Rodzinny Ogród Działkowy im. Władysława Reymonta w Łodzi 2014 by LK

 

 

KONTROLA DOKUMENTÓW FINANSOWYCH ZA 2021 ROK

 

Dodano: 16.04.2022r.

 

W miesiącu marcu Komisja Rewizyjna dokonała kompleksowej kontroli dokumentów finansowych za 2021 rok, jak również sprawozdania finansowego i preliminarza. Sprawozdanie finansowe sporządzone jest rzetelnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami rachunkowości, nie zawiera błędów rachunkowych.
Z analizy dokumentów wynika, iż Zarząd gospodarował racjonalnie, a środki finansowe wydawał oszczędnie.

Komisja Rewizyjna uczestniczy we wszystkich posiedzeniach Zarządu i jest na bieżąco w sprawach dotyczących ogrodu.

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

JK/ŁK


KONTROLA DOKUMENTÓW FINANSOWYCH ZA 2020 ROK

 

Dodano: 24.03.2021r.

 

W miesiącu marcu Komisja Rewizyjna dokonała kompleksowej kontroli dokumentów finansowych za 2020 rok, jak również sprawozdania finansowego
i preliminarzy. Sprawozdanie finansowe sporządzone jest rzetelnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami rachunkowości, nie zawiera błędów rachunkowych. Z analizy dokumentów wynika, iż Zarząd gospodarował racjonalnie, a środki finansowe wydawał oszczędnie.

Komisja Rewizyjna uczestniczy we wszystkich posiedzeniach Zarządu i jest na bieżąco w sprawach dotyczących ogrodu.

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

JK/ŁK


KONTROLA UCHWAŁ ROD w I półroczu 2020r.

 

Dodano: 15.07.2020 r.

 

Komisja Rewizyjna dokonała kontroli Uchwał Zarządu ROD im. Wł Reymonta w Łodzi w Łodzi za pierwsze półrocze 2020 roku.

Komisja Rewizyjna nie ma uwag do podjętych przez Zarząd ROD uchwał.

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

JK/ŁK


OCENA DZIAŁALNOŚCI ROD w 2019r.

 

Dodano: 27.06.2020 r.

 

Komisja Rewizyjna dokonała oceny pracy Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Władysława Reymonta oraz przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego.


Komisja Rewizyjna dokonała oceny:
1. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r.,
2. rachunku wyników (zysków i strat) za okres od 1.01 do 31.12.2019r.
3. dodatkowych informacji i objaśnień.

 

Po analizie Komisja Rewizyjna zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie finansowe za 2019 rok.

 

  • Komisja Rewizyjna nie ma uwag do współpracy z Zarządem ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi.

  • Komisja Rewizyjna wnosi do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia o udzielenie Zarządowi ROD im. Reymonta w Łodzi absolutorium z wykonanych obowiązków w roku 2019.

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

 

JK/ŁK


OCENA DZIAŁALNOŚCI ROD w I półroczu 2019r.

 

Dodano: 30.07.2019 r.

 

Komisja Rewizyjna dokonała oceny pracy Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Władysława Reymonta oraz przeprowadziła badanie I-go półrocza.

Komisja Rewizyjna nie ma uwag do współpracy z Zarządem ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi.

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

 

JK/ŁK


OCENA DZIAŁALNOŚCI ROD w 2018r.

 

Dodano: 17.03.2019 r.

 

Komisja Rewizyjna dokonała oceny pracy Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Władysława Reymonta oraz przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego.


Komisja Rewizyjna dokonała oceny:
1. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r.,
2. rachunku wyników (zysków i strat) za okres od 1.01 do 31.12.2018r.
3. dodatkowych informacji i objaśnień.

 

Po analizie Komisja Rewizyjna zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie finansowe za 2018 rok.

 

  • Komisja Rewizyjna nie ma uwag do współpracy z Zarządem ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi.

  • Komisja Rewizyjna wnosi do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia o udzielenie Zarządowi ROD im. Reymonta w Łodzi absolutorium z wykonanych obowiązków w roku 2018.

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

 

JK/ŁK


OCENA DZIAŁALNOŚCI ROD w I półroczu 2018r.

 

Dodano: 24.08.2018 r.

 

Komisja Rewizyjna dokonała oceny pracy Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Władysława Reymonta oraz przeprowadziła badanie I-go półrocza.

Komisja Rewizyjna nie ma uwag do współpracy z Zarządem ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi.

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

JK/ŁK


OCENA DZIAŁALNOŚCI ROD w 2017r.

 

Dodano: 17.03.2018 r.

 

Komisja Rewizyjna dokonała oceny pracy Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Władysława Reymonta oraz przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego.


Komisja Rewizyjna dokonała oceny:
1. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 r.,
2. rachunku wyników (zysków i strat) za okres od 1.01 do 31.12.2017r.
3. dodatkowych informacji i objaśnień.

 

Po analizie Komisja Rewizyjna zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie finansowe za 2017 rok. Z  przeprowadzonych  czynności sporządzony  został w dniu 14.03.2018r. protokół.

 

  • Komisja Rewizyjna nie ma uwag do współpracy z Zarządem ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi.

  • Komisja Rewizyjna wnosi do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia o udzielenie Zarządowi ROD im. Reymonta w Łodzi absolutorium z wykonanych obowiązków w roku 2017.

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

 

JK/ŁK


OCENA DZIAŁALNOŚCI ROD w 2016r.

 

Dodano: 25.03.2017 r.

 

Komisja Rewizyjna dokonała oceny pracy Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Władysława Reymonta oraz przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego.


Komisja Rewizyjna dokonała oceny:
1. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 r.,
2. rachunku wyników (zysków i strat) za okres od 1.01 do 31.12.2016r.
3. dodatkowych informacji i objaśnień.

 

Po analizie Komisja Rewizyjna zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie finansowe za 2016 rok. Z  przeprowadzonych  czynności sporządzony  został w dniu 22.03.2017r. protokół.

 

  • Komisja Rewizyjna nie ma uwag do współpracy z Zarządem ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi.

  • Komisja Rewizyjna wnosi do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia o udzielenie Zarządowi ROD im. Reymonta w Łodzi absolutorium z wykonanych obowiązków w roku 2016.

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

 

JK/ŁK


INFORMACJA NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI ROD

 

Dodano: 30.11.2016 r.

 

Komisja Rewizyjna dokonała kontroli działalności ROD im. Wł. Reymonta za I-wsze półrocze 2016 roku.
Zarządowi ROD dziękuję za współpracę i udostępnienie wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

 

 

JK/ŁK

 ul. Źródłowa 36/38, 91-735 Łódź

  504 165 304

rod.reymonta@wp.pl

 

 

Polski Związek Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe w W-wie

Rodzinny Ogród Działkowy

im. Władysława Reymonta w Łodzi