Rodzinny Ogród Działkowy im. Władysława Reymonta w Łodzi 2014 by LK

ARCHIWALNE WPISY DO KRONIKI OGRODU Z OKRESU 1945-1963

PROWADZONEJ PRZEZ SEKRETARZA ROD im. Wł. REYMONTA - HENRYKA MACKE

 

 

 ul. Źródłowa 36/38, 91-735 Łódź

  504 165 304

rod.reymonta@wp.pl

 

 

Polski Związek Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe w W-wie

Rodzinny Ogród Działkowy

im. Władysława Reymonta w Łodzi