Zgodnie ze Statutem PZD i uchwałami Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców oraz podjętymi uchwałami
na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi w dniu 6 kwietnia 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nr. konta   77 1560 0013 2002 6142 8000 0001

 

(W tytule przelewu należy podać: numer działki , nazwisko)

 

ZA TERMINOWE WPŁATY BARDZO DZIĘKUJEMY !

 

Zgodnie z przepisami PZD wpłaty powinny być dokonywane na konto bankowe ROD i do tego zachęcamy wszystkich działkowców.
(Statut PZD - § 149 ustęp 1. - Zarząd ROD przyjmuje od działkowców wszystkie wpłaty na konto bankowe).

 

Odsetki ustawowe:

 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks Cywilny oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1830), z dniem 1 stycznia 2016 roku zmieniły się zasady ustalania wysokości odsetek ustawowych. Nowe przepisy wyróżniają następujące rodzaje odsetek ustawowych:

  • 5% - odsetki od sumy pieniężnej,
  • 7% - odsetki za czas opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego,
  • 9,5% - odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych.

 

Ogrodów działkowych dotyczy wyłącznie 7% stawka odsetek za czas opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego.

Zgodnie z przepisami § 150 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia PZD w przypadku nieopłacenia, w ustalonym przez Walne Zebranie terminie, składki członkowskiej lub innych opłat ogrodowych Zarząd ogrodu zobowiązany jest naliczyć odsetki ustawowe za zwłokę licząc od dnia następnego po ustalonym terminie. Każda zmiana wysokości odsetek ustawowych za zwłokę będzie ogłaszana w Monitorze Polskim przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

 


 

OPŁATA ENERGETYCZNA - WYJAŚNIENIE

 

     Znany powszechnie licznik energii elektrycznej jest maszyną indukcyjną. W liczniku energii elektrycznej ( typ A-52, a takie ma prawie 100 % działkowców – odbiorców, to licznik indukcyjny) jest cewka napięciowa, która po podłączeniu do instalacji elektrycznej pobiera prąd, nawet jeżeli nic aktualnie nie jest włączone i jeśli obciążenie jest na tyle minimalne ( poniżej tzw.” progu zadziałania”). To stan wskazań naszego licznika energii elektrycznej (podlicznika) – działkowca nie zmienia się (niewidoczny obrót tarczy), ale wskazania licznika głównego-pomiarowo rozliczeniowego z zakładem energetycznym już tak „cyferki licznika się zmieniają”, bowiem moc cewki naszego - działkowcy licznika (podlicznika) wynosi około 3-5 W, a w starych licznikach nawet 7 W.

 

Przyjmując szacunkowe obliczenia:

– moc cewki licznika = 4 W, pomnożymy przez 24h = 0,096 kWh/d,  miesiąc = 31 dni x 0,096 kWh/d = 2,976 kWh/m-c

– cena 1 kWh energii elektrycznej, uśredniona z ostatnich 12 m-cy danego roku = 0,60 gr. pomnożymy przez 2,976 kWh/m-c = 1,78 zł/m-c od każdego licznika (podlicznik) działkowca - odbiorcy.

Pomnożymy to przez ilość działek odbiorców 1,78 zł x 326 i wychodzi +/- 582,10 zł/mc, a to +/- 6985 zł na rok.

Przyjmując, że energia elektryczna w Naszym ogrodzie włączona jest przez 9 miesięcy daje to sumę 5238

 

Jak widać z powyższych obliczeń, nawet jeśli nikt nie zużywa prądu, to licznik główny pomiarowo-rozliczeniowy z zakładem energetycznym ciągle się „kręci”.

 

 

 

Polski Związek Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe w W-wie

Rodzinny Ogród Działkowy

im. Władysława Reymonta w Łodzi

 

 

 ul. Źródłowa 36/38, 91-735 Łódź

  504 165 304

rod.reymonta@wp.pl

Rodzinny Ogród Działkowy im. Władysława Reymonta w Łodzi 2014 by LK