Polski Związek Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe w W-wie

Rodzinny Ogród Działkowy

im. Władysława Reymonta w Łodzi

 

 

 ul. Źródłowa 36/38, 91-735 Łódź

  504 165 304

rod.reymonta@wp.pl

 

 

 

 

 

Dodano: 24.07.2021r.

 

DROŻNOŚĆ ALEJEK W NASZYM ROD


Z uwagi na informacje, jakie docierają do zarządu ROD
przypominamy wszystkim użytkownikom działek o nie zastawianiu alejek przedmiotami, kwiatami czy też workami ze śmieciami.


Alejki powinny być drożne dla służb ratowniczych i pomocniczych
ale również dla nas samych w przypadku dowiezienia materiałów budowlanych
lub innych ciężkich przedmiotów do zaspokojenia
podstawowych potrzeb działkowych.

(Regulamin ROD §34 [Alejki i drogi], pkt.2)

 

Ważne jest również regularne obcinanie żywopłotów
od boku alejki, nie tylko na wysokość.

 

Prosimy o zastosowanie się do powyższego komunikatu
dla naszego bezpieczeństwa i komfortu w użytkowaniu działki.

 

Podstawa:

Regulamin ROD §34 [Alejki i drogi], pkt.2:

"Zabrania się zwężania ciągów komunikacyjnych (alejek i dróg ogrodowych)
 zwłaszcza poprzez nieuprawnione sadzenie drzew, krzewów lub innych roślin
."

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 22.07.2021r.

 

TERMIN WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO
W 2021 ROKU


W dniu 14.08.2021r. (sobota) o godzinie 11.00
zapraszamy Naszych Działkowców na 
Walne Zebranie Sprawozdawcze

za 2019 i 2020 rok.

 

Zawiadomienia są już rozdawane przez gospodarza ogrodu, a tych których
nie uda się przekazać bezpośrednio zostaną nadane pocztą tradycyjną.

 

Zebranie odbędzie się przy świetlicy ogrodu na otwartej przestrzeni

w związku z tym prosimy o zabranie ze sobą własnych krzeseł.

Szczegóły zebrania zawarte są w zawiadomieniach.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 10.07.2021r.

 

KORZYSTANIE Z OGÓLNODOSTĘPNYCH TOALET


W ubiegły weekend ponownie doszło do zdewastowania i złośliwego zabrudzenia toalet ogólnodostępnych w naszym ogrodzie. 
Prosimy działkowców o reagowanie na wandalizm i zgłaszanie na Policję.

 

Działkowcy, którzy opróżniają toalety turystyczne proszeni są również
o zachowanie czystości. 

 

W roku ubiegłym roku dochodziło do kradzieży kranów umywalkowych
w sanitariatach ogólnodostępnych ogrodu, dlatego zostały one
zdemontowane na stałe.

 

W przyszłości planowany jest remont toalet ogólnodostępnych
w zależności od posiadanych środków finansowych na ten cel.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 26.06.2021r.

 

KLUCZE DO BRAMEK WEJŚCIOWYCH I TOALET

 

   Przypominamy Naszym Działkowcom o możliwości zakupu kluczy do bramek wejściowych i toalet ogrodowych w godzinach otwarcia biura ogrodu po kosztach ich dorobienia 7zł (faktura za usługę do wglądu dla zainteresowanego). 
Dorabiane klucze są z oryginału, co gwarantuje, że będą pasować do wkładek naszych zamków nie uszkadzając ich.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 03.06.2021r.

 

DOKARMIANIE KOTÓW TYLKO W PASIECE OGRODU

 

   W dniu wczorajszym (tj. 02.06.2021r.) na posiedzeniu zarządu w obecności przedstawicielki komisji rewizyjnej oraz przedstawicielki społecznych karmicieli kotów podjęto uchwałę dotyczącą dokarmiania kotów w okresie zimowym.                 Pomimo decyzji zarządu ROD z 2019 roku, która dopuszczała dokarmianie kotów wolnożyjących w Naszym ogrodzie w wyznaczonym miejscu (około 1500m2 w pasiece ogrodu) i podjętej tym samym uchwały od początku 2020 roku społeczni karmiciele nadal rozstawiali na terenach wspólnych, w głównej alei ogrodu pojemniki na karmę oraz prowizoryczne domki.
W związku z tym do zarządu trafiały kolejne skargi, zażalenia, podania oraz petycje podpisane przez duże grono działkowców w których zwracano uwagę
 na bezpieczeństwo sanitarne (rozrzucone resztki jedzenia przez inne, dzikie zwierzęta), odchody kotów, uczuleń działkowców na sierść tych zwierząt, a także braku estetyki głównej alei ogrodu, która winna być wizytówką Naszego ROD.
   W 2020 roku w pasiece zostały zainstalowane porządne, drewniane ocieplone budy dla kotów przed okresem jesienno-zimowym.
W obecnej chwili dokarmianie na terenach wspólnych poza wyznaczonym terenem w pasiece jest niemożliwe, tak stanowi nowa uchwała.

   Uchwała zarządu nie zabrania dokarmiana kotów na własnej działce z zastrze-żeniem, aby czynność ta nie była uciążliwa dla sąsiednich działek oraz ich użytkowników i dotyczy wyłącznie okresu jesienno-zimowego.

  Wróciliśmy do tematu tej sprawy w związku z nasilającymi się interwencjami działkowców, którzy chcą mieć nie tylko w ogrodzie koty, ale również i inne zwierzęta, których z roku na rok jest niestety coraz mniej.

ZARZĄD ROD

ŁK/ZK


Dodano: 28.05.2021r.

 

AWARIA WODNA

 

   W dniu 27.05.2021r. miała miejsce awaria wodna w centralnej części naszego ogrodu. Dzięki szybkiemu zdiagnozowaniu problemu przez członka zarządu zakręcono zawór odcinający, a awarię usunięto w niespełna 24 godziny, nie narażając ogrodu na straty w ubytku wody.

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 19.05.2021r., aktualizacja 26.06.2021r.

 

KONIEC SKŁADOWANIA GAŁĘZI

 

  Zgodnie z uchwałą zarządu, jak również z wcześniejszymi komunikatami przypominamy, że zbiórka gałęzi trwała dwa miesiąca do dnia 16.05.2021r.

Obecnie zebrana materia została wywieziona.
 
 Zabrania się zatem ponownego składowania gałęzi na terenach wspólnych naszego ogrodu !

 

Otrzymaliśmy fakturę za odbiór gałęzi od firmy porządkującej.

Kwota na fakturze do zapłaty to 16.200zł

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 03.05.2021r.

 

OPŁATY W 2021 ROKU

 

    Zarząd ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi wysłał pocztą tradycyjną wyliczone opłaty w sezonie 2021. Na blankiecie wpłaty jest kwota bieżąca z tego roku
(nie obejmuje zadłużeń z lat poprzednich - te zostały wysłane już kilkukrotnie
w wezwaniach do zapłaty).
Oprócz zawiadomień wysłaliśmy również informacje wyjaśniające o:

- przesunięciu terminu walnych zebrań,

- segregacji śmieci w naszym ogrodzie,

- awarii sieci energetycznej w ogrodzie.

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 24.04.2021r.

 

KONTROLA DOKUMENTÓW FINANSOWYCH ZA 2020 ROK

 

W miesiącu marcu Komisja Rewizyjna dokonała kompleksowej kontroli dokumentów finansowych za 2020 rok, jak również sprawozdania finansowego i preliminarzy.
Sprawozdanie finansowe sporządzone jest rzetelnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami rachunkowości, nie zawiera błędów rachunkowych.
Z analizy dokumentów wynika, iż Zarząd gospodarował racjonalnie, a środki finansowe wydawał oszczędnie.

Komisja Rewizyjna uczestniczy we wszystkich posiedzeniach Zarządu i jest na bieżąco w sprawach dotyczących ogrodu.

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

JK/ŁK


Dodano: 09.04.2021r.

 

GŁÓWNA BRAMA WJAZDOWA

GODZINY ZAMKNIĘCIA / OTWARCIA W SEZONIE 2021

 

W związku z licznymi prośbami działkowców w ubiegłych sezonach

od 1 maja 2021r. główna brama wjazdowa będzie zamykana na stałe
w nocy
od godziny 22:00 do 7:00 rano.

 

Powodem zamknięcia jest fakt, że w sezonie letnim brama
pozostawała otwarta w godzinach wieczornych oraz nocnych
co sprzyjało "obcym" osobom wtargnięcie na ogród, np. złodziejom
w wywożeniu skradzionych przedmiotów z działek.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 03.04.2021r.

 

WŁĄCZENIE WODY W SEZONIE 2021

 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami
w dniu 10 kwietnia (sobota) 2021 roku
od godziny 10.00 zaplanowano napełnienie
instalacji wodnej w Naszym ogrodzie.

 

Przypominamy o ponownym montażu wodomierzy
oraz zaworów czerpalnych.

 

Osoby upoważnione przez Zarząd ROD do założenia wodomierzy
zgodnie z wymogami oraz ich zaplombowaniem:

 

 • p. Bogdan tel. 504-165-304  dz. nr 65A

 • p. Jan tel. 502-635-879  dz. nr 110A

 

W sytuacji braku zainstalowania zaworów czerpalnych
lub pozostawieniem otwartych zaworów spustowych
za zainstalowanym wodomierzem, naliczone zużycie wody
obciąży użytkownika działki !!!

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 21.03.2021r.

 

ZBIÓRKA GAŁĘZI W 2021

 

Zarząd ROD informuje, że zbiórka gałęzi będzie możliwa
od 1 kwietnia do 16 maja z zastosowaniem wszelkich środków ostrożności wynikających z przepisów przeciwpożarowych.

 

Miejsce składowania gałęzi wyznaczono na wysokości szlabanu
(tak jak przy poprzedniej zbiórce).

Układanie pryzmy powinno odbywać się jednym wejściem od końca taśm ostrzegawczych, prosimy nie rzucać gałęzi "gdzie popadnie"
jak miało to miejsce w latach ubiegłych.

 

Następna zbiórka gałęzi zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania
w 2023 roku (co dwa lata)

ZARZĄD ROD

 

ZK/ŁK


Dodano: 13.03.2021r., aktualizacja 21.03.2021r.

 

OPŁATY ZA POPRZEDNI SEZON 2020

 

W zakładce OPŁATY  lub klikając miniaturę zdjęcia
poniżej zamieszczono tabelę wyliczonych opłat za ubiegły sezon 2020.

 

Termin płatności do 10 kwietnia 2021r.

 

Przypominamy ponownie, że wszystkie płatności
od 01.01.2021r. są przyjmowane na konto bankowe ogrodu.
Nie będzie możliwości wniesienia opłat gotówką w biurze zarządu.
Zgodnie z przepisami PZD wpłaty powinny być dokonywane na konto bankowe ROD (Statut PZD - § 149 ustęp 1. - Zarząd ROD przyjmuje od działkowców wszystkie wpłaty na konto bankowe)

 

W przypadku braku wpłaty lub kontaktu ze strony działkowca

zostanie podjęta uchwała od odłączeniu mediów od działki uchylającej

od wpłaty. Podliczając niezapłacone działki jest to kwota ponad 30.000zł

 

Działkowcy u których nie spisano stanu mediów (prądu i wody) pilnie są proszeni o przesłanie zdjęcia swoich liczników na adres e-mail: rod.reymonta@wp.pl 
lub o kontakt telefoniczny w celu umówienia się na odczyt.

 

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK/GK


Dodano: 18.02.2021r.

 

OTWARCIE SEZONU 2021

 

Informujemy, że z dniem 1 marca 2021 roku:

- w zależności od warunków atmosferycznych otwieramy bramę główną,

- otwieramy bramki wejściowe dla pieszych od ul. Spornej, ul. Brzeskiej
i Parku Ocalałych,

 

Z dniem 1 kwietnia 2021r:

- w zależności od warunków atmosferycznych otwieramy szlaban
we wtorki oraz środy w godzinach 8.00 - 20.00

- otwieramy pergolę śmietnikową do 31.10.2021r. według terminów rozpoczęcia przez firmy odbierające odpady w ogrodach i zawartych umów.

 

Woda zostanie włączona 10 kwietnia 2021r.
z zastrzeżeniem warunków atmosferycznych.

 

ZARZĄD ROD

 

ZK/ŁK


Dodano: 18.02.2021r.

 

PONOWNE WEZWANIA DO ZAPŁATY

 

W dniu 18.02.2021r. zarząd ROD im. Wł. Reymonta wysłał ponowne wezwania do zapłaty dla użytkowników działek zalegającymi z opłatami ogrodowymi.

 

 ZARZĄD ROD

 

ZK/ŁK


Dodano: 16.01.2021r.

 

DYŻURY TELEFONICZNE

 

 

Zarząd ROD informuje, że z początkiem 2021 roku dyżury telefoniczne odbywają się według poniższego harmonogramu:

 

- poniedziałek od 12:00 do 14:00 - gospodarz ogrodu

- środa od 10:00 do 12:00 - gospodarz ogrodu

- środa od 15:30 do 17:30 biuro ogrodu

- sobota od 10:00 do 12:00 - gospodarz ogrodu

 

Powyższy harmonogram dotyczy numeru ogólnego, tj.: 504-165-304

 

 ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 02.01.2021r.

 

OD 2021 PŁATNOŚCI TYLKO NA KONTO BANKOWE

 

Zarząd ROD informuje, że od 01.01.2021r. WSZYSTKIE płatności będą przyjmowane na konto bankowe ogrodu. Nie będzie możliwości wniesienia opłat gotówką w biurze zarządu. Zgodnie z przepisami PZD wpłaty powinny być dokonywane na konto bankowe ROD (Statut PZD - § 149 ustęp 1. - Zarząd ROD przyjmuje od działkowców wszystkie wpłaty na konto bankowe).

 

 ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 05.12.2020r.

 

PŁATNOŚCI - OSTATECZNY TERMIN

 

Przypominamy ponownie działkowcom, którzy nie uiścili
jeszcze płatności
za ten sezon o ostatecznym terminie uregulowania.

 

Opłaty za działkę do 30 czerwca 2020r. - wg. opłat z roku ubiegłego

Dopłata za śmieci do 30 września 2020r. - 130,00zł

Opłaty za media (prąd i woda) do 30 listopada 2020r. - wg. stanów liczników

 

Wielu działkowców nie wniosło powyższych opłat, a wystawione faktury
od dostawców (wody i prądu) oraz odbiorców śmieci są do zapłacenia.

 

Prosimy potraktować powyższą informację za pilną, w przeciwnym razie ogród straci płynność finansową.

 

 ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 21.11.2020r., aktualizacja: 28.11.2020r.

 

REMONT PODJAZDU

 

Z uwagi na fakt, że od 23.11.2020r. do 27.11.2020r. będzie remontowany podjazd od wewnętrznej strony ogrodu, brama główna wjazdowa zostanie zamknięta.


W najbliższy weekend, tj. 28.11.2020 oraz 29.11.2020 po remoncie otworzymy bramę oraz szlaban ogrodu w godzinach 8.00 - 18.00 dla  Działkowców, którzy nie wywieźli ze swoich altan narzędzi oraz sprzętu ogrodniczego.

 

Przypominamy, że z dniem 1 grudnia nastąpi:

 • zamknięcie bramy wjazdowej,

 • zamknięcie pergoli śmietnikowej,

 • zamknięcie bramek wejściowych dla pieszych w okresie od 1 grudnia 2020r. do 1 marca 2021r.od ulicy Spornej, od ulicy Brzeskiej, od strony parku Ocalałych (kanału),a także na parkingu ogrodu (przy bramie wjazdowej). Otwarte natomiast pozostaną dwie bramki od strony ul. Źródłowej, tj. przy szpitalu MSWiA oraz do biura ogrodu.(uchwała Walnego Zebrania Sprawozdawoczo-Wyborczego z dn. 6.04.2019r.)

 

Przypominamy o zabraniu na okres zimowy sprzętu ogrodniczego i innych cennych przedmiotów z altan działkowych.

 

Otwarcie sezonu przewidujemy na 1 marca 2021 roku.

 

 ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 27.08.2020r.

 

WOLNOBIEGAJĄCE PSY BEZ KAGAŃCA
ORAZ SMYCZY NA TERENACH WSPÓLNYCH

 

Z uwagi na wystąpienie przykrych sytuacji w ostatnim czasie oraz w odpowiedzi na wiele zgłoszeń działkowców o wolnobiegających psach na terenie Naszego ogrodu Zarząd ROD przypomina, że Regulamin ROD (§ 68 pkt. 10):

 

zakazuje wprowadzania i trzymania na terenie ROD psów bez smyczy
i kagańca oraz stałego utrzymywania kotów i psów na działce.

 

Poważną sprawą jest również zanieczyszczanie alejek odchodami psów użytkowników Naszych działek i osób odwiedzających ogród.

 

APELUJEMY O SPRZĄTANIE PO SWOICH PUPILACH

tak jak jest to przewidziane w uchwale Rady Miasta Łodzi.

 

Zapis ten mówi o niezwłocznym usuwaniu zanieczyszczeń spowodowanych
przez zwierzęta na terenach publicznych oraz częściach nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego.

 

Wszelkie łamanie przepisów porządku publicznego w Naszym ogrodzie należy zgłaszać bezpośrednio do Straży Miejskiej lub na Policję.

 

DZIAŁKOWCY I OSOBY ODWIEDZAJĄCE OGRÓD
MAJĄ OBOWIĄZEK PILNOWANIA SWOICH PSÓW

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń w art. 77 § 1 reguluje, cyt.: „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany".

- Uchwała Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 kwietnia 2018 r. nr LXIX/1770/18 w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi, Rozdział 5, § 19 ust. 1 , „Osoby utrzymujące psy lub inne zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności, mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzi, a także dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia. oraz Rozdział 5, § 19 ust. 2 pkt. 2 „Do obowiązków osób utrzymujących psy lub inne zwierzęta domowe należy prowadzenie psów na uwięzi w miejscach publicznych”.

- a także obowiązek z pkt. 5 "niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach publicznych oraz nieruchomościach przeznaczonych do użytku publicznego..."

- Regulamin ROD (§ 68 pkt. 10) zakazuje wprowadzania i trzymania na terenie ROD psów bez smyczy i kagańca oraz stałego utrzymywania kotów i psów na działce.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 15.08.2020r.

 

DOPŁATA DO ŚMIECI W 2020 ROKU

 

     W nawiązaniu do wcześniejszych informacji na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń w ogrodzie, Zarząd ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi po przeanalizowaniu kosztów wywozu śmieci podjął decyzję o dopłacie przez działkowców na pokrycie kosztu wywozu odpadów w tym sezonie. Dopłata ta zapewni funkcjonowanie Ogrodu do Walnego Zebrania w roku 2021.

Zawiadomienia o dopłacie zostaną rozdane przez gospodarza ogrodu oraz wysłane pocztą tradycyjną.

 

Wyjaśnienie podwyżki za śmieci w 2020 roku.

   Z dniem 1 grudnia 2019 roku Urząd Miasta w Łodzi wypowiedział umowy na wywóz odpadów komunalnych wszystkim ogrodom na terenie naszej gminy.
Z początkiem 2020 roku ogrody miały obowiązek zawrzeć umowę z firmą prywatną, mającą pozwolenie na odbieranie odpadów komunalnych. Zarząd ROD im. Wł. Reymonta po przeanalizowaniu ofert wybrał dwie najtańsze firmy i podpisał z nimi umowy na wywóz odpadów segregowanych. Z uwagi na fakt, że koszty wywozu śmieci wzrosły trzykrotnie do roku ubiegłego powstała różnica, której powyższa dopłata dotyczy.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 15.08.2020r.

 

PRZEPISY PORZĄDKOWE

 

     Wszelkie rażące łamanie przepisów porządku publicznego w Naszym ogrodzie należy zgłaszać bezpośrednio na Policję.

 

ZARZĄD ROD

W POROZUMIENIU Z DZIELNICOWYM NASZEGO REWIRU

ZK/ŁK


Dodano: 20.06.2020r.

 

PŁATNOŚCI W 2020 ROKU

 

     Zarząd ROD dziękuje Działkowcom, którzy wpłacili już zaliczki na nasze konto bankowe, raz jeszcze przypominamy - gdyby z pewnych względów Poczta Polska nie dostarczyła Państwu wyliczeń z gotowymi drukami przelewu prosimy  o kontakt z biurem ogrodu (e-mail, telefon, osobiście w środy) lub o dokonanie wpłat zaliczkowych w kwocie równej jak w roku ubiegłym do 30 czerwca 2020r.

   Przypominamy również, ażeby ograniczyć koszty korespondencji 30% zawiadomień trafiło bezpośrednio do użytkowników działek.

 

Działkowcy, którzy jeszcze nie dokonali płatności
proszeni są uiszczenie wpłaty do 30 czerwca 2020 roku.

 

Podstawa:

Uchwała Krajowej Rady PZD nr 44/2020 dotyczącej pobierania zaliczek.
Uchwała nr 18/III/2020 ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi z dnia 28 III 2020r.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 14.06.2020r.

 

DBANIE O ALEJKI OGRODOWE
OBOWIĄZKIEM DZIAŁKOWCA !!I

 

   Z uwagi na zarośnięte alejki Naszego ogrodu w ostatnim czasie, przypominamy
o zapisie w Regulaminie ROD, tj.: Rozdział VII § 67.

Działkowiec obowiązany jest:

1) dbać o estetyczny wygląd działki i ROD,

2) nie zakłócać spokoju sąsiadom, zwłaszcza poprzez korzystanie z urządzeń ponad przeciętną miarę,

3) utrzymywać w czystości i estetycznym stanie drogi, aleje oraz rowy melioracyjne:

a) na połowie ich szerokości, gdy do nich przylegają działki po obu stronach,

b) na całej ich szerokości, gdy do nich przylegają działki z jednej strony.

 

ZARZĄD ROD

 

ZK/ŁK


Dodano: 07.05.2020r.

 

GODZINY PRACY BIURA - ZMIANA

 

    Na wniosek wielu działkowców zmieniamy godziny pracy biura.
Jeżeli wystąpi trudność w załatwieniu sprawy w sposób telefoniczny
lub poprzez wiadomość e-mail,
biuro ogrodu pełni dyżury w środę w godzinach 15:30 - 16:30
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności
z uwagi na obecną sytuację i obowiązujące przepisy.

 

ZARZĄD ROD

 

ZK/ŁK


Dodano: 23.04.2020r.

 

TOALETY OGRODOWE

 

    Z uwagi na ponowną kradzież kranów umywalkowych
w sanitariatach naszego ogrodu informujemy

że zostały one zdemontowane na stałe.

 

W nocy z dnia 22.04 na 23.04.2020r. została zalana toaleta ogrodowa
a całonocny wyciek wody naraził działkowców na straty.

Klucze do toalet ogólnodostępnych posiadają tylko nasi Działkowcy.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 08.04.2020r.

 

UCHWAŁA NR 18/III/2020 ROD im. Wł. Reymonta z dnia 28 III 2020 r.
w sprawie pobierania zaliczek z tytułu opłat ogrodowych
przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD

 

ZALICZKOWE PŁATNOŚCI DOTYCZĄCE ROKU 2020

 

      Zarząd ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi w związku z oddalającym się terminem przeprowadzenia Walnego Zebrania, w dniu 28.03.2020 roku podjął uchwałę nr 18/III/2020 dotyczącą ustalenia opłat ogrodowych przeznaczonych na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w formie zaliczek w wysokości opłat zgodnych z uchwałami Walnego Zebrania z dnia 06.04.2019r.

    Decyzję podjęto na podstawie Uchwał Krajowej Rady PZD nr 44/2020 dotyczącej pobierania zaliczek oraz nr 71/2020 dot. przełożenia terminu Zebrania  Sprawozdawczego ze względu na zagrożenie epidemiologiczne.    

Wpłat należy dokonać do 30 czerwca 2020r. na Nasz rachunek bankowy podany poniżej, a w tytule przelewu wystarczy wpisać jedynie numer działki, której dotyczy zaliczka.

 

Najprościej pisząc, płacimy w tym roku takie same opłaty, jak w roku ubiegłym, jednakże biorąc pod uwagę wzrost kosztów
(m.in. wywozu śmieci) po rozliczeniu bieżących wpłat za sezon 2020 poinformujemy Państwa o dopłacie w późniejszym terminie.

 

Numer konta bankowego (bez zmian):

77 1560 0013 2002 6142 8000 0001

 

Prosimy o przekazanie informacji pozostałym Działkowcom Naszego ROD.
        Zależy nam na utrzymaniu płynności finansowej wobec dostawców.  
 

 

Z uwagi na brak możliwości zorganizowania Walnego Zebrania
przez COVID-19 prosimy o wpłaty zgodne z informację powyżej
dla zachowania płynności finansowej i funkcjonowania ogrodu.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 15.02.2020r.

 

!!! ODBIÓR ODPADÓW - ZMIANY !!!

 

PERGOLA ŚMIETNIKOWA BĘDZIE CZYNNA OD 1 KWIETNIA 2020 ROKU.

PROSIMY WSTRZYMAĆ SIĘ Z WYRZUCANIEM ŚMIECI DO TEGO CZASU.

 

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ŚRODOWISKA
Z POCZĄTKIEM 2020 ROKU KAŻDEGO DZIAŁKOWCA
W NASZYM OGRODZIE OBOWIĄZUJE SEGREGACJA ŚMIECI NA FRAKCJE:

 

1. PAPIER (pojemnik 1100 litrów opisany jako PAPIER)

2. SZKŁO (mały pojemnik 240 litrów opisany jako SZKŁO)

3. METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

(pojemnik 1100 litrów opisany jako metale i tworzywa sztuczne)

4. ODPADY ZMIESZANE (pojemnik 1100 litrów opisany jako ZMIESZANE)

5. ODPADY BIO (kontener w razie potrzeby - nie będzie już pojemników 1100l)

 

Pojemniki na odpady zielone 1100 litrów nie będą dostępne
dopóki firma nie przywróci tej formy odbioru dla naszej dzielnicy.

Obowiązuje nas rejonizacja i naszą dzielnicę obsługuje firma Remondis.

 

PRZYPOMINAMY RÓWNIEŻ, ŻE WRAZ Z PODJĘTĄ UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI OD TEGO ROKU ZAWIERANA JEST UMOWA
NA WYWÓZ ODPADÓW NIE Z URZĘDEM MIASTA, ALE
BEZPOŚREDNIO Z FIRMĄ ODBIERAJĄCĄ ODPADY. OZNACZA TO, ŻE
KOSZT WYWOZU ŚMIECI ZNACZNIE WZROŚNIE I BĘDZIEMY PŁACIĆ
ZA KAŻDY WYWIEZIONY POJEMNIK LUB KONTENER.

 

Działkowców upominamy o korzystanie z kompostowników
na swoich działkach zgodnie z § 42 Regulaminu ROD, pkt. 3
"Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego w szczególności pochodzące z działki części roślin."

 

Oznacza to, że odpadów BIO powinno być
w pergoli śmietnikowej najmniej, a nawet ich brak !!!

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 30.11.2019r., aktualizacja: 07.03.2020r.

 

WYMIANA BRAMEK WEJŚCIOWYCH I BRAMY EWAKUACYJNEJ DLA PIESZYCH.

 

Pod koniec 2019 roku z uwagi na skorodowane słupy główne bramek wejściowych i zagrożenie związane z ich przewróceniem dokonano wymiany:

- bramki wejściowej wraz z bramą ewakuacyjną pieszą przy szpitalu MSWiA,

- bramki wejściowej do biura ogrodu.

 

W 2020 roku zostały również zainstalowane tablice informacyjne nad trzema wejściami od ul. Źródłowej.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 14.11.2019r.

 

UTWARDZENIE GŁÓWNEJ ALEI OGRODU

 

W listopadzie 2019 roku utwardzono dalszą część głównej alei naszego ogrodu od pergoli śmietnikowej do kamienia pamiątkowego
"Stara Lodzia - Wielka Łódź".

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 16.08.2019r.

 

NOWE TABLICE INFORMACYJNE NA PLAKATY ZWIĄZKOWE

 

Zarząd ROD informuje, że na terenie Naszego ogrodu zostały zainstalowane
trzy dodatkowe tablice na plakaty, które dystrybuuje Krajowa Rada PZD.

6

Tablice zlokalizowane są na: elewacji biura zarządu, kiosku
oraz magazynach ogrodu.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 18.07.2019r.

 

KLUCZE DO TOALET I BRAMEK WEJŚCIOWYCH

 

   Przypominamy Naszym Działkowcom (w szczególności tym nowym), że istnieje możliwość zakupu kluczy do toalet i bramek wejściowych w godzinach otwarcia biura ogrodu tj. w środy w godz. od 16:30 do 18:30 po kosztach ich dorobienia (faktura za usługę do wglądu dla Zainteresowanego).

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 12.05.2019r.

 

DZIAŁKOWCU - PILNUJ SWOJEGO PSA NA DZIAŁCE!

 

W odpowiedzi na wiele zgłoszeń działkowców o wolno biegających psach

na terenie naszego ogrodu Zarząd ROD przypomina,

że Regulamin ROD (§ 68 pkt. 10):

 

zakazuje wprowadzania i trzymania na terenie ROD psów bez smyczy
i kagańca
oraz stałego utrzymywania kotów i psów na działce.

 

Poważną sprawą jest również zanieczyszczanie alejek
odchodami psów użytkowników naszych działek.

APELUJEMY O SPRZĄTANIE PO SWOICH PUPILACH

tak jak jest to przewidziane w uchwale Rady Miasta Łodzi.

Zapis ten mówi o niezwłocznym usuwaniu zanieczyszczeń

spowodowanych przez zwierzęta na terenach publicznych oraz częściach nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 04.06.2018r.

 

KOMPOSTOWNIK NA KAŻDEJ DZIAŁCE

 

Zgodnie z § 42 (w całości) Regulaminu ROD:

1. Działka musi być wyposażona w kompostownik.

2. Kompostownik oraz zamknięte pojemniki z nawozami płynnymi należy umieszczać
w zacienionej części działki, w miejscu mniej widocznym, w odległości co najmniej 1m od granic działki.

3. Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego
a w szczególności pochodzące z działki części roślin.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 12.05.2018r.

 

ŻYWOPŁOTY W NASZYM OGRODZIE...

 

Przypominamy, że wysokość żywopłotu reguluje
 § 52 w całości
Regulaminu ROD, tj.:

 

1. Na granicy działek, za pisemną zgodą użytkownika sąsiedniej działki, można zakładać żywopłoty.

2. Wysokość żywopłotu na granicy pomiędzy działkami ustalają sąsiadujący użytkownicy z tym, że nie może ona przekraczać 1 metra.

3. Żywopłoty rosnące przy granicy działki z alejką (drogą wewnętrzną) nie mogą przekraczać wysokości 1 metra i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza granicę działki.

4. Żywopłoty rosnące na granicy działki będącej jednocześnie granicą ROD nie mogą przekraczać wysokości 2 metrów i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza ogrodzenie ROD.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


 

PRZYDATNE LINKI:

 

Strona Polskiego Związku Działkowców

Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd w Łodzi

Wydawnictwo Działkowiec

Internetowy Tygodnik Ogrodniczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodano: 15.07.2021r.

 

POWALONE DRZEWA W NASZYM OGRODZIE

 

   W związku z przejściem nocnej burzy na terenach wspólnych ogrodu zostało uszkodzonych kilka dużych drzew. Drzewa te zostały zgłoszone
w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, a firma sprzątająca zaczęła
w dniu dzisiejszym prace porządkowe. 
W przypadku uszkodzenia drzew na działce, Działkowcy proszeni są
o maksymalne rozdrobnienie gałęzi i dostarczenie ich w worku do pergoli śmietnikowej (w miejscu na składowane zielone).

 

Aktualizacja: 22.07.2021r.

 

Firma zajmująca się usuwaniem powalonych drzew i połamanych gałęzi w dniu dzisiejszym zakończyła prace porządkowe. W przeciągu kilku dni poznamy kwotę wykonanej usługi i przekażemy w tym komunikacie.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 03.06.2021r.

 

AKCJA PORZĄDKOWA W PASIECE OGRODU

 

   Dnia 19.06.2021r. (sobota) od godziny 10.00 organizujemy akcję porządkowania pasieki ogrodu. Zapraszamy zatem, jak co roku chętnych działkowców 

 

Prosimy o zabranie ze sobą grabi, wideł, sekatorów
a także w miarę możliwości taczek/wózków.

 

Do zobaczenia na miejscu!

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 28.05.2021r.

 

ROZWIĄZANIE KONKURSU PLASTYCZNEGO
„MOJE ULUBIONE MIEJSCE NA DZIAŁCE”

 

Wszystkie prace dzieci zostały nagrodzone.

 

GRATULUJEMY !!!

 

Rodziców i dziadków dzieci, które uczestniczyły w konkursie plastycznym zapraszamy 2 czerwca o godz. 16:30 po odbiór nagród.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 20.05.2021r., aktualizacja 03.06.2021r.

 

OSTRZEŻENIE PRZED ZŁODZIEJAMI

 

  W tym tygodniu tj. 19.05.2021r. okradziono jedną z naszych działkowiczek. Ostrzegamy wszystkich użytkowników działek, ażeby zamykali swoje altany na czas ich opuszczenia.
    Złodzieje wykorzystują chwilę, kiedy obcinamy gałęzie, żywopłot lub zajmujemy się grządkami. Prosimy potraktować tą informację poważnie ponieważ to już kolejny przypadek w tym miesiącu.
  Zarząd ROD współpracuje z dzielnicowym naszego rewiru, jednakże k
ażde włamanie/szkody należy zgłaszać Policji.

    W roku ubiegłym dwóch mężczyzn proponowało działkowcom obcięcie żywopłotu z upoważnienia zarządu ROD, co było nieprawdą.
Nie było i nie ma uchwał mówiących o obcinaniu żywopłotów u działkowców przez prywatną firmę.

 

V KOMISARIAT / REWIR II

UL. ORGANIZACJI WIN NR 5

TEL. OFICER DYŻURNY  42 665 15 56  lub  42 200 15 64

 

Prosimy przekazać starszym osobom ten komunikat
(jest on również zamieszczony na tablicach informacyjnych w ogrodzie).

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 29.04.2021r.

 

40 LAT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

 

 

    40 lat temu wraz z uchwaleniem dnia 6 maja 1981 roku ustawy o Pracowniczych Ogrodach Działkowych powstał Polski Związek Działkowców. Wydarzenia lat 80-tych XX wieku doprowadziły do powstania samodzielnej, samorządnej i samofinansującej się organizacji działkowców, która ma ogromne znaczenie dla rozwoju polskiego ogrodnictwa.
     W pierwszych latach działania ruchu działkowego, działki miały szczególne znaczenie dla rodzin, zwiększały budżet rodzinny w postaci własnych płodów ogrodniczych, a także zapewniały wypoczynek.
    W dziedzinie osiągnięć, Polski Związek Działkowców nie ma równych w historii związków działkowców lub ruchu działkowego w Europie, w szczególności, jeśli mowa o budowaniu ogrodów działkowych oraz skutecznym rozwiązywaniu wszystkich problemów z którymi mu przyszło się zmierzyć. Dzięki wspólnym działaniom, organizacji i integracji działkowców, włączeniu do walki samorządów, posłów i senatorów udało się zabezpieczyć przyszłość ogrodów i działkowców.

 

 • Dnia 6 maja 1981 roku Sejm uchwalił ustawę o pracowniczych ogrodach działkowych, na mocy której powstał Polski Związek Działkowców.
 • W dniach 27-28 czerwca 1981r. odbył się Krajowy Zjazd Delegatów Pracowniczych Ogrodów Działkowych, który uchwalił Statut i Program Związku oraz wybrał najwyższe krajowe władze Związku.

 

Z tej okazji również Zarząd ROD zainstalował okolicznościowy baner przy wejściu do naszego ogrodu od ul. Źródłowej przypominający o tym wydarzeniu.

 

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 06.03.2021r., aktualizacja: 24.04.2021r.

 

PRZESUNIĘCIE TERMINU ODBYWANIA WALNYCH ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZYCH W ROKU 2021

 

Z powodu wielu pytań od naszych Działkowców o termin Walnego Zebrania, a także dlaczego Walne Zebranie się jeszcze nie odbyło przypominamy o informacji z marca poniżej:

 

Krajowy Zarząd PZD w dniu 1 grudnia 2020 roku podjął uchwałę 347/2020
w sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD
w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań ROD w 2021r. W związku
z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez COVID-19, który zobowiązał okręgowe zarządy PZD do podjęcia decyzji o przesunięciu terminów odbycia walnych zebrań i konferencji delegatów w ROD w 2021 roku do 31 sierpnia 2021r.

 

Krajowy Zarząd PZD w tej samej uchwale upoważnił zarządy ROD do pobierania od działkowców z ROD zaliczek z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2021 roku do wysokości opłat ustalonych wg zasad stosowanych w danym ROD w 2020r., aby zabezpieczyć środki na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD.

Krajowy Zarząd PZD podejmując uchwałę nr 347/2020 opierał się na doświadczeniach z problemami w odbyciu walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w roku ubiegłym.

Podkreślamy, że obowiązujące przepisy wprowadziły zakaz organizacji spotkań z udziałem powyżej 5 osób, dlatego też zarządy ROD powinny się wstrzymać ze zwołaniem zebrań.

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

 

---

      Zarząd ROD im Wł. Reymonta w Łodzi przygotowany jest na Walne Zebranie Sprawozdawcze w tym roku z gotową dokumentacją zarówno za 2019, jak i 2020 rok.

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 13.03.2021r., aktualizacja 24.04.2021r,

 

AWARIA ENERGETYCZNA W NASZYM ROD - CO DALEJ?

 

W kwietniu 2021 roku udało się przywrócić zasilanie na kilkunastu działkach. Elektrycy nadal poszukują awarii, Działkowcy, którzy nie mają prądu proszeni są o umożliwienie elektrykowi wejście na swoją działkę. W alejach ogrodu instalacja została przejrzana od października do kwietnia, głównym powodem braku zasilania jest problem w skrzynkach elektrycznych na działkach (np. przy altanie).

 

Z powodu wielu uwag Działkowców, że zarząd nie podejmuje żadnych działań odnośnie modernizacji instalacji elektrycznej wyjaśnienie poniżej:

 

     Zarząd ROD powołał z początkiem tego roku komisję ds. usunięcia awarii energetycznej. Elektryk ogrodowy oraz elektrycy z zewnątrz w roku ubiegłym szukali awarii tygodniami lecz bezskutecznie. Istnieje prawdopodobieństwo, że jeden z użytkowników działek doprowadził do zwarcia instalacji w tym rejonie.
Z początkiem marca elektryk ponowił poszukiwania awarii, jesteśmy z nim w stałym kontakcie.

    Zarząd ROD chciał dokonać remontu instalacji, ale wiąże się to z powołaniem zadania inwestycyjnego za zgodą walnego zebrania działkowców.
Koszt położenia nowej instalacji elektrycznej w naszym ogrodzie to bardzo duży koszt i dodatkowym warunku, że każdy z działkowców zgodzi się i oczywiście zapłaci za partycypację w tym zadaniu.
Powołana komisja ds. usunięcia awarii energetycznej wzięła pod uwagę również inne warianty (wymianę częściową - w rejonie gdzie obecnie działkowcy nie posiadają prądu z powodu awarii), ale to również wiąże ze zgodą walnego zebrania.
     Zarząd ROD odbył konsultacje w lutym w tej sprawie w OZŁ PZD.

 
   Krajowy Zarząd PZD podejmując uchwałę nr 347/2020 opierał się na doświadczeniach z problemami w odbyciu walnych zebrań sprawozdawczych
w ROD w roku ubiegłym.
Podkreślamy, że obowiązujące przepisy wprowadziły zakaz organizacji spotkań z udziałem powyżej 5 osób, dlatego też zarządy ROD powinny się wstrzymać ze zwołaniem zebrań.
 
      W związku z powyższym nie jest możliwe przeprowadzenie walnego zebrania w pierwszych miesiącach tego roku. Biorąc pod uwagę obecną sytuację (wzrost liczby zakażeń) na pewno nie dojdzie do zebrania w kwietniu br.


Bardzo zależy nam na przywróceniu zasilania w rejonie wystąpienia awarii przed dniem 1 kwietnia.

 

Działkowcu, jeżeli doprowadziłeś do zwarcia instalacji elektrycznej lub masz informację gdzie doszło do awarii zgłoś to zarządowi ogrodu, ułatwi to poszukiwanie usterki, skróci czas, a przede wszystkim zaoszczędzimy na kosztach ze strony elektryków.

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 28.03.2021r.

 

APEL KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD W SPRAWIE PRZESTRZEGANIA ZASAD I OBOSTRZEŃ W ROD
W CZASIE TRZECIEJ FALI PANDEMII

 

Uwaga działkowcy! Uwaga działkowcy!

 

Krajowy Zarząd PZD obradując w dniu 25 marca 2021 r. ocenił sytuację
w Rodzinnych Ogrodach Działkowych i biurach jednostek terenowych Związku
w czasie pandemii. Krajowy Zarząd PZD zwraca się do wszystkich działkowców
i Zarządów ROD o przestrzeganie obostrzeń  epidemicznych
i zachowywanie zasad bezpieczeństwa.

 

Prosimy o zapoznanie się z apelem na stronie www.pzd.pl (link)

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 27.03.2021r.

 

ZGRABIONE LIŚCIE NA PARKINGU OGRODU

I PRZY BIURZE ZARZĄDU

 

     Informujemy, że w dniach 13-14.03.2021r. zostały zgrabione liście z terenu wspólnego ogrodu, tj, na parkingu oraz przy biurze zarządu.

Zebrane liście zostały następnie wywiezione przez firmę odbierającą odpady zielone z naszego ogrodu.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 20.02.2021r.

 

KOMUNIKAT - OPŁATY ZA ŚMIECI W ŁÓDZKICH ROD W 2021

 

    Z uwagi na liczne zapytania kierowane drogą mailową oraz telefoniczną, Okręg Łódzki PZD informuje, że uchwała nr XXXVII/1157/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta Łodzi dotyczy tylko terenów zamieszkałych, a więc nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz budynkami wielolokalowymi. Powyższa uchwała nie dotyczy terenów niezamieszkałych na których powstają odpady, do których zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zostały zaklasyfikowane Rodzinne Ogrody Działkowe. Łódzkie ROD nie zostały włączone do gminnego systemu gospodarki odpadami. W związku z powyższym, Zarządy ogrodów podpisały indywidualne umowy z tymi firmami, które przedstawiły najkorzystniejsze warunki współpracy.

 

Opłata za wywóz śmieci ustalana jest indywidualnie z firmą obsługującą ogród.  Rodzinnych Ogrodów Działkowych nie obowiązuje opłata na podstawie zużycia wody.

OKRĘG ŁÓDZKI PZD

 

ŁK


Dodano: 16.01.2021r.

 

ZIMA 2021 W NASZYM OGRODZIE

 

W dniu 17.01.2021r. zarejestrowano zimę w Naszym ROD
zachęcamy do obejrzenia galerii.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 01.11.2020r.

 

NOWE DOMKI DLA KOTÓW W NASZYM OGRODZIE

 

Dzięki zaangażowaniu nowej Działkowiczki na terenie pasieki stanęły
na okres jesienno-zimowy ocieplone domki dla kotów z naszego ogrodu.

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt Zarząd ROD pomaga na tyle, ile jest to możliwe w celu zapewnienia warunków rozwoju
i swobodnego bytu zwierząt wolno żyjących.

 

Domki są własnością OTOZ Animals Łódź
i w żadnym wypadku nie można ich przestawiać.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 18.10.2020r.

 

PANDEMIA - NOWE WYTYCZNE KZPZD

 

Zgodnie z uchwałą 295/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców
z dnia 15.10.2020r.w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD
w związku z obowiązującymi restrykcjami wynikającymi ze stanu epidemii obsługa działkowców przez Zarząd ROD powinna odbywać się przede wszystkim w drodze telefonicznej, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej.


Obsługa działkowców może odbywać się w sposób bezpośredni jedynie:
- po uprzednim umówieniu wizyty.
- wydzielonym w tym celu pomieszczeniu (w jednym czasie może wejść jeden interesant).
- po użyciu przez obsługującego i interesanta środków ochrony indywidualnej (maseczki oraz płynu do dezynfekcji lub rękawiczek).
- przy zachowaniu minimalnego odstępu 1,5m pomiędzy obsługującym
i interesantem.

 

Prosimy o dostosowanie się do panujących wymogów.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


 

 

JEŻE W NASZYM OGRODZIE

 

   Zwracamy się do Naszych Działkowców o pozostawianie zgrabionych liści w pryzmach, w miejscach spokojnych, mało uczęszczanych.

   W żadnym jednak wypadku nie rozgarniajmy ich już zimą (ani późną jesienią), aby sprawdzić czy jeż skorzystał z naszej gościny, bowiem wybudzony z zimowego snu w środku zimy, prawdopodobnie zginie (jeśli w okresie zimowym przez nieuwagę my lub np. nasz pies rozgrzebie legowisko jeża, musimy się nim zaopiekować – najlepiej zawieźć go do weterynarza lub najbliższego ogrodu zoologicznego)!

W ubiegłym roku ażeby zwrócić uwagę na ten problem w dniach od 14 do 21 listopada w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Sukcesja zorganizowano wystawę pt.: „Ruszajmy na pomoc jeżom”. Znalazły się na niej rozmaite prace m.in. figurki i plakaty, wykonane w różnych technikach przez dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 208. Celem ekspozycji było zachęcanie do ochrony jeży w lasach, parkach oraz ogrodach.

Jeże w Polsce objęte są ochroną ścisłą i wymagają ochrony czynnej (wg §2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r.w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną. Dz.U. Nr 220, poz. 2237. 2004 r.) - ochroną objęte są jeżowate (Erinaceidae) - wszystkich gatunków.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 27.09.2020r.

 

JUBILEUSZ 75-LECIA NASZEGO OGRODU

 

W dniu 27.09.2020r. w Naszym ogrodzie
im. Władysława
Reymonta odbył się Dzień Działkowca.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego dnia.

 

ZARZĄD ROD

ŁK

 Dodano: 16.11.2019r.

 

PTAKI W NASZYM OGRODZIE

 

Z uwagi na sezon jesienno-zimowy przypominamy Działkowcom
o zakładaniu karmników oraz dokarmianiu ptaków w Naszym ogrodzie.

W zakładce Poradnik (pkt. 6) znajdują się filmy wideo jak w prosty sposób
wykonać karmnik dla ptaków oraz w punkcie 7. jak dokarmiać ptaki
w tym trudnym dla nich okresie.

 

Ptaki jakie występują w Naszym ogrodzie to między innymi:

sikora bogatka, pliszka górska, strzyżyk, rudzik, czeczotka, pustułka, dzwoniec, kos, sójka, dzięcioł syryjski.

 

Przypominamy również, że w Naszym ogrodzie Działkowcy
instalują budki lęgowe.
Pamiętajmy o ich czyszczeniu po zakończonym okresie lęgowym (od października do listopada, ale i również do końca lutego, ponieważ niektóre gatunki ptaków mają drugi lub trzeci lęg).

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 07.11.2019r.

 

PASIEKA OGRODU - KOŁO PSZCZELARZY

 

   Serdecznie zachęcamy działkowców do powiększenia koła pszczelarzy w naszym ogrodzie. Z powodu odejścia już starszych fachem pszczelników  w pasiece pozostały wolne ule.
   Zapraszamy chętne osoby do zainteresowania się hodowlą pszczół i ich pozytywnym wpływem na roślinność w naszym ogrodzie, ale także i w mieście, do osobistego kontaktu z biurem ogrodu w środy od 15:30 - 16:30.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 24.07.2019r.

 

POMOC STARSZYM DZIAŁKOWCOM

 

     Z uwagi na fakt, że wielu działkowców w Naszym ogrodzie to starsze już wiekiem osoby, prosimy młodszych użytkowników działek chociażby o zapytanie, czy jego sąsiad/sąsiadka nie potrzebuje pomocy. Nie zamykajmy się jedynie w granicach swojej działki. Jeżeli mają Państwo informację, że dana osoba ma problem zawsze możecie nas poinformować telefonicznie lub na skrzynkę e-mail. Chętnie odpowiemy i doradzimy jak ewentualnie udzielić pomocy.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Aktualizowano 27.04.2019r., dodano: 20.04.2018r.

 

SPOŁECZNA SŁUŻBA INSTRUKTORSKA

 

Zarząd ROD im. Wł. Reymonta nadal poszukuje osoby wśród Naszych
działkowców z wykształceniem ogrodniczym lub rolniczym do pełnienia
Społecznej Służby Instruktorskiej.
Więcej szczegółów udzielimy pod adresem e-mail lub osobiście
w biurze ogrodu w środy od 16:30 do 18:30.
Serdecznie zapraszamy.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 25.03.2018r.

 

DOMKI I HOTELE DLA OWADÓW W NASZYM ROD

 

 

Zachęcamy i Naszych działkowców do budowania i montażu "hoteli" dla owadów.

 

Jednym z czynników ograniczających liczebność populacji pszczół dziko żyjących jest mała dostępność odpowiednich miejsc do gniazdowania w mocno zmienionym przez człowieka środowisku. Możemy ułatwić pszczołom znalezienie wymarzonego domu, budując i rozmieszczając w ogrodzie specjalne sztuczne gniazda.

Domki budujemy i stawiamy zwłaszcza na wiosnę kiedy owady składają jaja. Latem domki umożliwiają owadom nocleg i schronienie. Z kolei jesienią owady mogą
w nich przezimować. Warto pamiętać, że owady także potrzebują miejsca gdzie się skryją przed deszczem, mrozem oraz drapieżnikami. Dawniej znajdowały schronienia m.in. w słomianych strzechach, zakamarkach między cegłami lub belkami, piwnicach czy strychach. Obecnie betonowa zabudowa bardzo to ogranicza. Dlatego też wiele z nich ginie. Pamiętajmy jednak, że możemy im
w naprawdę prosty sposób pomóc.

 

Gdzie postawić domki dla pszczół?

 • w miejscu osłoniętym od deszczu i wiatru,  
 • zacisznej i słonecznej przestrzeni po stronie południowej,
 • wschodniej stronie domku pod dachem, szeroką rynną, we wnętrzu altany, pod wiatą, między drzewami w sadzie.

 

artykuł ze strony: www.zielonyogrodek.pl

 

ZK/ŁK


OGRÓD PEŁEN PTAKÓW

 

W naszym ogrodzie występuje wiele gatunków ptaków - sikory, gile, czyżyki, dzwońce, kosy, sójki,  dzięcioły średnie, gawrony to tylko kilka wymienionych.
Zrobione i rozwieszone przez naszego Gospodarza na częściach wspólnych ogrodu budki lęgowe, przyczyniają się do powiększania fauny ptaków w ROD. Poniżej znajdą Państwo informacje kiedy i jak wieszamy budki lęgowe.

Czyszczenie budek lęgowych.

Należy pamiętać o czyszczeniu budek lęgowych po zakończonym okresie lęgowym (od października do listopada, ale i również do końca lutego), ponieważ niektóre gatunki ptaków mają drugi lub trzeci lęg.

W takim wypadku z czyszczeniem budki należy zaczekać do opuszczenie przez nie gniazda. Nieusunięte gniazda są siedliskiem pasożytów. Nagromadzone po kilku lęgach wypełniają budkę czyniąc ją niezdatną do zamieszkania ponownie.

 

Zamieszczone zdjęcia w naszej galerii pokazują jak wiele budek lęgowych oraz karmników instalują również i nasi działkowcy. Oto kilka z nich:

ŁK


Dodano: 12.03.2017 r., aktualizacja: 15.03.2017r.

 

PTAKI W NASZYCH OGRÓDKACH - BUDKI LĘGOWE

 

   Budki lęgowe po raz pierwszy zostały zastosowane przez Hansa Freiherra
von Berlepscha na początku XIX wieku.

Budki lęgowe nie zastąpią naturalnych dziupli lęgowych, są one jednak koniecznością w miejscach, gdzie nie ma naturalnych dziupli lub ich ilość jest niewystarczająca - na przykład w Naszym ogrodzie ROD.
  Budki lęgowe dla ptaków powinny być wieszane w miejscach nie narażonych na światło słoneczne do godzin popołudniowych. Najlepsze są miejsca ustronne, mało uczęszczane przez ludzi, choć to zależy od gatunku ptaków. Otwór wlotowy powinien być skierowany w kierunku wschodnim, choć nie jest to bezwzględne; kierunki zachodnie i ocienione południowe, czy też północne także są mile przez ptaki widziane.

 

- W większości przypadków budki lęgowe wiesza się na wysokości 3-5 metrów nad ziemią. Dla sów, pustułki, dzięciołów budki wiesza się powyżej 5 metrów. Jednakże poszczególne gatunki ptaków mają różniące się preferencje.
- Budki lęgowe tego samego typu nie powinny być umieszczane za blisko siebie, gdyż może to wywoływać agresywne zachowanie ptaków. Zasadniczo dla małych ptaków budki wiesza się w odległości 20-30 metrów, natomiast dla sów, dzięciołów czy pustułki wiesza się w odległości od 200 do 3000 metrów.
- Kierunek wieszania budki lęgowej niewiele różni się w zależności od gatunków. Preferowane kierunki to południowy-wschód, północny-zachód i północ. Najważniejsze, aby budka lęgowa nie była wystawiona na działanie silnego wiatru, deszczów oraz światła słonecznego.
- Budka lęgowa powinna być zawieszona lekko pochylona do przodu, aby zapobiegać wpadaniu wody deszczowej przez otwór wlotowy.
- Umieszczenie budki lęgowej musi zapewniać bezpieczeństwo przed drapieżnikami. W ogrodach najczęstszymi drapieżnikami są koty i wiewiórki.
- Budka lęgowa nie powinna być umieszczana w pobliżu karmników dla ptaków, gdyż duża liczba innych ptaków przy karmniku może przeszkadzać gnieżdżącym się ptakom.

- Budki lęgowe należy mocować za pomocą nierdzewnych gwoździ lub nierdzewnego drutu. Można także użyć taśmy zaciskowej, jednakże w każdym przypadku należy pamiętać o zachowaniu luzu na przyrost i co roku kontrolować, czy zamocowanie nie uciska drzewa. Jeżeli tak, to należy poluzować mocowanie.

 

Kiedy wieszać budki?

 

Budki wieszać można cały rok, choć ogólnie przyjęto, że są dwa najbardziej dogodne terminy:

 • zima i wczesna wiosna (ptaki po okresie zimy szukają miejsc dogodnych do rozrodu; czasami budki wywiesza się celowo później żeby służyły ptakom wracającym z zimowiska);

 • jesień (ptaki zostające na zimę często w takich budkach nocują
  i przyzwyczajają się do nich, dzięki czemu łatwiej i szybciej przystępują do lęgów).

 

Gotowe budki lęgowe można znaleźć w sklepach internetowych poniżej.

 

artykuł ze strony: www.bmpankowscy.pl , www.budkilegowe.pl

 

ŁK


HISTORIA OGRODU im. Wł. Reymonta w Łodzi

 

Zachęcamy nowych działkowców do poznania historii naszego ogrodu, który istnieje już 72 lata.W 2015 roku obchodziliśmy uroczyście jubileusz 70-lecia powstania
ogrodu na którym zagrał i zatańczył młodzieżowy zespół folklorystyczny
z Lipiec Reymontowskich (
patrz galeria 2015).
O tworzeniu ogrodu bardzo ładnie i opisowo opowiedzą Państwu zachowane kroniki ogrodu z lat 1945-1965, prowadzone przez ludzi z pasją i zacięciem - takim ogrodowym kronikarzem był pan Macke. Aby obejrzeć te kroniki, wystarczy przyjść do biura w godzinach urzędowania (lub częściowo obejrzeć na naszej stronie 
w
zakładce kronika archiwalna). Wspomniane archiwa z pewnością pomogą Państwu poznać historię starego ogrodu.

 

Zapraszam
Zuzanna

ZK/ŁK


Spacer po Ogrodzie Reymonta

 

Zachęcamy nowych działkowców do spaceru po naszym starym ogrodzie.

 • Napotkacie Państwo po drodze pasiekę z której miód kupują działkowcy do dzisiaj (patrz pasieka ogrodu).

 • Dalej dostrzeżecie Państwo duży, pamiątkowy głaz, wskazujący skąd wywodzi się miasto Łódź, którym opiekuje się pan Jan z działki 110A
  (patrz historia).

 • Zobaczycie również przydrożną kapliczkę w której latem pali się ognik, założona przez rodziców obecnej działkowiczki, która do dziś kultywuje tradycję.
  Warto ją zobaczyć choć prymitywna w swoim wyglądzie jest symbolem
  i przywołuje w pamięci odległe czasy.

 • Obiekt świetlicy - kiedyś była to ogromna wiata, która przez wiele lat przechodziła modernizację.
  Dziś jest obiektem nadającym się do całorocznego użytku - odbywają się
  w niej zebrania, wesela, chrzciny i inne uroczystości rodzinne, ale również imprezy okazjonalne.

 • Duże, stare drzewa, które warto obejrzeć na całym terenie ogrodu. Z uwagi na ich wiek i różnorodność, skrywają historię naszego ogrodu.

 • Z okazji jubileuszu 70-lecia powstania ogrodu w 2015 roku posadzono przy świetlicy piękne drzewo "platan".
  Drzewo ma swoją tabliczkę znamionową z historycznym przesłaniem
  od fundatorów, czyli od obecnego zarządu i sympatyków.

 • W ogrodzie spotkacie Państwo sześć tablic informacyjnych, usytuowanych
  w pobliżu bramek wejściowych. Informacje na tablicach mówią o bieżącym życiu ogrodu i sprawach ważnych dla jego społeczności.

 • Spotkacie Państwo także biuro ogrodu, którego remont przeprowadzono
  w 2009 roku, dzięki temu jest miło tam wejść w oczekiwaniu na 'załatwienie' swojej sprawy.

 • Obok budynku widzimy plan sytuacyjny ogrodu z nazwami alejek.

 • Działki też za żywopłotami skrywają wiele ciekawostek. Można poprosić
  o wejście i zobaczyć świat działkowców na tym małym skrawku ziemi.

 • Ogród nasz sąsiaduje ze szpitalem dziecięcym, z Parkiem Ocalałych, ze szpitalem MSWiA, a także z ulicą Sporną, gdzie drewniane domy są nadzorowane przez konserwatora zabytków.

 

Miłego spaceru
Zuzanna

ZK/ŁK


KOMPOSTOWNIK - ZRÓB GO SAM

 

Z uwagi na rozpoczęcie sezonu działkowego, a także obowiązek wyposażenia naszych działek w kompostownik podpowiadamy jak go zbudować i jak z niego korzystać.

Kompostowanie to proces w którym materia organiczna zostaje rozłożona,
a otrzymany materiał jest najtańszym, najłatwiej dostępnym oraz najlepszym dla wszystkich uprawianych roślin nawozem organicznym. Kompost stale dodawany do gleby znacząco zwiększa w niej zawartość próchnicy, poprawiając jej jakość.

 

 • Miejsce ustawienia kompostownika w ogrodzie.

Kompostownik najlepiej ustawić w mniej reprezentatywnej części ogrodu,
a jednocześnie w miejscu stosunkowo słonecznym, gdzie procesy fermentacyjne przebiegają najsprawniej.

 

 • Konstrukcja kompostownika.

Gotowe kompostowniki, najczęściej z tworzywa sztucznego można nabyć
w sklepach ogrodniczych, jednak posiadając materiały do konstrukcji, równie dobrze można zbudować go samodzielnie.

 

Do budowy kompostownika potrzebne będą:
- cztery drewniane paliki (100–140 cm długości),
- kilka płaskich desek (100–120 cm długości),
- czarna folia,
- siatka,
- worek torfu.

 

Kolejność prac:

 • Wytyczamy granice kompostownika.

 • Oczyszczamy teren.

 • Kompostownik można budować po części zagłębiony w ziemi (np. wykopując dół o głębokości 40–50 cm)

 • Po wyrównaniu terenu, w czterech rogach należy wbić paliki

 • Optymalnie konstrukcja powinna mieć wysokość nie większą niż
  100 cm.

 • Do palików mocuje się z trzech stron siatkę, a do niej z kolei przytwierdza czarną folię (można użyć zszywek lub drutu).

 • Czwarta ściana natomiast powstanie z desek, które będą układane
  od wewnątrz wraz z dodawaniem odpadków do pryzmy.

 • Deski należy skrócić tak, aby „zatrzymywały” się na palikach.

 • Drewniane elementy (przed lub po budowie) warto zaimpregnować.

 • Na dno warto jeszcze wysypać warstwę torfu.

 

Istota, wyjaśnienie jak wytwarzać i stosować kompost została poruszona również
w innych poradnikach na naszej stronie - zachęcamy do zapoznania się
z artykułami:

Jak wytwarzać i stosować kompost? (broszura PZD w pdf)

Dlaczego trzeba kompostować? (wyd. Działkowiec)

 

 

ŁK


 

 

 

Rodzinny Ogród Działkowy im. Władysława Reymonta w Łodzi 2014 by LK