OPŁATY ZA SEZON 2021

W ROD IM. WŁ. REYMONTA W ŁODZI

 

Na podstawie uchwały nr 347/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 01.12.2020r.
oraz Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi z dnia 14.08.2021 roku.

 

1

Składka członkowska (płatna do 15 września 2021r.)

6 zł na rok  od działki

Uchwała nr 12/VII/2020 KRPZD z dnia  3 grudnia 2020 roku oraz § 143 w całości Statutu PZD

2

 

Opłata ogrodowa na 2021 rok (płatna do 15 września 2021r.)

0,80 zł / m2

W szczególności wymienione w ustawie o Rodzinnych Ogrodach Działkowych i Statucie PZD, na:
Wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej, utrzymanie porządku na  terenach wspólnych ogrodu,  opłaty za dostawę energii i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej terenu ogólnego                i infrastruktury ogrodowej; ubezpieczenie, podatki i inne opłaty publicznoprawne prowizje bankowe, wydatki  związane z zarządzaniem ROD, materiały biurowe.

na podstawie  art. 33 ust. 1 i 2 Ustawy o ROD oraz § 64 pkt. 7 Statutu PZD 

Uchwała Nr 7/2021 Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 14 VIII 2021 roku

- w tym partycypacja w kosztach utrzymania PZD - 0,09 zł

3

 

Opłata ogrodowa energetyczna (płatna do 15 września 2021r.)

30 zł            od działki

Przeznaczona na pokrycie powstałych ubytków w trakcie przepływu wewnątrz energii ogrodu                                    w szczególności strat wynikających z różnicy pomiędzy wskazaniem licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich podliczników do niego podłączonych, koszty przesyłu.

Uchwała Nr 286/2018 KRRPZD z dnia 5 listopada 2015r.

Uchwała Nr 8 Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 14 VIII 2021 roku

 

4

Opłata za zużytą energię elektryczną (płatna do 30 listopada 2021r.)

 

- obowiązuje wpłata zaliczki z pkt. 7

 

działki: wg taryfy G11 – dla odbiorców indywidualnych ------------------------------------------------------------

cena urzędowa

biuro: wg taryfy C11 – dla odbiorców biznesowych  ----------------------------------------------------------------

cena urzędowa

świetlica: wg taryfy C11 – dla odbiorców biznesowych ------------------------------------------------------------

cena urzędowa

 

Należy pamiętać, że cena 1kWh energii elektrycznej składa się z opłaty za energię czynną, opłaty za składnik jakościowy, opłaty zmiennej sieciowej, opłaty przejściowej, opłaty OZE, opłaty stałej za przesył, opłaty dystrybucyjnej.

 

 

5

Opłata ogrodowa wodna (płatna do 15 września 2021r.)

 20,00zł       od działki

Przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z ubytkami wody w trakcie przepływu wody wewnątrz ogrodu, w szczególności start wynikających z różnicy pomiędzy wskazaniami licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich wodomierzy na poszczególnych działkach do niego podłączonych, dotyczy także napełniania instalacji w sezonie, strat spowodowanych awarią sieci wodnej, koszty przesyłu.

Uchwała Nr 350/2015 PKRPZD z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr 9/2021 Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 14 VIII 2021 roku

6

 

Opłata za zużytą wodę (płatna do 30 listopada 2021r.)

 

 

1,50zł za m2 działki

działki bez wodomierzy ----------------------------------------------------------------------------------------------------

działki z wodomierzem - obowiązuje wpłata zaliczki z pkt. 7:

 

 

4,51 zł / m3

cena urzędowa ZWiK obowiązuje do 12.06.2020r. ----------------------------------------------------------------

7

 

Zaliczka na media – prąd i wodę* (płatna do 15 września 2021r.)

50,00 zł od działki

Zgodnie z § 64 pkt 7 Statutu PZD oraz Uchwałą nr 19/2021 Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 14 VIII 2021 roku

* zaliczka zostanie rozliczona po zamknięciu sezonu 2021, a ewentualna nadpłata zwrócona użytkownikowi działki

8

Opłata za wywóz śmieci z terenu ROD (płatna do 15 września 2021r.)

322,00zł      od działki

wywóz odpadów komunalnych, wywóz śmieci segregowanych, wywóz śmieci zielonych, zbiórka gałęzi wiosną
2021 roku obsługa pergoli śmietnikowej

Uchwała Nr 10/2021 Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 14 VIII 2021 roku

9

Realizacja zadania inwestycyjnego (płatna do 30 września 2021r.)

186,00zł      od działki

modernizacja instalacji elektrycznej na terenie całego ogrodu - przygotowanie dokumentacji projektowej

Uchwała Nr 13/2021 Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 14 VIII 2021 roku.

 

UWAGA! ZMIANA NUMERU KONTA NA:

 

SANTANDER BANK

 

 

 

54 1090 2705 0000 0001 4841 5572

 ul. Źródłowa 36/38, 91-735 Łódź

  504 165 304

rod.reymonta@wp.pl

 

 

Polski Związek Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe w W-wie

Rodzinny Ogród Działkowy

im. Władysława Reymonta w Łodzi