Polski Związek Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe w W-wie

Rodzinny Ogród Działkowy

im. Władysława Reymonta w Łodzi

 

 

 ul. Źródłowa 36/38, 91-735 Łódź

  504 165 304

rod.reymonta@wp.pl

 

 

 

 

 

Dodano: 24.09.2022r.

 

ZAKOŃCZENIE SEZONU 2022

    

W związku ze zbliżającym się końcem sezonu, informujemy:

 

Z dniem 29 października (sobota) o godz. 10:00, nastąpi:

 • wyłączenie wody i opróżnienie instalacji na okres zimowy*,

 • zamknięcie sanitariatów ogrodu*.

 

Z dniem 31 października nastąpi:

 • zamknięcie pergoli śmietnikowej,

 

Z dniem 1 grudnia nastąpi:

 • zamknięcie bramy wjazdowej do ogrodu.

 

Przypominamy o zabraniu na okres jesienno-zimowy sprzętu ogrodniczego i innych cennych przedmiotów z altan działkowych.

 

* w przypadku niesprzyjających prognoz atmosferycznych wyłączenie wody nastąpi wcześniej

ZARZĄD ROD

 

ŁK


Dodano: 10.09.2022r.

 

SPIS STANU MEDIÓW W SEZONIE 2022

 

Zarząd ROD informuje, że spis stanu mediów za zużycie w 2022 roku
odbędzie się we wrześniu i październiku w następujących terminach:

 

17.09 - 18.09.2022r. godz. od 10.00  do 16.00

24.09 - 25.09.2022r. godz. od 10.00  do 16.00

01.10 - 02.10.2022r. godz. od 10.00  do 16.00

 

OBECNOŚĆ DZIAŁKOWCÓW OBOWIĄZKOWA !

 

Z uwagi na rosnącą cenę energii elektrycznej w przypadku
uchylania się od spisu, energia elektryczna zostanie naliczona
w przyszłym roku po droższej cenie.

 

Podczas spisu liczników energii i wodomierzy zostaną
również skontrolowane działki pod względem stanu ich zagospodarowania
.

 

Członkowie Komisji upoważnieni
przez Zarząd ROD im. Wł. Reymonta do dokonania spisu:

 

Rejon 1 ( działki od 1 do 80) p. Marian tel. 504-008-307

Rejon 2 ( działki od 81 do 158 + 312,313,314,315,316) p. Marcin tel. 517-351-399

Rejon 3 ( działki od 159 do 238) p. Andrzej tel. 535-247-941

Rejon 4 ( działki od 239 do 311) p. Wiesław tel. 726-106-830

 

W przypadku nieobecności, to działkowiec ma obowiązek skontaktowania się z członkiem Komisji Przeglądu Działek celem umówienia innego terminu, niż te wymienione powyżej.

 

Członkowie Komisji posiadają przy sobie upoważnienie zarządu
jak również identyfikator z pieczęcią ROD,

 

Na podstawie spisu mediów zostanie sporządzone rozliczenie
i udostępnione publicznie na stronie internetowej
i w gablotach informacyjnych ogrodu.

,

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 06.09.2022r.

 

WYJAZD DO SKIERNIEWIC NA 45. ŚWIĘTO KWIATÓW OWOCÓW I WARZYW W DNIU 10.09.2022

ZOSTAŁ ODWOŁANY

 

Z uwagi na małe zainteresowanie Naszych Działkowców i ich rodzin podróżą
do Skierniewic na 45. Święto Kwiatów Owoców i Warzyw
Zarząd ROD odwołuje tego dnia zorganizowany wyjazd z przed bramy ogrodu.

Osoby, które wpłaciły opłatę za transport wraz z ubezpieczeniem, Zarząd ROD zwróci w dniu otwarcia biura, tj. w środę w godzinach 17.00 - 18.30

 

Na 455 członków Naszego ogrodu, chęć wyjazdu zgłosiło zaledwie 12 osób.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 31.07.2022r.

 

W DNIU 17.08.2022 BIURO OGRODU BĘDZIE ZAMKNIĘTE

 

Informujemy, że z uwagi na urlopy w dniu 17.08.2022r,
biuro będzie zamknięte.
Przepraszamy za niedogodność
i zapraszamy do kontaktu e-mail lub telefonicznie.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 20.07.2022r.

 

ZAMYKANIE BRAMY WJAZDOWEJ
ORAZ FURTEK DLA PIESZYCH W OGRODZIE

 

Z uwagi na niepokojące doniesienia działkowców o krążących po ogrodzie podejrzanych osobach, Zarząd ROD im. Wł. Reymonta przypomina o zamykaniu po wjeździe / wyjeździe samochodem bramy wjazdowej, jak również furtek wejściowych pieszych ze wszystkich stron ogrodu.
Dbajmy wspólnie o swoje i innych bezpieczeństwo!

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 19.06.2022r., aktualizacja: 16.07.2022r.

 

OPŁATY W 2022 ROKU

 

Zarząd ROD informuje o zbliżającym się terminie płatności opłat ogrodowych
uchwalonych na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym 23 IV 2022r.

Termin płatności to 30 czerwiec 2022 roku.

Przypominamy, że jak co roku wydrukowane rozliczenia rozdaliśmy osobiście
lub wysłaliśmy pocztą tradycyjną do działkowców. W przypadku nie otrzymania wyliczenia za rok 2022 prosimy o kontakt z biurem zarządu ROD lub obliczeniem samodzielnie opłat zgodnie z podanymi stawkami w tabeli na tablicach informacyjnych oraz stronie internetowej ogrodu w zakładce
„opłaty”

Na chwilę obecną tj. na dzień 16.07.2022r. zaksięgowano TYLKO 50% wpłat.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 11.06.2022r.

 

OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA ŹRÓDEŁ CIEPŁA I SPALANIA

 

Zarząd ROD przypomina, że każdy działkowiec posiadający w altanie ogrodowej kozy, kominki, ogrzewanie elektryczne itd. zobowiązany jest INDYWIDUALNIE
do złożenia deklaracji wynikającej z zapisów Ustawy (
Dz.U.2022.438).

Obowiązuje formularz B.

Dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021r. deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022r.
dla nowego źródła ciepła uruchomionego po 1 lipca 2021 roku termin
ten wynosi 14 dni od daty jego uruchomienia.
Brak złożenia deklaracji zagrożony jest karą grzywny!

więcej na lodz.pzd.pl

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 11.06.2022r.

 

DROŻNOŚĆ ALEJEK W NASZYM ROD


Z uwagi na informacje, jakie docierają do zarządu ROD
przypominamy wszystkim użytkownikom działek o nie zastawianiu alejek przedmiotami, kwiatami czy też workami ze śmieciami.


Alejki powinny być drożne dla służb ratowniczych i pomocniczych
ale również dla nas samych w przypadku dowiezienia materiałów budowlanych
lub innych ciężkich przedmiotów do zaspokojenia
podstawowych potrzeb działkowych.

(Regulamin ROD §34 [Alejki i drogi], pkt.2)

 

Ważne jest również regularne obcinanie żywopłotów
od boku alejki, nie tylko na wysokość.

 

Prosimy o zastosowanie się do powyższego komunikatu
dla naszego bezpieczeństwa i komfortu w użytkowaniu działki.

 

Powołana Komisja w najbliższym czasie dokona kontroli żywopłotów
a Działkowcom, którzy nie stosują się do zapisu regulaminu ROD zostaną doręczone pisma przywołujące do obcięcia żywopłotu.

 

Przypominamy również o rozpoczętym zadaniu inwestycyjnym (położenie nowej instalacji elektrycznej). W ogrodzie jest wiele alejek zarośniętych, gdzie nawet mała koparka nie będzie w stanie wjechać i wykonać wykopu.

 

Podstawa:

Regulamin ROD §52 [Żywopłoty], w całości.

Regulamin ROD §34 [Alejki i drogi], pkt.2:

"Zabrania się zwężania ciągów komunikacyjnych (alejek i dróg ogrodowych)
zwłaszcza poprzez nieuprawnione sadzenie drzew, krzewów lub innych roślin
."

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 29.04.2022r.

 

DZIAŁKOWCU - PILNUJ SWOJEGO PSA NA TERENIE ROD!

 

Na skutek zgłoszeń o wolno biegających psach w naszym ogrodzie przypominamy Działkowcom o stosowanie się do Regulaminem ROD
w szczególności
zapisu § 68  punktu 10, który zabrania
"wprowadzania i trzymania na terenie ROD psów bez smyczy i kagańca ...".

 

Apelujemy również o sprzątanie po swoich pupilach, tak jak to przewiduje
uchwała Rady Miasta Łodzi. Zapis ten mówi o niezwłocznym usuwaniu zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach publicznych.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 24.04.2022r.

OPŁATY W SEZONIE 2022

 

Na podstawie Walnego Zebrania Sprawozdawczego
ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi z dnia 23.04.2022 roku w zakładce
"opłaty" zamieszczamy szczegółowe rozliczenie w sezonie 2022.

Przypominamy, że jak co roku wydrukowane podliczenie rozdamy osobiście
lub wyślemy pocztą tradycyjną.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 09.04.2022r.

 

PERGOLA ŚMIETNIKOWA

 

Z dniem 1 kwietnia została otwarta pergola śmietnikowa.

Zasady korzystania nie zmieniły się, poniżej
przypomnimy podstawowe z nich.

 

Na terenie ROD im. Wł. Reymonta zbierane są odpady i segregowane
na pięć frakcji:

 

1. Odpady zielone - składowane luzem po lewej stronie pergoli bez opakowań
i worków.
W tym miejscu wyrzucamy liście, chwasty, drobno pocięte gałęzie. Skoszona trawa powinna pozostać w kompostowniku Działkowca.

Wywóz odpadów zaplanowany jest z częstotliwością cztery wywozy na miesiąc.

2. Szkło - zbierane w pojemniku oznaczonym "szkło".

3. Plastik i metale - zbierane w pojemniku oznaczonym "plastik i metale" - butelki typu PET zgniatamy, aby zaoszczędzić miejsce.

4. Papier - zbierane w pojemniku oznaczonym "papier" - kartony należy pociąć
i złożyć, aby zaoszczędzić miejsce.

Wywóz szkła, plastiku i metali oraz papieru zaplanowane jest z częstotliwością co dwa tygodnie (w czwartek).

5. Odpady zmieszane - wyrzucamy tutaj śmieci, których nie da się posegregować na powyższe frakcje. Odpady komunalne wywożoną są w każdy piątek.

 

Odpady po rozbiórce altan i remontach, odpady wielkogabarytowe
oraz drzewo i gałęzie wywożone są zorganizowanym przez Działkowca transportem i na jego koszt.

 

Działkowców upominamy o korzystanie z kompostowników na swoich działkach zgodnie z § 42 Regulaminu ROD, pkt. 3 "Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego
w szczególności pochodzące z działki części roślin."

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 09.04.2022r.

 

WŁĄCZENIE WODY W SEZONIE 2022

 

Przypominamy, że w dniu 9 kwietnia została włączona woda w naszym ogrodzie. 

O włączeniu wody informowaliśmy miesiąc temu na stronie internetowej
i na tablicach ogłoszeniowych, pomimo tego nie wszyscy działkowcy zakręcili zawory odcinające oraz krany na swoich działkach.
W takich przypadkach musiał interweniować nasz hydraulik - p. Andrzej.
W chwili włączenia wody wykryto dwie awarie

(w studzience spustowej w pasiece oraz w świetlicy ogrodu).

 

Prosimy o sprawdzenie instalacji wodnej (czy nie ma wycieku) na swojej działce.

 

ZARZĄD ROD

 

ŁK


Dodano: 06.04.2022r.

 

ZMIANA GODZINY OTWARCIA BIURA

 

Informujemy, że na wniosek Działkowców od 13 kwietnia 2022 roku

biuro ogrodu będzie czynne w godzinach:

17:00 - 18:30

Zapraszamy w każdą środę.

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 09.03.2022r.

 

WŁĄCZENIE WODY W SEZONIE 2022

 

W dniu 9 kwietnia (sobota) 2022 roku
od godziny 9.00 zaplanowano napełnienie
instalacji wodnej w Naszym ogrodzie.

 

Przypominamy o ponownym montażu wodomierzy
oraz zaworów czerpalnych.

 

Osoba upoważniona przez Zarząd ROD do założenia wodomierzy
zgodnie z wymogami oraz ich zaplombowaniem:

 

Hydraulik - p. Andrzej, tel. 535-247-941

 

W sytuacji braku zainstalowania zaworów czerpalnych
lub pozostawieniem otwartych zaworów spustowych
za zainstalowanym wodomierzem, naliczone zużycie wody
obciąży użytkownika działki !

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 31.03.2022r.

 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 2022

 

W dniu 23.04.2022r. (sobota) o godzinie 11.00
zapraszamy Naszych Działkowców na
Walne Zebranie Sprawozdawcze

 

Zawiadomienia zostaną rozkolportowane na trzy sposoby:

- na adresy e-mail, które podali Nasi Działkowcy wraz ze zgodą,

- postaramy się rozdać na początku kwietnia bezpośrednio,

- wysyłka za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

 

Zebranie odbędzie się w świetlicy ogrodu.

Szczegóły zebrania (porządek obrad) zawarte będą w zawiadomieniach.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 31.03.2022r.

 

KOMPOSTOWNIK NA KAŻDEJ DZIAŁCE

 

Zgodnie z § 42 (w całości) Regulaminu ROD przypominamy:

1. Działka musi być wyposażona w kompostownik.

2. Kompostownik oraz zamknięte pojemniki z nawozami płynnymi należy umieszczać w zacienionej części działki, w miejscu mniej widocznym w odległości co najmniej 1m od granic działki.

3. Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego
a w szczególności pochodzące z działki części roślin.

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 08.08.2021r.

 

ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

 

Zarząd ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi informuje, że uległ zmianie
numer konta bankowego na:

 

 

54 1090 2705 0000 0001 4841 5572
Santander Bank

 

Stary rachunek zostanie zamknięty 17 września (piątek) 2021 roku.


Prosimy pamiętać o podmianie rachunku w przypadku
zapisanego odbiorcy w bankowości elektronicznej.

 

Przyczyną zmiany banku jest wzrost kosztów utrzymania konta
w obecnym GetinBank.

 

W tym miejscu przypominamy ponownie, że zgodnie z przepisami PZD
wszystkie wpłaty przyjmujemy tylko na konto bankowe ROD.
(Statut PZD - § 149 ustęp 1. - zarząd ROD przyjmuje od działkowców
wszystkie wpłaty na konto bankowe).

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 10.07.2021r.

 

KORZYSTANIE Z OGÓLNODOSTĘPNYCH TOALET


W ubiegły weekend ponownie doszło do zdewastowania i złośliwego zabrudzenia toalet ogólnodostępnych w naszym ogrodzie. 
Prosimy działkowców o reagowanie na wandalizm i zgłaszanie na Policję.

 

Działkowcy, którzy opróżniają toalety turystyczne proszeni są również
o zachowanie czystości. 

 

W roku ubiegłym roku dochodziło do kradzieży kranów umywalkowych
w sanitariatach ogólnodostępnych ogrodu, dlatego zostały one
zdemontowane na stałe.

 

W przyszłości planowany jest remont toalet ogólnodostępnych
w zależności od posiadanych środków finansowych na ten cel.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 26.06.2021r.

 

KLUCZE DO BRAMEK WEJŚCIOWYCH I TOALET

 

   Przypominamy Naszym Działkowcom o możliwości zakupu kluczy do bramek wejściowych i toalet ogrodowych w godzinach otwarcia biura ogrodu po kosztach ich dorobienia (faktura za usługę do wglądu dla zainteresowanego),
10zł do furtek wejściowych oraz 20zł do toalety ogrodowej.

Dorabiane klucze są z oryginału, co gwarantuje, że będą pasować do wkładek naszych zamków nie uszkadzając ich.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 03.06.2021r.

 

DOKARMIANIE KOTÓW TYLKO W PASIECE OGRODU

 

   W dniu wczorajszym (tj. 02.06.2021r.) na posiedzeniu zarządu w obecności przedstawicielki komisji rewizyjnej oraz przedstawicielki społecznych karmicieli kotów podjęto uchwałę dotyczącą dokarmiania kotów w okresie zimowym.                 Pomimo decyzji zarządu ROD z 2019 roku, która dopuszczała dokarmianie kotów wolnożyjących w Naszym ogrodzie w wyznaczonym miejscu (około 1500m2 w pasiece ogrodu) i podjętej tym samym uchwały od początku 2020 roku społeczni karmiciele nadal rozstawiali na terenach wspólnych, w głównej alei ogrodu pojemniki na karmę oraz prowizoryczne domki.
W związku z tym do zarządu trafiały kolejne skargi, zażalenia, podania oraz petycje podpisane przez duże grono działkowców w których zwracano uwagę
 na bezpieczeństwo sanitarne (rozrzucone resztki jedzenia przez inne, dzikie zwierzęta), odchody kotów, uczuleń działkowców na sierść tych zwierząt, a także braku estetyki głównej alei ogrodu, która winna być wizytówką Naszego ROD.
   W 2020 roku w pasiece zostały zainstalowane porządne, drewniane ocieplone budy dla kotów przed okresem jesienno-zimowym.
W obecnej chwili dokarmianie na terenach wspólnych poza wyznaczonym terenem w pasiece jest niemożliwe, tak stanowi nowa uchwała.

   Uchwała zarządu nie zabrania dokarmiana kotów na własnej działce z zastrze-żeniem, aby czynność ta nie była uciążliwa dla sąsiednich działek oraz ich użytkowników i dotyczy wyłącznie okresu jesienno-zimowego.

  Wróciliśmy do tematu tej sprawy w związku z nasilającymi się interwencjami działkowców, którzy chcą mieć nie tylko w ogrodzie koty, ale również i inne zwierzęta, których z roku na rok jest niestety coraz mniej.

ZARZĄD ROD

ŁK/ZK


Dodano: 19.05.2021r., aktualizacja 26.06.2021r.

 

KONIEC SKŁADOWANIA GAŁĘZI

 

  Zgodnie z uchwałą zarządu, jak również z wcześniejszymi komunikatami przypominamy, że zbiórka gałęzi trwała dwa miesiąca do dnia 16.05.2021r.

Obecnie zebrana materia została wywieziona.
 
 Zabrania się zatem ponownego składowania gałęzi na terenach wspólnych naszego ogrodu !

 

Otrzymaliśmy fakturę za odbiór gałęzi od firmy porządkującej.

Kwota na fakturze do zapłaty to 16.200zł

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 20.02.2021r.

 

KOMUNIKAT - OPŁATY ZA ŚMIECI W ŁÓDZKICH ROD W 2021

 

    Z uwagi na liczne zapytania kierowane drogą mailową oraz telefoniczną, Okręg Łódzki PZD informuje, że uchwała nr XXXVII/1157/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta Łodzi dotyczy tylko terenów zamieszkałych, a więc nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz budynkami wielolokalowymi. Powyższa uchwała nie dotyczy terenów niezamieszkałych na których powstają odpady, do których zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zostały zaklasyfikowane Rodzinne Ogrody Działkowe. Łódzkie ROD nie zostały włączone do gminnego systemu gospodarki odpadami. W związku z powyższym, Zarządy ogrodów podpisały indywidualne umowy z tymi firmami, które przedstawiły najkorzystniejsze warunki współpracy.

 

Opłata za wywóz śmieci ustalana jest indywidualnie z firmą obsługującą ogród.  Rodzinnych Ogrodów Działkowych nie obowiązuje opłata na podstawie zużycia wody.

OKRĘG ŁÓDZKI PZD

 

ŁK


Dodano: 02.01.2021r.

 

OD 2021 PŁATNOŚCI TYLKO NA KONTO BANKOWE

 

Zarząd ROD informuje, że od 01.01.2021r. WSZYSTKIE płatności będą przyjmowane na konto bankowe ogrodu. Nie będzie możliwości wniesienia opłat gotówką w biurze zarządu. Zgodnie z przepisami PZD wpłaty powinny być dokonywane na konto bankowe ROD (Statut PZD - § 149 ustęp 1. - Zarząd ROD przyjmuje od działkowców wszystkie wpłaty na konto bankowe).

 

 ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 27.08.2020r.

 

WOLNOBIEGAJĄCE PSY BEZ KAGAŃCA
ORAZ SMYCZY NA TERENACH WSPÓLNYCH

 

Z uwagi na wystąpienie przykrych sytuacji w ostatnim czasie oraz w odpowiedzi na wiele zgłoszeń działkowców o wolnobiegających psach na terenie Naszego ogrodu Zarząd ROD przypomina, że Regulamin ROD (§ 68 pkt. 10):

 

zakazuje wprowadzania i trzymania na terenie ROD psów bez smyczy
i kagańca oraz stałego utrzymywania kotów i psów na działce.

 

Poważną sprawą jest również zanieczyszczanie alejek odchodami psów użytkowników Naszych działek i osób odwiedzających ogród.

 

APELUJEMY O SPRZĄTANIE PO SWOICH PUPILACH

tak jak jest to przewidziane w uchwale Rady Miasta Łodzi.

 

Zapis ten mówi o niezwłocznym usuwaniu zanieczyszczeń spowodowanych
przez zwierzęta na terenach publicznych oraz częściach nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego.

 

Wszelkie łamanie przepisów porządku publicznego w Naszym ogrodzie należy zgłaszać bezpośrednio do Straży Miejskiej lub na Policję.

 

DZIAŁKOWCY I OSOBY ODWIEDZAJĄCE OGRÓD
MAJĄ OBOWIĄZEK PILNOWANIA SWOICH PSÓW

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń w art. 77 § 1 reguluje, cyt.: „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany".

- Uchwała Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 kwietnia 2018 r. nr LXIX/1770/18 w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi, Rozdział 5, § 19 ust. 1 , „Osoby utrzymujące psy lub inne zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności, mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzi, a także dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia. oraz Rozdział 5, § 19 ust. 2 pkt. 2 „Do obowiązków osób utrzymujących psy lub inne zwierzęta domowe należy prowadzenie psów na uwięzi w miejscach publicznych”.

- a także obowiązek z pkt. 5 "niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach publicznych oraz nieruchomościach przeznaczonych do użytku publicznego..."

- Regulamin ROD (§ 68 pkt. 10) zakazuje wprowadzania i trzymania na terenie ROD psów bez smyczy i kagańca oraz stałego utrzymywania kotów i psów na działce.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 14.06.2020r.

 

DBANIE O ALEJKI OGRODOWE
OBOWIĄZKIEM DZIAŁKOWCA !!I

 

   Z uwagi na zarośnięte alejki Naszego ogrodu w ostatnim czasie, przypominamy
o zapisie w Regulaminie ROD, tj.: Rozdział VII § 67.

Działkowiec obowiązany jest:

1) dbać o estetyczny wygląd działki i ROD,

2) nie zakłócać spokoju sąsiadom, zwłaszcza poprzez korzystanie z urządzeń ponad przeciętną miarę,

3) utrzymywać w czystości i estetycznym stanie drogi, aleje oraz rowy melioracyjne:

a) na połowie ich szerokości, gdy do nich przylegają działki po obu stronach,

b) na całej ich szerokości, gdy do nich przylegają działki z jednej strony.

 

ZARZĄD ROD

 

ZK/ŁK


Dodano: 23.04.2020r.

 

TOALETY OGRODOWE

 

    Z uwagi na ponowną kradzież kranów umywalkowych
w sanitariatach naszego ogrodu informujemy

że zostały one zdemontowane na stałe.

 

W nocy z dnia 22.04 na 23.04.2020r. została zalana toaleta ogrodowa
a całonocny wyciek wody naraził działkowców na straty.

Klucze do toalet ogólnodostępnych posiadają tylko nasi Działkowcy.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 30.11.2019r., aktualizacja: 07.03.2020r.

 

WYMIANA BRAMEK WEJŚCIOWYCH I BRAMY EWAKUACYJNEJ DLA PIESZYCH.

 

Pod koniec 2019 roku z uwagi na skorodowane słupy główne bramek wejściowych i zagrożenie związane z ich przewróceniem dokonano wymiany:

- bramki wejściowej wraz z bramą ewakuacyjną pieszą przy szpitalu MSWiA,

- bramki wejściowej do biura ogrodu.

 

W 2020 roku zostały również zainstalowane tablice informacyjne nad trzema wejściami od ul. Źródłowej.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 14.11.2019r.

 

UTWARDZENIE GŁÓWNEJ ALEI OGRODU

 

W listopadzie 2019 roku utwardzono dalszą część głównej alei naszego ogrodu od pergoli śmietnikowej do kamienia pamiątkowego
"Stara Lodzia - Wielka Łódź".

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 16.08.2019r.

 

NOWE TABLICE INFORMACYJNE NA PLAKATY ZWIĄZKOWE

 

Zarząd ROD informuje, że na terenie Naszego ogrodu zostały zainstalowane
trzy dodatkowe tablice na plakaty, które dystrybuuje Krajowa Rada PZD.

6

Tablice zlokalizowane są na: elewacji biura zarządu, kiosku
oraz magazynach ogrodu.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 12.05.2018r.

 

ŻYWOPŁOTY W NASZYM OGRODZIE...

 

Przypominamy, że wysokość żywopłotu reguluje
 § 52 w całości
Regulaminu ROD, tj.:

 

1. Na granicy działek, za pisemną zgodą użytkownika sąsiedniej działki, można zakładać żywopłoty.

2. Wysokość żywopłotu na granicy pomiędzy działkami ustalają sąsiadujący użytkownicy z tym, że nie może ona przekraczać 1 metra.

3. Żywopłoty rosnące przy granicy działki z alejką (drogą wewnętrzną) nie mogą przekraczać wysokości 1 metra i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza granicę działki.

4. Żywopłoty rosnące na granicy działki będącej jednocześnie granicą ROD nie mogą przekraczać wysokości 2 metrów i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza ogrodzenie ROD.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


 

PRZYDATNE LINKI:

 

Strona Polskiego Związku Działkowców

Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd w Łodzi

Wydawnictwo Działkowiec

Internetowy Tygodnik Ogrodniczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Dodano: 24.09.2022r.

 

DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2022

 


Dodano: 16.07.2022r.

 

WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - 16.07.2022

 

 

    Pomimo ogłoszenia na stronie internetowej i tablicach informacyjnych w ogrodzie na czas trwania prac podczas usuwania awarii elektrycznej nie zgłosił się i nie przyszedł nikt z osób, poza tymi które zaplanowaliśmy, tj trzech członków zarządu
i
jeden działkowiec oraz gospodarz ogrodu.
   Działkowcy chcą mieć prąd z nowej instalacji (najlepiej po jak najniższych kosztach partycypacji), a niestety nie poczuwają się do tego, żeby przyjść i pomóc. W ogłoszeniu było wyraźnie napisane, że wymianę staramy się robić metodą gospodarczą, ażeby obniżyć maksymalnie koszt inwestycji.

 

   Z uwagi na fakt, że prace nie zakończyły się, w dniu jutrzejszym tj. 17.07.2022r. (niedziela) od godziny 10.00 będziemy kontynuować wykop na odcinku od kiosku do okolic działki nr 268 (50 metrów bieżących), tak ażeby uruchomić nowy odcinek jak najszybciej. Zapraszamy raz jeszcze chętnych do pomocy - przy okazji można się czegoś dowiedzieć / nauczyć.

 

  W dniu dzisiejszym chcielibyśmy podziękować przede wszystkim Naszemu elektrykowi ogrodowemu - panu Marianowi oraz gospodarzowi ogrodu (p. Marcinowi) jak również Panom z działek numer: 111, 132, 171 za pomoc w całodniowych pracach związanych z położeniem nowej instalacji elektrycznej.

 

W dniu 16.07.2022 położono pierwszy fragment w pasiece 30 metrów i kolejny
w alejce Irysowej o długości 100 metrów (docelowo ma to być 150 metrów dnia następnego).

 

Apelujemy do Działkowców w alejce, gdzie były prowadzone prace
o rozgrabienie pozostałości ziemi i przywrócenie ich do porządku.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 14.07.2022r.

 

WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - CIĄG DALSZY

 

 

     Z uwagi na wystąpienie kolejnej w tym roku awarii instalacji elektrycznej mającej miejsce w dniu 30.06.2022r. Zarząd ROD im. Wł. Reymonta informuje, że w sobotę w dniu 16.07.2022r. będą prowadzone prace ziemne w ramach inwestycji wymiany sieci elektrycznej w Naszym  ROD.

 

Kontynuujemy wymianę sieci elektrycznej, tym razem w obrębie działek:
95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,111,112,113,
251,252,253,254,255,256,257,258,259,266, 266A,267,268,269,270,271, 316

 

W dniach 16 - 17.07.2022r. mogą wystąpić trudności z zasilaniem.

 

  Ażeby obniżyć koszt położenia nowej instalacji, prace odbywają się metodą gospodarczą pod nadzorem elektryka Naszego ogrodu.

 

Serdecznie zapraszamy chętnych Działkowców w tym dniu do pomocy
tj. rozwinięcia bednarki, położenia arotu, przeciągnięcia kabla w rurze itp.

Wykop i zasyp realizowany jest przez wynajętą koparkę.

 

Chętne osoby do pomocy proszone są o zgłaszanie się
na numer telefonu 504-165-304 lub na e-mail ogrodu: rod.reymonta@wp.pl

 

Zróbmy coś wspólnie razem dla Naszego ogrodu!

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 25.06.2022r.

 

ODRESTAUROWANIE BRAMY WJAZDOWEJ

 

   W dniach 23 - 24 czerwca 2022 roku została oczyszczona i odmalowana brama wjazdowa na parking naszego ogrodu. Po oczyszczeniu, brama wraz z furtką
i przęsłami bocznymi została pokryta podkładem antykorozyjnym, a następnie właściwą farbą. Po 16 latach od momentu montażu brama wymagała odresta-urowania, widoczne były już liczne ogniska korozji.
Dodatkowo zostało dospawane zabezpieczenie uniemożliwiające otwarcie bramy
od zewnątrz ogrodzenia.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 16.06.2022r.

 

DZIAŁKOWY DZIEŃ DZIECKA 2022

 

   W dniu 11.06.2022r. Zarząd ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi zorganizował Działkowy Dzień Dziecka. Piękna słoneczna pogoda, duża dmuchana zjeżdżalnia strefa warsztatowa oraz prowadzone przez animatorki zabawy ruchowe towarzyszyły dzieciom tego dnia. Dzieci otrzymały również skromny poczęstunek
w formie przygotowanych paczek.
   Na miejsce wydarzenia łącznie przybyło ponad 50 dzieci.
Najważniejszy dla zarządu ROD im. Wł. Reymonta był towarzyszący uśmiech na twarzach wszystkich dzieci. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


 

Dodano: 03.05.2022r.

 

TEREN LĘGOWY PTAKÓW

 

Zaniepokojonych działkowców brakiem ptaków w ogrodzie informujemy
że za sprawą ogrodowych sympatyków został odtworzony dawny teren lęgowy ptaków tj. w alejce "Maciejka" wzdłuż działek 114,115,116,117,118

W okolicy działki 114 zainstalowano sześć budek lęgowych dla sikor:

(sikora modra, muchołówka żałobna, sikora sosnówka, czubatka).

Za pomoc Panu z działki 114 bardzo dziękujemy!

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 01.05.2022r.

 

WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W NASZYM ROD
CIĄG DALSZY

 

Zarząd ROD informuje, że w dniu 30.04.2022 roku została położona nowa
instalacja elektryczna ziemna w rejonie alejek "Maciejki" oraz "Irysowej".

Instalacja została wykonana zgodnie z wszelkimi wymogami w obecności elektryka. Po wstępnej inwentaryzacji naszej sieci największy problem był w tym rejonie działek, co skutkowało również nieprzewidzianą awarią w dniu 24.04.2022 roku.

Prace zostały wykonane metodą gospodarczą, dzięki pomocy naszego elektryka ogrodowego, jak również działkowców  z działek nr 111, 171, 247, 284.
Za pomoc bardzo dziękujemy!

Instalacja została zrealizowana w ramach uruchomionego zadania inwestycyjnego podjętego uchwałą na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w 2021 roku.

 

Apelujemy do Działkowców w alejkach, gdzie były prowadzone prace
o rozgrabienie pozostałości ziemi i przywrócenie ich do porządku.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 20.04.2022r.

 

USZKODZONA TABLICA INFORMACYJNA

 

Informujemy, że w dniu 18.04.2022 roku w godzinach popołudniowych została zdewastowana tablica informacyjna w naszym ogrodzie
(przy wejściu od szpitala MSWiA).
Jeżeli był ktoś świadkiem tego zdarzenia prosimy o informację.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 26.03.2022r., aktualizacja 03.04.2022r.

 

NOWY GOSPODARZ OGRODU

 

   Zarząd ROD informuje, że z uwagi na rezygnację obecnego gospodarza z powodu złego stanu zdrowia od 1 kwietnia 2022 roku funkcję tę pełni nowa osoba.

 

p. Marcin. tel. 517-351-399

 

W sprawach związanych z administracją biurową / księgową pozostaje bez zmian numer telefonu do członków zarządu, tj. 504-165-304

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 26.03.2022r.

 

DOMKI I HOTELE DLA OWADÓW W NASZYM ROD

 

 

Zachęcamy i Naszych działkowców do budowania i montażu "hoteli" dla owadów.

 

Jednym z czynników ograniczających liczebność populacji pszczół dziko żyjących jest mała dostępność odpowiednich miejsc do gniazdowania w mocno zmienionym przez człowieka środowisku. Możemy ułatwić pszczołom znalezienie wymarzonego domu, budując i rozmieszczając w ogrodzie specjalne sztuczne gniazda.

Domki budujemy i stawiamy zwłaszcza na wiosnę kiedy owady składają jaja. Latem domki umożliwiają owadom nocleg i schronienie. Z kolei jesienią owady mogą
w nich przezimować. Warto pamiętać, że owady także potrzebują miejsca gdzie się skryją przed deszczem, mrozem oraz drapieżnikami. Dawniej znajdowały schronienia m.in. w słomianych strzechach, zakamarkach między cegłami lub belkami, piwnicach czy strychach. Obecnie betonowa zabudowa bardzo to ogranicza. Dlatego też wiele z nich ginie. Pamiętajmy jednak, że możemy im
w naprawdę prosty sposób pomóc.

 

Gdzie postawić domki dla pszczół?

 • w miejscu osłoniętym od deszczu i wiatru,  
 • zacisznej i słonecznej przestrzeni po stronie południowej,
 • wschodniej stronie domku pod dachem, szeroką rynną, we wnętrzu altany, pod wiatą, między drzewami w sadzie.

 

artykuł ze strony: www.zielonyogrodek.pl

 

ZK/ŁK


Dodano: 18.12.2021r.

 

DOKARMIANIE PTAKÓW ZIMUJĄCYCH W NASZYM OGRODZIE

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 05.11.2021r.

JEŻE W NASZYM OGRODZIE

 

   Zwracamy się do Naszych Działkowców o pozostawianie zgrabionych liści
w pryzmach, w miejscach spokojnych, mało uczęszczanych.

   W żadnym jednak wypadku nie rozgarniajmy ich już zimą (ani późną jesienią), aby sprawdzić czy jeż skorzystał z naszej gościny, bowiem wybudzony z zimowego snu w środku zimy, prawdopodobnie zginie (jeśli w okresie zimowym przez nieuwagę my lub np. nasz pies rozgrzebie legowisko jeża, musimy się nim zaopiekować – najlepiej zawieźć go do weterynarza lub najbliższego ogrodu zoologicznego)!

Jeże w Polsce objęte są ochroną ścisłą i wymagają ochrony czynnej
(wg §2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r.w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną. Dz.U. Nr 220, poz. 2237. 2004 r.) - ochroną objęte są jeżowate (Erinaceidae) - wszystkich gatunków.

 

W pasiece ogrodu zadbano o zgrabienie liści na kopce dla schronienia tych zwierząt.

 

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 10.10.2021r.

 

INFORMACJA

 

Działkowcy, którzy opiekują się wolnożyjącymi kotami w Naszym ogrodzie i chcą ograniczyć ich rozmnażanie mogą kontaktować się z Naszą Działkowiczką
tel.600-891-562, która bezinteresownie współpracuje z fundacją „Przytul kota”
i chętnie udzieli informacji oraz pomocy działkowcom, którym los zwierząt
w Naszym ogrodzie nie jest obojętny.

 

ZARZĄD ROD


Dodano: 05.10.2021r.

 

WANDALIZM NA NASZYCH DZIAŁKACH

 

Z uwagi na fakt, że w ostatnim czasie na terenie Naszych działek miały miejsce
akty wandalizmu, apelujemy do działkowców o zwrócenie uwagi
na podejrzane osoby, a także zabezpieczenie mienia na okres jesienno-zimowy
(wywiezienie z altan wartościowych przedmiotów oraz narzędzi).

Szczególnie w okresie jesienno-zimowym pamiętajmy
o zamykaniu furtek wejściowych na klucz.

 

Świadków włamań do altan / wandalizmu prosimy o zgłaszanie Policji
na numer ogólny 997 lub na
V KOMISARIAT / REWIR II
UL. ORGANIZACJI WIN NR 5
TEL. OFICER DYŻURNY  42 665 15 56  lub  42 200 15 64

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 15.07.2021r.

 

POWALONE DRZEWA W NASZYM OGRODZIE

 

   W związku z przejściem nocnej burzy na terenach wspólnych ogrodu zostało uszkodzonych kilka dużych drzew. Drzewa te zostały zgłoszone
w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, a firma sprzątająca zaczęła
w dniu dzisiejszym prace porządkowe. 
W przypadku uszkodzenia drzew na działce, Działkowcy proszeni są
o maksymalne rozdrobnienie gałęzi i dostarczenie ich w worku do pergoli śmietnikowej (w miejscu na składowane zielone).

 

Aktualizacja: 22.07.2021r.

 

Firma zajmująca się usuwaniem powalonych drzew i połamanych gałęzi w dniu dzisiejszym zakończyła prace porządkowe.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 01.11.2020r.

 

NOWE DOMKI DLA KOTÓW W NASZYM OGRODZIE

 

Dzięki zaangażowaniu nowej Działkowiczki na terenie pasieki stanęły
na okres jesienno-zimowy ocieplone domki dla kotów z naszego ogrodu.

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt Zarząd ROD pomaga na tyle, ile jest to możliwe w celu zapewnienia warunków rozwoju
i swobodnego bytu zwierząt wolno żyjących.

 

Domki są własnością OTOZ Animals Łódź
i w żadnym wypadku nie można ich przestawiać.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 16.11.2019r.

 

PTAKI W NASZYM OGRODZIE

 

Z uwagi na sezon jesienno-zimowy przypominamy Działkowcom
o zakładaniu karmników oraz dokarmianiu ptaków w Naszym ogrodzie.

W zakładce Poradnik (pkt. 6) znajdują się filmy wideo jak w prosty sposób
wykonać karmnik dla ptaków oraz w punkcie 7. jak dokarmiać ptaki
w tym trudnym dla nich okresie.

 

Ptaki jakie występują w Naszym ogrodzie to między innymi:

sikora bogatka, pliszka górska, strzyżyk, rudzik, czeczotka, pustułka, dzwoniec, kos, sójka, dzięcioł syryjski.

 

Przypominamy również, że w Naszym ogrodzie Działkowcy
instalują budki lęgowe.
Pamiętajmy o ich czyszczeniu po zakończonym okresie lęgowym (od października do listopada, ale i również do końca lutego, ponieważ niektóre gatunki ptaków mają drugi lub trzeci lęg).

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 24.07.2019r.

 

POMOC STARSZYM DZIAŁKOWCOM

 

     Z uwagi na fakt, że wielu działkowców w Naszym ogrodzie to starsze już wiekiem osoby, prosimy młodszych użytkowników działek chociażby o zapytanie, czy jego sąsiad/sąsiadka nie potrzebuje pomocy. Nie zamykajmy się jedynie w granicach swojej działki. Jeżeli mają Państwo informację, że dana osoba ma problem zawsze możecie nas poinformować telefonicznie lub na skrzynkę e-mail. Chętnie odpowiemy i doradzimy jak ewentualnie udzielić pomocy.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Aktualizowano 27.04.2019r., dodano: 20.04.2018r.

 

SPOŁECZNA SŁUŻBA INSTRUKTORSKA

 

Zarząd ROD im. Wł. Reymonta nadal poszukuje osoby wśród Naszych
działkowców z wykształceniem ogrodniczym lub rolniczym do pełnienia
Społecznej Służby Instruktorskiej.
Więcej szczegółów udzielimy pod adresem e-mail lub osobiście
w biurze ogrodu w środy od 16:30 do 18:30.
Serdecznie zapraszamy.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


OGRÓD PEŁEN PTAKÓW

 

W naszym ogrodzie występuje wiele gatunków ptaków - sikory, gile, czyżyki, dzwońce, kosy, sójki,  dzięcioły średnie, gawrony to tylko kilka wymienionych.
Zrobione i rozwieszone przez naszego Gospodarza na częściach wspólnych ogrodu budki lęgowe, przyczyniają się do powiększania fauny ptaków w ROD. Poniżej znajdą Państwo informacje kiedy i jak wieszamy budki lęgowe.

Czyszczenie budek lęgowych.

Należy pamiętać o czyszczeniu budek lęgowych po zakończonym okresie lęgowym (od października do listopada, ale i również do końca lutego), ponieważ niektóre gatunki ptaków mają drugi lub trzeci lęg.

W takim wypadku z czyszczeniem budki należy zaczekać do opuszczenie przez nie gniazda. Nieusunięte gniazda są siedliskiem pasożytów. Nagromadzone po kilku lęgach wypełniają budkę czyniąc ją niezdatną do zamieszkania ponownie.

 

Zamieszczone zdjęcia w naszej galerii pokazują jak wiele budek lęgowych oraz karmników instalują również i nasi działkowcy. Oto kilka z nich:

ŁK


Dodano: 12.03.2017 r., aktualizacja: 15.03.2017r.

 

PTAKI W NASZYCH OGRÓDKACH - BUDKI LĘGOWE

 

   Budki lęgowe po raz pierwszy zostały zastosowane przez Hansa Freiherra
von Berlepscha na początku XIX wieku.

Budki lęgowe nie zastąpią naturalnych dziupli lęgowych, są one jednak koniecznością w miejscach, gdzie nie ma naturalnych dziupli lub ich ilość jest niewystarczająca - na przykład w Naszym ogrodzie ROD.
  Budki lęgowe dla ptaków powinny być wieszane w miejscach nie narażonych na światło słoneczne do godzin popołudniowych. Najlepsze są miejsca ustronne, mało uczęszczane przez ludzi, choć to zależy od gatunku ptaków. Otwór wlotowy powinien być skierowany w kierunku wschodnim, choć nie jest to bezwzględne; kierunki zachodnie i ocienione południowe, czy też północne także są mile przez ptaki widziane.

 

- W większości przypadków budki lęgowe wiesza się na wysokości 3-5 metrów nad ziemią. Dla sów, pustułki, dzięciołów budki wiesza się powyżej 5 metrów. Jednakże poszczególne gatunki ptaków mają różniące się preferencje.
- Budki lęgowe tego samego typu nie powinny być umieszczane za blisko siebie, gdyż może to wywoływać agresywne zachowanie ptaków. Zasadniczo dla małych ptaków budki wiesza się w odległości 20-30 metrów, natomiast dla sów, dzięciołów czy pustułki wiesza się w odległości od 200 do 3000 metrów.
- Kierunek wieszania budki lęgowej niewiele różni się w zależności od gatunków. Preferowane kierunki to południowy-wschód, północny-zachód i północ. Najważniejsze, aby budka lęgowa nie była wystawiona na działanie silnego wiatru, deszczów oraz światła słonecznego.
- Budka lęgowa powinna być zawieszona lekko pochylona do przodu, aby zapobiegać wpadaniu wody deszczowej przez otwór wlotowy.
- Umieszczenie budki lęgowej musi zapewniać bezpieczeństwo przed drapieżnikami. W ogrodach najczęstszymi drapieżnikami są koty i wiewiórki.
- Budka lęgowa nie powinna być umieszczana w pobliżu karmników dla ptaków, gdyż duża liczba innych ptaków przy karmniku może przeszkadzać gnieżdżącym się ptakom.

- Budki lęgowe należy mocować za pomocą nierdzewnych gwoździ lub nierdzewnego drutu. Można także użyć taśmy zaciskowej, jednakże w każdym przypadku należy pamiętać o zachowaniu luzu na przyrost i co roku kontrolować, czy zamocowanie nie uciska drzewa. Jeżeli tak, to należy poluzować mocowanie.

 

Kiedy wieszać budki?

 

Budki wieszać można cały rok, choć ogólnie przyjęto, że są dwa najbardziej dogodne terminy:

 • zima i wczesna wiosna (ptaki po okresie zimy szukają miejsc dogodnych do rozrodu; czasami budki wywiesza się celowo później żeby służyły ptakom wracającym z zimowiska);

 • jesień (ptaki zostające na zimę często w takich budkach nocują
  i przyzwyczajają się do nich, dzięki czemu łatwiej i szybciej przystępują do lęgów).

 

Gotowe budki lęgowe można znaleźć w sklepach internetowych poniżej.

 

artykuł ze strony: www.bmpankowscy.pl , www.budkilegowe.pl

 

ŁK


HISTORIA OGRODU im. Wł. Reymonta w Łodzi

 

Zachęcamy nowych działkowców do poznania historii naszego ogrodu, który istnieje już 72 lata.W 2015 roku obchodziliśmy uroczyście jubileusz 70-lecia powstania
ogrodu na którym zagrał i zatańczył młodzieżowy zespół folklorystyczny
z Lipiec Reymontowskich (
patrz galeria 2015).
O tworzeniu ogrodu bardzo ładnie i opisowo opowiedzą Państwu zachowane kroniki ogrodu z lat 1945-1965, prowadzone przez ludzi z pasją i zacięciem - takim ogrodowym kronikarzem był pan Macke. Aby obejrzeć te kroniki, wystarczy przyjść do biura w godzinach urzędowania (lub częściowo obejrzeć na naszej stronie 
w
zakładce kronika archiwalna). Wspomniane archiwa z pewnością pomogą Państwu poznać historię starego ogrodu.

 

Zapraszam
Zuzanna

ZK/ŁK


Spacer po Ogrodzie Reymonta

 

Zachęcamy nowych działkowców do spaceru po naszym starym ogrodzie.

 • Napotkacie Państwo po drodze pasiekę z której miód kupują działkowcy do dzisiaj (patrz pasieka ogrodu).

 • Dalej dostrzeżecie Państwo duży, pamiątkowy głaz, wskazujący skąd wywodzi się miasto Łódź, którym opiekuje się pan Jan z działki 110A
  (patrz historia).

 • Zobaczycie również przydrożną kapliczkę w której latem pali się ognik, założona przez rodziców obecnej działkowiczki, która do dziś kultywuje tradycję.
  Warto ją zobaczyć choć prymitywna w swoim wyglądzie jest symbolem
  i przywołuje w pamięci odległe czasy.

 • Obiekt świetlicy - kiedyś była to ogromna wiata, która przez wiele lat przechodziła modernizację.
  Dziś jest obiektem nadającym się do całorocznego użytku - odbywają się
  w niej zebrania, wesela, chrzciny i inne uroczystości rodzinne, ale również imprezy okazjonalne.

 • Duże, stare drzewa, które warto obejrzeć na całym terenie ogrodu. Z uwagi na ich wiek i różnorodność, skrywają historię naszego ogrodu.

 • Z okazji jubileuszu 70-lecia powstania ogrodu w 2015 roku posadzono przy świetlicy piękne drzewo "platan".
  Drzewo ma swoją tabliczkę znamionową z historycznym przesłaniem
  od fundatorów, czyli od obecnego zarządu i sympatyków.

 • W ogrodzie spotkacie Państwo sześć tablic informacyjnych, usytuowanych
  w pobliżu bramek wejściowych. Informacje na tablicach mówią o bieżącym życiu ogrodu i sprawach ważnych dla jego społeczności.

 • Spotkacie Państwo także biuro ogrodu, którego remont przeprowadzono
  w 2009 roku, dzięki temu jest miło tam wejść w oczekiwaniu na 'załatwienie' swojej sprawy.

 • Obok budynku widzimy plan sytuacyjny ogrodu z nazwami alejek.

 • Działki też za żywopłotami skrywają wiele ciekawostek. Można poprosić
  o wejście i zobaczyć świat działkowców na tym małym skrawku ziemi.

 • Ogród nasz sąsiaduje ze szpitalem dziecięcym, z Parkiem Ocalałych, ze szpitalem MSWiA, a także z ulicą Sporną, gdzie drewniane domy są nadzorowane przez konserwatora zabytków.

 

Miłego spaceru
Zuzanna

ZK/ŁK


KOMPOSTOWNIK - ZRÓB GO SAM

 

Z uwagi na rozpoczęcie sezonu działkowego, a także obowiązek wyposażenia naszych działek w kompostownik podpowiadamy jak go zbudować i jak z niego korzystać.

Kompostowanie to proces w którym materia organiczna zostaje rozłożona,
a otrzymany materiał jest najtańszym, najłatwiej dostępnym oraz najlepszym dla wszystkich uprawianych roślin nawozem organicznym. Kompost stale dodawany do gleby znacząco zwiększa w niej zawartość próchnicy, poprawiając jej jakość.

 

 • Miejsce ustawienia kompostownika w ogrodzie.

Kompostownik najlepiej ustawić w mniej reprezentatywnej części ogrodu,
a jednocześnie w miejscu stosunkowo słonecznym, gdzie procesy fermentacyjne przebiegają najsprawniej.

 

 • Konstrukcja kompostownika.

Gotowe kompostowniki, najczęściej z tworzywa sztucznego można nabyć
w sklepach ogrodniczych, jednak posiadając materiały do konstrukcji, równie dobrze można zbudować go samodzielnie.

 

Do budowy kompostownika potrzebne będą:
- cztery drewniane paliki (100–140 cm długości),
- kilka płaskich desek (100–120 cm długości),
- czarna folia,
- siatka,
- worek torfu.

 

Kolejność prac:

 • Wytyczamy granice kompostownika.

 • Oczyszczamy teren.

 • Kompostownik można budować po części zagłębiony w ziemi (np. wykopując dół o głębokości 40–50 cm)

 • Po wyrównaniu terenu, w czterech rogach należy wbić paliki

 • Optymalnie konstrukcja powinna mieć wysokość nie większą niż
  100 cm.

 • Do palików mocuje się z trzech stron siatkę, a do niej z kolei przytwierdza czarną folię (można użyć zszywek lub drutu).

 • Czwarta ściana natomiast powstanie z desek, które będą układane
  od wewnątrz wraz z dodawaniem odpadków do pryzmy.

 • Deski należy skrócić tak, aby „zatrzymywały” się na palikach.

 • Drewniane elementy (przed lub po budowie) warto zaimpregnować.

 • Na dno warto jeszcze wysypać warstwę torfu.

 

Istota, wyjaśnienie jak wytwarzać i stosować kompost została poruszona również
w innych poradnikach na naszej stronie - zachęcamy do zapoznania się
z artykułami:

Jak wytwarzać i stosować kompost? (broszura PZD w pdf)

Dlaczego trzeba kompostować? (wyd. Działkowiec)

 

 

ŁK


 

 

 

 

 

 

Rodzinny Ogród Działkowy im. Władysława Reymonta w Łodzi 2014 by LK