Rodzinny Ogród Działkowy im. Władysława Reymonta w Łodzi 2014 by LK

 

 

 

 

 

 

 

 

Skład Zarządu ROD:

 

  • Prezes

  • Wiceprezes, elektryk

  • Sekretarz

  • Członek, skarbnik

  • Członek

  • Członek

 

Komisja Rewizyjna ROD:

 

  • Przewodnicząca Komisji

  • Zastępca przewodniczącej Komisji

  • Sekretarz Komisji

 


UCHWAŁA NR 16/2024 WALNEGO ZEBRANIA ROD IM. WŁ REYMONTA w ŁODZI z dnia 4 maja 2024 roku

 ul. Źródłowa 36/38, 91-735 Łódź

  504 165 304

rod.reymonta@wp.pl

 

 

Polski Związek Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe w W-wie

Rodzinny Ogród Działkowy

im. Władysława Reymonta w Łodzi