Rodzinny Ogród Działkowy im. Władysława Reymonta w Łodzi 2014 by LK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skład Zarządu ROD:

 

  • Prezes

  • Wiceprezes

  • Sekretarz

  • Członek, skarbnik

  • Członek, elektryk

  • Członek

  • Członek

 

Komisja Rewizyjna ROD:

 

  • Przewodnicząca Komisji

  • Zastępca przewodniczącej Komisji

  • Sekretarz Komisji

 

* Uchwała nr 1/XVII/2022 z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie przedłużenia kadencji organów Polskiego Związku Działkowców.


 

 ul. Źródłowa 36/38, 91-735 Łódź

  504 165 304

rod.reymonta@wp.pl

 

 

Polski Związek Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe w W-wie

Rodzinny Ogród Działkowy

im. Władysława Reymonta w Łodzi