Rodzinny Ogród Działkowy im. Władysława Reymonta w Łodzi 2014 by LK

PRZYPOMINAMY RAZ JESZCZE !

 

SKRÓCONA INSTRUKCJA SKŁADOWANIA ODPADÓW W OGRODZIE IM. WŁ. REYMONTA W ŁODZI

 

WARTO PRZECZYTAĆ!

 

Dla komfortu i wygody, ale przede wszystkim chęci OBNIŻENIA kosztów wywozu śmieci z Naszego ROD zaproponowano trzy rodzaje zbierania odpadów.

1. Który nas nic nie kosztuje! to:
Zbiorniki (tzw. dzwony) na odpady segregowane tj. szkło, papier, tworzywa sztuczne.


Szczegóły segregacji (listę odpadów) opisuje załącznik kliknij TUTAJ

 

2. Śmieci komunalne tj.:
Pojemniki zielone (1100 litrów) służą do zbiórki odpadów komunalnych stałych wytworzonych na działce, które nie są możliwe do segregacji na zbiorniki (dzwony) w pkt.1, czyli:
- ZABRUDZONE opakowania szklane, plastikowe, papierowe lub tworzywa sztuczne wielowarstwowe składające się z kilku rodzajów materiałów,

- puszki stalowe, aluminowe,
- zabawki, gumy i silikony,
- pampersy i środki higieny osobistej.
- fajans, porcelana, lustra
- popiół (wygaszony).

3. Kontener zamykany na odpady "zielone"

(dostarczone w worku do kontenera) tj.:
- skoszona trawa,
- liście,

- DROBNO pocięte lub ZRĘBKOWANE gałęzie

(zabrania się pozostawiania na terenie ROD, a w szczególności w pergoli śmietnikowej i jej pobliżu gałęzi, korzeni i całych części drzew/krzewów).


Zużyte opakowania po środkach ochrony roślin powinny zostać zwrócone do punktu sprzedaży, gdzie zostały zakupione, po czym sklep zwraca je producentom.


Kompostownik na działce - OBOWIĄZKOWY
(Regulamin ROD § 42 w całości)

Kompostowanie to proces w którym materia organiczna zostaje rozłożona, a otrzymany materiał jest najtańszym, najłatwiej dostępnym oraz najlepszym dla wszystkich uprawianych roślin nawozem organicznym. Kompost stale dodawany do gleby znacząco zwiększa w niej zawartość próchnicy, poprawiając jej jakość.

Istota, wyjaśnienie jak wytwarzać i stosować kompost została poruszona również w innych poradnikach na naszej stronie - zachęcamy do zapoznania się z artykułami:

Jak wytwarzać i stosować kompost? (broszura PZD w pdf)

Dlaczego trzeba kompostować? (wyd. Działkowiec)

 

Szanowni Działkowcy przestrzegając tych krótkich, prostych powyższych rad możemy doprowadzić do znacznego obniżenia kosztów wywozu śmieci z Naszego ogrodu !!!

Odpady takie jak: meble, dywany, sprzęt agd i rtv, gruz, opony, złom, odpady wielkogabarytowe, usuwane są z działki jedynie zorganizowanym we własnym zakresie przez działkowca transportem do punktu ich przeznaczenia!

PRZYPOMINAMY także o całkowitym zakazie wypalaniu gałęzi, liści, śmieci na terenie ogrodu! - zgodnie z prawem miejscowym obowiązującym w naszym mieście.

 

Za powyższe, stwierdzone nieprawidłowości Straż Miejska (patrol ekologiczny) ma obowiązek wystawić  ogrodowi ROD mandat!

 

ZARZĄD ROD

 

ŁK


Rodzinny Ogród Działkowy im. Wł. Reymonta @ 2014 by LK

 

WSTECZ               

 


ŚMIECI W NASZYM OGRODZIE...

 ul. Źródłowa 36/38, 91-735 Łódź

  504 165 304

rod.reymonta@wp.pl

 

 

Polski Związek Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe w W-wie

Rodzinny Ogród Działkowy

im. Władysława Reymonta w Łodzi