Polski Związek Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe w W-wie

Rodzinny Ogród Działkowy

im. Władysława Reymonta w Łodzi

 

 

 ul. Źródłowa 36/38, 91-735 Łódź

  504 165 304

rod.reymonta@wp.pl

WSTECZ


 

PERGOLA ŚMIETNIKOWA BĘDZIE CZYNNA OD 1 KWIETNIA 2020 ROKU.

PROSIMY WSTRZYMAĆ SIĘ Z WYRZUCANIEM ŚMIECI DO TEGO CZASU.

 

SKRÓCONA INSTRUKCJA SKŁADOWANIA ODPADÓW W OGRODZIE IM. WŁ. REYMONTA W ŁODZI

 


1. Pojemniki na odpady segregowane tj. szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne.

 

2. Śmieci zmieszane - pojemniki czarne oraz zielone tj.:


Pojemniki zielone oraz czarne (1100 litrów) służą do zbiórki odpadów komunalnych stałych wytworzonych na działce, które nie są możliwe do segregacji na zbiorniki (dzwony) oraz na odpady zielone.
 

3. Pojemniki/kontenery na odpady zielone (opisane jako "ODPADY BIO"):

(wyrzucamy bez plastikowego worka) tj.:
- skoszona trawa,
- liście,

- DROBNO pocięte lub ZRĘBKOWANE gałęzie

(zabrania się pozostawiania na terenie ROD, a w szczególności w pergoli śmietnikowej i jej pobliżu gałęzi, korzeni i całych części drzew/krzewów).

 

Działkowców upominamy o korzystanie z kompostowników na swoich działkach zgodnie z § 42 Regulaminu ROD, pkt. 3
"Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego w szczególności pochodzące z działki części roślin."

 

Oznacza to, że odpadów BIO powinno być w pergoli śmietnikowej najmniej !!!

 


Zużyte opakowania po środkach ochrony roślin powinny zostać zwrócone do punktu sprzedaży, gdzie zostały zakupione, po czym sklep zwraca je producentom.


Kompostownik na działce - OBOWIĄZKOWY
(Regulamin ROD § 42 w całości)

 

Kompostowanie to proces w którym materia organiczna zostaje rozłożona, a otrzymany materiał jest najtańszym, najłatwiej dostępnym oraz najlepszym dla wszystkich uprawianych roślin nawozem organicznym. Kompost stale dodawany do gleby znacząco zwiększa w niej zawartość próchnicy, poprawiając jej jakość.

Istota, wyjaśnienie jak wytwarzać i stosować kompost została poruszona również w innych poradnikach na naszej stronie - zachęcamy do zapoznania się z artykułami:

Jak wytwarzać i stosować kompost? (broszura PZD w pdf)

Dlaczego trzeba kompostować? (wyd. Działkowiec)

 

Szanowni Działkowcy przestrzegając tych krótkich, prostych powyższych rad możemy doprowadzić do znacznego
obniżenia kosztów wywozu śmieci z Naszego ogrodu !!!

Odpady takie jak: meble, dywany, sprzęt agd i rtv, gruz, opony, złom, odpady wielkogabarytowe, usuwane są z działki jedynie zorganizowanym we własnym zakresie przez działkowca transportem do punktu ich przeznaczenia!

PRZYPOMINAMY także o całkowitym zakazie wypalaniu gałęzi, liści, śmieci na terenie ogrodu! - zgodnie z prawem miejscowym obowiązującym w naszym mieście.

 

Za powyższe, stwierdzone nieprawidłowości Straż Miejska (patrol ekologiczny) ma obowiązek wystawić ogrodowi ROD mandat!

 

 

Poniżej fotografie z Naszego Ogrodu

Działkowcu - zastanów się co robisz?!

Rodzinny Ogród Działkowy im. Władysława Reymonta w Łodzi 2014 by LK