Polski Związek Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe w W-wie

Rodzinny Ogród Działkowy

im. Władysława Reymonta w Łodzi

 

 

 ul. Źródłowa 36/38, 91-735 Łódź

  504 165 304

rod.reymonta@wp.pl

WSTECZ


 

 

W związku z nasilającym się problemem spowodowanym nadmiernym wyrzucaniem materii organicznej do pojemników na śmieci zmieszane
a także poza pergolą śmietnikową.

 

APELUJEMY O ROZWAGĘ!

Osoba zajmująca się sprzątaniem pergoli jest już na skraju wytrzymałości. Codzienna jego praca, przerzucanie śmieci zielonych
z 7 pojemników komunalnych do kontenera na odpady organiczne, wyrzucanie z kilkudziesięciu worów zmieszanych odpadów zielonych z innymi, porządkowanie odpadów wielkogabarytowych.
Te czynności to co najmniej godzina porządkowania dziennie !

Z powodu braku chęci Naszych Działkowców  do segregacji odpadów, a także kompostowania prawdopodobnie w przyszłym roku opłata za śmieci wzrośnie (porządkowaniem pergoli będzie zajmować się firma zewnętrzna). Już teraz założony budżet na wywóz śmieci zielonych został w ponad połowie wykorzystany, a kiedy doszłyby koszty porządkowania przez podmiot zewnętrzny środków nie starczyłoby na opłacenie połowy sezonu działkowego.

Nie pomogły NIC wcześniejsze apele na Walnym Zgromadzeniu Działkowców, dodatkowa tablica informacyjna przy pergoli śmietnikowej
o sposobach segregacji, a także ogłoszenia na stronie internetowej.

 


 

Przypominamy o zakazie wyrzucania gałęzi, przedmiotów wielkogabarytowych, sprzętu rtv i agd, mebli, gruzu na terenie ogrodu, a w szczególności pozostawianie wymienionych rzeczy w pergoli śmietnikowej i jej pobliżu. Wyżej wymienione odpady wywożone są tylko zorganizowanym przez działkowca transportem do punktu przeznaczenia.

 

Pojemniki na odpady zielone (koloru brązowego) służą do zbiórki skoszonej trawy i liści, NIE zaś całych gałęzi, krzaków, drewna i korzeni.

Dopuszcza się wyrzucanie drobno pociętych lub zrębkowanych gałęzi.

 

Za powyższymi zakazami przemawiają rosnące koszty wywozu śmieci za które zapłacą wszyscy Działkowcy - w roku 2016 odpadów organicznych było aż 85 ton! Apelujemy więc o utylizowanie odpadów organicznych w kompostownikach - jest to jeden z najlepszych nawozów.

Kompostowanie to proces w którym materia organiczna zostaje rozłożona, a otrzymany materiał jest najtańszym, najłatwiej dostępnym oraz najlepszym dla wszystkich uprawianych roślin nawozem organicznym. Kompost stale dodawany do gleby znacząco zwiększa w niej zawartość próchnicy, poprawiając jej jakość.

 

Istota, wyjaśnienie jak wytwarzać i stosować kompost została poruszona również w innych poradnikach na naszej stronie - zachęcamy do zapoznania się z artykułami:

 

Jak wytwarzać i stosować kompost? (broszura PZD w pdf)

Dlaczego trzeba kompostować? (wyd. Działkowiec)

 

PRZYPOMINAMY także o całkowitym zakazie wypalania gałęzi, liści, śmieci na terenie ogrodu! - zgodnie z prawem miejscowym
obowiązującym w naszym mieście.

 


 

SKRÓCONA INSTRUKCJA SKŁADOWANIA ODPADÓW W OGRODZIE IM. WŁ. REYMONTA W ŁODZI

 

WARTO PRZECZYTAĆ

 

Dla komfortu i wygody, ale przede wszystkim chęci OBNIŻENIA kosztów wywozu śmieci z Naszego ROD zaproponowano trzy rodzaje zbierania odpadów.

1. Który nas nic nie kosztuje! to:
Zbiorniki (tzw. dzwony) na odpady segregowane tj. szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne.

 

2. Śmieci zmieszane (tymczasowo opisane jako "odpady komunalne") tj.:
Pojemniki zielone oraz czarne (1100 litrów) służą do zbiórki odpadów komunalnych stałych wytworzonych na działce, które nie są możliwe do segregacji na zbiorniki (dzwony).

 

3. Pojemniki brązowe na odpady zielone (koloru brązowego):

(wyrzucamy bez plastikowego worka) tj.:
- skoszona trawa,
- liście,

- DROBNO pocięte lub ZRĘBKOWANE gałęzie

(zabrania się pozostawiania na terenie ROD, a w szczególności w pergoli śmietnikowej i jej pobliżu gałęzi, korzeni i całych części drzew/krzewów).


Zużyte opakowania po środkach ochrony roślin powinny zostać zwrócone do punktu sprzedaży, gdzie zostały zakupione, po czym sklep zwraca je producentom.


Kompostownik na działce - OBOWIĄZKOWY
(Regulamin ROD § 42 w całości)

 

Kompostowanie to proces w którym materia organiczna zostaje rozłożona, a otrzymany materiał jest najtańszym, najłatwiej dostępnym oraz najlepszym dla wszystkich uprawianych roślin nawozem organicznym. Kompost stale dodawany do gleby znacząco zwiększa w niej zawartość próchnicy, poprawiając jej jakość.

Istota, wyjaśnienie jak wytwarzać i stosować kompost została poruszona również w innych poradnikach na naszej stronie - zachęcamy do zapoznania się z artykułami:

Jak wytwarzać i stosować kompost? (broszura PZD w pdf)

Dlaczego trzeba kompostować? (wyd. Działkowiec)

 

Szanowni Działkowcy przestrzegając tych krótkich, prostych powyższych rad możemy doprowadzić do znacznego
obniżenia kosztów wywozu śmieci z Naszego ogrodu !!!

Odpady takie jak: meble, dywany, sprzęt agd i rtv, gruz, opony, złom, odpady wielkogabarytowe, usuwane są z działki jedynie zorganizowanym we własnym zakresie przez działkowca transportem do punktu ich przeznaczenia!

PRZYPOMINAMY także o całkowitym zakazie wypalaniu gałęzi, liści, śmieci na terenie ogrodu! - zgodnie z prawem miejscowym obowiązującym w naszym mieście.

 

Za powyższe, stwierdzone nieprawidłowości Straż Miejska (patrol ekologiczny) ma obowiązek wystawić ogrodowi ROD mandat!

 

 

Poniżej fotografie z Naszego Ogrodu

Działkowcu - zastanów się co robisz?!

Rodzinny Ogród Działkowy im. Władysława Reymonta w Łodzi 2014 by LK