Rodzinny Ogród Działkowy im. Władysława Reymonta w Łodzi 2014 by LK

W DNIU 9 CZERWCA ZAPRASZAMY DZIECI I WNUKI NASZYCH DZIAŁKOWCÓW NA DZIEŃ DZIECKA. SZCZEGÓŁY PONIŻEJ W PRAWEJ SEKCJI

Dodano: 30.05.2024r.

 

DZIAŁKOWY DZIEŃ DZIECKA 2024

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 04.05.2024r.

PASIEKA W OGRODZIE

 

      Zarząd ROD im. Wł. Reymonta z przyjemnością informuje o reaktywacji pasieki ogrodu. Po kilkuletniej przerwie udało się w ostatnich dniach przywieźć siedem uli
z czego sześć z nich jest zasiedlonych przez pszczoły. Opiekę nad pszczołami sprawuje pszczelarz z zewnątrz ogrodu na podstawie podpisanego porozumienia
z zarządem ROD. Prosimy o ostrożność w tym miejscu, ponieważ pszczoły nie znają jeszcze Naszego terenu i muszą się z nim "oswoić".

Ule zostały bezpłatnie odnowione przez pszczelarza.

 

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 24.04.2024r.

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW DO PLANU OGÓLNEGO
MIASTA ŁODZI - PODSUMOWANIE DLA NASZEGO ROD

 

    Zarząd ROD im. Wł. Reymonta informuje, że do dnia 24.04.2024 roku zostało złożonych na ręce prezesa ponad 600 wniosków odnośnie planu ogólnego miasta Łodzi dotyczących objęcia strefą zieleni i rekreacji działki geodezyjne na których położony jest Nasz ogród.
Biorąc pod uwagę krótki czas składania dokumentów za zaangażowanie Działkowców, ich rodzin i znajomych serdecznie dziękujemy !

Wnioski zostaną dostarczone osobiście wraz z pismem przewodnim do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi.

Z uwagi na termin, który podawaliśmy w komunikatach na tablicach ogłoszeniowych w ogrodzie oraz na stronie, każdy Działkowiec oraz Mieszkaniec Łodzi ma jeszcze szanse dostarczyć wnioski do piątku, 26 kwietnia 2024 roku bezpośrednio do Pracowni Urbanistycznej przy ul. Al. T. Kościuszki 19.

 

Raz jeszcze Dziękujemy!

 

edit: 25.04.2024r.

Poniżej potwierdzenie złożenia Państwa wniosków.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 06.04.2024r.

UWAGA ! WAŻNE !

DZIAŁKOWCY Z ŁODZI !

 

W terminie od 18 marca do  26 kwietnia 2024 r. należy składać wnioski do planu ogólnego miasta Łodzi, stosownie do Uchwały Nr LXXVII/2635/24  Rady Miejskiej
w Łodzi z dnia  21 lutego 2024  r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Planu ogólnego miasta Łodzi”.

Plan ogólny to nowy dokument planistyczny, uchwalany dla całego obszaru miasta który docelowo (najpóźniej do końca 2025 roku) zastąpi istniejące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi. Oznacza to w praktyce, że cały obszar miasta Łodzi na nowo będzie pokryty konkretną strefą planistyczną. Tereny ogrodów działkowych są przewidziane jako profil uzupełniający jedynie w trzech z 13-tu podstawowych strefach planistycznych. Zapisy tego planu przesądzą o dalszym istnieniu rodzinnych ogrodów działkowych.

Zatem konieczne jest aktywne zaangażowanie się Zarządów ROD, działkowców, ich rodzin oraz społeczności lokalnej na tym etapie uzgodnień społecznych i składanie wniosków do planu ogólnego.

To nam, społeczności Działkowców powinno szczególnie zależeć, aby obszar na którym funkcjonuje ROD znalazł się w strefie planistycznej: strefa zieleni i rekreacji, gdzie jako dodatkowy profil strefy przewidziany jest  teren ogrodów działkowych.

 

Wnioski ma prawo składać każdy mieszkaniec Łodzi.

 

Wnioski można pobrać na trzy sposoby:

- Ściągnąć ze strony internetowej, wydrukować i wypełnić pod linkiem: WNIOSEK

- Odebrać w biurze ogrodu w formie papierowej;

- Odebrać od Gospodarza ogrodu w formie papierowej.

 

Wnioski są już wypełnione pod względem dokładnego określenia nieruchomości
(nr obrębu i  działek ewidencyjnych) na których znajduje się Nasz ogród.
Wystarczy tylko wypełnić punkt 4. oraz punkt 10. (ważne!: czytelny podpis wnioskodawcy).

 

Wnioski dostarczamy do biura ogrodu najpóźniej do 24 kwietnia 2024 roku !!!

 

Działkowcy nie lekceważmy tego problemu!

Musimy wziąć sprawy w swoje ręce!

Oby nie okazało się, że liczba złożonych wniosków Działkowców odnosząca się do konkretnego obszaru Rodzinnego Ogrodu Działkowego nie będzie mniejsza niż złożonych przez przedstawicieli deweloperów, inwestorów zainteresowanych budową magazynów, sklepów wielkopowierzchniowych.

 

Szczegóły pod linkiem:

https://mpu.lodz.pl/komunikaty/wydarzenia/artykul/przyjmowanie-wnioskow-do-planu-ogolnego-miasta-lodzi-id75003/2024/03/18/?cHash=206743f5f8086d68b7700457f14fe9ba

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 30.03.2024r.

 

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 12.11.2023r.

 

WSPÓŁPRACA Z ZARZĄDEM

 

Zarząd ROD im. Wł. Reymonta informuje, że Działkowcy chętni do pomocy
w pracy z zarządem proszeni są o zgłaszanie się w dniach pracy biura
tj. w środę w godzinach od 17:00 do 18:30, telefonicznie oraz na adres e-mail.

Szczegóły do omówienia w siedzibie zarządu.

Serdecznie zapraszamy!

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 15.09.2023r.

 

ZAPROSZENIE NA DZIEŃ DZIAŁKOWCA
W DNIU 23.09.2023

 

Zarząd ROD im. Wł. Reymonta zaprasza w dniu 23 września 2023 roku
o godzinie 14.00 na Dzień Działkowca.

 

W programie:

- prezentacja odnowionego terenu przy kamieniu pamiątkowym "Stara Lodzia",

- posadzenie w tym miejscu ozdobnego krzewu wraz z tabliczką pamiątkową dla uczczenia 600-lecia miasta Łódź,

- wręczenie dyplomów i nagród dla zasłużonych działkowców,

- wręczenie nagród za najładniej zagospodarowaną działkę,

- rozmowy Działkowców przy kawie, herbacie i ciastku,

- wpisy do księgi pamiątkowej.

 

Przypominamy również, że w dniu 16 września 2023 roku w ramach obchodów Dnia Działkowca odbędzie się bezpłatna wycieczka do Skierniewic na 46. Ogólnopolskie Święto Kwiatów Owoców i Warzyw o czym informowaliśmy w odrębnym komunikacie.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 13.08.2023r.

 

WYJAZD DO SKIERNIEWIC
NA 46. ŚWIĘTO KWIATÓW OWOCÓW I WARZYW
W DNIU 16.09.2023

 

 

    W dniu 16 września (sobota) o godzinie 10.00 organizujemy dla Działkowców  bezpłatny wyjazd autokarowy do Skierniewic na "Ogólnopolskie Święto Kwiatów Owoców i Warzyw". Chętni działkowcy proszeni są o zapisywanie się i dokonanie wpłat kaucji zwrotnej w wysokości 20,00zł do 13.09.2023r.

 

Zapisy są możliwe:

 • w każdą środę w biurze ogrodu w godz.17.00-18.30

 • codziennie u Gospodarza ogrodu, dz. 125, tel. 517-351-399

 

UWAGA!

Kaucja zwrotna oddawana jest w autokarze przed wyjazdem (20,00zł / osoby)

 

- wyjazd z ogrodu o godz. 10.00 (zbiórka na parkingu ogrodu)

- wyjazd ze Skierniewic planowany na godz. 16.00

- przejazd wraz z ubezpieczeniem NNW

 

Odliczoną kwotę kaucji zwrotnej prosimy wpłacać w gotówce
w biurze ogrodu lub u gospodarza ogrodu.

 

Serdecznie zapraszamy

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 17.07.2023r.

 

KAMIEŃ PAMIĄTKOWY W NASZYM OGRODZIE

 

 

 

    Zarząd ROD przypomina, że dzięki ogrodowym entuzjastom udało się odświeżyć pamiątkowy kamień "Stara Łodzia, Wielka Łódź" znajdujący się w centrum naszego ogrodu. Kamień oraz płyty chodnikowe zostały oczyszczone, poddano również renowacji napisy na kamieniu, a dzięki posadzonym kwiatom ożywiono to miejsce. Prace zaczęły się w roku ubiegłym, przygotowano wówczas podłoże, została posiana trawa. Miejsce to odwiedzają wycieczki, a szczegóły o kamieniu mogą Państwo znaleźć w zakładce "historia ogrodu"

 

Bardzo dziękujemy osobom zaangażowanym w pielęgnację tej części terenu wspólnego ogrodu.

 

ZARZĄD ROD

 

.ŁK


Dodano: 12.05.2023r.

 

AWARIA KANALIZACJI ŚWIETLICY OGRODU

 

 

   Z uwagi na korozję rury kanalizacyjnej odprowadzającej nieczystości z toalet świetlicy nastąpił zator odpływu do studzienki zbiorczej ogrodu. Niestety, konieczna jest wymiana rury na odcinku 4 metrów wraz z przyłączeniami. Elementy zostaną wymienione przez hydraulika ogrodowego w najbliższy weekend, tj. od 12-13 maja 2023 roku. Prosimy uważać w miejscu wykopu.

 

aktualizacja 14.05.2023r:

 

Zasyp zostanie wykonany we wtorek, tj. w dniu 16.05.2023r. - brak dostępności koparki we wcześniejszym terminie.

 

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 26.04.2023r.

 

WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

27.04.2023r. DO 30.04.2023r.

 

 

 

    W dniach od 27.04.2023r do 30.04.2023r. planowane jest położenie nowej sieci energetycznej w alejkach Miodowa, Różana, Nagietkowa, które dotyczą rejonu działek  nr: 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135,

136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 ,143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.

 

Inwestycja ta podyktowana jest częściowym brakiem zasilania na wyżej wymienionych działkach w ramach zadania inwestycyjnego.

 

W dniach 27.04 - 30.04.2023r. mogą wystąpić trudności

z zasilaniem na terenie powyżej wymienionych oraz pobliskich działek.

 

Ażeby obniżyć koszt położenia nowej instalacji, prace odbywają się metodą gospodarczą pod nadzorem elektryka Naszego ogrodu.

 

Serdecznie zapraszamy chętnych Działkowców w tych dniach do pomocy
tj. rozwinięcia bednarki, położenia arotu, przeciągnięcia kabla w rurze itp.

 

Wykop i zasyp realizowany jest przez wynajętą koparkę.

 

Chętne osoby do pomocy proszone są o zgłaszanie się
na numer telefonu gospodarza: p. Marcina tj. 517-351-399

lub do biura zarządu: tel. 504-165-304

 

Apelujemy do Działkowców w alejce, gdzie będą prowadzone prace
o rozgrabienie pozostałości ziemi i przywrócenie ich do porządku

.

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 12.11.2022r.

 

 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ KAMIENIA

 

 

    Zarząd ROD im. Wł. Reymonta informuje, że dzięki ogrodowym entuzjastom
w październiku, teren wokół kamienia pamiątkowego "Stara Lodzia" został na nowo zagospodarowany. Osoby, które wyraziły chęć opiekowania się nim wykonały prace ziemne polegające na przekopaniu, wyrównaniu i posianiu trawy.

Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy!

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 01.10.2022r., aktualizacja 23.10.2022r.

 

DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2022

 

 

   1 października 2022 roku obchodziliśmy w Naszym ogrodzie Dzień Działkowca.
W tym szczególnym dniu odsłonięty został dawny szyld ogrodu, który od lat 60-tych XX wieku przechodził wiele zmian. Zdemontowany z głównej bramy wejściowej ogrodu wiosną 2020 roku, został odrestaurowany i zawieszony na elewacji świetlicy gdzie będzie pamiątką dla przyszłych pokoleń.

  Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

 

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 14.07.2022r.

 

WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - CIĄG DALSZY

 

 

     Z uwagi na wystąpienie kolejnej w tym roku awarii instalacji elektrycznej mającej miejsce w dniu 30.06.2022r. Zarząd ROD im. Wł. Reymonta informuje, że w sobotę w dniu 16.07.2022r. będą prowadzone prace ziemne w ramach inwestycji wymiany sieci elektrycznej w Naszym  ROD.

 

Kontynuujemy wymianę sieci elektrycznej, tym razem w obrębie działek:
95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,111,112,113,
251,252,253,254,255,256,257,258,259,266, 266A,267,268,269,270,271, 316

 

W dniach 16 - 17.07.2022r. mogą wystąpić trudności z zasilaniem.

 

  Ażeby obniżyć koszt położenia nowej instalacji, prace odbywają się metodą gospodarczą pod nadzorem elektryka Naszego ogrodu.

 

Serdecznie zapraszamy chętnych Działkowców w tym dniu do pomocy
tj. rozwinięcia bednarki, położenia arotu, przeciągnięcia kabla w rurze itp.

Wykop i zasyp realizowany jest przez wynajętą koparkę.

 

Chętne osoby do pomocy proszone są o zgłaszanie się
na numer telefonu 504-165-304 lub na e-mail ogrodu: rod.reymonta@wp.pl

 

Zróbmy coś wspólnie razem dla Naszego ogrodu!

 

ZARZĄD ROD

ŁK


 

Dodano: 03.05.2022r.

 

TEREN LĘGOWY PTAKÓW

 

Zaniepokojonych działkowców brakiem ptaków w ogrodzie informujemy
że za sprawą ogrodowych sympatyków został odtworzony dawny teren lęgowy ptaków tj. w alejce "Maciejka" wzdłuż działek 114,115,116,117,118

W okolicy działki 114 zainstalowano sześć budek lęgowych dla sikor:

(sikora modra, muchołówka żałobna, sikora sosnówka, czubatka).

Za pomoc Panu z działki 114 bardzo dziękujemy!

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 26.03.2022r., aktualizacja 03.04.2022r.

 

NOWY GOSPODARZ OGRODU

 

   Zarząd ROD informuje, że z uwagi na rezygnację obecnego gospodarza z powodu złego stanu zdrowia od 1 kwietnia 2022 roku funkcję tę pełni nowa osoba.

 

p. Marcin. tel. 517-351-399

 

W sprawach związanych z administracją biurową / księgową pozostaje bez zmian numer telefonu do członków zarządu, tj. 504-165-304

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 26.03.2022r.

 

DOMKI I HOTELE DLA OWADÓW W NASZYM ROD

 

 

Zachęcamy i Naszych działkowców do budowania i montażu "hoteli" dla owadów.

 

Jednym z czynników ograniczających liczebność populacji pszczół dziko żyjących jest mała dostępność odpowiednich miejsc do gniazdowania w mocno zmienionym przez człowieka środowisku. Możemy ułatwić pszczołom znalezienie wymarzonego domu, budując i rozmieszczając w ogrodzie specjalne sztuczne gniazda.

Domki budujemy i stawiamy zwłaszcza na wiosnę kiedy owady składają jaja. Latem domki umożliwiają owadom nocleg i schronienie. Z kolei jesienią owady mogą
w nich przezimować. Warto pamiętać, że owady także potrzebują miejsca gdzie się skryją przed deszczem, mrozem oraz drapieżnikami. Dawniej znajdowały schronienia m.in. w słomianych strzechach, zakamarkach między cegłami lub belkami, piwnicach czy strychach. Obecnie betonowa zabudowa bardzo to ogranicza. Dlatego też wiele z nich ginie. Pamiętajmy jednak, że możemy im
w naprawdę prosty sposób pomóc.

 

Gdzie postawić domki dla pszczół?

 • w miejscu osłoniętym od deszczu i wiatru,  
 • zacisznej i słonecznej przestrzeni po stronie południowej,
 • wschodniej stronie domku pod dachem, szeroką rynną, we wnętrzu altany, pod wiatą, między drzewami w sadzie.

 

artykuł ze strony: www.zielonyogrodek.pl

 

ZK/ŁK


Dodano: 18.12.2021r.

 

DOKARMIANIE PTAKÓW ZIMUJĄCYCH W NASZYM OGRODZIE

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 05.11.2021r.

JEŻE W NASZYM OGRODZIE

 

   Zwracamy się do Naszych Działkowców o pozostawianie zgrabionych liści
w pryzmach, w miejscach spokojnych, mało uczęszczanych.

   W żadnym jednak wypadku nie rozgarniajmy ich już zimą (ani późną jesienią), aby sprawdzić czy jeż skorzystał z naszej gościny, bowiem wybudzony z zimowego snu w środku zimy, prawdopodobnie zginie (jeśli w okresie zimowym przez nieuwagę my lub np. nasz pies rozgrzebie legowisko jeża, musimy się nim zaopiekować – najlepiej zawieźć go do weterynarza lub najbliższego ogrodu zoologicznego)!

Jeże w Polsce objęte są ochroną ścisłą i wymagają ochrony czynnej
(wg §2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r.w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną. Dz.U. Nr 220, poz. 2237. 2004 r.) - ochroną objęte są jeżowate (Erinaceidae) - wszystkich gatunków.

 

W pasiece ogrodu zadbano o zgrabienie liści na kopce dla schronienia tych zwierząt.

 

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 10.10.2021r.

 

INFORMACJA

 

Działkowcy, którzy opiekują się wolnożyjącymi kotami w Naszym ogrodzie i chcą ograniczyć ich rozmnażanie mogą kontaktować się z Naszą Działkowiczką
tel.600-891-562, która bezinteresownie współpracuje z fundacją „Przytul kota”
i chętnie udzieli informacji oraz pomocy działkowcom, którym los zwierząt
w Naszym ogrodzie nie jest obojętny.

 

ZARZĄD ROD


Dodano: 01.11.2020r.

 

NOWE DOMKI DLA KOTÓW W NASZYM OGRODZIE

 

Dzięki zaangażowaniu nowej Działkowiczki na terenie pasieki stanęły
na okres jesienno-zimowy ocieplone domki dla kotów z naszego ogrodu.

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt Zarząd ROD pomaga na tyle, ile jest to możliwe w celu zapewnienia warunków rozwoju
i swobodnego bytu zwierząt wolno żyjących.

 

Domki są własnością OTOZ Animals Łódź
i w żadnym wypadku nie można ich przestawiać.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 16.11.2019r.

 

PTAKI W NASZYM OGRODZIE

 

Z uwagi na sezon jesienno-zimowy przypominamy Działkowcom
o zakładaniu karmników oraz dokarmianiu ptaków w Naszym ogrodzie.

W zakładce Poradnik (pkt. 6) znajdują się filmy wideo jak w prosty sposób
wykonać karmnik dla ptaków oraz w punkcie 7. jak dokarmiać ptaki
w tym trudnym dla nich okresie.

 

Ptaki jakie występują w Naszym ogrodzie to między innymi:

sikora bogatka, pliszka górska, strzyżyk, rudzik, czeczotka, pustułka, dzwoniec, kos, sójka, dzięcioł syryjski.

 

Przypominamy również, że w Naszym ogrodzie Działkowcy
instalują budki lęgowe.
Pamiętajmy o ich czyszczeniu po zakończonym okresie lęgowym (od października do listopada, ale i również do końca lutego, ponieważ niektóre gatunki ptaków mają drugi lub trzeci lęg).

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


OGRÓD PEŁEN PTAKÓW

 

W naszym ogrodzie występuje wiele gatunków ptaków - sikory, gile, czyżyki, dzwońce, kosy, sójki,  dzięcioły średnie, gawrony to tylko kilka wymienionych.
Zrobione i rozwieszone przez naszego Gospodarza na częściach wspólnych ogrodu budki lęgowe, przyczyniają się do powiększania fauny ptaków w ROD. Poniżej znajdą Państwo informacje kiedy i jak wieszamy budki lęgowe.

Czyszczenie budek lęgowych.

Należy pamiętać o czyszczeniu budek lęgowych po zakończonym okresie lęgowym (od października do listopada, ale i również do końca lutego), ponieważ niektóre gatunki ptaków mają drugi lub trzeci lęg.

W takim wypadku z czyszczeniem budki należy zaczekać do opuszczenie przez nie gniazda. Nieusunięte gniazda są siedliskiem pasożytów. Nagromadzone po kilku lęgach wypełniają budkę czyniąc ją niezdatną do zamieszkania ponownie.

 

Zamieszczone zdjęcia w naszej galerii pokazują jak wiele budek lęgowych oraz karmników instalują również i nasi działkowcy. Oto kilka z nich:

ŁK


Dodano: 12.03.2017 r., aktualizacja: 15.03.2017r.

 

PTAKI W NASZYCH OGRÓDKACH - BUDKI LĘGOWE

 

   Budki lęgowe po raz pierwszy zostały zastosowane przez Hansa Freiherra
von Berlepscha na początku XIX wieku.

Budki lęgowe nie zastąpią naturalnych dziupli lęgowych, są one jednak koniecznością w miejscach, gdzie nie ma naturalnych dziupli lub ich ilość jest niewystarczająca - na przykład w Naszym ogrodzie ROD.
  Budki lęgowe dla ptaków powinny być wieszane w miejscach nie narażonych na światło słoneczne do godzin popołudniowych. Najlepsze są miejsca ustronne, mało uczęszczane przez ludzi, choć to zależy od gatunku ptaków. Otwór wlotowy powinien być skierowany w kierunku wschodnim, choć nie jest to bezwzględne; kierunki zachodnie i ocienione południowe, czy też północne także są mile przez ptaki widziane.

 

- W większości przypadków budki lęgowe wiesza się na wysokości 3-5 metrów nad ziemią. Dla sów, pustułki, dzięciołów budki wiesza się powyżej 5 metrów. Jednakże poszczególne gatunki ptaków mają różniące się preferencje.
- Budki lęgowe tego samego typu nie powinny być umieszczane za blisko siebie, gdyż może to wywoływać agresywne zachowanie ptaków. Zasadniczo dla małych ptaków budki wiesza się w odległości 20-30 metrów, natomiast dla sów, dzięciołów czy pustułki wiesza się w odległości od 200 do 3000 metrów.
- Kierunek wieszania budki lęgowej niewiele różni się w zależności od gatunków. Preferowane kierunki to południowy-wschód, północny-zachód i północ. Najważniejsze, aby budka lęgowa nie była wystawiona na działanie silnego wiatru, deszczów oraz światła słonecznego.
- Budka lęgowa powinna być zawieszona lekko pochylona do przodu, aby zapobiegać wpadaniu wody deszczowej przez otwór wlotowy.
- Umieszczenie budki lęgowej musi zapewniać bezpieczeństwo przed drapieżnikami. W ogrodach najczęstszymi drapieżnikami są koty i wiewiórki.
- Budka lęgowa nie powinna być umieszczana w pobliżu karmników dla ptaków, gdyż duża liczba innych ptaków przy karmniku może przeszkadzać gnieżdżącym się ptakom.

- Budki lęgowe należy mocować za pomocą nierdzewnych gwoździ lub nierdzewnego drutu. Można także użyć taśmy zaciskowej, jednakże w każdym przypadku należy pamiętać o zachowaniu luzu na przyrost i co roku kontrolować, czy zamocowanie nie uciska drzewa. Jeżeli tak, to należy poluzować mocowanie.

 

Kiedy wieszać budki?

 

Budki wieszać można cały rok, choć ogólnie przyjęto, że są dwa najbardziej dogodne terminy:

 • zima i wczesna wiosna (ptaki po okresie zimy szukają miejsc dogodnych do rozrodu; czasami budki wywiesza się celowo później żeby służyły ptakom wracającym z zimowiska);

 • jesień (ptaki zostające na zimę często w takich budkach nocują
  i przyzwyczajają się do nich, dzięki czemu łatwiej i szybciej przystępują do lęgów).

 

Gotowe budki lęgowe można znaleźć w sklepach internetowych poniżej.

 

artykuł ze strony: www.bmpankowscy.pl , www.budkilegowe.pl

 

ŁK


HISTORIA OGRODU im. Wł. Reymonta w Łodzi

 

Zachęcamy nowych działkowców do poznania historii naszego ogrodu, który istnieje już 72 lata.W 2015 roku obchodziliśmy uroczyście jubileusz 70-lecia powstania
ogrodu na którym zagrał i zatańczył młodzieżowy zespół folklorystyczny
z Lipiec Reymontowskich (
patrz galeria 2015).
O tworzeniu ogrodu bardzo ładnie i opisowo opowiedzą Państwu zachowane kroniki ogrodu z lat 1945-1965, prowadzone przez ludzi z pasją i zacięciem - takim ogrodowym kronikarzem był pan Macke. Aby obejrzeć te kroniki, wystarczy przyjść do biura w godzinach urzędowania (lub częściowo obejrzeć na naszej stronie 
w
zakładce kronika archiwalna). Wspomniane archiwa z pewnością pomogą Państwu poznać historię starego ogrodu.

 

Zapraszam
Zuzanna

ZK/ŁK


Spacer po Ogrodzie Reymonta

 

Zachęcamy nowych działkowców do spaceru po naszym starym ogrodzie.

 • Napotkacie Państwo po drodze pasiekę z której miód kupują działkowcy do dzisiaj (patrz pasieka ogrodu).

 • Dalej dostrzeżecie Państwo duży, pamiątkowy głaz, wskazujący skąd wywodzi się miasto Łódź, którym opiekuje się pan Jan z działki 110A
  (patrz historia).

 • Zobaczycie również przydrożną kapliczkę w której latem pali się ognik, założona przez rodziców obecnej działkowiczki, która do dziś kultywuje tradycję.
  Warto ją zobaczyć choć prymitywna w swoim wyglądzie jest symbolem
  i przywołuje w pamięci odległe czasy.

 • Obiekt świetlicy - kiedyś była to ogromna wiata, która przez wiele lat przechodziła modernizację.
  Dziś jest obiektem nadającym się do całorocznego użytku - odbywają się
  w niej zebrania, wesela, chrzciny i inne uroczystości rodzinne, ale również imprezy okazjonalne.

 • Duże, stare drzewa, które warto obejrzeć na całym terenie ogrodu. Z uwagi na ich wiek i różnorodność, skrywają historię naszego ogrodu.

 • Z okazji jubileuszu 70-lecia powstania ogrodu w 2015 roku posadzono przy świetlicy piękne drzewo "platan".
  Drzewo ma swoją tabliczkę znamionową z historycznym przesłaniem
  od fundatorów, czyli od obecnego zarządu i sympatyków.

 • W ogrodzie spotkacie Państwo sześć tablic informacyjnych, usytuowanych
  w pobliżu bramek wejściowych. Informacje na tablicach mówią o bieżącym życiu ogrodu i sprawach ważnych dla jego społeczności.

 • Spotkacie Państwo także biuro ogrodu, którego remont przeprowadzono
  w 2009 roku, dzięki temu jest miło tam wejść w oczekiwaniu na 'załatwienie' swojej sprawy.

 • Obok budynku widzimy plan sytuacyjny ogrodu z nazwami alejek.

 • Działki też za żywopłotami skrywają wiele ciekawostek. Można poprosić
  o wejście i zobaczyć świat działkowców na tym małym skrawku ziemi.

 • Ogród nasz sąsiaduje ze szpitalem dziecięcym, z Parkiem Ocalałych, ze szpitalem MSWiA, a także z ulicą Sporną, gdzie drewniane domy są nadzorowane przez konserwatora zabytków.

 

Miłego spaceru
Zuzanna

ZK/ŁK


 

 

 

 

 

 

 

Dodano: 08.06.2024r.

 

KONIEC ZBIÓRKI WIELKOGABARYTÓW W 2024 ROKU

 

    Zarząd ROD informuje, że z dniem 7 czerwca 2024 roku zakończyła się zbiórka wielkogabarytów. Kontener został zamknięty i oczekuje na odbiór przez firmę Remondis. Tak, jak wspominaliśmy wcześniej, z uwagi na duże zainteresowanie wywozem gabarytów podstawiliśmy drugi kontener.

 

Prosimy nie składować  juź obok śmieci.
Kontener zostanie zabrany 10 czerwca  2024 roku.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 04.05.2024r.

 

OPŁATY W 2024 ROKU

 

Na podstawie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi z dnia 4 maja 2024 roku
w zakładce
"opłaty" zamieszczamy szczegóły uchwalonych opłat.

Na prośbę Działkowców sporządzono zestawienie wszystkich działek
z obliczonymi opłatami na rok 2024.

Zestawienie można pobrać klikając w poniższy link (format .pdf)

 

POBIERZ ZESTAWIENIE OPŁAT

 

lub otworzyć w formie obrazu klikając miniaturkę poniżej.

 

 

 

aktualizacja 09.05.2024r.

       Z uwagi na starszych działkowców Naszego ogrodu, udostępniliśmy również wyliczone opłaty poszczególnych działek w roku 2024 na elewacji biura zarządu. Młodszych działkowców prosimy o przekazywanie tej informacji swoim sąsiadom.

Dziękujemy.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 02.05.2024r.

 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

W PERGOLI ŚMIETNIKOWEJ - PRZYPOMNIENIE ZASAD

 

Z uwagi na ostatnie incydenty Zarząd ROD przypomina ponownie
że o
dpady po rozbiórce altan i remontach, odpady wielkogabarytowe
w tym:

meble, łóżka, krzesła fotele, okna, zjeżdżalnie, baseny itp.

oraz
drewno i gałęzie wywożone są zorganizowanym przez Działkowca transportem i na Jego koszt.

 

Ogród ma podpisaną umowę wyłącznie na wywóz
odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych.

 

Odpady wielkogabarytowe można również dostarczyć BEZPŁATNIE

do PSZOK  (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych).

 

Najbliższy punkt znajduje się przy ul. Zamiejskiej 1

Jest otwarty od poniedziałku do soboty w następujących godzinach:

pon., śr., czw., pt.: 7:00 – 18:00

wtorek: 7:00 – 20:00

sobota: 7:00 14:30

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 20.04.2024r.

 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE 2024

 

W dniu 04.05.2024r. (sobota) o godzinie 11.00
zapraszamy Naszych Działkowców na

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

 

Informujemy również, że zawiadomienia wraz z porządkiem obrad zostaną wysłane na dwa sposoby:

- na adresy e-mail, które podali Państwo wraz ze zgodą w Deklaracji Członkowskiej,

- wysyłka za pośrednictwem poczty tradycyjnej (listem zwykłym).

 

Zebranie odbędzie się w świetlicy ogrodu.

 

Początek obrad:

- w I terminie godzina: 11:00

- w II terminie godzina: 11:30 **

 

**Zgodnie z § 62 ust. 1 Statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

 

Szczegóły zebrania zawarte będą w zawiadomieniach.

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 06.04.2024r.

 

WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

OD 17.04.2024r. DO 21.04.2024r.

 

 

 

    W dniach od 17.04.2024r do 21.04.2024r. planowane jest położenie nowej sieci energetycznej w alejkach Forsycji, Wiśniowej, Irysowej, Jabłoniowej, które dotyczą rejonu działek  nr: 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 109, 272, 273, 274, 274A, 275, 276, 277, 278, 278A.

 

Inwestycja ta podyktowana jest częściowym brakiem zasilania na wyżej wymienionych działkach w ramach zadania inwestycyjnego.

 

W dniach 17.04 - 21.04.2024r. mogą wystąpić trudności

z zasilaniem na terenie powyżej wymienionych oraz pobliskich działek.

 

Ażeby obniżyć koszt położenia nowej instalacji, prace odbywają się metodą gospodarczą pod nadzorem elektryka Naszego ogrodu.

 

Serdecznie zapraszamy chętnych Działkowców w tych dniach do pomocy
tj. rozwinięcia bednarki, położenia arotu, przeciągnięcia kabla w rurze itp.

 

Wykop i zasyp realizowany jest przez wynajętą koparkę.

 

Chętne osoby do pomocy proszone są o zgłaszanie się
na numer telefonu gospodarza: p. Marcina tj. 517-351-399

lub do biura zarządu: tel. 504-165-304

 

Apelujemy do Działkowców w alejce, gdzie będą prowadzone prace
o rozgrabienie pozostałości ziemi i przywrócenie ich do porządku

.

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 24.03.2024r.

 

WŁĄCZENIE WODY W SEZONIE 2024

 

Zarząd ROD informuje, że 6 kwietnia (sobota) od godziny 10.00
zostanie napełniona instalacja wodna w Naszym ogrodzie.

 

Przypominamy o ponownym montażu wodomierzy
oraz zaworów czerpalnych.

 

Osoba upoważniona przez Zarząd ROD do montażu wodomierzy zgodnie
z wymogami oraz ich zaplombowaniem:

 

Hydraulik - p. Andrzej, tel. 531-292-826 (zmiana numeru telefonu)

 

W sytuacji braku zainstalowania zaworów czerpalnych lub pozostawieniem otwartych zaworów spustowych za zainstalowanym wodomierzem, naliczone zużycie wody obciąży użytkownika działki !

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 24.03.2024r.

 

OTWARCIE PERGOLI ŚMIETNIKOWEJ W SEZONIE 2024

 

Z dniem 2 kwietnia zostanie otwarta pergola śmietnikowa.

Zasady korzystania nie zmieniły się, poniżej
przypomnimy podstawowe z nich.

 

Na terenie ROD im. Wł. Reymonta zbierane są odpady i segregowane
na pięć frakcji:

 

1. Odpady zielone - składowane luzem po lewej stronie pergoli bez opakowań
i worków.
W tym miejscu wyrzucamy liście, chwasty, drobno pocięte gałęzie. Skoszona trawa powinna pozostać w kompostowniku Działkowca.

Wywóz odpadów zaplanowany jest z częstotliwością cztery wywozy na miesiąc.

2. Szkło - zbierane w pojemniku oznaczonym "szkło".

3. Plastik i metale - zbierane w pojemniku oznaczonym "plastik i metale" - butelki typu PET zgniatamy, aby zaoszczędzić miejsce.

4. Papier - zbierane w pojemniku oznaczonym "papier" - kartony należy pociąć
i złożyć, aby zaoszczędzić miejsce.

Wywóz szkła, plastiku i metali oraz papieru zaplanowane jest z częstotliwością co dwa tygodnie (w roboczy czwartek).

5. Odpady zmieszane - wyrzucamy tutaj śmieci, których nie da się posegregować na powyższe frakcje. Odpady komunalne wywożoną są w każdy roboczy czwartek tygodnia.

 

Odpady po rozbiórce altan i remontach, odpady wielkogabarytowe
oraz drewno i gałęzie wywożone są zorganizowanym przez Działkowca transportem i na jego koszt.

 

Działkowców upominamy o korzystanie z kompostowników na swoich działkach zgodnie z § 42 Regulaminu ROD, pkt. 3 "Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego
w szczególności pochodzące z działki części roślin."

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 24.03.2024r.

 

GŁÓWNA BRAMA WJAZDOWA I SZLABAN OGRODOWY

 

Zarząd ROD informuje, że główna brama wjazdowa na teren ogrodu została otwarta 1 marca 2024 roku. Z uwagi na nieosuszone i nieutwardzone alejki ogrodowe szlaban zostanie otwarty od 16 kwietnia 2024 roku
w każdy wtorek i środę roboczą od godziny 8.00 - 20.00

tak, jak to miało miejsce w latach ubiegłych.

Zarząd ROD im. Wł. Reymonta przypomina o zamykaniu po wjeździe / wyjeździe samochodem bramy wjazdowej, jak również furtek wejściowych pieszych ze wszystkich stron ogrodu.
Dbajmy wspólnie o swoje i innych bezpieczeństwo!

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 17.12.2023r.

 

CENA ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ WODY W ROKU 2023

 

   Zarząd ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi informuje, że na podstawie rozliczonych faktur za energię elektryczną dla działkowców (taryfa G11) oraz po uwzględnieniu dofinansowania z Rządowej Tarczy Solidarnościowej w roku 2023 stawka za zużycie 1 kWh wynosi 1,25 zł.

 

W przypadku nie wystąpienia zarządu ROD o dodatek solidarnościowy cena energii elektrycznej zostałaby ustalona na poziomie 2,20zł/kWh.

 

Stawka za zużycie wody nie ulega zmianie i wynosi 4,51 zł za m3.

 

ZARZĄD ROD

ŁK/UR


Dodano: 01.11.2023r.

 

ZAKOŃCZENIE SPISU STANU MEDIÓW W SEZONIE 2023

 

     W dniach od 28.10.2023 do 29.10.2023 roku komisja spisu mediów dokonywała odczytów liczników. Działkowcy, którzy nie byli obecni w tym czasie na swojej działce, proszeni są o wypełnienie zawieszonych na furtkach protokołach spisu mediów i dostarczenie do biura odczytu (opisana skrzynka na oknie biura zarządu ROD). Możliwe jest również przesłanie zdjęć stanów licznika energii elektrycznej oraz wodomierza na numer telefonu: 504-165-304 wraz z podaniem numeru działki bądź na adres e-mail: rod.reymonta@wp.pl

W przypadku zamontowanych liczników energii elektrycznej w skrzynkach

(nowa instalacja) komisja dokonuje odczytu bez udziału działkowca.

Ostateczny termin doręczenia/przesyłania stanu mediów

do 30 listopada 2023 roku.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 18.10.2023r.

 

SPIS STANU MEDIÓW W SEZONIE 2023

 

Zarząd ROD informuje, że spis stanu mediów za zużycie w 2023 roku
odbędzie się w październiku podczas jednego weekendu:

 

28.10 - 29.10.2023r. od godz. 10.00  do godz.16.00

(sobota - niedziela)

 

OBECNOŚĆ DZIAŁKOWCÓW OBOWIĄZKOWA !

 

Z uwagi na rosnącą cenę energii elektrycznej w przypadku
uchylania się od spisu, energia elektryczna zostanie naliczona
w przyszłym roku po droższej cenie.

 

ODCZYTY LICZNIKÓW ENERGII I WODOMIERZY ODBĘDĄ SIĘ TYLKO PODCZAS JEDNEGO WEEKENDU. NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI UMÓWIENIA SIĘ NA INNY DZIEŃ. TO NA DZIAŁKOWCU SPOCZYWA OBOWIĄZEK UDOSTĘPNIENIA STANÓW LICZNIKÓW ZA ZUŻYTE MEDIA.

W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI DZIAŁKOWIEC MUSI DOSTARCZYĆ ODCZYT DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W POSTACI ZDJĘCIA LICZNIKÓW I PLOMB
NA ADRES E-MAIL: ROD.REYMONTA@WP.PL LUB NA NUMER TELEFONU 504-165-304 WRAZ Z PODPISANIEM NUMERU DZIAŁKI.

LUB DOSTARCZYĆ NA POZOSTAWIONYM PRZEZ KOMISJĘ BLANKIECIE ODCZYTÓW DO 19 LISTOPADA 2023 ROKU W SKRZYNCE
NA OKNIE BIURA OGRODU.

 

Członkowie Komisji upoważnieni
przez Zarząd ROD im. Wł. Reymonta do dokonania spisu:

 

Rejon 1 ( działki od 1 do 80) p. Andrzej tel. 535-247-941

Rejon 2 ( działki od 81 do 158 + 312,313,314,315,316) p. Marian tel. 504-008-307

Rejon 3 ( działki od 159 do 238) p. Andrzej tel. 535-247-941 /

p. Marcin tel. 517-351-399

Rejon 4 ( działki od 239 do 311) p. Marcin tel. 517-351-399

 

W przypadku nieobecności, na furtce działki zostanie pozostawiona wiadomość od Komisji Spisu Mediów.

 

Członkowie Komisji posiadają przy sobie upoważnienie zarządu
jak również identyfikator z pieczęcią ROD,

 

Na podstawie spisu mediów zostanie sporządzone rozliczenie
i udostępnione publicznie na stronie internetowej
i w gablotach informacyjnych ogrodu.

,

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 18.10.2023r.

 

PRZYPOMINAMY O ZAKOŃCZENIU SEZONU 2023

    

W związku ze zbliżającym się końcem sezonu, informujemy:

 

Z dniem 28 października (sobota) o godz. 10:00, nastąpi:

 • wyłączenie wody i opróżnienie instalacji na okres zimowy*,

 • zamknięcie sanitariatów ogrodu*.

 

Z dniem 31 października nastąpi:

 • zamknięcie pergoli śmietnikowej,

 

Od 1 listopada szlaban ogrodu zostaje zamknięty
(nie będzie możliwości wjazdu we wtorki i środy)

 

Z dniem 1 grudnia nastąpi:

 • zamknięcie bramy wjazdowej do ogrodu.

 

Przypominamy o zabraniu na okres jesienno-zimowy sprzętu ogrodniczego
i innych cennych przedmiotów z altan działkowych.

 

* w przypadku niesprzyjających prognoz atmosferycznych wyłączenie wody nastąpi wcześniej.

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 18.10.2023r.

 

PIERWSZE WŁAMANIA DO ALTAN W NASZYM ROD

 

W ostatnim czasie miały miejsce pierwsze włamania
do altan działkowych w sezonie jesienno zimowym.
Zarząd ROD współpracuje z dzielnicowym rejonu nr 13.

 

Przypominamy o zabezpieczeniu mienia na okres jesienno-zimowy
(zabranie z altan wartościowych przedmiotów oraz narzędzi).

 

Szczególnie w tym okresie pamiętajmy o zamykaniu
furtek wejściowych przekręcając zamek na klucz.

 

Prosimy również w tym okresie o sprawdzanie sąsiednich altan
a każde włamanie/szkody należy zgłaszać Policji.

 

V KOMISARIAT / REWIR II

UL. ORGANIZACJI WIN NR 5

TEL. OFICER DYŻURNY  47 841 15 56,  42 640 69 30

 

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 17.09.2023r.

 

OGRODZENIE ZEWNĘTRZNE OD ULICY SPORNEJ C.D

 

    Tak, jak informowaliśmy w poprzednim komunikacie, w dniu 17.09.2023r.

od ulicy Spornej został zabezpieczony fragment ogrodzenia zewnętrznego
po rozbiórce kamienicy przy ul. Spornej 14. Obecne ogrodzenie zostało zrobione tymczasowo do wyjaśnienia sprawy nierozebranego fundamentu, a także fragmentu ściany przy posesji Sporna 12.
Za dzisiejszą wspólną pomoc przy postawieniu ogrodzenia dziękuję Panu z działki nr 39, Gospodarzowi ogrodu
p. Marcinowi oraz elektrykowi ogrodu p. Marianowi. Pomimo umieszczenia
prośby o pomoc przy powyższych pracach nikt z działkowców się nie zgłosił.

 

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 16.09.2023r.

 

OGRODZENIE ZEWNĘTRZNE OD ULICY SPORNEJ

 

    Informujemy, że z uwagi na wyburzoną kamienicę przy ulicy Spornej 14
zostało przerwane 20 metrów bieżących ogrodzenia zewnętrznego.

Ogrodzenie zastępcze zostanie zamontowane metodą gospodarczą
w dniu jutrzejszym tj. niedziela 17.09.2023r.

Zapraszamy do pomocy Naszych działkowców.

Prace rozpoczniemy od godziny 12:00.

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 24.08.2023r.

 

GNIAZDO SZERSZENI NA TERENIE DZIAŁKI W ROD

 

    Zarząd ROD im. Wł. Reymonta informuje, że w okolicach
działek nr: 73, 73A, 74, 78, 79, 80 może znajdować się gniazdo szerszeni.

Prosimy o ostrożność i poinformowanie zarządu lub gospodarza ogrodu
o miejscu występowania gniazda.

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 13.08.2023r.

 

MODERNIZACJA SIECI ENERGETYCZNEJ

PODSUMOWANIE SIERPIEŃ 2023

 

W 2023 roku położono 1200 metrów nowej instalacji energetycznej w Naszym ogrodzie.  Prace odbywały się na przełomie kwiecień/maj w rejonie działek: 125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142
143,144,145,146,147,148,149,150


W czerwcu w rejonie działek:
181, 182, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266A, 227.

 

W lipcu w rejonie działek:
200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 ,209, 210, 211, 212.

 

Sumując możliwość podłączenia do nowej instalacji energetycznej zyskało ponad 80 działek! Prosimy o przyłączanie się do nowej sieci energetycznej
i konsultowanie przyłącza z elektrykiem ogrodowym

p. Marianem tel. 504-008-307

 

Zarząd ROD im. Wł. Reymonta uprzedza, że stara instalacja zostanie odłączona
w 2024 roku (instalacja ta nie nadaje się do dalszej eksploatacji).

 

Prace położenia nowej instalacji będą kontynuowane jesienią tego roku, o czym będziemy Państwa informować.

 

Działkowcom, którzy pomagali przy modernizacji sieci energetycznej Serdecznie Dziękujemy!

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 08.06.2023r.

 

PERGOLA ŚMIETNIKOWA - PRZYPOMNIENIE ZASAD

 

      Z dniem 1 kwietnia 2023 roku została otwarta pergola śmietnikowa. Zasady korzystania nie zmieniły się, poniżej przypomnimy podstawowe z nich. 

 

Na terenie ROD im. Wł. Reymonta zbierane są odpady i segregowane na pięć frakcji:

1. Odpady zielone - składowane luzem po lewej stronie pergoli bez opakowań
i worków. W tym miejscu wyrzucamy liście, chwasty, drobno pocięte gałęzie. Skoszona trawa powinna pozostać w kompostowniku Działkowca.

2. Szkło - zbierane w pojemniku 240 litrów (zielonym), oznaczonym "szkło".

3. Plastik i metale - zbierane w pojemniku żółtym 1100 litrów, oznaczonym "plastik i metale" - butelki typu PET zgniatamy, aby zaoszczędzić miejsce.

4. Papier - zbierane w pojemniku 1100 litrów, oznaczonym "papier" - kartony należy pociąć i złożyć, aby zaoszczędzić miejsce.
Wywóz szkła, plastiku i metali oraz papieru zaplanowane jest z częstotliwością, co dwa tygodnie (w czwartek lub piątek).

5. Odpady zmieszane - wyrzucamy tutaj śmieci, których nie da się posegregować na powyższe frakcje - pojemniki 1100 litrów oznaczone jako "odpady zmieszane". Odpady komunalne wywożone są w każdy czwartek lub piątek tygodnia. 

 

Odpady po rozbiórce altan i remontach, odpady wielkogabarytowe
oraz drzewo i gałęzie wywożone są zorganizowanym przez Działkowca transportem i na jego koszt. 

 

    Działkowców upominamy o korzystanie z kompostowników na swoich działkach zgodnie z § 42 Regulaminu ROD, pkt. 3 "Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego w szczególności pochodzące z działki części roślin."

 

NARUSZENIE POWYŻSZYCH ZASAD SKUTKUJE KONSEKWENCJAMI PRZEWIDZIANYMI W STATUCIE PZD § 27„Pozbawienie członkostwa może nastąpić w razie rażącego naruszenia przepisów ustawy, postanowień statutu, regulaminu ROD, zasad współżycia społecznego oraz działania na szkodę PZD”.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 24.05.2023r.

 

KONIEC SKŁADOWANIA GAŁĘZI

 

Zarząd ROD ponownie przypomina, że zgodnie z wcześniejszym komunikatem zbiórka gałęzi w dniu 12 maja 2023 roku została zakończona.

 

W dniu 24 maja 2023 roku zakończyła się usługa rozdrabniania i wywozu gałęzi
a
teren składowania został wysprzątany.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 24.05.2023r.

 

KOTY WOLNO ŻYJĄCE W NASZYM OGRODZIE

 

    Informujemy działkowców, ażeby zgłaszać do biura zarządu lub do gospodarza ogrodu (telefonicznie) miejsca, gdzie widują Państwo:
- ciężarne kotki,
- młode kocięta.

   Zarząd ROD powiadomi odpowiednie osoby, które współpracują z fundacjami opiekującymi się kotami wolnożyjącymi. Głównym zabiegiem jest sterylizacja lub kastracja, ażeby ograniczyć dalsze rozmnażanie się. 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 14.05.2023r., aktualizacja: 18.05.2023r.

 

OPŁATY W 2023 ROKU

 

Dnia 13.05.2023r. Walne Zebranie Sprawozdawcze

uchwaliło wysokość opłat oraz termin ich wnoszenia na rok 2023.
Tabelę opłat znajdą Państwo w zakładce "opłaty"

 

Zawiadomienia o wysokości opłat zostaną:

- wysłane na podane w deklaracji członkowskiej adresy e-mail;

- w miarę możliwości rozdane przez gospodarza ogrodu do 28 maja 2023 roku,
- pozostałe zostaną nadane pocztą tradycyjną.

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 20.07.2022r.

 

ZAMYKANIE BRAMY WJAZDOWEJ
ORAZ FURTEK DLA PIESZYCH W OGRODZIE

 

Z uwagi na niepokojące doniesienia działkowców o krążących po ogrodzie podejrzanych osobach, Zarząd ROD im. Wł. Reymonta przypomina o zamykaniu po wjeździe / wyjeździe samochodem bramy wjazdowej, jak również furtek wejściowych pieszych ze wszystkich stron ogrodu.
Dbajmy wspólnie o swoje i innych bezpieczeństwo!

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 29.04.2022r.

 

DZIAŁKOWCU - PILNUJ SWOJEGO PSA NA TERENIE ROD!

 

Na skutek zgłoszeń o wolno biegających psach w naszym ogrodzie przypominamy Działkowcom o stosowanie się do Regulaminem ROD
w szczególności
zapisu § 68  punktu 10, który zabrania
"wprowadzania i trzymania na terenie ROD psów bez smyczy i kagańca ...".

 

Apelujemy również o sprzątanie po swoich pupilach, tak jak to przewiduje
uchwała Rady Miasta Łodzi. Zapis ten mówi o niezwłocznym usuwaniu zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach publicznych.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 06.04.2022r.

 

ZMIANA GODZINY OTWARCIA BIURA

 

Informujemy, że na wniosek Działkowców od 13 kwietnia 2022 roku

biuro ogrodu będzie czynne w godzinach:

17:00 - 18:30

Zapraszamy w każdą środę.

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 31.03.2022r.

 

KOMPOSTOWNIK NA KAŻDEJ DZIAŁCE

 

Zgodnie z § 42 (w całości) Regulaminu ROD przypominamy:

1. Działka musi być wyposażona w kompostownik.

2. Kompostownik oraz zamknięte pojemniki z nawozami płynnymi należy umieszczać w zacienionej części działki, w miejscu mniej widocznym w odległości co najmniej 1m od granic działki.

3. Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego
a w szczególności pochodzące z działki części roślin.

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 08.08.2021r.

 

ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

 

Zarząd ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi informuje, że uległ zmianie
numer konta bankowego na:

 

 

54 1090 2705 0000 0001 4841 5572
Santander Bank

 

Stary rachunek zostanie zamknięty 17 września (piątek) 2021 roku.


Prosimy pamiętać o podmianie rachunku w przypadku
zapisanego odbiorcy w bankowości elektronicznej.

 

Przyczyną zmiany banku jest wzrost kosztów utrzymania konta
w obecnym GetinBank.

 

W tym miejscu przypominamy ponownie, że zgodnie z przepisami PZD
wszystkie wpłaty przyjmujemy tylko na konto bankowe ROD.
(Statut PZD - § 149 ustęp 1. - zarząd ROD przyjmuje od działkowców
wszystkie wpłaty na konto bankowe).

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 10.07.2021r.

 

KORZYSTANIE Z OGÓLNODOSTĘPNYCH TOALET


W ubiegły weekend ponownie doszło do zdewastowania i złośliwego zabrudzenia toalet ogólnodostępnych w naszym ogrodzie. 
Prosimy działkowców o reagowanie na wandalizm i zgłaszanie na Policję.

 

Działkowcy, którzy opróżniają toalety turystyczne proszeni są również
o zachowanie czystości. 

 

W roku ubiegłym roku dochodziło do kradzieży kranów umywalkowych
w sanitariatach ogólnodostępnych ogrodu, dlatego zostały one
zdemontowane na stałe.

 

W przyszłości planowany jest remont toalet ogólnodostępnych
w zależności od posiadanych środków finansowych na ten cel.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 27.08.2020r.

 

WOLNOBIEGAJĄCE PSY BEZ KAGAŃCA
ORAZ SMYCZY NA TERENACH WSPÓLNYCH

 

Z uwagi na wystąpienie przykrych sytuacji w ostatnim czasie oraz w odpowiedzi na wiele zgłoszeń działkowców o wolnobiegających psach na terenie Naszego ogrodu Zarząd ROD przypomina, że Regulamin ROD (§ 68 pkt. 10):

 

zakazuje wprowadzania i trzymania na terenie ROD psów bez smyczy
i kagańca oraz stałego utrzymywania kotów i psów na działce.

 

Poważną sprawą jest również zanieczyszczanie alejek odchodami psów użytkowników Naszych działek i osób odwiedzających ogród.

 

APELUJEMY O SPRZĄTANIE PO SWOICH PUPILACH

tak jak jest to przewidziane w uchwale Rady Miasta Łodzi.

 

Zapis ten mówi o niezwłocznym usuwaniu zanieczyszczeń spowodowanych
przez zwierzęta na terenach publicznych oraz częściach nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego.

 

Wszelkie łamanie przepisów porządku publicznego w Naszym ogrodzie należy zgłaszać bezpośrednio do Straży Miejskiej lub na Policję.

 

DZIAŁKOWCY I OSOBY ODWIEDZAJĄCE OGRÓD
MAJĄ OBOWIĄZEK PILNOWANIA SWOICH PSÓW

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń w art. 77 § 1 reguluje, cyt.: „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany".

- Uchwała Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 kwietnia 2018 r. nr LXIX/1770/18 w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi, Rozdział 5, § 19 ust. 1 , „Osoby utrzymujące psy lub inne zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności, mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzi, a także dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia. oraz Rozdział 5, § 19 ust. 2 pkt. 2 „Do obowiązków osób utrzymujących psy lub inne zwierzęta domowe należy prowadzenie psów na uwięzi w miejscach publicznych”.

- a także obowiązek z pkt. 5 "niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach publicznych oraz nieruchomościach przeznaczonych do użytku publicznego..."

- Regulamin ROD (§ 68 pkt. 10) zakazuje wprowadzania i trzymania na terenie ROD psów bez smyczy i kagańca oraz stałego utrzymywania kotów i psów na działce.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 14.06.2020r.

 

DBANIE O ALEJKI OGRODOWE
OBOWIĄZKIEM DZIAŁKOWCA !!I

 

   Z uwagi na zarośnięte alejki Naszego ogrodu w ostatnim czasie, przypominamy
o zapisie w Regulaminie ROD, tj.: Rozdział VII § 67.

Działkowiec obowiązany jest:

1) dbać o estetyczny wygląd działki i ROD,

2) nie zakłócać spokoju sąsiadom, zwłaszcza poprzez korzystanie z urządzeń ponad przeciętną miarę,

3) utrzymywać w czystości i estetycznym stanie drogi, aleje oraz rowy melioracyjne:

a) na połowie ich szerokości, gdy do nich przylegają działki po obu stronach,

b) na całej ich szerokości, gdy do nich przylegają działki z jednej strony.

 

ZARZĄD ROD

 

ZK/ŁK


Dodano: 12.05.2018r.

 

ŻYWOPŁOTY W NASZYM OGRODZIE...

 

Przypominamy, że wysokość żywopłotu reguluje
 § 52 w całości
Regulaminu ROD, tj.:

 

1. Na granicy działek, za pisemną zgodą użytkownika sąsiedniej działki, można zakładać żywopłoty.

2. Wysokość żywopłotu na granicy pomiędzy działkami ustalają sąsiadujący użytkownicy z tym, że nie może ona przekraczać 1 metra.

3. Żywopłoty rosnące przy granicy działki z alejką (drogą wewnętrzną) nie mogą przekraczać wysokości 1 metra i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza granicę działki.

4. Żywopłoty rosnące na granicy działki będącej jednocześnie granicą ROD nie mogą przekraczać wysokości 2 metrów i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza ogrodzenie ROD.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


 

PRZYDATNE LINKI:

 

Strona Polskiego Związku Działkowców

Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd w Łodzi

Wydawnictwo Działkowiec

Internetowy Tygodnik Ogrodniczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 ul. Źródłowa 36/38, 91-735 Łódź

  504 165 304

rod.reymonta@wp.pl

 

 

Polski Związek Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe w W-wie

Rodzinny Ogród Działkowy

im. Władysława Reymonta w Łodzi