Polski Związek Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe w W-wie

Rodzinny Ogród Działkowy

im. Władysława Reymonta w Łodzi

 

 

 ul. Źródłowa 36/38, 91-735 Łódź

  504 165 304

rod.reymonta@wp.pl

Rodzinny Ogród Działkowy im. Władysława Reymonta w Łodzi 2014 by LK

PŁATNOŚCI DOTYCZĄCE ROKU 2021

 

Zarząd ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi wysłał na koniec kwietnia pocztą tradycyjną wyliczone opłaty w sezonie 2021.
Na blankiecie wpłaty jest kwota bieżąca z tego roku (nie obejmuje zadłużeń z lat poprzednich - te zostały wysłane już kilkukrotnie w wezwaniach do zapłaty).

 

Numer konta bankowego (bez zmian):

77 1560 0013 2002 6142 8000 0001

 

Z uwagi na brak możliwości zorganizowania Walnego Zebrania przez COVID-19 prosimy o wpłaty do 30.06.2021r.
dla zachowania płynności finansowej i funkcjonowania ogrodu.

 

ZA TERMINOWE WPŁATY BARDZO DZIĘKUJEMY !

 

Zgodnie z przepisami PZD wpłaty powinny być dokonywane na konto bankowe ROD i do tego zachęcamy wszystkich działkowców.
(Statut PZD - § 149 ustęp 1. - Zarząd ROD przyjmuje od działkowców wszystkie wpłaty na konto bankowe).

 

 

Odsetki ustawowe:

 

Zgodnie z przepisami § 150 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia PZD w przypadku nieopłacenia, w ustalonym przez Walne Zebranie terminie, składki członkowskiej lub innych opłat ogrodowych Zarząd ogrodu zobowiązany jest naliczyć odsetki ustawowe za zwłokę licząc od dnia następnego po ustalonym terminie. Każda zmiana wysokości odsetek ustawowych za zwłokę będzie ogłaszana w Monitorze Polskim przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

 

od 1.01.2016 do 17.03.2020 - stawka 7%
od 18.03.2020 do  8.04.2020 - stawka 6,5%
od 9.04.2020 do 28.05.2020 - stawka 6%
od 29.05.2020 do teraz - stawka 5,6%

 

 

 

ZARZĄD ROD