocześnie informujemy, że jesteśmy w stałym kontakcie z dzielnicowym
naszego rejonu - został on również powiadomiony o powyższym fakcie.
Od dnia 17.05.2019 będą odbywały się wzmożone patrole
Policji również w ciągu dnia.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 14.05.2019r.

 

KONIEC ZBIÓRKI GAŁĘZI W TYM SEZONIE

 

Przypominamy, że zgodnie z wcześniejszymi komunikatami
termin zbiórki gałęzi upływa 15 maja 2019r.
Po tym terminie Działkowiec jest zobowiązany utylizować gałęzie
we własnym zakresie i na własny koszt.

Miejsce gromadzenia gałęzi zostanie oczyszczone przez firmę zewnętrzną.
Prosimy o uszanowanie wydanych środków na tego typu usługę.

Na oczyszczenie swoich działek było dużo czasu,
zbiórka trwała od 1 marca do 15 maja 2019r.

 

Wyprzedzając Państwa pytania, następny termin zbiórki to 2021 rok.

Ostatnie trzy lata prowadzona była zbiórka gałęzi - są to niestety duże koszty.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 12.05.2019r.

 

DZIAŁKOWCU - PILNUJ SWOJEGO PSA NA DZIAŁCE!

 

W odpowiedzi na wiele zgłoszeń działkowców o wolno biegających psach

na terenie naszego ogrodu Zarząd ROD przypomina,

że Regulamin ROD (§ 68 pkt. 10):

 

zakazuje wprowadzania i trzymania na terenie ROD psów bez smyczy
i kagańca
oraz stałego utrzymywania kotów i psów na działce.

 

Poważną sprawą jest również zanieczyszczanie alejek
odchodami psów użytkowników naszych działek.

APELUJEMY O SPRZĄTANIE PO SWOICH PUPILACH

tak jak jest to przewidziane w uchwale Rady Miasta Łodzi.

Zapis ten mówi o niezwłocznym usuwaniu zanieczyszczeń

spowodowanych przez zwierzęta na terenach publicznych oraz częściach nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 10.05.2019r.

 

BIURO OGRODU CZYNNE

W KAŻDĄ SOBOTĘ CZERWCA

 

Z uwagi na fakt, że wielu Działkowców nie może do nas dotrzeć w środy

ze względu na pracę oraz inne obowiązki, informujemy
że
biuro ogrodu będzie również czynne
w każdą sobotę czerwca

 

w godzinach 12:00 - 13:30

 

Ponadto przypominamy, że wpłat można dokonać również
w każdą środę w godzinach otwarcia biura lub na konto bankowe
zgodnie z kwotą podaną na wysłanych Pocztą Polską blankietach.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 27.04.2019r.

 

BUDOWA LUB ROZBUDOWA ALTANY DZIAŁKOWEJ

 

Przypominamy o obowiązku wynikającym z Regulaminu ROD § 45:

 

1. Działkowiec zobowiązany jest zawiadomić na piśmie zarząd ROD
o zamiarze budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej, załączając rysunek uwzględniający jej powierzchnię zabudowy i wysokość oraz usytuowanie względem granic działki zgodnie z wymogami określonymi w Reg. ROD § 44.

2. Na działkowcu spoczywa odpowiedzialność za właściwe usytuowanie altany działkowej i jej budowę, nadbudowę lub rozbudowę zgodnie z wymogami przewidzianymi w regulaminie ROD i przepisach powszechnie obowiązujących.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Aktualizowano 27.04.2019r., dodano: 07.04.2019r.

 

OPŁATY W SEZONIE 2019

 

W dniu 24.04.2019r. Zarząd ROD wysłał pocztą tradycyjną
zawiadomienia z wyliczonymi opłatami za 2019 rok.
Zawiadomienie zawiera wypełniony blankiet wpłaty.

---

Dnia 06.04.2019r. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
zatwierdziło wysokość opłat na sezon 2019.
Pełen cennik znajdą Państwo w zakładce "opłaty", a także
na tablicach informacyjnych w ogrodzie.

ZARZĄD ROD

ATK/ŁK


Dodano: 13.04.2019r.

 

KONTENER NA ODPADY ZMIESZANE

 

Podstawiony kontener niebieski przy pergoli śmietnikowej służy do zbiórki
odpadów zmieszanych, nie zaś gałęzi, mebli, gruzu i materiałów z rozbiórki altany. Prosimy o zastosowanie się do powyższej informacji.

 

Jednocześnie przypominamy, że przy każdej rozbiórce/remoncie altany
użytkownik działki musi zabezpieczyć na tę okoliczność kontener
we własnym zakresie!

 

Wielkogabaryty takie jak: meble, łóżka, krzesła, fotele itd.
muszą być również zutylizowane w zakresie działkowca na jego koszt
lub oddane podczas wrześniowej zbiórki o czym będziemy informować.

 

Papa, gonty, płyty eternitowe (azbestowe), płyty bitumiczne, smoły, smary, oleje
są to odpady niebezpieczne i należy je utylizować we własnym zakresie.

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206)

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 11.04.2019r.

 

ZAMIESZKIWANIE NA DZIAŁCE

 

Zarząd ROD przypomina o zapisie w Regulaminie ROD § 7 w całości:

1. Działka nie może być wykorzystywana do zamieszkiwania.

2. Przez zamieszkiwanie rozumie się przebywanie z zamiarem skupienia i realizacji swoich spraw życiowych.

3. Altana działkowa na terenie działki w ROD nie jest obiektem mieszkalnym; przebywanie w niej nie może stanowić podstawy do urzędowego potwierdzenia czasowego lub stałego pobytu.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 06.04.2019r.

 

SZLABAN W NASZYM ROD

 

Zgodnie z uchwałą 17/2019 z dnia 6 IV 2019r. Walne Zebranie
Sprawozdawczo-Wyborcze członków PZD ustanowiło, że szlaban jest otwierany:

 

w dwa dni robocze w tygodniu tj.

we wtorek i środę

8.00 - 20.00

 

Dostawy materiałów ogrodniczych, czy też budowlanych
należy uzgadniać w tych dniach.


W pozostałe dni tygodnia szlaban jest zamknięty.

 

Wjazd na teren ogrodu odbywa się tylko i wyłącznie w celu dowiezienia
materiałów i sprzętu niezbędnych do zaspokojenia potrzeb
użytkownika działki, a następnie powrót pojazdem na teren parkingu.
Zabrania się parkowania w alejkach ogrodu.

 

W przypadku potrzeby wezwania:
- karetki pogotowia,
- straży pożarnej,

- policji.

 

Wykonujemy dwa połączenia:
1. Wzywamy odpowiednie służby.
2. Powiadamiamy osobę odpowiedzialną za otwarcie bramy i szlabanu:

    - tel. kontaktowy 504-165-304

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 22.03.2019r.

 

WŁĄCZENIE WODY W SEZONIE 2019

 

13-go kwietnia 2019 roku od godziny 11.00 zaplanowano napełnienie
instalacji wodnej w Naszym ogrodzie

Przypominamy o ponownym montażu wodomierzy
oraz zaworów czerpalnych.

 

Osoby upoważnione przez Zarząd ROD do założenia wodomierzy
zgodnie z wymogami oraz ich zaplombowaniem:

 

 • p. Bogdan tel. 504-165-304  dz. nr 65A

 • p. Przemysław tel. 881-505-456 dz. nr 161

 • p. Jan tel. 502-635-879  dz. nr 110A

 

W przypadku niekorzystnych prognoz pogodowych włączenie wody nastąpi w późniejszym terminie, o czym będziemy informować na bieżąco.

 

W sytuacji braku zainstalowania zaworów czerpalnych
lub pozostawieniem otwartych zaworów spustowych
za zainstalowanym wodomierzem, naliczone zużycie wody
obciąży użytkownika działki !!!

 

Jeżeli na działce jest zainstalowany wodomierz wraz z zaworem spustowym poniżej jego poziomu nie ma potrzeby demontażu licznika wody na okres zimowy.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 17.03.2019r.

 

OTWARCIE TOALET OGRODOWYCH

 

W dniu 16.03.2019r. zostały otwarte toalety ogrodowe w naszym ROD.
Prosimy o korzystanie z obiektu w sposób  zgodny z ich przeznaczeniem
z zachowaniem porządku i czystości. Dziękujemy!

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 10.03.2019r.

 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

 

Zarząd ROD przypomina, że w pergoli śmietnikowej nie składujemy
odpadów wielkogabarytowych. Odpady tego typu muszą być zabrane przez działkowca na własny koszt lub będą zbierane jak w roku ubiegłym,
tj. w drugiej połowie września do specjalnie podstawionego kontenera
na parkingu naszego ogrodu.

Prosimy o zastosowanie się do powyższej informacji
i nie składowanie tego typu odpadów.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 24.02.2019r.

 

SKŁADOWANIE GAŁĘZI W 2019 ROKU

 

Zarząd ROD informuje, że zbiórka gałęzi będzie możliwa
od 1 marca do 15 maja 2019 roku.

Gałęzie składujemy w wyznaczonym przez taśmę ostrzegawczą obszarze,
tj. na wysokości szlabanu. Przypominamy o układaniu pryzmy
od samego końca pozostawiając przejście!.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 27.11.2018r.

 

NOWY REGULAMIN ROD W 2019 ROKU

 

Zarząd ROD informuje, że w każdą środę w godzinach pracy biura
można odbierać regulaminy ROD na rok 2019.

Na każdą działkę przypada jeden regulamin ROD w wersji papierowej.

Krajowy Zarząd PZD wzywa zarządy ROD o niezwłoczne rozprowadzenie
Regulaminów wśród działkowców tak, by z dniem wejścia
w życie tj. 01.01.2019r., każdy działkowiec mógł go praktykować.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 27.07.2018r.

 

WYRZUCANIE ODPADÓW ZIELONYCH

 

Przypominamy ponownie, że odpady zielone wyrzucamy
do pojemników brązowych (bez folii i innych opakowań sztucznych)

NIE ZOSTAWIAMY NA PŁYCIE BETONOWEJ

powoduje to szybkie gnicie i przykry zapach dla pobliskich działek!!!

Po wyrzuceniu odpadu organicznego zamykajmy
brązowe pojemniki - przynajmniej na czas upałów
(wszystkie są wyposażone w klapy).

 

Jeżeli odpady organiczne będą w pojemnikach na odpady zmieszane
(czyli w czarnych oraz zielonych) firma Remondis
nie będzie odbierać naszych śmieci
!!!

 

!!! NIE RÓBMY Z NASZEJ PERGOLI ŚMIETNIKOWEJ WYSYPISKA !!!

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 20.06.2018r., aktualizacja: 27.04.2019r.

 

PODWYŻKA CENY WODY

 

Zgodnie z komunikatem ZWiK z dnia 10 maja 2018r. od 13 czerwca 2018r. obowiązuje podwyżka ceny wody:

Obecnie jest to stawka 4,32zł za m3 zużycia do 12.06.2019r.

od 13.06.2019r. do 12.06.2020r. obowiązuje stawka 4,42zł za m3

od 13.06.2020r. do 12.06.2021r. obowiązuje stawka 4,51zł za m3


Prosimy o tym pamiętać dokonując opłat za działkę.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 04.06.2018r.

 

KORZYSTANIE Z OGÓLNODOSTĘPNYCH TOALET

 

Z uwagi na zapis Regulaminu ROD, a dokładniej §35 - Zarząd ROD umożliwia Naszym działkowcom korzystanie z ogólnodostępnych toalet.  W ostatnim czasie dochodzi do nagminnego, celowego i złośliwego ich brudzenia.
Zanieczyszczone są spłuczki, muszle sedesowe, podłoga, a także ściany!!! odchodami ludzkimi.

W związku z powyższym dzieci Naszych działkowców
powinny korzystać z toalet pod kontrolą rodziców/dziadków.

 

Jeżeli nadal będzie dochodzić do sytuacji niszczenia toalet
zostaną one zamknięte na stałe.

Dbajmy wspólnie o porządek nie tylko na swojej działce!

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 04.06.2018r.

 

KOMPOSTOWNIK NA KAŻDEJ DZIAŁCE

 

Zgodnie z § 42 (w całości) Regulaminu ROD:

1. Działka musi być wyposażona w kompostownik.

2. Kompostownik oraz zamknięte pojemniki z nawozami płynnymi należy umieszczać
w zacienionej części działki, w miejscu mniej widocznym, w odległości co najmniej 1m od granic działki.

3. Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego
a w szczególności pochodzące z działki części roślin.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 12.05.2018r.

 

ŻYWOPŁOTY W NASZYM OGRODZIE...

 

Przypominamy, że wysokość żywopłotu reguluje
 § 52 w całości
Regulaminu ROD, tj.:

 

1. Na granicy działek, za pisemną zgodą użytkownika sąsiedniej działki, można zakładać żywopłoty.

2. Wysokość żywopłotu na granicy pomiędzy działkami ustalają sąsiadujący użytkownicy z tym, że nie może ona przekraczać 1 metra.

3. Żywopłoty rosnące przy granicy działki z alejką (drogą wewnętrzną) nie mogą przekraczać wysokości 1 metra i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza granicę działki.

4. Żywopłoty rosnące na granicy działki będącej jednocześnie granicą ROD nie mogą przekraczać wysokości 2 metrów i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza ogrodzenie ROD.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 26.03.2018r.

 

DZIAŁKOWCU - PILNUJ SWOJEGO PSA NA TERENIE ROD!

 

Na skutek zgłoszeń o wolno biegających psach w naszym ogrodzie przypominamy Działkowcom o stosowanie się do Regulaminem ROD
w szczególności
zapisu § 68  punktu 10, który zabrania
"wprowadzania i trzymania na terenie ROD psów bez smyczy i kagańca ...".

 

Apelujemy również o sprzątanie po swoich pupilach, tak jak jest to przewiduje
uchwała Rady Miasta Łodzi. Zapis ten mówi o niezwłocznym usuwaniu zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach publicznych.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 02.09.2017 r.

MIODY

 

Informujemy w imieniu pszczelarza ogrodowego,

że w biurze zarządu w każdą środę w godzinach otwarcia
można kupić następujące miody:

spadź iglasta, lipowy, malinowy, wielokwiatowy, gryczany, rzepakowy,
fasolowy, nawłociowy, spadziowo-nektarowy, akacjowy

pojemności: 0,9l (1,3kg); 0,5l (0,75kg); 0,32l

 

 

Szczegóły akcji:

MIÓD KUPUJESZ - PSZCZOŁY RATUJESZ !

w zakładce "Pasieka ogrodu"

 

 ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


AKCJE OGÓLNOKRAJOWE NA RZECZ OCALENIA
OGRODÓW DZIAŁKOWYCH W POLSCE:

 

 

 


 


 

PRZYDATNE LINKI:

 

Strona Polskiego Związku Działkowców

Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd w Łodzi

Wydawnictwo Działkowiec

Internetowy Tygodnik Ogrodniczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodano: 06.08.2019r.

 

WYJAZD DO SKIERNIEWIC NA 42. OGÓLNOPOLSKIE
ŚWIĘTO WARZYW, OWOCÓW I KWIATÓW

 

 

Dnia 14 września (sobota) o godzinie 10.00 organizujemy wyjazd autokarowy
do Skierniewic na "42. Ogólnopolskie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw 2019".

Chętni Działkowcy wraz z rodzinami proszeni są o zapisywanie się
I dokonanie wpłat do 11-go września 2019r. 

 

Zapisy są możliwe w każdą środę w biurze ogrodu w godz. 16.30-18.30

- koszt przejazdu wraz z ubezpieczeniem - 18,00zł od osoby w obie strony

- wyjazd z przed bramy ogrodu o godzinie 10:00

- wyjazd ze Skierniewic planowany na godzinę 16:00

 

Serdecznie zapraszamy

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 24.07.2019r.

 

POMOC STARSZYM DZIAŁKOWCOM

 

     Z uwagi na fakt, że wielu działkowców w Naszym ogrodzie to starsze już wiekiem osoby, prosimy młodszych użytkowników działek chociażby o zapytanie, czy jego sąsiad/sąsiadka nie potrzebuje pomocy. Nie zamykajmy się jedynie w granicach swojej działki. Jeżeli mają Państwo informację, że dana osoba ma problem zawsze możecie nas poinformować telefonicznie lub na skrzynkę e-mail. Chętnie odpowiemy i doradzimy jak ewentualnie udzielić pomocy.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 03.07.2019r.

 

NOWY GOSPODARZ OGRODU

 

     Z dniem 1 lipca 2019 roku funkcję Gospodarza ogrodu objął pan Bogusław.
Jest on również członkiem Naszego ogrodu (działka nr 65A).

Kontakt do Gospodarza ogrodu nie uległ zmianie i jest ten sam, tj: 504-165-304

Powodem rezygnacji poprzedniego gospodarza był pogarszający się stan zdrowia.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 20.06.2019r.

 

ROZDROBNIONE GAŁĘZIE W MIEJSCU SKŁADOWANIA

 

      Informujemy, że w miejscu składowania gałęzi zakończono już prace porządkowe.
Od dnia 15 maja 2019 roku obowiązuje już zakaz gromadzenia gałęzi w tym obszarze, a także na wszystkich częściach wspólnych ogrodu.

 

Ostatnie  trzy lata z rzędu organizowano zbiórkę i rozdrabnianie gałęzi, dlatego też następna zbiórka odbędzie się za dwa lata tj. w sezonie 2021.

Do tego momentu działkowiec musi zagospodarować gałęzie
we własnym zakresie i na własny koszt.

 

ZARZĄD ROD


Dodano: 09.06.2018r.

 

DZIAŁKOWY DZIEŃ DZIECKA 2019

 

W dniu 08.06.2019r. na terenie Naszego ogrodu im. Wł. Reymonta odbył się Działkowy Dzień Dziecka. Dzięki współpracy z firmami Rozrywkowo
oraz Art Akcja, Zarząd ROD mógł dostarczyć dzieciom wiele atrakcji.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego dnia.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Aktualizowano 27.04.2019r., dodano: 20.04.2018r.

 

SPOŁECZNA SŁUŻBA INSTRUKTORSKA

 

Zarząd ROD im. Wł. Reymonta nadal poszukuje osoby wśród Naszych
działkowców z wykształceniem ogrodniczym lub rolniczym do pełnienia
Społecznej Służby Instruktorskiej.
Więcej szczegółów udzielimy pod adresem e-mail lub osobiście
w biurze ogrodu w środy od 16:30 do 18:30.
Serdecznie zapraszamy.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 02.04.2019r.

 

PODZIĘKOWANIA DLA OSÓB POMAGAJĄCYCH
W PRACACH PORZĄDKOWYCH W PASIECE OGRODU

 

   W sobotę, dnia 30.03.2019r. Zarząd ROD zorganizował spontaniczną akcję porządkowania terenu pasieki. Chcielibyśmy serdecznie podziękować Naszym działkowcom za pomoc w grabieniu i zbieraniu zalegających od jesieni liści oraz gałęzi. Zachęcamy również i inne osoby do pomagania przy dbaniu o wygląd i estetykę części wspólnych naszego ogrodu. O planowanych, podobnych wydarzeniach będziemy informować na stronie oraz tablicach informacyjnych w ogrodzie.

Jeszcze raz dziękujemy!

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 23.03.2019r.

 

28.03.2019 (CZWARTEK) ZBIERAMY LIŚCIE
PRZY ŚWIETLICY ORAZ W PASIECE OGRODU

 

     W dniu 28.03.2019r. (czwartek) do godziny 9.00 organizujemy kolejną akcję sprzątania zaległych liści przy świetlicy oraz w pasiece ogrodu. Serdecznie zapraszamy również osoby, które nie mogły być obecne w sobotę (23.03.2019r.).
    Z uwagi na fakt, że jest to dzień roboczy prosimy osoby, które dysponują chociażby chwilą czasu o pomoc - każda para rąk ma znaczenie!

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 23.03.2019r.

 

AKCJA PORZĄDKOWANIA - PODSUMOWANIE

 

     Zarząd ROD bardzo dziękuje za pomoc osobom, które stawiły się podczas porządkowania terenu przy świetlicy ogrodu. Pomimo ogłoszeń na tablicach informacyjnych oraz stronie internetowej na dwa tygodnie przed planowaną akcją, a także wysłania informacji e-mail do ponad 100 członków, zgłosiło się 15 osób...
     Podczas porządkowania wygrabiono liście, zebrano gałęzie,a także usunięto dzikie składowisko stolarki okiennej. Wszystkie zielone odpady zostały wyrzucone do wcześniej podstawionego kontenera.

     Jeszcze raz dziękujemy osobom, które przyczyniły się do poprawy estetyki Naszego ogrodu. Jednocześnie przypominamy, że na terenach wspólnych ogrodu obowiązuje zakaz składowania gałęzi, liści, trawy i innych odpadów.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 21.03.2019r.

 

PRACE PORZĄDKOWE W NASZYM OGRODZIE

 

Z dniem 21.03.2019r.  firma zewnętrzna rozpoczęła prace porządkowe

w częściach wspólnych Naszego ogrodu. Zarząd ROD informuje, że zakres
zlecenia obejmuje teren od parkingu do pergoli śmietnikowej przy głównej
środkowej alei. Priorytetowym zadaniem jest posprzątanie zalegających liści
i śmieci po sezonie jesienno-zimowym.

 

Jednocześnie przypominamy o naszej akcji porządkowania terenu
przy świetlicy ogrodu w dniu 23 marca (sobota) o godzinie 11.00

 

Serdecznie zapraszamy tego dnia!

 

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 12.03.2019r.

 

ZŁAMANE DRZEWO W CZĘŚCI PARKINGOWEJ
NASZEGO OGRODU

 

Informujemy, że w nocy 9. marca, podczas silnych porywów wiatru
w części parkingowej naszego ogrodu złamało się drzewo (klon zwyczajny).

 

Prosimy nie parkować w pobliżu miejsca powalonego wiatrołomu.

Zarząd ROD czeka obecnie na decyzję usunięcia drzewa
z Wydziału Ochrony Środowiska.

 

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 25.04.2018r.

 

DUŻE ZAINTERESOWANIE WOLNYMI DZIAŁKAMI

 

Informujemy, że do biura ogrodu zgłasza się grono
zainteresowanychwolnymi działkami w Naszym ogrodzie.
Prosimy przekazywać informację o zamiarze sprzedaży prawa do użytkowania
bezpośrednio w biurze - środy w godz. 16:30 - 18:30
lub na adres e-mail: rod.reymonta@wp.pl

Za Państwa zgodą opublikujemy treść ogłoszenia na Naszej stronie.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 25.03.2018r.

 

DOMKI I HOTELE DLA OWADÓW W NASZYM ROD

 

 

Zachęcamy i Naszych działkowców do budowania i montażu "hoteli" dla owadów.

 

Jednym z czynników ograniczających liczebność populacji pszczół dziko żyjących jest mała dostępność odpowiednich miejsc do gniazdowania w mocno zmienionym przez człowieka środowisku. Możemy ułatwić pszczołom znalezienie wymarzonego domu, budując i rozmieszczając w ogrodzie specjalne sztuczne gniazda.

Domki budujemy i stawiamy zwłaszcza na wiosnę kiedy owady składają jaja. Latem domki umożliwiają owadom nocleg i schronienie. Z kolei jesienią owady mogą
w nich przezimować. Warto pamiętać, że owady także potrzebują miejsca gdzie się skryją przed deszczem, mrozem oraz drapieżnikami. Dawniej znajdowały schronienia m.in. w słomianych strzechach, zakamarkach między cegłami lub belkami, piwnicach czy strychach. Obecnie betonowa zabudowa bardzo to ogranicza. Dlatego też wiele z nich ginie. Pamiętajmy jednak, że możemy im
w naprawdę prosty sposób pomóc.

 

Gdzie postawić domki dla pszczół?

 • w miejscu osłoniętym od deszczu i wiatru,  
 • zacisznej i słonecznej przestrzeni po stronie południowej,
 • wschodniej stronie domku pod dachem, szeroką rynną, we wnętrzu altany, pod wiatą, między drzewami w sadzie.

 

artykuł ze strony: www.zielonyogrodek.pl

 

ZK/ŁK


OGRÓD PEŁEN PTAKÓW

 

W naszym ogrodzie występuje wiele gatunków ptaków - sikory, gile, czyżyki, dzwońce, kosy, sójki,  dzięcioły średnie, gawrony to tylko kilka wymienionych.
Zrobione i rozwieszone przez naszego Gospodarza na częściach wspólnych ogrodu budki lęgowe, przyczyniają się do powiększania fauny ptaków w ROD. Poniżej znajdą Państwo informacje kiedy i jak wieszamy budki lęgowe.

Czyszczenie budek lęgowych.

Należy pamiętać o czyszczeniu budek lęgowych po zakończonym okresie lęgowym (od października do listopada, ale i również do końca lutego), ponieważ niektóre gatunki ptaków mają drugi lub trzeci lęg.

W takim wypadku z czyszczeniem budki należy zaczekać do opuszczenie przez nie gniazda. Nieusunięte gniazda są siedliskiem pasożytów. Nagromadzone po kilku lęgach wypełniają budkę czyniąc ją niezdatną do zamieszkania ponownie.

 

Zamieszczone zdjęcia w naszej galerii pokazują jak wiele budek lęgowych oraz karmników instalują również i nasi działkowcy. Oto kilka z nich:

ŁK


Dodano: 12.03.2017 r., aktualizacja: 15.03.2017r.

 

PTAKI W NASZYCH OGRÓDKACH - BUDKI LĘGOWE

 

   Budki lęgowe po raz pierwszy zostały zastosowane przez Hansa Freiherra
von Berlepscha na początku XIX wieku.

Budki lęgowe nie zastąpią naturalnych dziupli lęgowych, są one jednak koniecznością w miejscach, gdzie nie ma naturalnych dziupli lub ich ilość jest niewystarczająca - na przykład w Naszym ogrodzie ROD.
  Budki lęgowe dla ptaków powinny być wieszane w miejscach nie narażonych na światło słoneczne do godzin popołudniowych. Najlepsze są miejsca ustronne, mało uczęszczane przez ludzi, choć to zależy od gatunku ptaków. Otwór wlotowy powinien być skierowany w kierunku wschodnim, choć nie jest to bezwzględne; kierunki zachodnie i ocienione południowe, czy też północne także są mile przez ptaki widziane.

 

- W większości przypadków budki lęgowe wiesza się na wysokości 3-5 metrów nad ziemią. Dla sów, pustułki, dzięciołów budki wiesza się powyżej 5 metrów. Jednakże poszczególne gatunki ptaków mają różniące się preferencje.
- Budki lęgowe tego samego typu nie powinny być umieszczane za blisko siebie, gdyż może to wywoływać agresywne zachowanie ptaków. Zasadniczo dla małych ptaków budki wiesza się w odległości 20-30 metrów, natomiast dla sów, dzięciołów czy pustułki wiesza się w odległości od 200 do 3000 metrów.
- Kierunek wieszania budki lęgowej niewiele różni się w zależności od gatunków. Preferowane kierunki to południowy-wschód, północny-zachód i północ. Najważniejsze, aby budka lęgowa nie była wystawiona na działanie silnego wiatru, deszczów oraz światła słonecznego.
- Budka lęgowa powinna być zawieszona lekko pochylona do przodu, aby zapobiegać wpadaniu wody deszczowej przez otwór wlotowy.
- Umieszczenie budki lęgowej musi zapewniać bezpieczeństwo przed drapieżnikami. W ogrodach najczęstszymi drapieżnikami są koty i wiewiórki.
- Budka lęgowa nie powinna być umieszczana w pobliżu karmników dla ptaków, gdyż duża liczba innych ptaków przy karmniku może przeszkadzać gnieżdżącym się ptakom.

- Budki lęgowe należy mocować za pomocą nierdzewnych gwoździ lub nierdzewnego drutu. Można także użyć taśmy zaciskowej, jednakże w każdym przypadku należy pamiętać o zachowaniu luzu na przyrost i co roku kontrolować, czy zamocowanie nie uciska drzewa. Jeżeli tak, to należy poluzować mocowanie.

 

Kiedy wieszać budki?

 

Budki wieszać można cały rok, choć ogólnie przyjęto, że są dwa najbardziej dogodne terminy:

 • zima i wczesna wiosna (ptaki po okresie zimy szukają miejsc dogodnych do rozrodu; czasami budki wywiesza się celowo później żeby służyły ptakom wracającym z zimowiska);

 • jesień (ptaki zostające na zimę często w takich budkach nocują
  i przyzwyczajają się do nich, dzięki czemu łatwiej i szybciej przystępują do lęgów).

 

Gotowe budki lęgowe można znaleźć w sklepach internetowych poniżej.

 

artykuł ze strony: www.bmpankowscy.pl , www.budkilegowe.pl

 

ŁK


HISTORIA OGRODU im. Wł. Reymonta w Łodzi

 

Zachęcamy nowych działkowców do poznania historii naszego ogrodu, który istnieje już 72 lata.W 2015 roku obchodziliśmy uroczyście jubileusz 70-lecia powstania
ogrodu na którym zagrał i zatańczył młodzieżowy zespół folklorystyczny
z Lipiec Reymontowskich (
patrz galeria 2015).
O tworzeniu ogrodu bardzo ładnie i opisowo opowiedzą Państwu zachowane kroniki ogrodu z lat 1945-1965, prowadzone przez ludzi z pasją i zacięciem - takim ogrodowym kronikarzem był pan Macke. Aby obejrzeć te kroniki, wystarczy przyjść do biura w godzinach urzędowania (lub częściowo obejrzeć na naszej stronie 
w
zakładce kronika archiwalna). Wspomniane archiwa z pewnością pomogą Państwu poznać historię starego ogrodu.

 

Zapraszam
Zuzanna

ZK/ŁK


Spacer po Ogrodzie Reymonta

 

Zachęcamy nowych działkowców do spaceru po naszym starym ogrodzie.

 • Napotkacie Państwo po drodze pasiekę z której miód kupują działkowcy do dzisiaj (patrz pasieka ogrodu).

 • Dalej dostrzeżecie Państwo duży, pamiątkowy głaz, wskazujący skąd wywodzi się miasto Łódź, którym opiekuje się pan Jan działki 110A
  (patrz historia).

 • Zobaczycie również przydrożną kapliczkę w której latem pali się ognik, założona przez rodziców obecnej działkowiczki, która do dziś kultywuje tradycję.
  Warto ją zobaczyć choć prymitywna w swoim wyglądzie jest symbolem
  i przywołuje w pamięci odległe czasy.

 • Obiekt świetlicy - kiedyś była to ogromna wiata, która przez wiele lat przechodziła modernizację.
  Dziś jest obiektem nadającym się do całorocznego użytku - odbywają się
  w niej zebrania, wesela, chrzciny i inne uroczystości rodzinne, ale również imprezy okazjonalne.

 • Duże, stare drzewa, które warto obejrzeć na całym terenie ogrodu. Z uwagi na ich wiek i różnorodność, skrywają historię naszego ogrodu.

 • Z okazji jubileuszu 70-lecia powstania ogrodu w 2015 roku posadzono przy świetlicy piękne drzewo "platan".
  Drzewo ma swoją tabliczkę znamionową z historycznym przesłaniem
  od fundatorów, czyli od obecnego zarządu i sympatyków.

 • W ogrodzie spotkacie Państwo sześć tablic informacyjnych, usytuowanych
  w pobliżu bramek wejściowych. Informacje na tablicach mówią o bieżącym życiu ogrodu i sprawach ważnych dla jego społeczności.

 • Spotkacie Państwo także biuro ogrodu, którego remont przeprowadzono
  w 2009 roku, dzięki temu jest miło tam wejść w oczekiwaniu na 'załatwienie' swojej sprawy.

 • Obok budynku widzimy plan sytuacyjny ogrodu z nazwami alejek.

 • Działki też za żywopłotami skrywają wiele ciekawostek. Można poprosić
  o wejście i zobaczyć świat działkowców na tym małym skrawku ziemi.

 • Ogród nasz sąsiaduje ze szpitalem dziecięcym, z Parkiem Ocalałych, ze szpitalem MSWiA, a także z ulicą Sporną, gdzie drewniane domy są nadzorowane przez konserwatora zabytków.

 

Miłego spaceru
Zuzanna

ZK/ŁK


KOMPOSTOWNIK - ZRÓB GO SAM

 

Z uwagi na rozpoczęcie sezonu działkowego, a także obowiązek wyposażenia naszych działek w kompostownik podpowiadamy jak go zbudować i jak z niego korzystać.

Kompostowanie to proces w którym materia organiczna zostaje rozłożona,
a otrzymany materiał jest najtańszym, najłatwiej dostępnym oraz najlepszym dla wszystkich uprawianych roślin nawozem organicznym. Kompost stale dodawany do gleby znacząco zwiększa w niej zawartość próchnicy, poprawiając jej jakość.

 

 • Miejsce ustawienia kompostownika w ogrodzie.

Kompostownik najlepiej ustawić w mniej reprezentatywnej części ogrodu,
a jednocześnie w miejscu stosunkowo słonecznym, gdzie procesy fermentacyjne przebiegają najsprawniej.

 

 • Konstrukcja kompostownika.

Gotowe kompostowniki, najczęściej z tworzywa sztucznego można nabyć
w sklepach ogrodniczych, jednak posiadając materiały do konstrukcji, równie dobrze można zbudować go samodzielnie.

 

Do budowy kompostownika potrzebne będą:
- cztery drewniane paliki (100–140 cm długości),
- kilka płaskich desek (100–120 cm długości),
- czarna folia,
- siatka,
- worek torfu.

 

Kolejność prac:

 • Wytyczamy granice kompostownika.

 • Oczyszczamy teren.

 • Kompostownik można budować po części zagłębiony w ziemi (np. wykopując dół o głębokości 40–50 cm)

 • Po wyrównaniu terenu, w czterech rogach należy wbić paliki

 • Optymalnie konstrukcja powinna mieć wysokość nie większą niż
  100 cm.

 • Do palików mocuje się z trzech stron siatkę, a do niej z kolei przytwierdza czarną folię (można użyć zszywek lub drutu).

 • Czwarta ściana natomiast powstanie z desek, które będą układane
  od wewnątrz wraz z dodawaniem odpadków do pryzmy.

 • Deski należy skrócić tak, aby „zatrzymywały” się na palikach.

 • Drewniane elementy (przed lub po budowie) warto zaimpregnować.

 • Na dno warto jeszcze wysypać warstwę torfu.

 

Istota, wyjaśnienie jak wytwarzać i stosować kompost została poruszona również
w innych poradnikach na naszej stronie - zachęcamy do zapoznania się
z artykułami:

Jak wytwarzać i stosować kompost? (broszura PZD w pdf)

Dlaczego trzeba kompostować? (wyd. Działkowiec)

 

 

ŁK


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzinny Ogród Działkowy im. Władysława Reymonta w Łodzi 2014 by LK