Polski Związek Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe w W-wie

Rodzinny Ogród Działkowy

im. Władysława Reymonta w Łodzi

 

 

 ul. Źródłowa 36/38, 91-735 Łódź

  504 165 304

rod.reymonta@wp.pl

             

 

Dodano: 20.09.2020r.

 

KONIEC ZBIÓRKI WIELKOGABARYTÓW

 

   Z uwagi na całkowite zapełnienie kontenera na wielkogabaryty (36m3)
z dniem 20.09.2020r. kończymy zbiórkę tego typu odpadów.

Prosimy nie wrzucać odpadów od góry kontenera oraz w jego okolicy.
Kierowca zabierający kontener odmówi wywozu w przypadku nadrzuconej materii poza burty pojemnika!

 

ZARZĄD ROD

ŁK/ZK


Dodano: 18.04.2020r.

 

Szanowny Działkowcu!

    Jeżeli nie możesz załatwić sprawy w sposób telefoniczny
lub poprzez wiadomość e-mail przyjdź do biura
w środę w godzinach 15:30 - 16:30
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności
z uwagi na obecną sytuację i obowiązujące przepisy.

 

Dyżury biura w tych godzinach obowiązywać będą
do czasu odwołania zagrożenia epidemiologicznego.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 28.04.2020r.

 

PŁATNOŚCI W 2020 ROKU

 

    20 kwietnia 2020 roku zostały wysłane pocztą tradycyjną zawiadomienia

o bieżących opłatach w tym sezonie. Gdyby z pewnych względów Poczta Polska nie dostarczyła Państwu wyliczeń z gotowymi drukami przelewu, prosimy
o kontakt z biurem ogrodu (e-mail, osobiście w środy) lub o dokonanie wpłat zaliczkowych w kwocie równiej, jak w roku ubiegłym do 30 czerwca 2020r.
Przypominamy również, ażeby ograniczyć koszty korespondencji
30% zawiadomień trafiło bezpośrednio do użytkowników działek.

 

Podstawa:

Uchwała Krajowej Rady PZD nr 44/2020 dotyczącej pobierania zaliczek
Uchwała nr 18/III/2020 ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi z dnia 28 III 2020r.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 28.03.2020r.

 

PRZYPOMINAMY O WŁĄCZENIU WODY
29.03.2020r. (NIEDZIELA) OD GODZINY 11:00

 

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW W KOMUNIKACIE
PONIŻEJ Z DNIA 21.03.2020r.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 21.03.2020r.

 

WŁĄCZENIE WODY W SEZONIE 2020

 

29 marca (niedziela) 2020 roku
od godziny 11.00 zaplanowano napełnienie
instalacji wodnej w Naszym ogrodzie.

 

Przypominamy o ponownym montażu wodomierzy
oraz zaworów czerpalnych.

 

Osoby upoważnione przez Zarząd ROD do założenia wodomierzy
zgodnie z wymogami oraz ich zaplombowaniem:

 

 • p. Bogdan tel. 504-165-304  dz. nr 65A

 • p. Jan tel. 502-635-879  dz. nr 110A

 

W sytuacji braku zainstalowania zaworów czerpalnych
lub pozostawieniem otwartych zaworów spustowych
za zainstalowanym wodomierzem, naliczone zużycie wody
obciąży użytkownika działki !!!

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 04.04.2020r.

 

!!! ODBIÓR ODPADÓW ZIELONYCH WSTRZYMANY !!!

 

Z powodu wstrzymania odbioru odpadów
przez Oddział Kompostowani Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych odpady zielone nie będą odbierane do odwołania !!!

Przywołujemy Działkowców do kompostowania zgodnie z § 42 Regulaminu ROD "Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego w szczególności pochodzące z działki części roślin."

 

Do obecnych pojemników można wyrzucać JEDYNIE

 odpady segregowane oraz pozostające po segregacji na frakcje

papier, plastik i metal oraz szkło.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 1.02.2020r.

 

W DNIU 05.02.2020 BIURO OGRODU NIECZYNNE

 

Informujemy, że w dniu 05.02.2020r biuro ogrodu będzie nieczynne.
W tym dniu zarząd ROD przebywa na szkoleniu w OZŁ.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 1.02.2020r.

 

SEGREGACJA ODPADÓW OBOWIĄZKOWA

 

Zarząd ROD informuje, że z uwagi na rosnące koszty wywozu odpadów
z naszego ogrodu, od tego roku WSZYSCY działkowcy
będą zmuszeni segregować wyrzucane śmieci.
Segregacja odpadów będzie obowiązkowa i jest to jedyny sposób
na obniżenie kosztów wywozu (około czterokrotnie).

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 25.12.2019r.

 

BIURO OGRODU NIECZYNNE W ŚWIĘTA

 

Z uwagi na wypadające święta w dniach 25.12.2019r oraz 01.01.2020r.
biuro ogrodu będzie nieczynne. Zapraszamy w każdą środę od 08.01.2020r.

w godzinach 16:30 - 18:30.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 19.11.2019r.

 

AWARIA SIECI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

 

W dniu 15.11.2019 roku (piątek) w niektórych częściach na terenie
Naszego ROD miała miejsce awaria elektryczna, prawdopodobnie na skutek działań jednego z użytkowników działki.
Niestety do dnia dzisiejszego
nie udało ustalić się źródła problemu.

 

Działkowcu ! - jeżeli doprowadziłeś do zwarcia głównej instalacji elektrycznej zgłoś usterkę gospodarzowi ogrodu, co pozwoli szybciej zlokalizować
awarię przez elektryka.

 

Zabrania się wymiany oraz podłączania we własnym zakresie podliczników energii elektrycznej.

Podłączeniem i plombowaniem podliczników zajmuje się
nasz elektryk ogrodowy, który zna strukturę sieci energetycznej ogrodu.

 

tel. kontakt. +48 694 556 821

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 07.11.2019r.

 

KONTENER NA ODPADY ZIELONE

 

        Z uwagi na zwiększoną ilość odpadów zielonych w ostatnim czasie, Zarząd ROD zabezpieczył dwa kontenery 15m3 na koniec sezonu działkowego. Pomimo informacji, że są to odpady zielone nasi działkowcy wyrzucali również śmieci komunalne. W konsekwencji firma odbierająca odpady zielone wystawiła fakturę na odpady zaliczające się jako zmieszane, co przełożyło się na wyższą cenę usługi. Uczulamy wszystkich działkowców, że odpady zielone / BIO wyrzucamy opróżniając z plastikowych / materiałowych worków.
     W kontenerach przeznaczonych na ten cel powinna znajdować się tylko materia organiczna (w pergoli śmietnikowej są to pojemniki brązowe).

 

ZARZĄD ROD

 

ZK/ŁK


Dodano: 07.09.2019r.

 

WYJAZD DO SKIERNIEWIC NA 42. OGÓLNOPOLSKIE
ŚWIĘTO WARZYW, OWOCÓW I KWIATÓW ODWOŁANY!

 

     Z uwagi na zbyt małe zainteresowanie wyjazdem na 42. Ogólnopolskie Święto Warzyw, Owoców i Kwiatów w dniu 14.09.2019r. wycieczka do Skierniewic zostaje odwołana. Osobom, które wpłaciły już za przejazd środki zostaną zwrócone w kasie ogrodu w środy w godz. 16:30 - 18:30.

 

ZARZĄD ROD

 

ZK/ŁK


Dodano: 05.10.2019r., aktualizacja: 14.10.2019r.

 

ZAKOŃCZENIE SEZONU 2019

    

Z uwagi na dobre warunki atmosferyczne przedłużamy
wyłączenie wody o tydzień.

 

Z dniem 26 października (sobota) o godz. 12:00, nastąpi:

 • wyłączenie wody i opróżnienie instalacji na okres zimowy,

 • zamknięcie sanitariatów ogrodu.

 

Z dniem 1 grudnia nastąpi:

 • zamknięcie bramy wjazdowej,

 • zamknięcie pergoli śmietnikowej,

 • wyłączenie prądu
  (uchwała Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego z dn. 6.04.2019r.)

 • zamknięcie bramek wejściowych dla pieszych
  w okresie od 1 grudnia 2019r. do 1 marca 2020r.
  od ulicy Spornej, od ulicy Brzeskiej, od strony parku Ocalałych (kanału)

  a także na parkingu ogrodu (przy bramie wjazdowej).
  Otwarte natomiast pozostaną dwie bramki od strony ul. Źródłowej
  tj. przy szpitalu MSWiA oraz do biura ogrodu.

  (uchwała Walnego Zebrania Sprawozdawocz-Wyborczego z dn. 6.04.2019r.)

 

Przypominamy o zabraniu na okres zimowy sprzętu ogrodniczego
i innych cennych przedmiotów z altan działkowych.

Otwarcie sezonu przewidujemy na 1 marca 2020 roku.

 

ZARZĄD ROD

 

ZK/ŁK


Dodano: 07.10.2019r.

 

OSTRZEŻENIE O WŁAMANIACH

 

W ostatnim tygodniu doszło do wielu włamań

do altan w naszym ogrodzie. Prosimy o sprawdzenie swoich
i sąsiednich działek, a każde włamanie/szkody należy zgłaszać Policji.

 

V KOMISARIAT / REWIR II

UL. ORGANIZACJI WIN NR 5

TEL. OFICER DYŻURNY  42 665 15 56  lub  42 200 15 64

 

ZARZĄD ROD

 

ZK/ŁK


Dodano: 07.10.2019r.

 

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ZAKOŃCZONA

    

W dniu 07.10.2019r. zbiórka odpadów wielkogabarytowych została zakończona. Przypominamy, że trwała od 25.09.2019 do 07.10.2019r..

Było bardzo dużo czasu na wywóz tego typu odpadów.

 

Informujemy również, że Zarząd ROD prosił o podstawienie drugiego
kontenera, w sumie zebrano 36 m3 odpadów (36 000 litrów).

Zbiórka została zorganizowana zgodnie z harmonogramem
odbioru odpadów komunalnych przez firmę REMONDIS Oddział w Łodzi.

 

ZARZĄD ROD

 

ZK/ŁK


Aktualizacja: 03.10.2019r.

 

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

    

Zarząd ROD informuje, że w dniu 30.09.2019r. na naszą prośbę
został podstawiony kolejny kontener na terenie parkingu ogrodu

na odpady wielkogabarytowe.


Kontener ten pozostanie do całkowitego zapełnienia

lecz nie dłużej niż do 06.10.2019r.

 

Jeżeli kontener będzie pełny nie układamy już obok niego gabarytów !!!

 

Kontener jest otwarty, prosimy układać w nim

tylko odpady wielkogabarytowe:

tj: meble, łóżka, krzesła, dywany, stolarkę okienną.

 

Do wielkogabarytów NIE ZALICZA SIĘ:

palet, odpadów rozbiórkowych, karton gipsów, styropianu, lodówek, pralek, telewizorów, sprzętu audio, części samochodowych (opon, felg) itp.

ZARZĄD ROD

 

ZK/ŁK


Dodano: 25.09.2019r.

 

KULTURA ZBIERANIA WIELKOGABARYTÓW

 

Od dnia 24.09.2019r. podstawiono na naszym parkingu kontener na odpady wielkogabarytowe. Niestety, jak widać na poniższym zdjęciu nie wszyscy
wiedzą, co oznacza ten termin. Na tablicach i stronie internetowej ogrodu
opisywaliśmy, co ma być przedmiotem zbiórki.

 

Odpady wielkogabarytowe to np.:

meble, łóżka, krzesła, dywany, stolarka okienna.

 

Do wielkogabarytów NIE ZALICZA SIĘ:

palet, odpadów rozbiórkowych, karton gipsów, styropianu, lodówek, pralek, telewizorów, sprzętu audio, części samochodowych (opon, felg), pni, konarów, trawy, części zielonych, korzeni  itp.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 31.07.2019r.

 

COROCZNY PRZEGLĄD DZIAŁEK

 

Zarząd ROD informuje, że w sierpniu i wrześniu 2019 roku powołana Komisja dokona corocznego przeglądu działek.

 

Terminy w których Komisja dokona przeglądu:

 

17 – 18.08.2019 (sob-nd) godz. 10.00 – 16.00

24 – 25.08.2019 (sob-nd) godz. 10.00 – 16.00

31.08 – 01.09.2019 (sob-nd) godz. 10.00 – 16.00

07 – 08.09.2019 (sob-nd) godz. 10.00 – 16.00

14 – 15.09.2019 (sob-nd) godz. 10.00 – 16.00

 

Prosimy działkowców w tych dniach o umożliwienie wejścia Komisji na działkę. Powołana Komisja posiada upoważnienie zarządu
oraz identyfikatory z pieczęcią ROD.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 23.07.2019r.

 

ZJAWISKO SUSZY RÓWNIEŻ I W NASZYM REGIONIE

 

      W oparciu o informacje medialne dotyczące suszy w całej Polsce apelujemy do Naszych Działkowców o rozważne gospodarowanie wodą.

     Roślin ogrodowych nie wolno podlewać w ciągu dnia, gdyż wówczas występują największe straty wody na skutek parowania z gleby i intensywnej transpiracji roślin. W słoneczne dni krople wody na liściach roślin działają jak soczewki skupiające światło, w wyniku czego może dochodzić do poparzenia roślin.

    Najlepszą porą na podlewanie roślin ogrodowych jest wczesny ranek lub późne popołudnie. Nie zraszajmy jednak roślin późnym wieczorem. Późne popołudnie jest lepsze, gdyż rośliny przed nocą zdążą jeszcze obeschnąć, zaś podlewanie późnym wieczorem sprawia, że rośliny długo pozostają wilgotne i łatwo rozprzestrzeniają się choroby grzybowe.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 31.07.2019r.

 

W DNIU 14.08.2019 BIURO OGRODU BĘDZIE NIECZYNNE

 

W związku z wydłużonym weekendem od dnia 15.08 do 18.08.2019r.
biuro ogrodu w dniu 14.08.2019r. będzie nieczynne.

Zapraszamy w pozostałe dni.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 10.08.2019r.

 

AWARIA WODNA

 

W dniu 10.08.2019r. naprawiono awarię rury doprowadzającej wodę
do świetlicy i toalet ogrodowych. Zawór zasilający
te obiekty został
włączony, a sanitariaty otwarte.

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 07.08.2019r.

 

AWARIA WODNA

 

W dniu 07.08.2019r. wykryto awarię rury doprowadzającej wodę
do świetlicy i toalet ogrodowych. W tym momencie zawór zasilający

te obiekty został wyłączony, a sanitariaty zamknięte do odwołania.
Przewidywany czas uruchomienia instalacji to 10.08.2019r.

 

Za utrudnienia przepraszamy - staramy się naprawić awarię jak najmniejszym kosztem dla Działkowców.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 09.07.2019r.

 

ZŁAMANA GAŁĄŹ DRZEWA NA PARKINGU OGRODU

 

  Informujemy, że od 08.07.2019r. próbujemy usunąć nadłamaną gałąź drzewa na parkingu Naszego ogrodu. Niestety, zaparkowany srebrny pojazd osobowy uniemożliwia bezpiecznie jej odcięcie. Poszukujemy właściciela samochodu celem jego odjazdu z miejsca zagrożenia, które zostało wyznaczone taśmą ostrzegawczą. Jeżeli mają Państwo informację czyj jest ten pojazd, prosimy o kontakt z gospodarzem ogrodu tel. 504-165-304. Dziękujemy!

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 06.07.2019r.

 

KOMISJA PRZEGLĄDU DZIAŁEK 2019

 

    Zarząd ROD informuje, że od 15 sierpnia 2019 roku powołana Komisja dokona corocznego przeglądu działek.

Terminy w których Komisja dokona przeglądu zostaną podane pod koniec lipca. Prosimy działkowców w tych dniach o umożliwienie wejścia Komisji na działkę, a także odczytu licznika energii elektrycznej i stanu wodomierza.
Powołana Komisja posiada upoważnienie zarządu oraz identyfikatory z pieczęcią ROD -  osoby pracujące w Komisji są członkami Naszego ogrodu.

 

Przypominamy w tym miejscu o obowiązku posiadania między innymi:

- kompostownika (zgodnie z Regulaminem ROD §42) - wymóg na każdej działce!

- oznaczenia numeru działki (zgodnie z Regulaminem ROD §72) np. na furtce

- zadbanego żywopłotu (zgodnie z Regulaminem ROD §52)

- porządku na działce, a także w swojej alejce (zgodnie z Regulaminem ROD §67) tzn. na połowie jej szerokości, gdy przylegają do niej działki po obu stronach lub na całej ich szerokości, gdy przylegają do niej działki z jednej strony.

 

W przypadku naruszeń Regulaminu ROD Komisja wyznaczy 30-dniowy termin na usunięcie braków i ponownie skontroluje stan działki.

 

Jeżeli po wtórnej kontroli użytkownik działki nadal nie zastosuje
się do zaleceń Komisji Przeglądu Działek sprawa zostanie
przekazana do Zarządu ROD.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 19.06.2019r.

 

BIURO OGRODU 22 CZERWCA (SOBOTA)

BĘDZIE NIECZYNNE

 

       W związku z wydłużonym weekendem od dnia 20.06 do 23.06.2019r.
biuro ogrodu w sobotę dnia 22.06.2019r. będzie nieczynne.

Zapraszamy w pozostałe dni.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 14.05.2019r.

 

KONIEC ZBIÓRKI GAŁĘZI W TYM SEZONIE

 

Przypominamy, że zgodnie z wcześniejszymi komunikatami
termin zbiórki gałęzi upływa 15 maja 2019r.
Po tym terminie Działkowiec jest zobowiązany utylizować gałęzie
we własnym zakresie i na własny koszt.

Miejsce gromadzenia gałęzi zostanie oczyszczone przez firmę zewnętrzną.
Prosimy o uszanowanie wydanych środków na tego typu usługę.

Na oczyszczenie swoich działek było dużo czasu,
zbiórka trwała od 1 marca do 15 maja 2019r.

 

Wyprzedzając Państwa pytania, następny termin zbiórki to 2021 rok.

Ostatnie trzy lata prowadzona była zbiórka gałęzi - są to niestety duże koszty.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 10.05.2019r.

 

BIURO OGRODU CZYNNE

W KAŻDĄ SOBOTĘ CZERWCA

 

Z uwagi na fakt, że wielu Działkowców nie może do nas dotrzeć w środy

ze względu na pracę oraz inne obowiązki, informujemy
że
biuro ogrodu będzie również czynne
w każdą sobotę czerwca

 

w godzinach 12:00 - 13:30

 

Ponadto przypominamy, że wpłat można dokonać również
w każdą środę w godzinach otwarcia biura lub na konto bankowe
zgodnie z kwotą podaną na wysłanych Pocztą Polską blankietach.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


ktualizowano 27.04.2019r., dodano: 07.04.2019r.

 

OPŁATY W SEZONIE 2019

 

W dniu 24.04.2019r. Zarząd ROD wysłał pocztą tradycyjną
zawiadomienia z wyliczonymi opłatami za 2019 rok.
Zawiadomienie zawiera wypełniony blankiet wpłaty.

---

Dnia 06.04.2019r. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
zatwierdziło wysokość opłat na sezon 2019.
Pełen cennik znajdą Państwo w zakładce "opłaty", a także
na tablicach informacyjnych w ogrodzie.

ZARZĄD ROD

ATK/ŁK


Dodano: 06.04.2019r.

 

SZLABAN W NASZYM ROD

 

Zgodnie z uchwałą 17/2019 z dnia 6 IV 2019r. Walne Zebranie
Sprawozdawczo-Wyborcze członków PZD ustanowiło, że szlaban jest otwierany:

 

w dwa dni robocze w tygodniu tj.

we wtorek i środę

8.00 - 20.00

 

Dostawy materiałów ogrodniczych, czy też budowlanych
należy uzgadniać w tych dniach.


W pozostałe dni tygodnia szlaban jest zamknięty.

 

Wjazd na teren ogrodu odbywa się tylko i wyłącznie w celu dowiezienia
materiałów i sprzętu niezbędnych do zaspokojenia potrzeb
użytkownika działki, a następnie powrót pojazdem na teren parkingu.
Zabrania się parkowania w alejkach ogrodu.

 

W przypadku potrzeby wezwania:
- karetki pogotowia,
- straży pożarnej,

- policji.

 

Wykonujemy dwa połączenia:
1. Wzywamy odpowiednie służby.
2. Powiadamiamy osobę odpowiedzialną za otwarcie bramy i szlabanu:

    - tel. kontaktowy 504-165-304

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 10.03.2019r.

 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

 

Zarząd ROD przypomina, że w pergoli śmietnikowej nie składujemy
odpadów wielkogabarytowych. Odpady tego typu muszą być zabrane przez działkowca na własny koszt lub będą zbierane jak w roku ubiegłym,
tj. w drugiej połowie września do specjalnie podstawionego kontenera
na parkingu naszego ogrodu.

Prosimy o zastosowanie się do powyższej informacji
i nie składowanie tego typu odpadów.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 24.02.2019r.

 

SKŁADOWANIE GAŁĘZI W 2019 ROKU

 

Zarząd ROD informuje, że zbiórka gałęzi będzie możliwa
od 1 marca do 15 maja 2019 roku.

Gałęzie składujemy w wyznaczonym przez taśmę ostrzegawczą obszarze,
tj. na wysokości szlabanu. Przypominamy o układaniu pryzmy
od samego końca pozostawiając przejście!.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK

 

 

Dodano: 13.04.2019r.

 

KONTENER NA ODPADY ZMIESZANE

 

Podstawiony kontener niebieski przy pergoli śmietnikowej służy do zbiórki
odpadów zmieszanych, nie zaś gałęzi, mebli, gruzu i materiałów z rozbiórki altany. Prosimy o zastosowanie się do powyższej informacji.

 

Jednocześnie przypominamy, że przy każdej rozbiórce/remoncie altany
użytkownik działki musi zabezpieczyć na tę okoliczność kontener
we własnym zakresie!

 

Wielkogabaryty takie jak: meble, łóżka, krzesła, fotele itd.
muszą być również zutylizowane w zakresie działkowca na jego koszt
lub oddane podczas wrześniowej zbiórki o czym będziemy informować.

 

Papa, gonty, płyty eternitowe (azbestowe), płyty bitumiczne, smoły, smary, oleje
są to odpady niebezpieczne i należy je utylizować we własnym zakresie.

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206)

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 22.03.2019r.

 

WŁĄCZENIE WODY W SEZONIE 2019

 

13-go kwietnia 2019 roku od godziny 11.00 zaplanowano napełnienie
instalacji wodnej w Naszym ogrodzie

Przypominamy o ponownym montażu wodomierzy
oraz zaworów czerpalnych.

 

Osoby upoważnione przez Zarząd ROD do założenia wodomierzy
zgodnie z wymogami oraz ich zaplombowaniem:

 

 • p. Bogdan tel. 504-165-304  dz. nr 65A

 • p. Jan tel. 502-635-879  dz. nr 110A

 

W przypadku niekorzystnych prognoz pogodowych włączenie wody nastąpi w późniejszym terminie, o czym będziemy informować na bieżąco.

 

W sytuacji braku zainstalowania zaworów czerpalnych
lub pozostawieniem otwartych zaworów spustowych
za zainstalowanym wodomierzem, naliczone zużycie wody
obciąży użytkownika działki !!!

 

Jeżeli na działce jest zainstalowany wodomierz wraz z zaworem spustowym poniżej jego poziomu nie ma potrzeby demontażu licznika wody na okres zimowy.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 17.03.2019r.

 

OTWARCIE TOALET OGRODOWYCH

 

W dniu 16.03.2019r. zostały otwarte toalety ogrodowe w naszym ROD.
Prosimy o korzystanie z obiektu w sposób  zgodny z ich przeznaczeniem
z zachowaniem porządku i czystości. Dziękujemy!

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 24.02.2019r.

 

ZAWIADOMIENIE O WALNYM
ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYM 2019

 

Zarząd ROD im. Władysława Reymonta w Łodzi informuje
że Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
odbędzie się w dniu 06.04.2019r. (sobota)
w świetlicy ogrodu przy ul. Źródłowej 36/38 w Łodzi.

 

Początek obrad:

- w I terminie godzina: 11.00

- w II terminie godzina: 11.30 **

 

 • **Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu. 

 • Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

 • Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

 

Materiały sprawozdawcze za 2018r. dostępne są do wglądu w dniach:

20.03.2019r. ; 27.03.2019r. ; 03.04.2019r.
w godzinach od 16.30 do 18.30

w biurze ogrodu ROD przy ul. Źródłowej 36/38 w Łodzi.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 06.12.2019r.

 

W DNIU 02.01.2019 ROKU BIURO BĘDZIE NIECZYNNE

 

Informujemy, że w dniu 2 stycznia 2019 roku
biuro ogrodu będzie nieczynne.

Zapraszamy w pozostałe środy.
Przypominamy, że nasze biuro czynne jest zawsze cały rok
w środy od 16:30 - 18:30

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 20.01.2019r.

 

KOMUNIKAT KRAJOWEJ RADY PZD

W SPRAWIE LICZENIA BEZDOMNYCH

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje
iż w nocy z 13 na 14 lutego 2019 roku we wszystkich województwach
odbędzie się kolejna edycja ogólnopolskiego badania liczby bezdomnych.
W akcji liczenia osób bezdomnych wezmą udział m.in. policjanci, strażnicy, pracownicy socjalni i wolontariusze. Wśród miejsc, które będą sprawdzane znajdują się m.in. pustostany, domki na działkach, altany działkowe.

 

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców

 

Więcej szczegółów akcji pod linkiem tutaj

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 13.01.2019r.

 

ROZLICZENIE ZALICZKI ZA MEDIA W 2018 ROKU

 

Przypominamy ostatni raz
o konieczności rozliczania się z zaliczki za media (prąd i wodę)
w każdą środę w godzinach 16:30 - 18:30

Opłaty za zużyte media powinny być JUŻ rozliczone
do 30 listopada 2018 roku, a mamy połowę stycznia 2019 roku!

Na ten moment jest to 120 działek, czyli 30% całego ogrodu.

 

§9 pkt. 2 ust. 5 Regulaminu ROD "Działkowiec ma w szczególności
obowiązek uiszczać opłaty ogrodowe uchwalone przez uprawnione statutem organy PZD w terminach przez nie ustalonych, a w przypadku zwłoki
wraz z obowiązującymi odsetkami ustawowymi
".

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 06.02.2019r., edytowano: 21.02.2019r.

 

OTWARCIE SEZONU 2019

 

Zarząd ROD informuje, że od 1 marca 2019 roku nastąpi:

 

 • otwarcie bramy głównej na parkingu w naszym ogrodzie,

 • otwarcie bramek wejściowych dla pieszych,

 • włączenie energii elektrycznej,

 • otwarcie pergoli śmietnikowej,

 • otwarcie szlabanu we wtorki i środy w godzinach 8.00 - 20.00 *

 

* z zastrzeżeniem o możliwości przesunięcia tego terminu
w zależności od panujących warunków atmosferycznych.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 25.12.2018r.

 

 

 

OSTRZEŻENIE O WŁAMANIACH

 

W dniu 24.12.2018 w godzinach wieczornych doszło do wielu włamań

do altan w naszym ogrodzie. Prosimy o sprawdzenie swoich
i sąsiednich działek, a każde włamanie/szkody należy zgłaszać Policji.

 

V KOMISARIAT / REWIR II

UL. ORGANIZACJI WIN NR 5

TEL. OFICER DYŻURNY  42 665 15 56  lub  42 200 15 64

 

Nawet najskuteczniejsza Policja nie ochroni w pełni naszego mienia, jeżeli sami nie będziemy o nie dbali! Dla przypomnienia kilka podstawowych zasad, jak zabezpieczyć działkę przed włamaniem.

1) Na działce nie powinniśmy pozostawiać wartościowych przedmiotów podczas naszej nieobecności. Najpewniejszym miejscem dla przechowywania pieniędzy, cenniejszej biżuterii, akcji i obligacji jest bank. Amatorzy cudzego mienia stosunkowo szybko znajdują ukryte precjoza i pieniądze w różnego rodzaju bieliźniarkach, torebkach po cukrze, czy też za obrazami.

2) Nie zostawiajmy kluczy pod wycieraczką. Zabezpieczmy należycie drzwi i okna w swoim domku, załóżmy dobre zamki.

3) Wskazane jest zanotować na kartce lub w podręcznym kalendarzyku marki i typy posiadanych urządzeń, ich cechy charakterystyczne oraz numery fabryczne (radio, telewizor, magnetowid, aparat fotograficzny, rower, itp.) Te, które nie posiadają numerów, oznacz swymi inicjałami lub np. numerem telefonu albo datą urodzenia (w przypadku kradzieży lub zagubienia łatwiej będzie można je rozpoznać i udowodnić, że są naszą własnością).

4) Nie afiszujmy się swym bogactwem. Unikajmy przygodnych znajomości, zwłaszcza zawieranych przy kieliszku, nigdy zaś w ten sposób poznanych ludzi nie zapraszajmy do swego domku.

5) Uważajmy na kręcących się w pobliżu działki ludzi. Zainteresujmy się nimi, zapytajmy kogo szukają, przyjrzyjmy się im, by zapamiętać wygląd. Przezorność może uchronić przed kradzieżą zaś spostrzeżenia mogą być przydatne Policji, gdyby doszło do włamania.

6) Sprawdzajmy tożsamość i wiarygodność obcych osób, przychodzących na działkę w sprawie odkupienia starych zegarów lub książek, niezbędnej naprawy urządzeń, skoszenia trawy, czy pomocy w jakimkolwiek innym zajęciu związanym z pracą na działce. Nie wpuszczajmy bez uzasadnionych powodów nieznanych osób. Z policyjnych doświadczeń wynika, że prawie połowa kradzieży miała swój początek i źródło w nawiązywanych wcześniej tego typu kontaktach. Tacy niby-znajomi, nawet jeśli sami nie dokonują kradzieży, mogą przeprowadzać tzw. złodziejski wywiad i dzielić się ustaleniami z grupą, która dokonuje włamań.

7) Współdziałajmy zawsze z sąsiadami. Zwracajmy uwagę także na ich domek. Podczas ich nieobecności interesujmy się ludźmi kręcącymi się w pobliżu ich działki. Zwracajmy uwagę na hałasy, niecodzienne odgłosy, wynoszenie mebli lub sprzętów przez osoby obce, którym nie towarzyszy nikt ze znanych sąsiadów.

8) Opuszczając na dłużej swój ogródek działkowy nie zostawiajmy widocznych oznak swej nieobecności. Poprośmy sąsiada, by otworzył na krótko okna, wieczorem włączał na jakiś czas światło w domku, czy w miarę możliwości skosił trawę lub zagrabił liście.

9) Ubezpieczmy swój domek na działce, by w razie nieszczęścia chociaż częściowo mieć zrekompensowane straty.

10) O włamaniu należy jak najszybciej powiadomić Policję dzwoniąc pod numer 112 lub 997. Nie dotykajmy niczego w domu, żeby nie zatrzeć śladów złodziei. Jeżeli to możliwe zapamiętajmy, jak najwięcej szczegółów, które pomogą policjantom w znalezieniu sprawców włamania.

 

Źródło artykułu:
www.zyjbezpiecznie.policja.pl

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 27.11.2018r.

 

NOWY REGULAMIN ROD W 2019 ROKU

 

Zarząd ROD informuje, że w każdą środę w godzinach pracy biura
można odbierać regulaminy ROD na rok 2019.

Na każdą działkę przypada jeden regulamin ROD w wersji papierowej.

Krajowy Zarząd PZD wzywa zarządy ROD o niezwłoczne rozprowadzenie
Regulaminów wśród działkowców tak, by z dniem wejścia
w życie tj. 01.01.2019r., każdy działkowiec mógł go praktykować.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 27.07.2018r.

 

WYRZUCANIE ODPADÓW ZIELONYCH

 

Przypominamy ponownie, że odpady zielone wyrzucamy
do pojemników brązowych (bez folii i innych opakowań sztucznych)

NIE ZOSTAWIAMY NA PŁYCIE BETONOWEJ

powoduje to szybkie gnicie i przykry zapach dla pobliskich działek!!!

Po wyrzuceniu odpadu organicznego zamykajmy
brązowe pojemniki - przynajmniej na czas upałów
(wszystkie są wyposażone w klapy).

 

Jeżeli odpady organiczne będą w pojemnikach na odpady zmieszane
(czyli w czarnych oraz zielonych) firma Remondis
nie będzie odbierać naszych śmieci
!!!

 

!!! NIE RÓBMY Z NASZEJ PERGOLI ŚMIETNIKOWEJ WYSYPISKA !!!

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 07.11.2018r.

 

ZAMKNIĘCIE BRAMEK WEJŚCIOWYCH NA OKRES ZIMOWY

 

W dniu 7 listopada 2018r. zarząd ROD podjął uchwałę o zamknięciu bramek wejściowych dla pieszych w okresie od 1 grudnia 2018r. do 1 marca 2019r.
od ulicy Spornej, od ulicy Brzeskiej, od strony parku Ocalałych (kanału)
a także na parkingu ogrodu (przy bramie wjazdowej).
Otwarte natomiast pozostaną dwie bramki od strony ul. Źródłowej
tj. przy szpitalu MSWiA oraz do biura ogrodu.

Zamknięcie bramek ma na celu zmniejszenie skali kradzieży
w okresie jesienno-zimowym.

Wszelkie służby ratunkowo-porządkowe zostały poinformowane o tym fakcie. Doświadczenia z ubiegłych lat pokazały, że przez wejścia do ogrodu
od północy i wschodu przedostają się złodzieje, a także bezdomni.

Za utrudnienia najmocniej przepraszamy,
ale podjęta uchwała ma za zadanie zabezpieczyć nasze działki
i umożliwić sprawne patrole Policji w okresie jesienno-zimowym.

We wrześniu oraz październiku tego roku odnotowano już pierwsze włamania.

 

Przypominamy, że Zarząd ROD współpracuje z dzielnicowym w naszym rejonie, a o każdym włamaniu należy powiadomić Policję.

 

Prosimy o zamykanie bramek wejściowych do ogrodu
przekręcając kluczem zamek, a nie zaś tylko na zatrzask.

 

V KOMISARIAT / REWIR II

UL. ORGANIZACJI WIN NR 5

TEL. OFICER DYŻURNY  42 665 15 56  lub  42 200 15 64

 

Prosimy również w miarę możliwości o zaglądanie na swoją działkę.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 11.10.2018r.

 

PRZEŁADOWANIE PERGOLI ŚMIETNIKOWEJ

 

W związku z przeładowaniem pergoli śmietnikowej, Zarząd ROD zmuszony
był zamówić z firmy zewnętrznej dodatkowe kontenery na odpady.

Obecnie posiadamy 15 pojemników 1100 litrów, co daje nam tygodniowo
16,5m3 odpadów i nadal jest to zdecydowanie za mało.

 


Przypominamy ponownie o obowiązku posiadania kompostownika.

Zgodnie z § 42 (w całości) Regulaminu ROD:

1. Działka musi być wyposażona w kompostownik.

2. Kompostownik oraz zamknięte pojemniki z nawozami płynnymi należy umieszczaćw zacienionej części działki, w miejscu mniej widocznym, w odległości co najmniej 1m od granic działki.

3. Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego
a w szczególności pochodzące z działki części roślin.

 

 

Śmieci z naszego ogrodu wywożone są zgodnie z harmonogramem odbioru  odpadów we wtorki (raz w tygodniu). Prosimy więc nie pozostawiać

worków na płycie betonowej, lecz przetrzymać je u siebie na działce

i wyrzucić po opróżnieniu pojemników.

 

Polecamy kompostowniki, worki i stymulatory do kompostowania liści.

 

Działkowiec sklep internetowy - sprzedaż wysyłkowa

 

ZARZĄD ROD

ZK/


Dodano: 27.10.2018r.

 

ZAMKNIĘCIE BRAMEK WEJŚCIOWYCH NA OKRES ZIMOWY

 

Z uwagi na kradzieże w okresie jesienno-zimowym na posiedzeniu zarządu ROD
w dniu 7 listopada zostanie podjęta uchwała o zamknięciu bramek wejściowych
od ulicy Spornej, od ulicy Brzeskiej, od strony parku Ocalałych (kanału),
a także na parkingu ogrodu (przy bramie wjazdowej).
Otwarte natomiast pozostaną dwie bramki od strony ul. Źródłowej
tj. przy szpitalu MSWiA oraz do biura ogrodu.
Wszelkie służby ratunkowo-porządkowe zostaną poinformowane o tym fakcie. Doświadczenia z ubiegłych lat pokazały, że przez wejścia do ogrodu
od północy i wschodu przedostają się złodzieje, a także bezdomni.

Za utrudnienia najmocniej przepraszamy,
ale podjęta uchwała ma za zadanie zabezpieczyć nasze działki
i umożliwić sprawne patrole Policji w okresie jesienno-zimowym.

We wrześniu oraz październiku tego roku odnotowano już pierwsze włamania.

 

Przypominamy, że Zarząd ROD współpracuje z dzielnicowym w naszym rejonie, a o każdym włamaniu należy powiadomić Policję.

 

Prosimy o zamykanie bramek wejściowych do ogrodu
przekręcając kluczem zamek, a nie zaś tylko na zatrzask.

 

V KOMISARIAT / REWIR II

UL. ORGANIZACJI WIN NR 5

TEL. OFICER DYŻURNY  42 665 15 56  lub  42 200 15 64

 

Prosimy również w miarę możliwości o zaglądanie na swoją działkę.

 

ZARZĄD ROD


Dodano: 24.10.2018r.

 

ROZLICZENIE ZALICZKI ZA MEDIA W 2018 ROKU

 

20.10.2018r. wyłączyliśmy wodę na okres zimowy.
Prosimy pamiętać o zabezpieczeniu wodomierzy oraz zaworów czerpalnych.
Osoby upoważnione przez Zarząd ROD do montażu i demontażu wodomierzy:

 

 • tel. 504-165-304  dz. nr 125    p. Michał

 • tel. 502-635-879  dz. nr 110A  p. Jan

 • tel. 881-505-456  dz. nr 161    p. Przemysław

 

Z uwagi na koniec sezonu działkowego przypominamy o konieczności
rozliczania się z zaliczki za media (prąd i wodę)
w każdą środę w godzinach 16:30 - 18:30

 

Demontaż wodomierza możliwy tylko w obecności członka zarządu.

 

W przypadku samowolnego zdjęcia wodomierza opłata zostanie naliczona za zużycie z m2 działki (1,20zł/m2!!!)

 

aktualizacja : 18.11.2018r.

 

Jeżeli mają Państwo zabezpieczony wodomierz, nie ma potrzeby demontażu
go na okres zimowy. Po opróżnieniu instalacji zaworem spustowym
poniżej poziomu wodomierza i zamknięciu zaworu głównego
dla danej działki (jeśli występuje) z uwagi na brak wody
nie dochodzi do usterki mechanizmu.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


ZK/ŁK

Dodano: 11.10.2018r.

 

NASADZENIA NA TERENACH WSPÓLNYCH OGRODU

 

W dniu 13.10.2018r. (sobota) o godzinie 11.00 na parkingu ogrodu
zapraszamy chętnych działkowców do pomocy przy sadzeniu roślin
na terenach wspólnych.Każda para rąk się przyda.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 08.10.2018r., aktualizacja 05.11.2018r.

 

ZAKOŃCZENIE SEZONU 2018

 

Z dniem 20 października o godz. 10:30, nastąpi:

 • wyłączenie wody i opróżnienie instalacji na okres zimowy.

 

Z dniem 5 listopada nastąpi:

 • zamknięcie toalet ogólnodostępnych.

 

Z dniem 1 grudnia nastąpi:

 • zamknięcie bramy wjazdowej,

 • zamknięcie pergoli śmietnikowej,

 • wyłączenie prądu
  (uchwała Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dn. 14.04.2018r.).

 

Przypominamy o zabraniu na okres zimowy sprzętu ogrodniczego
i innych cennych przedmiotów z altan działkowych.

Otwarcie sezonu przewidujemy na 1 marca 2019

(w zależności od warunków atmosferycznych)
o czym będziemy informować na stronie i tablicach ogłoszeniowych.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 27.09.2018r.

 

OŚWIETLENIE GŁÓWNEJ ALEI OGRODU

 

Informujemy, że dla poprawy widoczności i bezpieczeństwa
od dnia 27.09.2018r, do 30.10.2018r. w godzinach 18.00 - 20.00 
będą codziennie włączone latarnie przy głównej alei ogrodu. 

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 09.09.2018r.

 

OGRODY DZIAŁKOWE TO ZIELONE PŁUCA MIAST

 

Na bramie wejściowej Naszego ogrodu zainstalowano banner z hasłem:
"Ogrody działkowe to zielone płuca miast".


Rodzinne Ogrody Działkowe stanowią filar funkcjonowania społeczeństwa i rodziny w obszarach zurbanizowanych. Dzięki ruchowi działkowemu milion polskich rodzin ma dostęp do zdrowego i aktywnego wypoczynku. Dla znacznej części z pośród tych rodzin działka jest jedyną alternatywą dla pasywnego wypoczynku przed telewizorem. Ogrody służą prowadzeniu szerokiej działalności na rzecz wspólnoty lokalnej. Jednocześnie działki cementują relacje między i wewnątrz pokoleniowe, wspierając w ten sposób rodzinę.Aktywny wypoczynek na działkach służy zdrowiu, także przez plon jaki przynosi – zdrowe, naturalne warzywa i owoce. Ogrody poprawiają jakość życia mieszkańców. Miasta polskie duszą się. Stopniowo kolejne skrawki zieleni odbierane są pod nowe budynki czy parkingi. Na naszych oczach następuje swoiste odwrócenie porządków: miasta zamiast służyć ludziom, zmieniają się w laboratoria maksymalizowania wydajności przestrzennej kosztem swoich mieszkańców.

 

IX KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
Warszawa, dnia 17 grudnia 2011 r.


Dodano: 14.08.2018r.

 

WEZWANIA DO ZAPŁATY

 

Od dnia 22 sierpnia 2018 roku zostaną wysłane wezwania do zapłaty
dla użytkowników działek, którzy nie uiścili opłat za sezon 2018.

Termin wpłat minął 30 czerwca 2018r.

Do zaległych opłat zostaną doliczone odsetki ustawowe
zgodnie z Regulaminem ROD § 18 pkt. 1.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK

Dodano: 27.09.2018r.

 

ZNALEZIONO KLUCZE

 

W ostatnim tygodniu września znaleziono klucze
(czerwone etui), prawdopodobnie do działki w Naszym ROD.
Klucze można odebrać w biurze ogrodu w środy w godzinach 16:30 - 18:30
lub w innym terminie po uzgodnieniu telefonicznym (tel. 504-165-304)

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 09.09.2018r.

 

SPACER PO NASZYM OGRODZIE 23.09.2018

 

Z uwagi na organizowany Piknik Rodzinny w dniu 23 września 2018r.  jednym
z punktów programu będzie spacer mieszkańców z naszego sąsiedztwa.
Zarząd ROD prosi o zastosowanie się do Regulaminu ROD,

w szczególności § 67, który mówi, że Działkowiec zobowiązany jest:

- dbać o estetyczny wygląd działki i ROD,

- utrzymywać w czystości drogi, aleje:

a) na połowie ich szerokości, gdy do nich przylegają działki po obu stronach,

b) na całej ich szerokości, gdy do nich przylegają działki z jednej strony.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 30.08.2018r.

 

UWAGA NA SPADAJĄCE, SUCHE GAŁĘZIE
NA PARKINGU NASZEGO ROD

 

Informujemy, że do czasu usunięcia suchego drzewa (brzozy)
na naszym parkingu prosimy nie parkować w pobliżu miejsca
odgrodzonego taśmą ostrzegawczą.
Zarząd ROD czeka na decyzję - pozwolenie usunięcia drzewa
z Wydziału Ochrony Środowiska.

 

aktualizacja: 20.09.2018r.

W dniu 20.09.2018r. otrzymaliśmy z Wydziału Ochrony Środowiska
zgodę na usunięcie suchego drzewa.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 06.07.2018r.

 

PATROLE OGRODOWE W NASZYM ROD

 

Z uwagi na ostatnie włamania do altan w Naszym ROD Zarząd podjął decyzję
o rozważeniu powołania patroli ogrodowych.

Wszystkich chętnych Działkowców do patrolowania Naszego ogrodu
zapraszamy w środę 11.07.2018r. o godz. 18:00 do biura.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 24.08.2018r.

 

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

 

Zarząd ROD informuje, że do dnia 12.09.2018r. zbieramy odpady wielkogabarytowe na parkingu naszego ogrodu. Teren ten został wyznaczony taśmą ostrzegawczą oraz informacją. Prosimy składować w tym miejscu tylko odpady wielkogabarytowe, tj: meble, łóżka, dywany, lustra, okna.

 

Po 12.09.2018 nie gromadzimy już odpadów wielkogabarytowych
zostaną one zabrane w dniu 14.09.2018r.
Następna zbiórka przewidziana w 2019 roku.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 24.08.2018r.

 

OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018

 

Komisja Rewizyjna dokonała oceny pracy Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Władysława Reymonta oraz przeprowadziła badanie I-go półrocza. Komisja Rewizyjna nie ma stwierdza uwag, a także przeszkód do dalszej współpracy z Zarządem ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi.

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

JK/ŁK


Dodano: 14.08.2018r.

 

COROCZNY PRZEGLĄD DZIAŁEK

 

Zarząd ROD informuje, że od 22 sierpnia 2018 roku
powołana Komisja dokona corocznego przeglądu działek.

Użytkownicy zaniedbanych działek otrzymają
wezwania do pilnego ich uporządkowania.

 

Brak reakcji ze strony działkowca będzie skutkować
wypowiedzeniem umowy dzierżawy.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 07.07.2018r.

WPŁATY 2018

 

Zarząd ROD przypomina, iż termin wnoszenia opłat ogrodowych
minął
30-go czerwca 2018r.

 

Pomimo rozesłanych zawiadomień do wszystkich Działkowców o wysokości opłat
w tym roku, a także wyznaczeniu przez Skarbnika ogrodu dodatkowych dni wpłat
w soboty czerwca
wielu użytkowników działek nie dokonało płatności.

 

Prosimy o ich pilne uregulowanie.

ZARZĄD ROD

ATK/ŁK


Dodano: 17.06.2018r.

 

! UWAGA UWAGA !

 

W ostatnią sobotę tj. 16.06.2018r. doszło do sytuacji, gdzie obca osoba spoza naszego ogrodu została przyłapana na pomieszkiwaniu na cudzej działce. W tym dniu interweniowała również policja. Jak widać osoby bezdomne nie tylko przebywają na naszych działkach poza sezonem, czyli jesienią i zimą, ale również i teraz, kiedy jest ciepło. Dlatego apelujemy o odwiedzanie swoich działek, a przede wszystkim o zamykanie za sobą furtek, bramy najlepiej przekręcając kluczem zamek.

Również istotne jest przycinanie żywopłotów na granicach działek, szczegółowo opisuje to § 52 w całości Regulaminu ROD. Dodatkowo działkowcy powinni zwrócić większą uwagę na nieznane osoby, kręcące się na sąsiedniej działce.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 25.05.2018r.

 

KONIEC ZBIÓRKI GAŁĘZI W TYM ROKU !!!

 

OSTATNI RAZ PRZYPOMINAMY O KOŃCU ZBIÓRKI GAŁĘZI W TYM ROKU!

INFORMOWALIŚMY O TYM FAKCIE NA TABLICACH OGRODU
JAK RÓWNIEŻ W MIEJSCU GROMADZENIA
OSTATECZNY TERMIN MINĄŁ 14 MAJA.

 

W tej chwili miejsce to zostało uporządkowane
i prosimy o uszanowanie wydanych środków.

 

Na oczyszczenie swoich działek było dużo czasu, od początku marca do połowy maja.

 

Jeżeli Działkowiec ma pilną potrzebę utylizacji gałęzi, konarów powinien
zrobić to we własnym zakresie i na własny koszt.

 

Z uwagi na składowanie gałęzi i innych odpadów na terenach wspólnych
Zarząd ROD wykorzysta zakupioną w ubiegłym roku przenośną kamerę maskującą i umieści losowo w newralgicznych miejscach Naszego ROD.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 07.05.2018r.

 

SZKOLENIA DLA NOWYCH DZIAŁKOWCÓW

 

W Okręgu Łódzkim PZD rozpoczynają się szkolenia dla nowych działkowców.
Odbywać się one będą w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca
od kwietnia do końca listopada w biurze Okręgu Łódzkiego
na ul. Warecka 3, ( III piętro) o godzinie 16.30.

 

Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest przynieść ze sobą skierowanie
na szkolenie wydane przez Zarząd ROD.

OZŁ PZD

ZK/ŁK


Dodano: 14.04.2018r.

 

OPŁATY W SEZONIE 2018

 

Dnia 14.04.2018r. Walne Zebranie Sprawozdawcze
zatwierdziło wysokość opłat na sezon 2018.
Pełen cennik znajdą Państwo w zakładce "opłaty"

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 08.05.2018r.

 

ZRĘBKOWANIE GAŁĘZI

 

Gałęzie zbieramy do 14 maja 2018r.

 

Zbiórka gałęzi zostanie zakończona 14 maja 2018r.
W związku z powyższym po tym terminie zabrania się
podrzucania tego typu odpadów
do pergoli śmietnikowej, a tym bardziej
gromadzenia na wspólnych terenach ogrodu.

 

Po 15-stym maja gałęzie powinny być wywożone w zakresie użytkownika

działki poza teren ROD do punktu ich przeznaczenia.

Akcja zbierania gałęzi trwała od marca do maja - było dużo czasu na uporządkowanie terenu na swojej działce. Z uwagi na wysokie koszty usługi rębaka, następna zbiórka gałęzi nastąpi w 2019r.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 05.05.2018r., aktualizacja: 04.06.2018r.

 

W CZERWCU KASA OGRODU CZYNNA RÓWNIEŻ W SOBOTĘ

 

W czerwcu 2018 roku kasa ogrodu
będzie również czynna w każdą sobotę

(tj.: 02.06; 09.06; 16.06; 23.06; 30.06)
w godzinach 14:30 - 16:00

 

Ponadto przypominamy, że wpłat można dokonać
w każdą środę w godzinach otwarcia biura lub na konto bankowe.

 

Serdecznie zapraszamy!

ZARZĄD ROD

ZK/ATK


Dodano: 12.04.2018r.

 

KONTENER NA ODPADY ZIELONE

 

W dniu 13.04.2018r. (piątek) w pergoli śmietnikowej zostanie podstawiony otwarty kontener 8m3 na odpady zielone, tj. liście, trawę, drobno pocięte gałęzie.

Odpady wysypujemy z plastikowych, materiałowych worków do pojemnika.


Prosimy nie wrzucać innych odpadów poza wymienionymi powyżej.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 07.04.2018r., aktualizacja: 08.04.2018r.

 

USUNIĘCIE AWARII WODNEJ

 

Po usunięciu awarii w Naszym ogrodzie

w dniu dzisiejszym została prawidłowo napełniona instalacja wodna.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 17.03.2018r.

 

OCENA DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ROD W 2017r.

 

Komisja Rewizyjna dokonała oceny pracy Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Władysława Reymonta oraz przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego.

Komisja Rewizyjna dokonała oceny:

1. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 r.,

2. rachunku wyników (zysków i strat) za okres od 1.01 do 31.12.2017r.

3. dodatkowych informacji i objaśnień.

 

Po analizie Komisja Rewizyjna zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie finansowe za 2017 rok. Z  przeprowadzonych  czynności sporządzony  został w dniu 14.03.2018r. protokół.

 

 • Komisja Rewizyjna nie ma uwag do współpracy z Zarządem ROD
  im. Wł. Reymonta w Łodzi.

 • Komisja Rewizyjna wnosi do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia o udzielenie Zarządowi ROD im. Reymonta w Łodzi absolutorium z wykonanych obowiązków w roku 2017.

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

JK/ŁK


Dodano: 13.03.2018r.

 

PERGOLA ŚMIETNIKOWA ORAZ SKŁADOWANIE GAŁĘZI

 

Od 14 marca przy kiosku wystawiono pojemniki
na odpady zmieszane (czarne i zielone) i bioodpady (koloru brązowego).

Odpady organiczne prosimy opróżniać z plastikowych worków
(w pojemniku może znajdować się tylko bio materia!)

Kontenery zostaną przestawione do pergoli śmietnikowej
po utwardzeniu w niej podłoża.

 

Pozostałe pojemniki (zielony, niebieski i żółty) na odpady segregowane
(szkło, papier, tworzywa i metale) znajdują się w tym samym miejscu.

 

Gałęzie składujemy w wyznaczonym przez taśmę ostrzegawczą 
obszarze, tj. na wysokości szlabanu.
Przypominamy o układaniu pryzmy
od samego końca pozostawiając przejście!!!

 

Prosimy zapoznać się z zasadami segregacji śmieci
w naszym ogrodzie dostępnym w zakładce "Poradnik"

 

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 01.03.2018r.

ZAWIADOMIENIE O WALNYM
ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZYM 2018

 

Zarząd ROD im. Władysława Reymonta w Łodzi informuje, że
Walne Zebranie Sprawozdawcze odbędzie się w dniu 14.04.2018r. (sobota)
w świetlicy ogrodu przy ul. Źródłowej 36/38 w Łodzi.

 

Początek obrad:

- w I terminie godzina: 11.00

- w II terminie godzina: 11.30 **

 

 • **Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu. 

 • Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

 • Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

 

Zawiadomienia o zebraniu zostały przekazane na trzy sposoby:

- rozesłane drogą elektroniczną na podany przez Państwa w deklaracjach e-mail,
- odebrane osobiście w biurze ogrodu lub u p. Leokadii,

- wysłane tradycyjnie Pocztą Polską.

 

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach:

04.04.2018r. oraz 11.04.2018r. w godzinach od 16.30 do 18.30

w biurze ogrodu ROD przy ul. Źródłowej 36/38 w Łodzi.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 04.04.2018r.

 

NAPEŁNIENIE INSTALACJI WODNEJ

 

Przypominamy informację z 2 lutego br. o zaplanowanym napełnieniu
instalacji wodnej na 7-go kwietnia 2018r. (sobota) w godzinach 10.00 - 11.00


Działkowcu, pamiętaj o ponownym montażu wodomierza
i zaworów czerpalnych.

 

Osoby upoważnione przez Zarząd ROD
do montażu i demontażu wodomierzy
:

 

 • tel. 504-165-304  dz. nr 125    p. Michał

 • tel. 502-635-879  dz. nr 110A  p. Jan

 • tel. 881-505-456  dz. nr 161    p. Przemysław (wystawia faktury)

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 26.03.2018r.

 

DZIAŁKOWCU - PILNUJ SWOJEGO PSA NA TERENIE ROD!

 

Na skutek zgłoszeń o wolno biegających psach w naszym ogrodzie przypominamy Działkowcom o stosowanie się do Regulaminem ROD
w szczególności
zapisu § 68  punktu 10, który zabrania
"wprowadzania i trzymania na terenie ROD psów bez smyczy i kagańca ...".

 

Apelujemy również o sprzątanie po swoich pupilach, tak jak jest to przewiduje
uchwała Rady Miasta Łodzi. Zapis ten mówi o niezwłocznym usuwaniu zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach publicznych.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 25.01.2018r.

 

NASILAJĄCE SIĘ WŁAMANIA W STYCZNIU 2018 ROKU

 

Informujemy o nasilających się włamaniach
do altan działkowych w Naszym ogrodzie.
Przypominamy, że Zarząd ROD współpracuje z dzielnicowym
w naszym rejonie, a o każdym włamaniu należy powiadomić Policję.

 

Prosimy o zamykanie bramek wejściowych do ogrodu przekręcając kluczem zamek, a nie zaś tylko na zatrzask.


V KOMISARIAT / REWIR II
UL. ORGANIZACJI WIN NR 5
TEL. OFICER DYŻURNY   42 665 15 56  lub  42 200 15 64

 

Prosimy również w miarę możliwości o zaglądanie na swoją działkę.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 25.01.2018r.

 

ZALEGŁE OPŁATY DZIAŁKOWCÓW ZA ROK 2017

 

Informujemy, że w styczniu tego roku wysłaliśmy
ostateczne wezwania do zapłaty działkowcom
którzy nie uregulowali opłat w wymaganym terminie
tj. do 3
0-go czerwca ubiegłego roku.

 

Niewykonanie wezwania (w całości lub części) sprawi
że zarząd ROD podejmie działania przewidziane
w art. 36, ust. 3, pkt. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r., a także
rozważy wystąpienie na drogę sądową
w celu wyegzekwowania należności.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 17.11.2017r.

 

WYCINKA ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU
SUCHYCH DRZEW

 

Informujemy Działkowców, że otrzymaliśmy zgodę z Wydziału Ochrony Środowiska na wycięcie suchych, zagrażających bezpośrednio naszemu bezpieczeństwu drzew. W miarę posiadanych na ten cel środków od 1-go do 7-go grudnia 2017r. usunięte zostaną:

 

 • dwa drzewa przy parkingu,

 • jedno drzewo przy biurze obok dz. nr 147

 • jedno drzewo w pergoli śmietnikowej.

 

Prosimy w tym czasie o ostrożność.

Prace nadzoruje:

Prezes ROD

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 25.02.2018r.

 

ZABEZPIECZENIE WODOMIERZY PRZED MROZEM

 

Zarząd ROD przypomina o konieczności zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed niepożądanym działaniem niskich temperatur. Wodomierz można zabezpieczyć izolacją cieplną w postaci otuliny, styropianu, wełny mineralnej lub innych materiałów. W przypadku, gdy wodomierz umieszczony jest w studzience należy zwrócić uwagę na to czy pokrywa jest prawidłowo zamknięta oraz czy nie jest uszkodzona.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 21.02.2018r.

 

ZNALEZIONO ELEKTRYCZNE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

 

Dnia 21-go lutego na terenie Naszego ogrodu znaleziono
elektryczne nożyce do żywopłotu.

Sprzęt prawdopodobnie pochodzi z nieudanej kradzieży.

W celu odbioru narzędzia prosimy kontaktować się z gospodarzem ogrodu.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 14.02.2018r.

 

PERGOLA ŚMIETNIKOWA

 

Z uwagi na prowadzone prace, które polegać będą na utwardzeniu podłoża w pergoli śmietnikowej prosimy nie składować odpadów, do czasu podstawienia stosownych kontenerów. Do tego momentu Działkowiec zobowiązany jest przechowywać odpady na swojej działce.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 08.02.2018r.

 

ZNALEZIONO KOSĘ SPALINOWĄ

 

Dnia 8-go lutego na terenie Naszego ogrodu znaleziono kosę spalinową.

Sprzęt prawdopodobnie pochodzi z nieudanej kradzieży.

W celu odbioru narzędzia prosimy kontaktować się z gospodarzem ogrodu.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 07.12.2017r.

 

W DNIU 27.12.2017r. BIURO BĘDZIE NIECZYNNE

 

Zarząd ROD informuje, że z uwagi na prowadzoną inwentaryzację
w dniu 27.12.2017r. biuro ogrodu będzie nieczynne.
Zapraszamy w pozostałe środy.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 09.11.2017r.

 

WODA - WYŁĄCZENIE NA OKRES ZIMOWY

 

21.10.2017r. wyłączyliśmy wodę na okres zimowy.
Prosimy pamiętać o zabezpieczeniu wodomierzy oraz zaworów czerpalnych.

Osoby upoważnione przez Zarząd ROD
do montażu i demontażu wodomierzy
:

 

 • tel. 504-165-304  dz. nr 125    p. Michał

 • tel. 502-635-879  dz. nr 110A  p. Jan

 • tel. 881-505-456  dz. nr 161    p. Przemysław

            (posiada uprawnienia, wystawia faktury)

 

Z uwagi na koniec sezonu działkowego przypominamy o konieczności
rozliczania się z zaliczki za media (prąd i wodę)
w każdą środę w godzinach 16:30 - 18:30

 

Demontaż wodomierza możliwy tylko w obecności członka zarządu.

 

W przypadku samowolnego zdjęcia wodomierza
opłata zostanie naliczona z m2 działki
(1,20zł/m2!!!)

 

 ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 19.10.2017r.

 

WPŁATY ZA ZUŻYTE MEDIA W SEZONIE 2017r.

 

Zarząd ROD przypomina o konieczności rozliczania się z zaliczki

za media (prąd i wodę) w każdą środę w godzinach 16:30 - 18:30

 

Nie masz czasu przyjść? Nic nie szkodzi.
Działkowcu spisz stan licznika (nie zaś zużycie) i prześlij
na nasz adres e-mail:
rod.reymonta@wp.pl

Skarbnik ogrodu dokona rozliczenia zaliczki i prześle
informację na Państwa e-mail. Obliczoną kwotę należy wpłacić
na nasze poniższe konto bankowe:

 

Getin Bank S.A
nr. konta  77 1560 0013 2002 6142 8000 0001

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 02.09.2017 r.

MIODY

 

Informujemy w imieniu pszczelarza ogrodowego,

że w biurze zarządu w każdą środę w godzinach otwarcia
można kupić następujące miody:

spadź iglasta, lipowy, malinowy, wielokwiatowy, gryczany, rzepakowy,
fasolowy, nawłociowy, spadziowo-nektarowy, akacjowy

pojemności: 0,9l (1,3kg); 0,5l (0,75kg); 0,32l

 

 

Szczegóły akcji:

MIÓD KUPUJESZ - PSZCZOŁY RATUJESZ !

w zakładce "Pasieka ogrodu"

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 12.09.2017 r.

 

ZAKOŃCZENIE SEZONU DZIAŁKOWEGO 2017r.

 

Z dniem 1 grudnia 2017r. nastąpi:

 

 •     zamknięcie bramy wjazdowej,
 •     zamknięcie szlabanu,
 •     zamknięcie pergoli śmietnikowej,
 •     wyłączenie prądu.


Przypominamy o zabraniu na okres zimowy sprzętu ogrodniczego
i innych cennych przedmiotów z altan działkowych.


Otwarcie sezonu przewidujemy na 1 marca 2018

( w zależności od warunków atmosferycznych )
o czym będziemy informować na stronie
i tablicach ogłoszeniowych.

 

 ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 12.09.2017 r.

PORZĄDKI W 2018r.

 

W kwietniu 2018r. jak i w tym roku, również zaplanujemy środki finansowe
na podstawienie kontenera na wiosenne porządki.
Prosimy nie wynosić teraz do pergoli śmietnikowej odpadów
nieklasyfikowanych do komunalnych.

 ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 22.08.2017 r.

 

ZAKOŃCZENIE PORZĄDKOWANIA NASZEGO OGRODU

 

Informujemy, że w całym Naszym ogrodzie, w częściach wspólnych
prowadzone były od miesiąca prace ogrodnicze i porządkowe
przez zewnętrzną firmę.Po wykonaniu zadania okazało się
że wywieziono z ogrodu kontenery śmieci, które zalegały
w zaniedbanych zakątkach ogrodu, wysokich i gęstych zaroślach.

 

Prosimy nie zanieczyszczać terenów wspólnych.


ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 20.08.2017 r.

 

SUCHE BRZOZY NA PARKINGU OGRODU

 

Zarząd ROD apeluje o uwagę na spadające, suche gałęzie na parkingu ogrodu.
Miejsce to zostało zabezpieczone taśmą ostrzegawczą oraz komunikatami.
Z uwagi na konieczność otrzymania zgody na wycięcie tych dwóch drzew
prosimy do czasu ich usunięcia nie parkować w tej części parkingu.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 09.08.2017 r.

 

PORZĄDKOWANIE NASZEGO OGRODU

 

Zarząd ROD informuje, iż w Naszym ROD prowadzone
są prace porządkowe na terenach wspólnych całego ogrodu
zgodnie z planem prac na 2017 rok..
Firma ogrodnicza nie tylko przycina trawę, modeluje krzewy,
ale również sprząta śmieci, których jak się okazuje
jest bardzo wiele w zapuszczonych zakątkach ogrodu.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 19.07.2017 r.

 

AWARIA WODNA W PIERWSZYM REJONIE

 

 

W dniu 19.07.2017r. awaria wodna, która wystąpiła
w pierwszym rejonie Naszego ogrodu została usunięta.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 16.07.2017 r.

 

SEGREGACJA ŚMIECI W NASZYM OGRODZIE

 

Od 1 lipca 2017r. wchodzi w życie Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) obowiązujący na terenie całego kraju.Od tego czasu odpady komunalne będą zbierane w podziale na cztery główne frakcje + odpady zmieszane:

 

 • PAPIER (pojemnik niebieski),
 • METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (pojemnik żółty),
 • SZKŁO (pojemnik zielony),
 • BIO (kontener brązowy).
 • ODPADY ZMIESZANE (w naszym ogrodzie opisane są na razie jako "odpady komunalne" - pojemniki na kółkach 1100l oraz 120l koloru zielonego oraz czarnego).


Jak segregować odpady w Naszym ogrodzie? To proste!

 

W pergoli śmietnikowej znajdziecie Państwo pojemniki na wszystkie odpady segregowane. Co należy, a czego nie należy wrzucać do poszczególnych z nich zapisane jest na tablicy informacyjnej przy pergoli lub na naszej stronie w zakładce "poradnik" - dwie pierwsze pozycje.

Chcielibyśmy jeszcze raz przypomnieć, że odpady zielone należy dostarczać do pergoli śmietnikowej w worku i postawić obok kontenera brązowego na odpady BIO. Przez odpady organiczne rozumie się skoszoną trawę, liście, kwiaty, odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.) drobne lub zrębkowane gałęzie drzew i krzewów, trociny.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 09.07.2017 r., aktualizacja: 10.07.2017 r.

 

WYMIANA, PODŁĄCZANIE LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ

 

Działkowcu !


Jeżeli doprowadziłeś do zwarcia głównej instalacji elektrycznej
zgłoś usterkę gospodarzowi ogrodu, co pozwoli
łatwiej zlokalizować awarię przez elektryka.

 

Zabrania się wymiany oraz podłączania we własnym zakresie
podliczników energii elektrycznej.

Podłączeniem i plombowaniem podliczników zajmuje się
nasz elektryk ogrodowy, który zna
strukturę sieci energetycznej ogrodu.

 

tel. kontakt. +48 694 556 821

 

Przypominamy również, ażeby nie podłączać urządzeń
o wysokim poborze prądu typu kuchnie oraz grille elektryczne.

 

 ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 01.07.2017 r.

 

WPŁATY w 2017r.

 

Zarząd ROD przypomina, iż termin wnoszenia opłat ogrodowych
minął 30-go czerwca 2017r.

 

Pomimo rozesłania zawiadomień do wszystkich Działkowców
o wysokości opłat w tym roku, a także  wyznaczeniu przez
Skarbnika ogrodu dodatkowych dni wpłat w soboty,

wielu użytkowników działek nie dokonało płatności.

 

Prosimy o ich pilne uregulowanie.

 

 ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 08.06.2017 r., aktualizacja: 16.06.2017r.

 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE, GAŁĘZIE

 

Zarząd ROD przypomina raz jeszcze - w przypadku modernizacji, przebudowy, rozbudowy altany użytkownik działki jest zobowiązany do zabezpieczenia na tę okoliczność kontenera we własnym zakresie. W odpowiedzi na Państwa pisma o zgodę na modernizację altany jest wyraźny o tym zapis.


Zbiórka gałęzi została zakończona 31 maja 2017r. w związku z tym zabrania się podrzucania tego typu odpadów do pergoli śmietnikowej, a tym bardziej gromadzenia na wspólnych terenach ogrodu.

Po 31 maja gałęzie powinny być wywożone w zakresie użytkownika działki poza teren ROD do punktu ich przeznaczenia.

 

Akcja zbierania gałęzi trwała od marca do maja - było dużo czasu.

Dopuszcza się w Naszym ogrodzie wyrzucanie gałęzi, ale drobno pociętych, zrębkowanych - dostarczonych w worku do zamykanego kontenera na odpady organiczne (brązowy), nie zaś całych konarów, korzeni !!!

 

Aktualnie firma zewnętrzna oczyszcza teren zbiórki.

Następne składowanie gałęzi w 2018 roku!
O miejscu i terminie będziemy informować

na stronie i tablicach ogrodowych.

 

 ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 06.06.2017 r.

 

ZMIANY ZASAD WYCINKI DRZEW NA TERENACH ROD

 

W dniu 17 czerwca 2017 r. wchodzi w życie część przepisów nowelizujących ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, które zaostrzają warunki wycinki drzew. Zmianie ulegają również zasady usuwania drzew z terenów rodzinnych ogrodów działkowych.

Od 17 czerwca 2017 r. bez zezwolenia będzie można usunąć z działki lub z terenu ogólnego ROD drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

 • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego
 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego   
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

Jeśli zatem drzewo przekracza ustalone limity należy przed wycinką uzyskać zezwolenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. W odniesieniu do drzew rosnących na działkach –  o zezwolenie występują działkowcy. Jeśli zaś drzewo przekraczające ustawowe limity rośnie na terenie ogólnym ROD, zarząd ogrodu - przed wycinką - zobowiązany jest uzyskać zgodę właściwego organu (art. 16 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych). 

 

Nie ulegają zmianie zasady wycinki:

 • drzew owocowych

można je zatem nadal usuwać bez zezwoleń (bez względu na wymiary obwodu pnia oraz wiek drzewa)

 • krzewów

tak jak dotychczas, wycinka krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2 nie wymaga zezwolenia. Jeśli zatem działkowiec (zarząd ROD) zamierza usunąć krzew (krzewy) o powierzchni przekraczającej 25 m2 należy uprzednio uzyskać właściwe zezwolenie.

 

Z uwagi na wysokie kary pieniężne za dokonanie wycinki drzew i krzewów bez wymaganych zezwoleń, jednostka krajowa PZD zwraca się zarówno do działkowców, jak i do zarządów ROD o przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie przyrody.

 

Prezydium Krajowej Rady PZD

ŁK


Dodano: 30.05.2017 r.

 

OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA BUDOWY, ROZBUDOWY ALTAN

 

Zgodnie z § 45 oraz § 46 Regulaminu ROD działkowiec zobowiązany jest powiadomić na piśmie zarząd ROD o zamiarze budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej, załączając rysunek uwzględniający jej powierzchnię zabudowy i wysokość oraz usytuowanie względem granic działki zgodnie z parametrami określonymi w § 44, a mianowicie:
- Altana działkowa może mieć powierzchnię zabudowy mierzoną po obrysie ścian zewnętrznych do 35 m2.
- Do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2 .
- Altana działkowa może mieć wysokość do 5 metrów przy dachu stromym
i 4 metrów przy dachu płaskim. Wysokość altany działkowej mierzy się od poziomu gruntu do najwyższego punktu dachu.
- Odległość altany działkowej od granic działki nie może być mniejsza
niż 3 metry.

- Jeżeli plan zagospodarowania ROD określa miejsce usytuowania altany działkowej, działkowiec może wybudować altanę działkową tylko zgodnie z tym planem.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 24.05.2017 r.

 

SZKOLENIA DLA NOWYCH DZIAŁKOWCÓW

 

Szkolenia odbywać się będą w siedzibie Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD w Łodzi przy ul. Wareckiej 3, dwa razy w miesiącu w poniedziałek pierwszego i trzeciego tygodnia miesiąca począwszy od 15 maja do końca listopada 2017r.
Program szkolenia będzie realizowany w jednym dniu, w wymiarze czasowym 4 godzin wykładowych, po 45 minut każda. Wykłady szkoleniowe każdorazowo w poniedziałek rozpoczynać się będą o godz. 16:30

 

 • Do uczestnictwa w szkoleniu uprawniony jest działkowiec posiadający  skierowanie wystawione przez zarząd ROD, które przedkłada OZŁ w dniu szkolenia, przed jego rozpoczęciem.

 • Każdy uczestnik szkolenia, po jego zakończeniu otrzymuje Świadectwo oraz inne materiały i wydawnictwa związkowe.

 • Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne, a koszty związane z jego organizacją obciążąją Okręgowy Fundusz Oświatowy.

Prezes OZŁ

Izabela Ożegalska

ZK/ŁK


Dodano: 25.06.2017 r.

 

DODATKOWY TERMIN WPŁAT W LIPCU

 

Skarbnik ROD będzie przyjmował wpłaty

1-go lipca (sobota) od godziny 12:00 - 13:30

 

Serdecznie zapraszamy!

 ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 22.06.2017 r.

 

W CZERWCU KASA OGRODU CZYNNA RÓWNIEŻ W SOBOTY

 

Przypominamy ponownie, że w czerwcu 2017 roku
kasa ogrodu będzie również czynna
w każdą sobotę w godzinach
12:00 - 13:30

 

Dodatkowy termin w lipcu

 

Skarbnik ROD będzie przyjmował również wpłaty

1-go lipca od godziny 12:00 - 13:30

 

Serdecznie zapraszamy!

 ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 16.06.2017 r.

 

PUNKT SPRZEDAŻY W KIOSKU

 

Informujemy Naszych Działkowców, że punkt sprzedaży 
nawozów, ziemi, roślin i innych artykułów ogrodniczych

jest czynny do 24-go czerwca 2017 roku

w każdą sobotę w godzinach 15.00 - 16.00

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 24.05.2017 r.

 

ZBIÓRKA GAŁĘZI TYLKO DO KOŃCA MAJA

 

Termin składowania gałęzi do 31 maja 2017r.

 

Następna zbiórka gałęzi nastąpi wiosną 2018r. o czym będziemy
powiadamiać na stronie i tablicach informacyjnych w ogrodzie.

 

 ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 29.04.2017 r.

BROSZURY PZD

 

Krajowa Rada PZD regularnie wydaje broszury i plakaty informacyjne skierowane do działkowców zrzeszonych w PZD.

Na stronie internetowej Polskiego Związku Działkowców można pobrać wersje elektroniczne tych poradników pod linkiem www.pzd.pl/broszury

Wśród nich jest artykuł poświęcony wytwarzaniu i stosowaniu kompostu na naszych działkach - warto się z nim zapoznać.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 20.04.2017 r.

 

OPŁATY W SEZONIE 2017

 

Zapraszamy do dokonywania wpłat za sezon 2017
na konto bankowe:

77 1560 0013 2002 6142 8000 0001

lub w kasie ROD
w każdą środę w godzinach 16:30 - 18:30

 

SKARBNIK ROD

ATK/ŁK


Dodano: 11.05.2017 r.

 

COROCZNY PRZEGLĄD DZIAŁEK

 

Zarząd ROD informuje, że w maju i czerwcu 2017 roku
powołana Komisja dokona corocznego przeglądu działek.


Terminy w których Komisja dokona przeglądu:

 

20 – 21.05.2017 (sob-nd) godz. 13.00 – 17.00
27 – 28.05.2017 (sob-nd) godz. 13.00 – 17.00
03 – 04.06.2017 (sob-nd) godz. 13.00 – 17.00
10 – 11.06.2017 (sob-nd) godz. 13.00 – 17.00

 

Prosimy działkowców w tych dniach
o umożliwienie wejścia Komisji na działkę

Powołana Komisja posiada upoważnienie zarządu
oraz identyfikatory z pieczęcią ROD.

 ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 04.04.2017 r.

 

ODPADY "ZIELONE"

 

W związku z dobrymi warunkami atmosferycznymi
kontener na odpady zielone został podstawiony w pergoli śmietnikowej.
 

Prosimy o dostarczanie w workach tylko i wyłącznie

odpady organiczne (liście, trawę, rozdrobnione gałęzie).

 

PRZYPOMINAMY

 

O obowiązku posiadania i korzystania z kompostownika
(regulamin ROD § 42 w całości)

 

W roku 2017 teren pergoli jest monitorowany!!!

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 14.03.2017 r.

 

DNI I GODZINY OTWARCIA SZLABANU

 

Zarząd ROD informuje, że szlaban otwierany jest w każdy
wtorek i środę tygodnia od godziny 8.00 - 20.00

dla działkowców, którzy mają do wwiezienia

NIEZBĘDNE rzeczy na swoje działki.

 

Regulamin poruszania się samochodów osobowych
i  innych pojazdów mechanicznych.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 26.04.2017 r.

 

ZAWIADOMIENIA O OPŁATACH W SEZONIE 2017

 

Zawiadomienia z wyliczonymi opłatami
zostaną wysłane pocztą po 10 maja 2017r.

Do tego czasu wydruki opłat można odbierać
w biurze zarządu w środy w godzinach otwarcia

lub u Pani Leokadii na działce nr 125.

Zawiadomienie zawiera wypełniony blankiet wpłaty.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 09.04.2017 r.

 

OPŁATY W 2017 ROKU

 

Zgodnie ze Statutem PZD i uchwałami Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z 2015 roku oraz podjętymi uchwałami
na Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 8-go kwietnia 2017 roku
ustalono stawki opłat na ten rok.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 26.03.2017r.,

 

Zarząd ROD informuje, że w dniu 23.03.2017r. w Okręgowym Zarządzie Łódzkim zostało złożone sprawozdanie finansowe za 2016 rok, które zawiera:
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r.,
- rachunek wyników za okres od 1.01 do 31.12.2016r.
- informację dodatkową do sprawozdania.

 

Ponadto złożone zostały sprawozdania z wykorzystania:
- Funduszu Rozwoju,
- Funduszu Oświatowego.

ZARZĄD ROD

GK/ŁK


Dodano: 27.03.2017 r.

WODA

 

Na dzień 8-go kwietnia 2017 roku zostało zaplanowane włączenie wody. Instalacja zostanie napełniona po Walnym Zebraniu Sprawozdawczym.

 

Przypominamy o ponownym montażu wodomierzy
oraz zaworów czerpalnych.

 

Osoby upoważnione przez Zarząd ROD do założenia wodomierzy
zgodnie z wymogami oraz ich zaplombowania:

 

tel. 504-165-304  dz. nr 125    p. Michał
tel. 502-635-879  dz. nr 110A  p. Jan

 

W przypadku niekorzystnych prognoz pogodowych włączenie wody nastąpi w innym terminie o czym będziemy informować na bieżąco.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 24.03.2017r., aktualizacja: 26.03.2017r.

 

PUNKT ZBIÓRKI GAŁĘZI

 

Miejsce składowania gałęzi wyznaczono taśmą ostrzegawczą
w pobliżu parkingu ogrodu, na wysokości szlabanu.

 

W tym miejscu NIE WYRZUCAMY: liści, trawy, korzeni

a tym bardziej odpadów komunalnych!

 

Pojemniki na odpady komunalne czynne są już od początku marca

zaś kontener na odpady zielone zostanie podstawiony

10-go kwietnia po Walnym Zebraniu Działkowców.

 

Zachęcamy również do korzystania z kolorowych
pojemników (dzwonów) na odpady segregowane,

nie pozostawiania odpadów obok nich.

 

Za odpady zbierane selektywnie (papier, szkło, plastik)
nie ponosimy opłat.

 

W roku 2017 teren pergoli jest monitorowany!!!

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 03.03.2017 r., aktualizacja 15.03.2017r.

 

ENERGIA ELEKTRYCZNA

 

Uprzejmie informujemy, że energia elektryczna zostanie włączona dnia
15 marca 2017r.


Przypominamy ponownie, że obowiązuje wymiana podlicznika energii elektrycznej, który ma co najmniej 15 lat oraz zabezpieczeń podlicznikowych na typu „S” 10A  w altance - max 2300WATT, (bezpieczniki topikowe nie będą honorowane przez zarząd).
O prawidłową wymianę licznika energii, a także bezpieczników można umawiać się z elektrykiem ogrodowym - tel. kom. 694 556 821

 

- elektryk wystawia faktury VAT,

- posiada aktualne, stosowne uprawnienia.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 19.01.2017 r., aktualizacja: 15.03.2017r.

 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

 

Dnia 8 kwietnia (sobota) 2017r. odbędzie się w Naszym ogrodzie Walne Zebranie Sprawozdawcze.

 

 • Pierwszy termin - godz. 11:00

 • drugi termin - godz. 11.30

 

Informacje o przebiegu walnego zebrania (porządek obrad) zostaną rozesłane pocztą w połowie marca 2017r. do każdego członka ogrodu im. Wł. Reymonta. 


Każdy członek Naszego ROD zaproszony na Walne Zebranie Sprawozdawcze musi posiadać ze sobą ważny dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

 

W przypadku zmiany adresu zamieszkania, czy też korespondencyjnego prosimy o taką wiadomość (telefonicznie, na skrzynkę e-mail, osobiście w biurze zarządu - w godzinach urzędowania).

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 02.02.2017 r.

 

KOMUNIKAT KRAJOWEJ RADY PZD
WS. LICZENIA BEZDOMNYCH

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, iż w nocy z 8 na 9 lutego 2017 roku we wszystkich województwach odbędzie kolejna edycja ogólnopolskiego badania liczby bezdomnych. W akcji liczenia osób bezdomnych wezmą udział m.in. policjanci, strażnicy, pracownicy socjalni i wolontariusze.
Wśród miejsc, które będą sprawdzane znajdują się m.in. altany i ogrody działkowe.

 

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców

 

Więcej szczegółów akcji pod linkiem tutaj

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 01.03.2018r.

 

WŁĄCZENIE PRĄDU W NASZYM OGRODZIE

 

Dnia 1-go marca gospodarz wraz z elektrykiem ogrodu włączyli
energię elektryczną na sezon 2018.

Prosimy działkowców o sprawdzenie instalacji w swoich altanach
a także, czy nie zostały włączone urządzenia w okresie zimowym.

 

Aktualizacja: 04.03.2018r.

 

Na wielu działkach użytkownicy pozostawili zapalone
światło w swoich altanach. Prosimy o sprawdzenie również
innych odbiorników prądu.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 09.02.2018r.

 

OTWARCIE SEZONU 2018

 

Z dniem 1-go marca zostanie włączona energia elektryczna na sezon 2018.

W przypadku problemów z instalacją elektryczną
podajemy kontakt do Naszego elektryka działkowego:

  +48 694 556 821

- wystawia faktury VAT

- posiada wszystkie, stosowne uprawnienia

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 04.02.2018r.

 

ROZLICZENIE MEDIÓW ZA 2017 ROK

 

Przypominamy po raz kolejny o obowiązku
rozliczenia się z opłat za media (prąd i wodę) w sezonie 2017.
Bardzo prosimy o dopilnowanie tej sprawy.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 02.02.2017 r.

 

ZMIANA ZASAD WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW
OD 1 STYCZNIA 2017r.

 

Od 1 stycznia 2017 r. działkowiec może bowiem bez zezwolenia dokonać wycinki drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

 • 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

Zmieniły się też zasady usuwania krzewów. Działkowiec może teraz bez zezwolenia usunąć krzew lub krzewy rosnące w skupisku o powierzchni do 25 m². A zatem nie ma już znaczenia wiek krzewu, lecz powierzchnia, jaką krzewy zajmują.

Niezmienne pozostają zasady wycinki drzew i krzewów owocowych; działkowcy nadal mogą je usuwać z działki bez konieczności uzyskiwania zezwolenia organu administracji.

 

Więcej informacji na stronie internetowej KR PZD: link

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 25.02.2017 r.

 

LOS OGRODU "KSIĘŻY MŁYN" W NASZYCH RĘKACH

 

Park i miejska plaża, czy ogródki działkowe?


Od dzisiaj trwa głosowanie w jaki sposób zagospodarowane zostaną tereny wokół stawu nad rzeką Jasień, znajdującego się w obszarze ROD "Księży Młyn" w Łodzi.

 

 • Czy teren wokół stawu powinien zostać zaaranżowany na ogólnodostępny park z miejską plażą?

 • A może na terenie wokół stawu należy zachować ogródki działkowe?

 

Działkowcu, jeśli nie jest ci obojętny los łódzkich ogrodów włącz  się w  akcję obrony ROD „Księży Młyn” w Łodzi przed likwidacją
125 działek rodzinnych   i obszaru o łącznej  powierzchni  prawie
5 hektarów ! -  w celu utworzenia miejskiej plaży, obiektów handlowo-usługowych, parkingów.

 

"Celem przeprowadzenia konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców Łodzi na temat sposobu zagospodarowania obszaru o wielkości ponad 10 ha położonego na Księżym Młynie, pomiędzy ulicami: Milionową, Przędzalnianą, Tymienieckiego oraz al. Śmigłego-Rydza. W północno-zachodniej części tego terenu znajduje się Muzeum Pałac Herbsta. Pozostały fragment zajmują: staw wraz z wąskim i zaniedbanym pasem terenu wzdłuż jego brzegów oraz ogrody działkowe zlokalizowane po północnej i południowej stronie zbiornika wodnego." - cyt. vox.uml.lodz.pl

 

Na uratowanie części terenów ogrodu ROD "Księży Młyn"
mamy tylko tydzień - zagłosuj na wariant 2 już teraz.

 

Oddaj swój głos 24/h na platformie www.vox.uml.lodz.pl

 

 

Głosować można również od poniedziałku do piątku

w godz. 8.00 - 19.00;
na udostępnionych formularzach papierowych w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami (wejście od pasażu Schillera) 
ul. Piotrkowska 110.

Istnieje możliwość pobrania 5 ankiet przez 1 osobę, pobierając druk ankiety dla siebie weź również dodatkowe  4 ankiety dla innych osób
i zainteresuj je naszą akcją, zwiększamy w ten sposób szanse naszego projektu!

 

Oddajemy głos do 3 marca 2017 roku do godz. 19.00

 

ZARZĄD ROD

ZK/AS//ŁK


Dodano: 05.01.2017 r.

 

ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH

 

W związku z zamknięciem finansowym za 2016 rok prosimy
o uregulowaniu wszystkich opłat, szczególnie za zużycie mediów
w sezonie działkowym.

W styczniu tego roku zostaną wysłane powtórnie zawiadomienia
o zaległościach, a  w przyszłości wypisane numery działek na stronie internetowej i tablicach informacyjnych w ogrodzie.


Zaległe opłaty mogą zaburzyć płynność finansową
Naszego ogrodu w sezonie 2017!

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 11.08.2016 r. , aktualizacja: 14.01.2017 r.

 

 ! WAŻNE !

 

Z uwagi na wysokie koszty prowadzenia rachunku rozliczeniowego
w banku SGB podajemy ponownie aktualny numer konta:

 

Getin Bank S.A

77 1560 0013 2002 6142 8000 0001

 

Stary rachunek w banku SGB

został zamknięty w sierpniu 2016 roku.


Jednocześnie informujemy o terminie płatności za opłaty bieżące
w 2016 roku, który upłynął dnia 30czerwca ubiegłego roku.

Zgodnie ze Statutem PZD oraz Regulaminem PZD

naliczane będą odsetki ustawowe.


Zaległych wpłat prosimy dokonać

w biurze zarządu w środy w godzinach 16:30 - 18: 30

lub na podane powyżej konto bankowe

wraz z doliczonymi ustawowymi odsetkami.

 

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 10.12.2016 r.

 

WYMIANA GAŚNIC W ŚWIETLICY, MAGAZYNACH
I BIURZE OGRODU

 

Z uwagi na zły stan i brak możliwości dalszego przeglądu oraz legalizacji starych gaśnic, dokonano zakupu nowych środków gaśniczych. Dodatkowo zainstalowano znaki bezpieczeństwa zgodne z aktualnymi wymogami CNBOP (wyjścia ewakuacyjne, instrukcja przeciwpożarowa, rozmieszczenie gaśnic, itd.).

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 25.10.2016 r.

UWAGA !


Z dniem 1 grudnia 2016r. nastąpi:

 

 • zamknięcie bramy wjazdowej,
 • zamknięcie szlabanu,
 • zamknięcie pergoli śmietnikowej,
 • wyłączenie prądu.

 

Przypominamy o zabraniu na okres zimowy sprzętu ogrodniczego
i innych cennych przedmiotów z altan działkowych.

 

Otwarcie sezonu przewidujemy na 1 marca 2017

( w zależności od warunków atmosferycznych )
o czym będziemy informować na stronie
i tablicach ogłoszeniowych.


OPŁATY ZA SEZON 2016

 

Prosimy uiszczać opłaty na zużytą energię oraz wodę w sezonie 2016

w kasie ogrodu w każdą środę w godzinach 16:30 - 18:30

lub na konto bankowe podane w zakładce "opłaty"

 

 ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 11.12.2016 r.

 

INWENTARYZACJA 2016

 

Na ostatnim posiedzeniu zarządu tj. 7.12.2016 powołano
komisje inwentaryzacyjne do przeprowadzenia
remanentu rocznego za 2016 rok.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 08.12.2016 r.

 

ZAKOŃCZENIE AKCJI ZRĘBKOWANIA GAŁĘZI

 

W tym tygodniu zakończyliśmy zrębkowanie pryzmy gałęzi
na parkingu obok szlabanu.  Pozostawione trociny Działkowcy mogą zabierać bezpłatnie na własny użytek.

Przypominamy jednocześnie o zakazie wyrzucania, gromadzenia gałęzi
na terenach wspólnych ogrodu.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 07.12.2016 r.

 

21 GRUDNIA BIURO BĘDZIE ZAMKNIĘTE

 

Informujemy, że dnia 21 grudnia 2016 roku

biuro ogrodu będzie nieczynne

Zapraszamy w pozostałe środy.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 30.11.2016 r.

 

Komisja Rewizyjna dokonała kontroli działalności ROD im. Wł. Reymonta za I-wsze półrocze 2016 roku.
Zarządowi ROD dziękuję za współpracę i udostępnienie wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

 

Jadwiga Kubiak

JK/ŁK


Dodano: 23.11.2016 r.

 

TROCINY PO ZRĘBKOWANIU GAŁĘZI

 

Uprzejmie informujemy, że po wykonanej usłudze zrębkowania gałęzi w miejscu ich składowania (tj. przy parkingu obok szlabanu), pozostawione trociny Działkowcy mogą zabierać bezpłatnie na własny użytek.

 

 ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 22.10.2016 r.

 

MIODY

 

Pszczelarz ogrodowy zachęca do walki

z przeziębieniem w okresie jesienno-zimowym,

dlatego też w jego imieniu informujemy,

że w biurze zarządu w każdą środę w godzinach otwarcia
można kupić następujące miody:

spadź iglasta, lipowy, malinowy, wielokwiatowy, gryczany, rzepakowy, fasolowy, nawłociowy

pojemności: 0,9l (1,3kg); 0,5l (0,75kg); 0,32l

 

Największe zainteresowanie wzbudza miód fasolowy,

który wzmacnia układ odpornościowy, ułatwia leczenie
grypy i przeziębień. Wspomaga także pracę serca,
łagodzi schorzenia żołądkowo-jelitowe, przyśpiesza odnawianie drobnoustrojów niezbędnych do prawidłowego trawienia.

 

MIÓD KUPUJESZ - PSZCZOŁY RATUJESZ !

 

 ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 16.09.2016 r.

REMONT OGRODZENIA

 

Informujemy Naszych Działkowców o dokonanej naprawie ogrodzenia od ulicy Spornej. Zabezpieczono również płot od strony szpitala, który miejscami zagrażał zawaleniem.

Celem powyższych napraw jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników działek. Poprzednie, stare ogrodzenie posiadało liczne ubytki, a nawet przerwy w konstrukcji, przez które łatwo można było się przedostać na teren ROD od ulicy Spornej.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 13.10.2016 r.

 

ZAMKNIĘCIE DOPŁYWU WODY

 

Dnia 22 października 2016 roku
nastąpi zamknięcie dopływu wody
na okres zimowy.

W przypadku wystąpienia przymrozków przed tym terminem

woda zostanie niezwłocznie zakręcona i opróżniona z ogrodowej instalacji. Prosimy pamiętać, aby zabezpieczyć ujęcia wody na czas zimowy.
W przypadku potrzeby zdjęcia wodomierzy
prosimy przeczytać ogłoszenie poniżej!

 

Dotyczy demontażu wodomierzy na okres zimowy.

Jeżeli istnieje potrzeba zdjęcia wodomierza na okres zimowy, użytkownik działki zobowiązany jest to zrobić w obecności przedstawiciela zarządu ogrodu.

 

Samowolny demontaż licznika będzie skutkować naliczeniem opłaty za zużycie z metra kwadratowego działki!

 

Osoby upoważnione przez zarząd:

tel. 660-397-333 - dz. nr 54      Kazimierz

tel. 504-165-304 - dz. nr 125    Michał

tel. 502-635-879 - dz. nr 110A Jan

 ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 19.10.2016 r.

 

PUNKT ZBIÓRKI GAŁĘZI

 

Przypominamy Państwu ponownie o  terminie składowania gałęzi
w wyznaczonym miejscu (tj. przy bramie głównej od ul. Źródłowej)
do dnia 31 października 2016 roku.

 

Prosimy, ażeby od listopada nie znosić gałęzi w częściach wspólnych na całym terenie ogrodu.
W zależności od wygospodarowanych środków pieniężnych
akcja zostanie powtórzona przyszłej jesieni 2017 roku
o czym będziemy komunikować.

 

Dbajmy o wspólny porządek ogrodu!

 

 ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 23.08.2016 r.

DZIAŁKOWCU - PILNUJ SWOJEGO
PSA NA DZIAŁCE!

 

Na skutek licznych zanieczyszczeń alejek odchodami psów

użytkowników naszych działek

APELUJEMY O SPRZĄTANIE PO SWOICH PUPILACH tak jak jest to przewidziane
w uchwale Rady Miasta Łodzi. Zapis ten mówi o niezwłocznym usuwaniu zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach publicznych

oraz częściach nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego.

A także prosimy o stosowanie się do Regulaminem ROD

w szczególności zapisu § 67  punktu 10, który zabrania "wprowadzania i trzymania na terenie ROD psów

bez smyczy i kagańca oraz stałego utrzymywania

kotów i psów na działce".

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 19.08.2016 r.

 

PUNKT SPRZEDAŻY W KIOSKU

 

Informujemy Naszych Działkowców, iż punkt sprzedaży  nawozów, ziemi, roślin i innych artykułów ogrodniczych

będzie czynny ponownie

od 3-go do 24-go września

w każdą sobotę w godzinach 14.00 - 15.00

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 18.08.2016 r.

 

Z powodu licznych zgłoszeń od działkowców PRZYPOMINAMY

Zgodnie z § 73 Regulaminu ROD z dnia 01.10.2015r.

działkowiec nie ma prawa wstępu

na działki innych użytkowników.

Bez zgody użytkownika działki nie może zbierać jego plonów.

Prawo wstępu na działkę w czasie nieobecności działkowca

lub jego rodziny w uzasadnionych przypadkach

mają tylko osoby upoważnione przez zarząd

(§ 74 Regulaminu ROD)

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 10.08.2016 r.

 

      Zgodnie z nowym Regulaminem ROD uchwalonym przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców, który obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku informujemy o zapisie

w § 67, a mianowicie: Działkowiec zobowiązany jest:


1) dbać o estetyczny wygląd działki i ROD,
2) nie zakłócać spokoju sąsiadom,
3) utrzymywać w czystości drogi, aleje oraz
rowy melioracyjne:
a) na połowie ich szerokości, gdy do nich przylegają działki po obu stronach,
b) na całej ich szerokości, gdy do nich przylegają działki z jednej strony.

 

Zapraszamy również do odwiedzenia zakładki
"Prawo w PZD" na naszej stronie i zapoznanie się

z regulaminami, ustawami w całości.

 

Zarząd ROD

ZK/ŁK


Dodano: 08.08.2015 r.

 

Ponawiamy zaproszenie dla Działkowców i ich rodzin do korzystania z obiektu świetlicowo-kuchennego wraz z jego pełnym wyposażeniem na różnego rodzaju uroczystości.
Warunki i terminy do omówienia w każdą środę

w godzinach pracy biura lub pod nr telefonu 504-165-304

 

Zarząd ROD

ZK/ŁK


Dodano: 30.07.2016 r.

 

Szkolenie dla nowych Działkowców

 

Przypominamy,  iż w każdy poniedziałek nowi działkowcy mogą szkolić się w  siedzibie Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD w Łodzi przy ul. Wareckiej 3.

Działkowiec chcąc wziąć w nim udział zgłasza się do siedziby OZŁ w dniu jego prowadzenia, przed rozpoczęciem, ze skierowaniem wystawionym przez zarząd ROD, które uprawnia go do uczestnictwa w szkoleniu.

Natomiast działkowcy, którzy przed dniem wejścia w życie uchwały Prezydium zostali zgłoszeni na szkolenia bezpośrednio przez zarząd ROD zostaną przez OZŁ pisemnie powiadomieni o wyznaczonym dla nich terminie szkolenia.

Działkowcy, którzy ukończą szkolenie otrzymują świadectwo jego ukończenia oraz komplet wydawnictw związkowych.

Więcej szczegółów na stronie internetowej PZD OZ Łódź
- link do strony
-

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 07.07.2016 r.

 

     Odpowiedzi na prośby i pisma skierowane pisemnie do Zarządu ROD prosimy odbierać osobiście w biurze, począwszy od drugiej środy miesiąca (tydzień po posiedzeniu zarządu).
    Informujemy również, że nie wysyłamy odpowiedzi listownie.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 22.06.2016 r.

NUMERACJA DZIAŁEK

 

Zgodnie z regulaminem PZD § 72 ustęp 2. który mówi iż "działka powinna być oznaczona  tabliczką z numerem porządkowym, umieszczoną w widocznym miejscu" -
prosimy o zastosowanie się do powyższego zapisu regulaminu.

 

Ponumerowane działki są bardzo pomocne w nagłych przypadkach, np. podczas wezwania straży pożarnej lub pogotowia ratunkowego. W takich chwilach nie ma czasu zastanawiać się, która działka jest która.

Liczy się każda sekunda!

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 05.05.2016 r.

Serdeczna prośba


Działkowcy, którzy chcą usunąć ze swojej działki krzewy, żywopłoty proszeni są o przesadzenie ich na teren, gdzie znajduje  się pasieka pszczół wzdłuż rozciągniętych taśm ostrzegawczych. Dziękujemy.

 

 ZARZĄD ROD

AS/ŁK


Dodano: 18.04.2016 r.

OPŁATY W SEZONIE 2016

 

W zakładce "opłaty" zamieściliśmy stawki obowiązujące w sezonie 2016 zgodnie z uchwałą nr 5/2016 walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD w Naszym Ogrodzie z dnia 16.04.2016 roku w sprawie wysokości poszczególnych opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 22.03.2016 r.

 

Informujemy, że od 29 marca br. szlaban będzie otwarty

w każdy wtorek oraz środę w godzinach 7.00 - 20.00

 

Wjazd na teren ogrodu odbywa się tylko i wyłącznie w celu dowiezienia materiałów i sprzętu niezbędnych do zaspokojenia potrzeb użytkownika działki, a następnie powrót pojazdem na teren parkingu.

Zabrania się parkowania w alejkach ogrodu.

 

Regulamin poruszania się samochodów osobowych

i innych pojazdów mechanicznych na terenie ROD.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 09.03.2016 r.

 

Informujemy działkowców że „odsetki ustawowe za opóźnienie”
w płatnościach za działkę od 01.01.2016 roku wynoszą 7% w skali rocznej (sposób ich liczenia podajemy na naszej stronie internetowej w zakładce „opłaty” lub zostaną one wyliczone przez skarbnika zarządu ROD w każdą środę od 16.30-18.30 / tel. 504-165-304

 

Podstawa prawna:

 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie.
  (M.P. z 2016 r. poz. 47).

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 17.07.2016 r.

 

24 SIERPNIA BIURO BĘDZIE ZAMKNIĘTE

 

Informujemy, że dnia 24 sierpnia 2016 roku

biuro ogrodu będzie nieczynne

Zapraszamy w pozostałe środy.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 18.06.2016 r.

 

Informujemy Naszych Działkowców, iż punkt sprzedaży  nawozów, ziemi, roślin i innych artykułów ogrodniczych

będzie czynny ponownie po okresie wakacyjnym

tj. od 3 września do 29 października

w każdą sobotę w godzinach 15.00 - 16.00

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 26.05.2016 r.

 

Zarząd ROD informuje, że kasa ogrodu będzie również czynna

we wszystkie niedziele czerwca, tj. 5, 12, 19, 26 czerwca

w godzinach  12.00 - 14.00

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK

 


Dodano: 25.07.2016 r.

Awaria wodna

 

Informujemy Naszych Działkowców, iż nastąpiła awaria wodna w pierwszym sektorze ogrodu. Dzięki zainstalowanym zaworom odcinającym jesienią 2014 roku oraz w roku 2015  od zasilania głównego pozostały tylko dwie działki bez wody.

W przypadku braku takich zasuw zarząd ROD byłby zmuszony do całkowitego zakręcenia wody na całym ogrodzie.

Zasuwy odcinające spełniły swoje zadanie, dzięki czemu uniknęliśmy olbrzymich strat wody (związanych nie tylko z odpływem wody z instalacji do gleby na uszkodzonym odcinku, ale jej ponownym opróżnieniu i napełnieniu).

Awaria zostanie usunięta po osuszeniu się terenu (z powodu opadów deszczu wjazd koparki jest na razie niemożliwy).

Szczegóły montażu zasuw wodnych i zaworów spustowych opisywaliśmy w zakładce "remonty".

Należy pamiętać, iż infrastruktura wodna naszego ogrodu ma już kilkadziesiąt lat, co znacznie podnosi ryzyko wystąpienia awarii.

Instalacja zaworów w poszczególnych alejach ogrodu pozwala na ciągłość czerpania wody w przypadku wszelkich robót naprawczych
w innych sektorach ogrodu.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK

 


Dodano: 31.05.2016 r.

 

Zarząd ROD informuje, że kamienie "otoczaki", które leżą przy głównej alei ogrodu Działkowcy mogą zabierać bezpłatnie.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 18.05.2016 r.

 

Zarząd ROD informuje, że w czerwcu i lipcu 2016 roku powołana komisja dokona corocznego przeglądu działek.


Terminy w których komisja dokona przeglądu:

4 - 5   czerwiec

11 - 12  czerwiec

18 - 19  czerwiec

25 - 26 czerwiec

2 - 3  lipiec

Prosimy działkowców w tych dniach
o umożliwienie wejścia komisji na działkę

Powołana komisja posiada upoważnienie zarządu
oraz identyfikatory z pieczęcią ROD.

 ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 12.05.2016 r.

UWAGA!
Istnieje możliwość odpracowania godzin za 2015 rok

przy porządkowaniu terenów wspólnych ogrodu.
Chętni proszeni są o kontakt z gospodarzem:

działka 125, nr tel. 504-165-304
Zapraszamy!

 ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 06.05.2016 r.

 

ZMIANY GODZIN PRACY BIURA
Ze względu na liczne prośby wielu Działkowców Naszego ogrodu

od 11 maja 2016 roku biuro będzie otwarte

w godzinach 16.30-18.30

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

 ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 27.04.2016 r.

 

Uprzejmie informujemy, że po wykonanej usłudze zrębkowania gałęzi obok pergoli śmietnikowej pozostawione trociny przy świetlicy ogrodu można zabierać bezpłatnie.

 ZARZĄD ROD

AS/ŁK


Dodano: 24.04.2016 r.

 

SKRÓCONA INSTRUKCJA SKŁADOWANIA ODPADÓW
W OGRODZIE IM. WŁ. REYMONTA W ŁODZI

WARTO PRZECZYTAĆ!

 

Dla komfortu i wygody, ale przede wszystkim chęci OBNIŻENIA kosztów wywozu śmieci z Naszego ROD zaproponowano trzy rodzaje zbierania odpadów.

1. Który nas nic nie kosztuje! to:
Zbiorniki (tzw. dzwony) na odpady segregowane tj. szkło, papier, tworzywa sztuczne.

 

Szczegóły segregacji (listę odpadów) opisuje załącznik

kliknij TUTAJ

 

2. Śmieci komunalne tj.:
Pojemniki zielone (1100 litrów) służą do zbiórki odpadów komunalnych stałych wytworzonych na działce, które nie są możliwe do segregacji na zbiorniki (dzwony) w pkt.1, czyli:
- ZABRUDZONE opakowania szklane, plastikowe, papierowe lub tworzywa sztuczne wielowarstwowe składające się z kilku rodzajów materiałów,

- puszki stalowe, aluminowe,
- zabawki, gumy i silikony,
- pampersy i środki higieny osobistej.
- fajans, porcelana, lustra
- popiół (wygaszony).

3. Kontener zamykany na odpady "zielone"

(dostarczone w worku do kontenera) tj.:
- skoszona trawa,
- liście,

- DROBNO pocięte lub ZRĘBKOWANE gałęzie

(zabrania się pozostawiania na terenie ROD, a w szczególności w pergoli śmietnikowej i jej pobliżu gałęzi, korzeni i całych części drzew/krzewów).


Zużyte opakowania po środkach ochrony roślin powinny zostać zwrócone do punktu sprzedaży, gdzie zostały zakupione, po czym sklep zwraca je producentom.


Kompostownik na działce - OBOWIĄZKOWY
(Regulamin ROD § 42 w całości)

Kompostowanie to proces w którym materia organiczna zostaje rozłożona, a otrzymany materiał jest najtańszym, najłatwiej dostępnym oraz najlepszym dla wszystkich uprawianych roślin nawozem organicznym. Kompost stale dodawany do gleby znacząco zwiększa w niej zawartość próchnicy, poprawiając jej jakość.

Istota, wyjaśnienie jak wytwarzać i stosować kompost została poruszona również w innych poradnikach na naszej stronie - zachęcamy do zapoznania się z artykułami:

Jak wytwarzać i stosować kompost? (broszura PZD w pdf)

Dlaczego trzeba kompostować? (wyd. Działkowiec)

 

Szanowni Działkowcy przestrzegając tych krótkich, prostych powyższych rad możemy doprowadzić do znacznego obniżenia kosztów wywozu śmieci z Naszego ogrodu !!!

Odpady takie jak: meble, dywany, sprzęt agd i rtv, gruz, opony, złom, odpady wielkogabarytowe, usuwane są z działki jedynie zorganizowanym we własnym zakresie przez działkowca transportem do punktu ich przeznaczenia!

PRZYPOMINAMY także o całkowitym zakazie wypalaniu gałęzi, liści, śmieci na terenie ogrodu! - zgodnie z prawem miejscowym obowiązującym w naszym mieście.

 

Za powyższe, stwierdzone nieprawidłowości Straż Miejska
(patrol ekologiczny) ma obowiązek wystawić

ogrodowi ROD mandat!

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 18.04.2016 r.

WŁĄCZENIE WODY

 

Informujemy, że dnia 23 kwietnia (sobota) od godziny 10.00

nastąpi napełnienie instalacji wodnej w Naszym ogrodzie.
Przypominamy o ponownym montażu wodomierzy

oraz zaworów czerpalnych.

 

Osoby wyznaczone przez zarząd ROD do założenia wodomierzy zgodnie z wymogami oraz ich zaplombowania:
tel. 502 635 879   - dz. nr 110A
tel. 660 397 333   - dz. nr 54

tel. 504-165-304  - dz. 125

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 29.03.2016 r.

 

Informujemy Naszych Działkowców, iż w każdą sobotę

(od 9 kwietnia do 18 czerwca)
w godzinach 15.00 - 16.00

w wyremontowanym kiosku odbędzie się sprzedaż

nawozów, ziemi, roślin i innych artykułów ogrodniczych.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK

 


Dodano: 04.04.2016 r.

WODA

Informujemy, że włączenie wody nastąpi po 16 kwietnia (kiedy ustąpią nocne przymrozki).
Od 10 kwietnia do dnia włączenia wody z zasilania głównego powołana komisja dokona przeglądu instalacji wodnej na każdej działce ROD.
Prosimy o udostępnienie ujęć wody, a w przypadku nieobecności umożliwić komisji wejście na działkę.

(podstawa prawna: Regulamin ROD §74).
Powołana komisja posiada stosowne identyfikatory z pieczęcią ROD oraz upoważnienie.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 27.04.2016 r.

 

Uprzejmie informujemy, że po wykonanej usłudze zrębkowania gałęzi obok pergoli śmietnikowej pozostawione trociny przy świetlicy ogrodu można zabierać bezpłatnie.

 ZARZĄD ROD

AS/ŁK


Dodano: 09.03.2016 r.

 

Informujemy naszych działkowców o możliwości dokupienia kluczy do toalet ogrodowych u gospodarza ogrodu dz. nr 125 

/ tel. 504-165-304

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 10.12.2015 r.

 

INFORMUJEMY NASZYCH DZIAŁKOWCÓW, ŻE

10  GRUDNIA  ODEBRALIŚMY Z OKRĘGOWEGO ZARZĄDU ŁÓDZKIEGO NOWY REGULAMIN ROD, KTÓRY WCHODZI

W ŻYCIE Z DNIEM 1 STYCZNIA 2016 r.

 

KAŻDY Z DZIAŁKOWCÓW OTRZYMA BEZPŁATNIE REGULAMIN, KTÓRY PROSIMY ODBIERAĆ:

 • W BIURZE OGRODU - ŚRODA 16.30 - 18.30
 • U GOSPODARZA OGRODU DZ. NR 125

                 W DNI POWSZEDNIE 12.00 – 16.00

 

TYMCZASEM Z NOWYM REGULAMINEM MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ NA NASZEJ STRONIE W ZAKŁADCE 

PRAWO W PZD

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 21.11.2015 r.

 

Informujemy,  iż dział terenowo-prawny OZŁ przystąpił do kompletowania dokumentacji geodezyjnej celem uregulowania stanu prawnego gruntów Naszego Ogrodu.
W pracach tych biorą udział również Zuzanna Kubiaczyk i Andrzej Stachurski - przedstawiciele Naszego Ogrodu.
Prace są niezwykle skomplikowane, a pozyskiwanie dokumentacji geodezyjnej nastręcza wiele kłopotów, gdyż ogród jest stary i sytuacja prawna gruntów także.
Łącznie z tzw. "kusym kątem", gdzie spadkobiercy domagają się zapłaty za ten kawałek gruntu 1,25 ha znajdującego się w Naszym Ogrodzie.

 

Zuzanna Kubiaczyk
Prezes Zarządu


Dodano: 25.10.2015 r.

 

Przypominamy, iż aktualne komunikaty/informacje wywieszane są również na pięciu tablicach przy wejściach do naszego ogrodu.

Zarząd ROD

ZK/ŁK


Dodano: 04.10.2015 r.

 

Okręgowy Zarząd Łódzki PZD informuje, iż od 1 września 2015r. wznawia działalność w zakresie szkoleń nowo przyjętych działkowców. Organizowane będą 3 dniowe szkolenia po 4 godziny wykładowe dziennie. Łączny czas trwania szkolenia to 12 godzin wykładowych. Program szkolenia zakłada przekazania niezbędnej wiedzy w stopniu podstawowym zarówno w zakresie przepisów prawnych o ROD i PZD, jak uprawy i pielęgnacji działki i naniesień roślinnych. Szkolenie dokumentowane będzie "Dziennikiem Szkoleniowym", wydanym przez Krajową Radę PZD, a każdy uczestnik otrzyma Świadectwo ukończenia szkolenia.

 

OKRĘGOWY ZARZĄD ŁÓDZKI

ZK/ŁK

 


 

Dodano: 19.01.2016 r.

 

PRZYPOMINAMY O DOKONANIU PŁATNOŚCI ZA ZUŻYTY PRĄD ORAZ WODĘ W SEZONIE 2015.


BRAK WPŁATY SKUTKOWAĆ BĘDZIE KONSEKWENCJAMI PRZEWIDZIANYMI W REGULAMINIE, TZN. ODCIĘCIA DOPŁYWU MEDIÓW DO DZIAŁKI W SEZONIE 2016.

 

WPŁATY PRZYJMOWANE SĄ W KASIE OGRODU

 

LUB NA KONTO BANKOWE ROD

 

Powyższe należności wyliczyć można na podstawie podanych stawek opłat w zakładce "opłaty".

 

Kwota odesetek ustawowych obliczana jest przez skarbnika ogrodu w dniach i godzinach urzędowania biura osobiście lub poprzez telefon kontaktowy 504-165-304.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 09.12.2015 r.

 

WAŻNE !!!

 

INFORMUJEMY NASZYCH DZIAŁKOWCÓW
O NASILAJĄCYCH SIĘ WŁAMANIACH W OKRESIE
JESIENNO-ZIMOWYM
NA TERENACH OGRODÓW I DZIAŁEK.

 

PROSIMY O ZABRANIE NA TEN OKRES Z ALTANEK WARTOŚCIOWYCH NARZĘDZI I SPRZĘTU.

 

PROSIMY RÓWNIEŻ O ZAMYKANIE BRAMEK WEJŚCIOWYCH DO OGRODU PRZEKRĘCAJĄC KLUCZEM, A NIE TYLKO NA ZATRZASK.

 

O KAŻDYM WŁAMANIU NALEŻY POWIADOMIĆ POLICJĘ,

NASZ REJON TO:
V KOMISARIAT / REWIR II
UL. ORGANIZACJI WIN NR 5

TEL. OFICER DYŻURNY   42 665 15 56  lub  42 200 15 64

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 18.11.2015 r.

UWAGA!


DNIA 1 GRUDNIA 2015 r. NASTĄPI:

 

 • ZAMKNIĘCIE BRAMY WJAZDOWEJ
 • ZAMKNIĘCIE SZLABANU
 • WYŁĄCZENIE PRĄDU

ZARZĄD

ZK/ŁK


Dodano: 23.10.2015 r.

 

Wraz z zakończeniem sezonu działkowego przypominamy

o uregulowaniu wszystkich płatności.

Należności za zużyty prąd oraz wodę
(według wskazań licznika)

powinny zostać uregulowane NAJPÓŹNIEJ

do 30 listopada 2015 roku!

 

Zarząd ROD

ZK/ŁK


Dodano: 12.10.2015 r.

 

W związku z pogarszającymi się warunkami atmosferycznymi zostaliśmy zmuszeni wstrzymać dostawę wody
od dnia 12.10.2015 roku.

 

PROSIMY O ODKRĘCENIE ZAWORÓW/KRANÓW ORAZ ZABEZPIECZENIE LICZNIKÓW PRZED MROZEM.

NIE ZASTOSOWANIE SIĘ DO ZALECEŃ GROZI USZKODZENIEM INSTALACJI.

 

NA PRZEŁOMIE PAŹDZIERNIKA/LISTOPADA BĘDZIE KONTYNUOWANY MONTAŻ ZAWORÓW ZASUWOWYCH.

ICH ZNACZENIE ZOSTAŁO OPISANE W DZIALE "REMONTY"

 

ZARZĄD ROD

 

ZK/ŁK


Dodano: 07.10.2015 r.

 

Z DNIEM 01.11.2015 r. WSTRZYMUJEMY WYWÓZ ŚMIECI
NA OKRES ZIMOWY.

ZABRANIA SIĘ PO TYM TERMINIE SKŁADOWANIA WSZELKICH ODPADÓW W PERGOLI ŚMIETNIKOWEJ
I JEJ POBLIŻU
.


PONADTO PRZYPOMINAMY O CAŁKOWITYM ZAKAZIE PALENIA W NASZYM OGRODZIE.

 

ZARZĄD ROD

 

ZK/ŁK


Dodano: 03.10.2015 r.

 

Regulamin ROD - 02.10.2015

 

1 października 2015 roku Krajowa Rada PZD uchwaliła Regulamin ROD, który wchodzi w życie 1 stycznia 2016 roku.

 

Prezes PZD E. Kondracki

ŁK


Dodano: 18.09.2015 r.

 

KRS zarejestrował nowy statut PZD


9 września 2015r. w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) zarejestrowany został statut PZD uchwalony 2 lipca br. przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD (STATUT dostępny tutaj) Tym samym spełniono obowiązek wynikający z art. 68 ustawy o ROD, a więc uchwalono - w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy - nowy statut na zasadach określonych w dotychczasowym statucie, a także zarejestrowano go w KRS.

Prezes PZD E. Kondracki

 

ŁK


Dodano: 08.08.2015 r.

 

ZARZĄD ROD ZOBOWIĄZUJE  UŻYTKOWNIKÓW DZIAŁEK NIE POSIADAJĄCYCH WODOMIERZY DO ICH OBLIGATORYJNEGO  ZAŁOŻENIA DO 31 MARCA 2016r. PO TYM TERMINIE DZIAŁKI BEZ WODOMIERZY BĘDĄ ODŁĄCZANE OD GŁÓWNEGO ZASILANIA OGRODU DZIAŁKI BEZ WODOMIERZY:
6, 8, 13 20, 21, 28, 34, 35, 36, 38, 42, 45, 48, 49, 52, 57, 66, 68, 69, 72, 73, 73A, 76, 77, 78, 81, 82, 89, 91, 94, 113, 113C,114, 115,116, 119, 120, 124, 128, 129,130,131, 134, 135, 139, 146, 147, 157, 167, 169, 170, 175, 176,  177, 182, 184, 186, 191, 198, 204, 205, 209, 210, 221, 229, 240, 241, 247, 249, 250, 263, 264, 266, 268, 269, 270, 276, 278, 279, 289, 290, 294, 295, 299, 300, 302, 303, 304, 307, 315.                                                        

W IMIENIU ZARZĄDU
GŁÓWNY HYDRAULIK ROD

ZK/ŁK


Dodano: 05.08.2015 r.


PO PRZEPROWADZENIU KONTROLI DZIAŁEK ZOBOWIĄZUJE SIĘ WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW DO WYMIANY PODLICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ, KTÓRYCH LEGALIZACJA PRZEKROCZYŁA 15 (PIĘTNAŚĆIE) LAT.
WYMIANY PODLICZNIKÓW NALEŻY DOKONAĆ
DO 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU.
NIEDOKONANIE WYMIANY BĘDZIE SKUTKOWAŁO ODŁĄCZENIEM ENERGII ELEKTRYCZNEJ OD DANEJ DZIAŁKI.
WYMIANY PODLICZNIKÓW (DO 30 WRZEŚNIA) MUSZĄ DOKONAĆ UŻYTKOWNICY PONIŻSZYCH DZIAŁEK:
1, 6 , 8, 9, 10, 13, 20, 23, 27, 28, 33, 34, 36, 38, 39, 42, 46, 47, 48, 51, 52, 57, 58A, 59, 61, 62, 68, 72, 73, 73A, 74, 80, 83, 97, 100, 102, 110, 112, 113A, 113B, 116, 119, 121, 122, 123, 124, 130, 131, 138, 139, 146, 147, 149, 151, 153, 154, 156, 157, 158, 168, 172, 173, 175, 177, 180, 182, 184, 185, 186, 189, 195, 199, 200, 201, 225, 248, 250, 254, 264, 270, 274, 290, 294.

 

PRZYPOMINAMY RÓWNIEŻ, ŻE OBOWIĄZUJĄ ZABEZPIECZENIA PODLICZNIKOWE TYPU "S" 10A

(w altance)

 

ZABEZPIECZENIA TOPNIKOWE (TZW. KORKI)

NIE BĘDĄ HONOROWANE PRZEZ ZARZĄD ROD

 

KONTAKT DO ELEKTRYKA NASZEGO OGRODU

+48 694 556 821

- wystawia faktury VAT

- posiada wszystkie, stosowne uprawnienia

 

            

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Zaktualizowano wpis: 27.08.2015 r,

 

BEZPŁATNE BROSZURY INFORMACYJNE
DLA DZIAŁKOWCÓW

 

W trosce o działkowców i z myślą o wsparciu w pracach ogrodniczych na działkach, KR PZD przygotowała i wydała w tym roku niespełna 10 bezpłatnych broszur informacyjnych.

Serdecznie zapraszamy do