Polski Związek Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe w W-wie

Rodzinny Ogród Działkowy

im. Władysława Reymonta w Łodzi

 

 

 ul. Źródłowa 36/38, 91-735 Łódź

  504 165 304

rod.reymonta@wp.pl

             

Dodano: 31.07.2022r.

 

W DNIU 17.08.2022 BIURO OGRODU BĘDZIE ZAMKNIĘTE

 

Informujemy, że z uwagi na urlopy w dniu 17.08.2022r,
biuro będzie zamknięte.
Przepraszamy za niedogodność
i zapraszamy do kontaktu e-mail lub telefonicznie.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 31.07.2022r.

 

W DNIU 17.08.2022 BIURO OGRODU BĘDZIE ZAMKNIĘTE

 

Informujemy, że z uwagi na urlopy w dniu 17.08.2022r,
biuro będzie zamknięte.
Przepraszamy za niedogodność
i zapraszamy do kontaktu e-mail lub telefonicznie.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 17.06.2022r., aktualizacja 18.06.2022r.

 

DZIK W NASZYM ROD

 

Na podstawie wcześniejszych zgłoszeń, w dniu 18.06.2022r. w godzinach przedpołudniowych udało odłowić się dzika z terenu naszego ogrodu.
Bardzo dziękujemy za pomoc panu z Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt
(ul Wycieczkowa 103, Łódź), a także Działkowcom, którzy pomogli
w tym przedsięwzięciu.

 

Z uwagi na fakt, że dzik uciekał i zgubił strzykawkę z lotkami
(opróżnioną już z płynu nasennego) prosimy znalazcę o oddanie jej
do biura ogrodu
(zdjęcie poniżej).

 

edit: Dzik został uśpiony i przewieziony przez pracownika Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt, nie został w żaden sposób zraniony, postrzelony
jak miało to miejsce wśród komentarzy Naszych działkowców.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 03.05.2022r.

 

PRZEPEŁNIONA PERGOLA ŚMIETNIKOWA 03.05.2022

 

Z powodu przepełnionej pergoli śmietnikowej podczas weekendu majowego apelujemy o wstrzymanie się z wyrzucaniem odpadów zielonych do czasu jej opróżnienia. W dniu jutrzejszym (środa 04.05.2022r.) odpady zielone będą sukcesywnie wywożone przez firmę obsługującą nasz ogród.

 

Działkowców upominamy o korzystanie z kompostowników na swoich działkach zgodnie z § 42 Regulaminu ROD, pkt. 3 "Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego
w szczególności pochodzące z działki części roślin."

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 29.04.2022r.

 

AWARIA W TOALECIE OGRODOWEJ

 

Informujemy, że wystąpiła awaria w jednej z toalet ogrodowych
(toaleta po lewej stronie) w naszym ogrodzie.
Przewidywany dzień naprawy to 2 maja 2022 roku.

 

Przepraszamy za utrudnienia.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 09.04.2022r.

 

WŁĄCZENIE WODY W SEZONIE 2022

 

Przypominamy, że w dniu 9 kwietnia została włączona woda w naszym ogrodzie. 

O włączeniu wody informowaliśmy miesiąc temu na stronie internetowej
i na tablicach ogłoszeniowych, pomimo tego nie wszyscy działkowcy zakręcili zawory odcinające oraz krany na swoich działkach.
W takich przypadkach musiał interweniować nasz hydraulik - p. Andrzej.
W chwili włączenia wody wykryto dwie awarie

(w studzience spustowej w pasiece oraz w świetlicy ogrodu).

 

Prosimy o sprawdzenie instalacji wodnej (czy nie ma wycieku) na swojej działce.

 

ZARZĄD ROD

 

ŁK


Dodano: 09.03.2022r.

 

WŁĄCZENIE WODY W SEZONIE 2022

 

W dniu 9 kwietnia (sobota) 2022 roku
od godziny 9.00 zaplanowano napełnienie
instalacji wodnej w Naszym ogrodzie.

 

Przypominamy o ponownym montażu wodomierzy
oraz zaworów czerpalnych.

 

Osoba upoważniona przez Zarząd ROD do założenia wodomierzy
zgodnie z wymogami oraz ich zaplombowaniem:

 

Hydraulik - p. Andrzej, tel. 535-247-941

 

W sytuacji braku zainstalowania zaworów czerpalnych
lub pozostawieniem otwartych zaworów spustowych
za zainstalowanym wodomierzem, naliczone zużycie wody
obciąży użytkownika działki !

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 31.03.2022r.

 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 2022

 

W dniu 23.04.2022r. (sobota) o godzinie 11.00
zapraszamy Naszych Działkowców na
Walne Zebranie Sprawozdawcze

 

Zawiadomienia zostaną rozkolportowane na trzy sposoby:

- na adresy e-mail, które podali Nasi Działkowcy wraz ze zgodą,

- postaramy się rozdać na początku kwietnia bezpośrednio,

- wysyłka za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

 

Zebranie odbędzie się w świetlicy ogrodu.

Szczegóły zebrania (porządek obrad) zawarte będą w zawiadomieniach.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 27.02.2022r.

 

PERGOLA ŚMIETNIKOWA - PONOWNY KOMUNIKAT

 

Informujemy, że pergola śmietnikowa zostanie oddana
do użytku z dniem 1 kwietnia 2022 roku.

W związku z powyższym obowiązuje do tego dnia zakaz
pozostawiania wszelkich śmieci i odpadów zielonych.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 02.02.2022r.

 

KONTAKT Z ZARZĄDEM OGRODU

 

Przypominamy o możliwości kontaktowania się poprzez:

e-mail: rod.reymonta@wp.pl

oraz telefonicznie: 504-165-304

Jeżeli nie odbieramy, oddzwonimy do Państwa.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 11.12.2021r.

 

ZAMKNIĘCIE BRAMEK WEJŚCIOWYCH

 

Zarząd ROD przypomina, że z dniem 1 grudnia nastąpiło zamknięcie bramek wejściowych dla pieszych do 28 lutego 2022r.:
- od ulicy Spornej,

- od ulicy Brzeskiej,

- od strony parku Ocalałych (kanału),
- a także na parkingu ogrodu (przy bramie wjazdowej).


Otwarte natomiast pozostaną dwie bramki od strony ul. Źródłowej:

- tj. przy szpitalu MSWiA

- oraz do biura ogrodu.
(uchwała posiedzenia zarządu 113/X/2021 z dnia 06.10.2021r.)

 

Dla bezpieczeństwa, prosimy o zamykanie furtek wejściowych na klucz.

 

Przypominamy również o zabraniu na okres zimowy sprzętu ogrodniczego
i innych cennych przedmiotów z altan działkowych.

 

Pismo z prośbą o wzmożone patrole Policji zostało, jak co roku wysłane
do V Komisariatu w Łodzi.

 

Działkowców, którzy nie byli obecni na walnym zebraniu sprawozdawczym w dniu 14 sierpnia 2021 roku, informujemy
że prąd w okresie zimowym pozostaje włączony.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 17.11.2021r.

 

ROZLICZENIE OPŁAT ZA SEZON 2021

 

W zakładce "opłaty" zamieszczono wykaz działek z wyliczonymi opłatami
za 2021 rok i lata ubiegłe. Prosimy Działkowców o wpłatę na konto bankowe:

 

SANTANDER BANK

54 1090 2705 0000 0001 4841 5572

 

W tytule przelewu konieczne jest podanie numeru działki.

 

UWAGA!

Użytkownicy działek, którzy nie mają spisanych stanów mediów
przez Komisje Przeglądu (wrzesień/październik)
pilnie proszeni są o przesłanie zdjęć  ukazujących
numer i stan wodomierza / licznika prądu
oraz ich plomb na adres e-mail: rod.reymonta@wp.pl

w celu wyliczenia opłaty.

 

W przypadku uchylania się od podania stanu zużycia prądu i wody

Zarząd ROD może naliczyć opłaty jak za ryczałt.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 05.11.2021r.

 

ZAMKNIĘCIE PERGOLI ŚMIETNIKOWEJ

 

Przypominamy Działkowcom, że z dniem 31 października 2021 roku
pergola śmietnikowa została zamknięta.

W związku z powyższym obowiązuje zakaz pozostawiania śmieci i odpadów zielonych w tym miejscu oraz na terenach wspólnych ogrodu.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 07.10.2021r.

 

ZAKOŃCZENIE SEZONU 2021

 

Zarząd ROD informuje, że:

 

z dniem 23 października (sobota) o godzinie 11:00 nastąpi:

- wyłączenie wody i opróżnienie instalacji na okres zimowy,
-
zamknięcie sanitariatów ogrodu.

 

Z dniem 31 października nastąpi:

- zamknięcie pergoli śmietnikowej.

 

Z dniem 1 listopada nastąpi:

- zamknięcie głównej bramy wjazdowej na parking.

 

Z dniem 1 grudnia nastąpi:

- zamknięcie bramek wejściowych dla pieszych w okresie od 1 grudnia 2021r.
do 1 marca 2022r.od ulicy Spornej, od ulicy Brzeskiej, od strony parku Ocalałych (kanału), a także na parkingu ogrodu (przy bramie wjazdowej).
Otwarte natomiast pozostaną dwie bramki od strony ul. Źródłowej, tj. przy szpitalu MSWiA oraz do biura ogrodu.
(uchwała posiedzenia zarządu z dnia 06.10.2021r.)

 

Przypominamy o zabraniu na okres zimowy sprzętu ogrodniczego
i innych cennych przedmiotów z altan działkowych.

 

Działkowców, którzy nie byli obecni na walnym zebraniu sprawozdawczym
w dniu 14 sierpnia 2021 roku, informujemy, że prąd
w okresie zimowym pozostaje włączony.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 14.09.2021r.

 

PRZEGLĄD DZIAŁEK 2021

 

Zarząd ROD informuje, że na podstawie uchwały 100/IX/2021
rozpoczął się przegląd działek w naszym ogrodzie
który potrwa do 30 września 2021r. Powołana komisja przeglądu
dokona ogólnej kontroli działek, spisze stany mediów
oraz zaplombuje nowym typem plomb wodomierze.


Komisja posiada upoważnienie zarządu, a także identyfikatory z pieczęcią ROD.

 

Obowiązek udostępnienia liczników prądu oraz wodomierzy w celu odczytu stanów i kontroli podłączeń spoczywa na Działkowcu

(Regulamin ROD § 74 pkt.1)

W przypadku uchylania się od skontrolowania, Zarząd ROD podejmie decyzję o odłączenie mediów z danej działki.

 

W tym roku komisja szczegółowo zwracać będzie uwagę na wysokość
i szerokość żywopłotów, a także wykorzystanie kompostowników.

Napotkane nieprawidłowości względem regulaminu ROD, będą musiały zostać usunięte w przeciągu 30 dni od daty kontroli.

Ponownej kontroli dokonają członkowie zarządu ROD.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 15.07.2021r., aktualizacja 18.07.2021r.

 

AWARIA ENERGETYCZNA


Z dnia 14.07.2021r. na 15.07.2021r. doszło do awarii głównego zasilania
w obrębie naszego ogrodu. W związku z przejściem burzy w naszym rejonie czekamy na przywrócenie pełnego zasilania przez PGE
(Polską Grupę Energetyczną).

Obecne zasilanie może być za słabe do uruchomienia urządzeń
o większym poborze mocy np. kosiarki, czajnik elektryczny itd.

Prosimy nie dzwonić indywidualnie i nie zgłaszać problemu.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 03.06.2021r.

 

DOKARMIANIE KOTÓW TYLKO W PASIECE OGRODU

 

   W dniu wczorajszym (tj. 02.06.2021r.) na posiedzeniu zarządu w obecności przedstawicielki komisji rewizyjnej oraz przedstawicielki społecznych karmicieli kotów podjęto uchwałę dotyczącą dokarmiania kotów w okresie zimowym.                 Pomimo decyzji zarządu ROD z 2019 roku, która dopuszczała dokarmianie kotów wolnożyjących w Naszym ogrodzie w wyznaczonym miejscu (około 1500m2 w pasiece ogrodu) i podjętej tym samym uchwały od początku 2020 roku społeczni karmiciele nadal rozstawiali na terenach wspólnych, w głównej alei ogrodu pojemniki na karmę oraz prowizoryczne domki.
W związku z tym do zarządu trafiały kolejne skargi, zażalenia, podania oraz petycje podpisane przez duże grono działkowców w których zwracano uwagę
 na bezpieczeństwo sanitarne (rozrzucone resztki jedzenia przez inne, dzikie zwierzęta), odchody kotów, uczuleń działkowców na sierść tych zwierząt, a także braku estetyki głównej alei ogrodu, która winna być wizytówką Naszego ROD.
   W 2020 roku w pasiece zostały zainstalowane porządne, drewniane ocieplone budy dla kotów przed okresem jesienno-zimowym.
W obecnej chwili dokarmianie na terenach wspólnych poza wyznaczonym terenem w pasiece jest niemożliwe, tak stanowi nowa uchwała.

   Uchwała zarządu nie zabrania dokarmiana kotów na własnej działce z zastrze-żeniem, aby czynność ta nie była uciążliwa dla sąsiednich działek oraz ich użytkowników i dotyczy wyłącznie okresu jesienno-zimowego.

  Wróciliśmy do tematu tej sprawy w związku z nasilającymi się interwencjami działkowców, którzy chcą mieć nie tylko w ogrodzie koty, ale również i inne zwierzęta, których z roku na rok jest niestety coraz mniej.

ZARZĄD ROD

ŁK/ZK


Dodano: 28.05.2021r.

 

AWARIA WODNA

 

   W dniu 27.05.2021r. miała miejsce awaria wodna w centralnej części naszego ogrodu. Dzięki szybkiemu zdiagnozowaniu problemu przez członka zarządu zakręcono zawór odcinający, a awarię usunięto w niespełna 24 godziny, nie narażając ogrodu na straty w ubytku wody.

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 19.05.2021r., aktualizacja 26.06.2021r.

 

KONIEC SKŁADOWANIA GAŁĘZI

 

Zgodnie z uchwałą zarządu, jak również z wcześniejszymi komunikatami przypominamy, że zbiórka gałęzi trwała dwa miesiąca do dnia 16.05.2021r.

Obecnie zebrana materia została wywieziona.
Zabrania się zatem ponownego składowania gałęzi na terenach wspólnych naszego ogrodu !

 

Otrzymaliśmy fakturę za odbiór gałęzi od firmy porządkującej.

Kwota na fakturze do zapłaty to 16.200zł

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 03.05.2021r.

 

OPŁATY W 2021 ROKU

 

    Zarząd ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi wysłał pocztą tradycyjną wyliczone opłaty w sezonie 2021. Na blankiecie wpłaty jest kwota bieżąca z tego roku
(nie obejmuje zadłużeń z lat poprzednich - te zostały wysłane już kilkukrotnie
w wezwaniach do zapłaty).
Oprócz zawiadomień wysłaliśmy również informacje wyjaśniające o:

- przesunięciu terminu walnych zebrań,

- segregacji śmieci w naszym ogrodzie,

- awarii sieci energetycznej w ogrodzie.

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 24.04.2021r.

 

KONTROLA DOKUMENTÓW FINANSOWYCH ZA 2020 ROK

 

W miesiącu marcu Komisja Rewizyjna dokonała kompleksowej kontroli dokumentów finansowych za 2020 rok, jak również sprawozdania finansowego i preliminarzy.
Sprawozdanie finansowe sporządzone jest rzetelnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami rachunkowości, nie zawiera błędów rachunkowych.
Z analizy dokumentów wynika, iż Zarząd gospodarował racjonalnie, a środki finansowe wydawał oszczędnie.

Komisja Rewizyjna uczestniczy we wszystkich posiedzeniach Zarządu i jest na bieżąco w sprawach dotyczących ogrodu.

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

JK/ŁK


Dodano: 09.04.2021r.

 

GŁÓWNA BRAMA WJAZDOWA

GODZINY ZAMKNIĘCIA / OTWARCIA W SEZONIE 2021

 

W związku z licznymi prośbami działkowców w ubiegłych sezonach

od 1 maja 2021r. główna brama wjazdowa będzie zamykana na stałe
w nocy
od godziny 22:00 do 7:00 rano.

 

Powodem zamknięcia jest fakt, że w sezonie letnim brama
pozostawała otwarta w godzinach wieczornych oraz nocnych
co sprzyjało "obcym" osobom wtargnięcie na ogród, np. złodziejom
w wywożeniu skradzionych przedmiotów z działek.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 03.04.2021r.

 

WŁĄCZENIE WODY W SEZONIE 2021

 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami
w dniu 10 kwietnia (sobota) 2021 roku
od godziny 10.00 zaplanowano napełnienie
instalacji wodnej w Naszym ogrodzie.

 

Przypominamy o ponownym montażu wodomierzy
oraz zaworów czerpalnych.

 

Osoby upoważnione przez Zarząd ROD do założenia wodomierzy
zgodnie z wymogami oraz ich zaplombowaniem:

 

  • p. Bogdan tel. 504-165-304  dz. nr 65A

  • p. Jan tel. 502-635-879  dz. nr 110A

 

W sytuacji braku zainstalowania zaworów czerpalnych
lub pozostawieniem otwartych zaworów spustowych
za zainstalowanym wodomierzem, naliczone zużycie wody
obciąży użytkownika działki !!!

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 18.02.2021r.

 

OTWARCIE SEZONU 2021

 

Informujemy, że z dniem 1 marca 2021 roku:

- w zależności od warunków atmosferycznych otwieramy bramę główną,

- otwieramy bramki wejściowe dla pieszych od ul. Spornej, ul. Brzeskiej
i Parku Ocalałych,

 

Z dniem 1 kwietnia 2021r:

- w zależności od warunków atmosferycznych otwieramy szlaban
we wtorki oraz środy w godzinach 8.00 - 20.00

- otwieramy pergolę śmietnikową do 31.10.2021r. według terminów rozpoczęcia przez firmy odbierające odpady w ogrodach i zawartych umów.

 

Woda zostanie włączona 10 kwietnia 2021r.
z zastrzeżeniem warunków atmosferycznych.

 

ZARZĄD ROD

 

ZK/ŁK


Dodano: 18.02.2021r.

 

PONOWNE WEZWANIA DO ZAPŁATY

 

W dniu 18.02.2021r. zarząd ROD im. Wł. Reymonta wysłał ponowne wezwania do zapłaty dla użytkowników działek zalegającymi z opłatami ogrodowymi.

 

 ZARZĄD ROD

 

ZK/ŁK


Dodano: 21.03.2021r.

 

ZBIÓRKA GAŁĘZI W 2021

 

Zarząd ROD informuje, że zbiórka gałęzi będzie możliwa
od 1 kwietnia do 16 maja z zastosowaniem wszelkich środków ostrożności wynikających z przepisów przeciwpożarowych.

 

Miejsce składowania gałęzi wyznaczono na wysokości szlabanu
(tak jak przy poprzedniej zbiórce).

Układanie pryzmy powinno odbywać się jednym wejściem od końca taśm ostrzegawczych, prosimy nie rzucać gałęzi "gdzie popadnie"
jak miało to miejsce w latach ubiegłych.

 

Następna zbiórka gałęzi zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania
w 2023 roku (co dwa lata)

ZARZĄD ROD

 

ZK/ŁK


Dodano: 13.03.2021r., aktualizacja 21.03.2021r.

 

OPŁATY ZA POPRZEDNI SEZON 2020

 

W zakładce OPŁATY  lub klikając miniaturę zdjęcia
poniżej zamieszczono tabelę wyliczonych opłat za ubiegły sezon 2020.

 

Termin płatności do 10 kwietnia 2021r.

 

Przypominamy ponownie, że wszystkie płatności
od 01.01.2021r. są przyjmowane na konto bankowe ogrodu.
Nie będzie możliwości wniesienia opłat gotówką w biurze zarządu.
Zgodnie z przepisami PZD wpłaty powinny być dokonywane na konto bankowe ROD (Statut PZD - § 149 ustęp 1. - Zarząd ROD przyjmuje od działkowców wszystkie wpłaty na konto bankowe)

 

W przypadku braku wpłaty lub kontaktu ze strony działkowca

zostanie podjęta uchwała od odłączeniu mediów od działki uchylającej

od wpłaty. Podliczając niezapłacone działki jest to kwota ponad 30.000zł

 

Działkowcy u których nie spisano stanu mediów (prądu i wody) pilnie są proszeni o przesłanie zdjęcia swoich liczników na adres e-mail: rod.reymonta@wp.pl 
lub o kontakt telefoniczny w celu umówienia się na odczyt.

 

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK/GK


Dodano: 05.12.2020r.

 

PŁATNOŚCI - OSTATECZNY TERMIN

 

Przypominamy ponownie działkowcom, którzy nie uiścili
jeszcze płatności
za ten sezon o ostatecznym terminie uregulowania.

 

Opłaty za działkę do 30 czerwca 2020r. - wg. opłat z roku ubiegłego

Dopłata za śmieci do 30 września 2020r. - 130,00zł

Opłaty za media (prąd i woda) do 30 listopada 2020r. - wg. stanów liczników

 

Wielu działkowców nie wniosło powyższych opłat, a wystawione faktury
od dostawców (wody i prądu) oraz odbiorców śmieci są do zapłacenia.

 

Prosimy potraktować powyższą informację za pilną, w przeciwnym razie ogród straci płynność finansową.

 

 ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 21.11.2020r., aktualizacja: 28.11.2020r.

 

REMONT PODJAZDU

 

Z uwagi na fakt, że od 23.11.2020r. do 27.11.2020r. będzie remontowany podjazd od wewnętrznej strony ogrodu, brama główna wjazdowa zostanie zamknięta.


W najbliższy weekend, tj. 28.11.2020 oraz 29.11.2020 po remoncie otworzymy bramę oraz szlaban ogrodu w godzinach 8.00 - 18.00 dla  Działkowców, którzy nie wywieźli ze swoich altan narzędzi oraz sprzętu ogrodniczego.

 

Przypominamy, że z dniem 1 grudnia nastąpi:

  • zamknięcie bramy wjazdowej,

  • zamknięcie pergoli śmietnikowej,

  • zamknięcie bramek wejściowych dla pieszych w okresie od 1 grudnia 2020r. do 1 marca 2021r.od ulicy Spornej, od ulicy Brzeskiej, od strony parku Ocalałych (kanału),a także na parkingu ogrodu (przy bramie wjazdowej). Otwarte natomiast pozostaną dwie bramki od strony ul. Źródłowej, tj. przy szpitalu MSWiA oraz do biura ogrodu.(uchwała Walnego Zebrania Sprawozdawoczo-Wyborczego z dn. 6.04.2019r.)

 

Przypominamy o zabraniu na okres zimowy sprzętu ogrodniczego i innych cennych przedmiotów z altan działkowych.

 

Otwarcie sezonu przewidujemy na 1 marca 2021 roku.

 

 ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 16.11.2020r.

 

 

 

OD DNIA 18.11.2020r. BRAMA WJAZDOWA
BĘDZIE ZAMKNIĘTA

 

Od dnia 18.11.2020 (środa) brama wjazdowa ogrodu będzie zamknięta.

Powodem jest remont podjazdu po wewnętrznej stronie ogrodu.

Tym samym szlaban pozostaje również zamknięty.

Brama zostanie otwarta prawdopodobnie 24.11.2020r.

Prosimy o wyrozumiałość..

 

 ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 08.11.2020r.

 

10.11.2020 oraz 11.11.2020 SZLABAN OTWARTY

 

W najbliższy wtorek (10.11) oraz środę (11.11) szlaban będzie otwarty

w godzinach 8.00 - 20.00

 

Wyjątkiem jest otwarcie szlabanu w święto 11.11.2020 z uwagi na zamkniętą bramę w pierwszy tygodniu listopada z powodu remontu podjazdu.

 

Działkowcu, jeżeli jeszcze nie zabrałeś rzeczy ze swojej altany

jest to dobry moment na wywóz. Z powodu dalszego remontu podjazdu
po stronie wewnętrznej ogrodu 18.11 oraz 19.11 brama może być zamknięta.

 

 ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 31.10.2020r.

 

REMONT PODJAZDU

 

Z powodu remontu podjazdu od ul. Źródłowej przy głównej bramie ogrodu
wjazd od 01.11.2020 roku będzie niemożliwy.
Prosimy nie zostawiać samochodu na podjeździe i w jego okolicy.

 

 ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 16.01.2021r.

 

DYŻURY TELEFONICZNE

 

Zarząd ROD informuje, że z początkiem 2021 roku dyżury telefoniczne odbywają się według poniższego harmonogramu:

 

- poniedziałek od 12:00 do 14:00 - gospodarz ogrodu

- środa od 10:00 do 12:00 - gospodarz ogrodu

- środa od 15:30 do 17:30 biuro ogrodu

- sobota od 10:00 do 12:00 - gospodarz ogrodu

 

Powyższy harmonogram dotyczy numeru ogólnego, tj.: 504-165-304

 

 ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 10.10.2020r.

 

KONIEC SEZONU

 

Z dniem 1 grudnia nastąpi:

  • zamknięcie bramy wjazdowej,

  • zamknięcie pergoli śmietnikowej,

  • zamknięcie bramek wejściowych dla pieszych w okresie od 1 grudnia 2020r. do 1 marca 2021r.od ulicy Spornej, od ulicy Brzeskiej, od strony parku Ocalałych (kanału),a także na parkingu ogrodu (przy bramie wjazdowej). Otwarte natomiast pozostaną dwie bramki od strony ul. Źródłowej, tj. przy szpitalu MSWiA oraz do biura ogrodu.(uchwała Walnego Zebrania Sprawozdawoczo-Wyborczego z dn. 6.04.2019r.)

 

Przypominamy o zabraniu na okres zimowy sprzętu ogrodniczego
i innych cennych przedmiotów z altan działkowych.

 

Otwarcie sezonu przewidujemy na 1 marca 2021 roku.

 

 ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 10.10.2020r.

 

WODA - WYŁĄCZENIE NA OKRES ZIMOWY

 

24.10.2020r. o godz. 11:00 (sobota)

wyłączamy wodę na okres zimowy.


Prosimy pamiętać o zabezpieczeniu wodomierzy oraz zaworów czerpalnych.

Osoby upoważnione przez Zarząd ROD
do montażu i demontażu wodomierzy
:

 

  • tel. 502-635-879  dz. nr 110A  p. Jan

  • tel. 504-165-304  dz nr 65A p. Bogusław

 

Demontaż wodomierza możliwy tylko w obecności członka zarządu.

 

W przypadku samowolnego zdjęcia wodomierza
opłata zostanie naliczona z m2 działki (1,50zł/m2!!!)

 

 ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 12.09.2020r., aktualizacja 02.10.2020r.

 

SPIS STANU MEDIÓW (PRĄDU I WODY)

NA DZIAŁKACH W ROD

 

Od 14.09.2020 do końca października na podstawie uchwały nr 51/9/2020 upoważnione przez zarząd ROD osoby dokonają spisu stanu mediów (
prądu i wody) na Państwa działkach. Osoby te posiadają stosowne upoważnienie. Prosimy o przygotowanie i umożliwienie komisji dokonać odczytów liczników energii elektrycznej oraz wodomierzy. 

 

Telefony kontaktowe do osób spisujących:

REJON 1 (DZIAŁKI DO 1 DO 80)