Dodano: 24.04.2024r.

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW DO PLANU OGÓLNEGO
MIASTA ŁODZI - PODSUMOWANIE DLA NASZEGO ROD

 

    Zarząd ROD im. Wł. Reymonta informuje, że do dnia 24.04.2024 roku zostało złożonych na ręce prezesa ponad 600 wniosków odnośnie planu ogólnego miasta Łodzi dotyczących objęcia strefą zieleni i rekreacji działki geodezyjne na których położony jest Nasz ogród.
Biorąc pod uwagę krótki czas składania dokumentów za zaangażowanie Działkowców, ich rodzin i znajomych serdecznie dziękujemy !

Wnioski zostaną dostarczone osobiście wraz z pismem przewodnim do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi.

Z uwagi na termin, który podawaliśmy w komunikatach na tablicach ogłoszeniowych w ogrodzie oraz na stronie, każdy Działkowiec oraz Mieszkaniec Łodzi ma jeszcze szanse dostarczyć wnioski do piątku, 26 kwietnia 2024 roku bezpośrednio do Pracowni Urbanistycznej przy ul. Al. T. Kościuszki 19.

 

Raz jeszcze Dziękujemy!

 

edit: 25.04.2024r.

Poniżej potwierdzenie złożenia Państwa wniosków.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 06.04.2024r.

UWAGA ! WAŻNE !

DZIAŁKOWCY Z ŁODZI !

 

W terminie od 18 marca do  26 kwietnia 2024 r. należy składać wnioski do planu ogólnego miasta Łodzi, stosownie do Uchwały Nr LXXVII/2635/24  Rady Miejskiej
w Łodzi z dnia  21 lutego 2024  r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Planu ogólnego miasta Łodzi”.

Plan ogólny to nowy dokument planistyczny, uchwalany dla całego obszaru miasta który docelowo (najpóźniej do końca 2025 roku) zastąpi istniejące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi. Oznacza to w praktyce, że cały obszar miasta Łodzi na nowo będzie pokryty konkretną strefą planistyczną. Tereny ogrodów działkowych są przewidziane jako profil uzupełniający jedynie w trzech z 13-tu podstawowych strefach planistycznych. Zapisy tego planu przesądzą o dalszym istnieniu rodzinnych ogrodów działkowych.

Zatem konieczne jest aktywne zaangażowanie się Zarządów ROD, działkowców, ich rodzin oraz społeczności lokalnej na tym etapie uzgodnień społecznych i składanie wniosków do planu ogólnego.

To nam, społeczności Działkowców powinno szczególnie zależeć, aby obszar na którym funkcjonuje ROD znalazł się w strefie planistycznej: strefa zieleni i rekreacji, gdzie jako dodatkowy profil strefy przewidziany jest  teren ogrodów działkowych.

 

Wnioski ma prawo składać każdy mieszkaniec Łodzi.

 

Wnioski można pobrać na trzy sposoby:

- Ściągnąć ze strony internetowej, wydrukować i wypełnić pod linkiem: WNIOSEK

- Odebrać w biurze ogrodu w formie papierowej;

- Odebrać od Gospodarza ogrodu w formie papierowej.

 

Wnioski są już wypełnione pod względem dokładnego określenia nieruchomości
(nr obrębu i  działek ewidencyjnych) na których znajduje się Nasz ogród.
Wystarczy tylko wypełnić punkt 4. oraz punkt 10. (ważne!: czytelny podpis wnioskodawcy).

 

Wnioski dostarczamy do biura ogrodu najpóźniej do 24 kwietnia 2024 roku !!!

 

Działkowcy nie lekceważmy tego problemu!

Musimy wziąć sprawy w swoje ręce!

Oby nie okazało się, że liczba złożonych wniosków Działkowców odnosząca się do konkretnego obszaru Rodzinnego Ogrodu Działkowego nie będzie mniejsza niż złożonych przez przedstawicieli deweloperów, inwestorów zainteresowanych budową magazynów, sklepów wielkopowierzchniowych.

 

Szczegóły pod linkiem:

https://mpu.lodz.pl/komunikaty/wydarzenia/artykul/przyjmowanie-wnioskow-do-planu-ogolnego-miasta-lodzi-id75003/2024/03/18/?cHash=206743f5f8086d68b7700457f14fe9ba

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 30.03.2024r.

 

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 12.11.2023r.

 

Dodano: 23.12.2023r.

ŁK


Dodano: 16.12.2023r.

 

 

ODESZŁA OD NAS SEKRETARZ ZARZĄDU ROD ...

 

Działka 195

 

      Jeżeli śmierć zaskakuje wszystkich to w przypadku pani Zdzisławy Omelczuk
dla tych, którzy mieli przyjemność ją znać było to bolesne zaskoczenie.
Odeszła
od nas 30 listopada 2023 roku w wieku 68 lat, działkowiczką była od 1 czerwca 1999 roku.

     Straciliśmy osobę wielkiej wiary, prawą, pełną dobrych ludzkich odruchów. Oprócz tego, że w swoim życiu zawodowym była doskonałym pedagogiem to, u nas w ROD im. Wł. Reymonta będzie zawsze nieodżałowaną panią Sekretarz Zarządu!

Była od zawsze ważną osobą w naszej społeczności działkowej i zarządzie ogrodu. Jej praca społeczna, jej zaangażowanie były bezcenne i bardzo wartościowe.
Jej podejście, sposób rozmowy, nawiązywanie kontaktów międzyludzkich było bardzo cenione w zarządzie i naszym środowisku. Jej wartościowe i mądre argumenty były często lekarstwem na burzliwe dyskusje nad sprawami ogrodu. Potrafiła swoim "językiem pedagogicznym"  wytłumaczyć i logicznie wyperswadować o słuszności bądź nie danej sprawy. Była szlachetnym „antidotum” na wszelkie przeciwności w życiu.

Wielka szkoda, że już JEJ nie ma wśród nas, bo takich osób poświęcających swój czas dla dobra ogrodu spotyka się rzadko. Była zawsze otwarta w swoich poczynaniach i swojej pracy społecznej w ogrodzie.

 

Pani Zdzisiu, Zdzisiu, Koleżanko, Działkowiczko – pamięć o Tobie pozostanie
na zawsze w naszych sercach.

Zuzanna Kubiaczyk

Łukasz Kowalski

ZK/ŁK


Dodano: 05.12.2023r.

 

 

OSTATNIE POŻEGNANIE ...

 

Z ogromnym smutkiem i głębokim żalem, zawiadamiamy
że w dniu 30 listopada 2023 roku zmarła w wieku 68 lat


Ś.P.


Zdzisława Omelczuk

 

wieloletnia Sekretarz Zarządu ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu
6 grudnia 2023 roku o godz.13:15
na Cmentarzu Świętego Wincentego przy ulicy Smutnej 7 w Łodzi.

Pogrążeni w smutku Przyjaciele i Współpracownicy
Zarządu ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 01.11.2023r.

 

KU PAMIĘCI...

 

Przypominamy o zakładce "Ku pamięci", w której wspominamy
w kilku prostych słowach o Naszych Działkowcach...

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 24.05.2023r.

 

WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

OD 15.06.2023r. DO 18.06.2023r.

 

 

 

    W dniach od 15.06.2023r do 18.06.2023r. planowane jest położenie w tym roku kolejnego odcinka nowej sieci energetycznej w alejkach Motylowa, Azaliowa, które dotyczą rejonu działek  nr: 181, 182, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 265 oraz w alejce Jaśminowa działek nr: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 ,209, 210. 211.

 

Modernizacja ta podyktowana jest częściowym brakiem zasilania na wyżej wymienionych działkach w ramach zadania inwestycyjnego.

 

W tych dniach mogą wystąpić trudności z zasilaniem na terenie
powyżej wymienionych oraz pobliskich działek.

 

Ażeby obniżyć koszt położenia nowej instalacji, prace odbywają się metodą gospodarczą pod nadzorem elektryka Naszego ogrodu.

 

Serdecznie zapraszamy chętnych Działkowców w tych dniach do pomocy
tj. rozwinięcia bednarki, położenia arotu, przeciągnięcia kabla w rurze itp.

 

Wykop i zasyp realizowany jest przez wynajętą koparkę.

 

Chętne osoby do pomocy proszone są o zgłaszanie się
na numer telefonu gospodarza: p. Marcina tj. 517-351-399

lub do biura zarządu: tel. 504-165-304

 

Apelujemy do Działkowców w alejce, gdzie będą prowadzone prace
o rozgrabienie pozostałości ziemi i przywrócenie ich do porządku.

.

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 24.05.2023r., aktualizacja: 27.05.2023r.

 

DZIAŁKOWY DZIEŃ DZIECKA 2023

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 26.04.2023r.

 

WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

27.04.2023r. DO 30.04.2023r.

 

 

 

    W dniach od 27.04.2023r do 30.04.2023r. planowane jest położenie nowej sieci energetycznej w alejkach Miodowa, Różana, Nagietkowa, które dotyczą rejonu działek  nr: 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135,

136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 ,143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.

 

Inwestycja ta podyktowana jest częściowym brakiem zasilania na wyżej wymienionych działkach w ramach zadania inwestycyjnego.

 

W dniach 27.04 - 30.04.2023r. mogą wystąpić trudności

z zasilaniem na terenie powyżej wymienionych oraz pobliskich działek.

 

Ażeby obniżyć koszt położenia nowej instalacji, prace odbywają się metodą gospodarczą pod nadzorem elektryka Naszego ogrodu.

 

Serdecznie zapraszamy chętnych Działkowców w tych dniach do pomocy
tj. rozwinięcia bednarki, położenia arotu, przeciągnięcia kabla w rurze itp.

 

Wykop i zasyp realizowany jest przez wynajętą koparkę.

 

Chętne osoby do pomocy proszone są o zgłaszanie się
na numer telefonu gospodarza: p. Marcina tj. 517-351-399

lub do biura zarządu: tel. 504-165-304

 

Apelujemy do Działkowców w alejce, gdzie będą prowadzone prace
o rozgrabienie pozostałości ziemi i przywrócenie ich do porządku

.

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 06.04.2023r.

 

 

 

 ŻYCZENIA WIELKANOCNE

 

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 24.12.2022r.

 

 ŻYCZENIA

 

ŁK


Dodano: 01.11.2022r.

 

KU PAMIĘCI...

 

Przypominamy o zakładce "Ku pamięci", w której wspominamy
w kilku prostych słowach o naszych działkowcach...

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 09.11.2022r.

 

W 1. ROCZNICĘ ŚMIERCI WSPOMINAMY NASZEGO KOLEGĘ

 

 

    Pan Jan odszedł w nocy z 11 na 12 listopada 2021 roku. Działkę wraz
z żoną Reginą uprawiał od marca 2012 roku. Przed wejściem do zarządu bardzo chętnie uczestniczył w życiu ogrodu, w organizowanych przez zarząd akcjach. Po powołaniu do zarządu włączył się w prace różnych komisji. Pomagał działkowcom w pracach hydraulicznych, wymieniał i plombował wodomierze. Włączył się również w prace dotyczące wymiany zaworów odcinających, pomagał z ramienia zarządu gospodarzowi przy włączaniu
i zamykaniu wody. Był człowiekiem niezwykle uczynnym i pogodnym, swoim sposobem bycia rozładowywał często napięcie i obracał w żart. Jego nagłe odejście jesienią 2021 roku było bolesnym ciosem dla tych, którzy go znali, dla tych którzy z nim pracowali i dla tych którym pomagał. Odznaczany był za swoją społeczną pracę odznaczeniami związkowymi. Przygotowane wcześniej ostatnie odznaczenie, którego nie doczekał ze względu na okres pandemii, zostało mu przyznane pośmiertnie w dniu 1 października 2022 roku. Pan Jan zostanie w naszej pamięci jako wspaniały kolega, uczynny i wrażliwy na ludzkie potrzeby.

 

Cześć jego pamięci! Oby czas jej nie zatarł.

 

Zuzanna Kubiaczyk

ZK/ŁK


Dodano: 24.09.2022r.

 

DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2022

 


Dodano: 31.07.2022r.

 

WYJAZD DO SKIERNIEWIC NA 45. ŚWIĘTO KWIATÓW OWOCÓW I WARZYW W DNIU 10.09.2022

 

 

Dnia 10 września (sobota) o godzinie 10.00 organizujemy wyjazd autokarowy
do Skierniewic na "Ogólnopolskie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw".

Chętni działkowcy wraz z rodzinami proszeni są o zapisywanie się
i dokonanie wpłat do 31.08.2022r.

 

Zapisy są możliwe:

 • w każdą środę w biurze ogrodu w godz.17.00-18.30
 • codziennie u Gospodarza ogrodu, dz. 125, tel. 517-351-399

 

- koszt przejazdu wraz z ubezpieczeniem - 30,00zł od osoby w obie strony

- wyjazd z ogrodu o godz. 10.00

- wyjazd ze Skierniewic planowany na godz. 16.00

 

Odliczoną kwotę prosimy wpłacać w gotówce
w biurze ogrodu lub u gospodarza ogrodu.

 

Serdecznie zapraszamy

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 16.07.2022r.

 

WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - 16.07.2022

 

 

    Pomimo ogłoszenia na stronie internetowej i tablicach informacyjnych w ogrodzie na czas trwania prac podczas usuwania awarii elektrycznej nie zgłosił się i nie przyszedł nikt z osób, poza tymi które zaplanowaliśmy, tj trzech członków zarządu
i
jeden działkowiec oraz gospodarz ogrodu.
   Działkowcy chcą mieć prąd z nowej instalacji (najlepiej po jak najniższych kosztach partycypacji), a niestety nie poczuwają się do tego, żeby przyjść i pomóc. W ogłoszeniu było wyraźnie napisane, że wymianę staramy się robić metodą gospodarczą, ażeby obniżyć maksymalnie koszt inwestycji.

 

   Z uwagi na fakt, że prace nie zakończyły się, w dniu jutrzejszym tj. 17.07.2022r. (niedziela) od godziny 10.00 będziemy kontynuować wykop na odcinku od kiosku do okolic działki nr 268 (50 metrów bieżących), tak ażeby uruchomić nowy odcinek jak najszybciej. Zapraszamy raz jeszcze chętnych do pomocy - przy okazji można się czegoś dowiedzieć / nauczyć.

 

  W dniu dzisiejszym chcielibyśmy podziękować przede wszystkim Naszemu elektrykowi ogrodowemu - panu Marianowi oraz gospodarzowi ogrodu (p. Marcinowi) jak również Panom z działek numer: 111, 132, 171 za pomoc w całodniowych pracach związanych z położeniem nowej instalacji elektrycznej.

 

W dniu 16.07.2022 położono pierwszy fragment w pasiece 30 metrów i kolejny
w alejce Irysowej o długości 100 metrów (docelowo ma to być 150 metrów dnia następnego).

 

Apelujemy do Działkowców w alejce, gdzie były prowadzone prace
o rozgrabienie pozostałości ziemi i przywrócenie ich do porządku.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 25.06.2022r.

 

ODRESTAUROWANIE BRAMY WJAZDOWEJ

 

   W dniach 23 - 24 czerwca 2022 roku została oczyszczona i odmalowana brama wjazdowa na parking naszego ogrodu. Po oczyszczeniu, brama wraz z furtką
i przęsłami bocznymi została pokryta podkładem antykorozyjnym, a następnie właściwą farbą. Po 16 latach od momentu montażu brama wymagała odresta-urowania, widoczne były już liczne ogniska korozji.
Dodatkowo zostało dospawane zabezpieczenie uniemożliwiające otwarcie bramy
od zewnątrz ogrodzenia.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 16.06.2022r.

 

DZIAŁKOWY DZIEŃ DZIECKA 2022

 

   W dniu 11.06.2022r. Zarząd ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi zorganizował Działkowy Dzień Dziecka. Piękna słoneczna pogoda, duża dmuchana zjeżdżalnia strefa warsztatowa oraz prowadzone przez animatorki zabawy ruchowe towarzyszyły dzieciom tego dnia. Dzieci otrzymały również skromny poczęstunek
w formie przygotowanych paczek.
   Na miejsce wydarzenia łącznie przybyło ponad 50 dzieci.
Najważniejszy dla zarządu ROD im. Wł. Reymonta był towarzyszący uśmiech na twarzach wszystkich dzieci. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

 

ZARZĄD ROD

ŁK

 

Dodano: 01.06.2022r.


DZIAŁKOWY DZIEŃ DZIECKA 2022

 

Zarząd ROD im. Wł. Reymonta zaprasza dzieci i wnuki Naszych Działkowców
w dniu 11 czerwca 2022 roku na "Działkowy Dzień Dziecka"
Szczegóły na plakacie.

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 03.05.2022r.

 

REAKTYWACJA PASIEKI W OGRODZIE

 

Z uwagi na los pasieki, która została w ostatnim czasie zaniedbana
z powodu braku chętnych pszczelarzy i śmierci pszczelarza ogrodu, informujemy
że na podstawie uchwały nr 21/2021 Walnego Zebrania Sprawozdawczego
z dnia 14 VIII 2021 roku w sprawie hodowli pszczół, z początkiem maja
zostaną zainstalowane odnowione z naszego ogrodu ule
wraz z zasiedlonymi rodzinami pszczelimi. Wkrótce podamy również więcej informacji w zakładce "pasieka" na stronie internetowej ogrodu.
Pszczelarz, który będzie zajmował się ulami chętnie odpowie Państwu
na wszelkie pytania związane z hodowlą pszczół.

Zgodnie z obowiązującym prawem pasieka zostanie zgłoszona do PIW.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 01.05.2022r.

 

WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W NASZYM ROD
CIĄG DALSZY

 

Zarząd ROD informuje, że w dniu 30.04.2022 roku została położona nowa
instalacja elektryczna ziemna w rejonie alejek "Maciejki" oraz "Irysowej".

Instalacja została wykonana zgodnie z wszelkimi wymogami w obecności elektryka. Po wstępnej inwentaryzacji naszej sieci największy problem był w tym rejonie działek, co skutkowało również nieprzewidzianą awarią w dniu 24.04.2022 roku.

Prace zostały wykonane metodą gospodarczą, dzięki pomocy naszego elektryka ogrodowego, jak również działkowców  z działek nr 111, 171, 247, 284.
Za pomoc bardzo dziękujemy!

Instalacja została zrealizowana w ramach uruchomionego zadania inwestycyjnego podjętego uchwałą na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w 2021 roku.

 

Apelujemy do Działkowców w alejkach, gdzie były prowadzone prace
o rozgrabienie pozostałości ziemi i przywrócenie ich do porządku.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 20.04.2022r.

 

USZKODZONA TABLICA INFORMACYJNA

 

Informujemy, że w dniu 18.04.2022 roku w godzinach popołudniowych została zdewastowana tablica informacyjna w naszym ogrodzie
(przy wejściu od szpitala MSWiA).
Jeżeli był ktoś świadkiem tego zdarzenia prosimy o informację.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 06.04.2022r., aktualizacja 31.05.2022r.

 

PRZEDŁUŻAMY AKCJĘ PROMOCYJNĄ W MARKECIE OBI !

 

Zarząd ROD przy współpracy z marketem OBI
(ul. Brzezińska 27/29 w Centrum Handlowym M1) przygotował dla Naszych Działkowców specjalną promocję.

 

Tylko dla Naszego ogrodu, dostawa gratis dla zakupów powyżej 500zł
i dodatkowe 5% rabatu.

 

W biurze ogrodu jest możliwość odbioru katalogu OBI wraz z voucherem uprawniającym do bezpłatnej dostawy i rabatu 5%.

 

UWAGA: Jeżeli Działkowiec dokona drugiego zakupu
(po okazaniu paragonu) zostanie naliczony rabat
10% od zakupów.

 

Promocja obowiązuje do 30 czerwca 2022r.

 

ZARZĄD ROD

ŁKDodano: 16.04.2022r.

 

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 16.03.2022.

 

POSZUKUJEMY GOSPODARZA OGRODU

 

Z uwagi na rezygnację obecnego Gospodarza z powodów zdrowotnych zarząd ROD poszukuje osoby na powyższe stanowisko. Zainteresowana osoba nie musi być działkowcem w naszym ogrodzie.

Mile widziane zacięcie ogrodowe/majsterkowicza.

Preferujemy również, ażeby potencjalny kandydat mieszkał w pobliżu ogrodu.

Zapewniamy umowę zlecenie na sezon działkowy, tj. od kwietnia do listopada danego roku kalendarzowego.

Chętnych wykonywania pracy gospodarza zapraszamy na rozmowę w biurze ogrodu w środy w godzinach 17:00 - 18:00 lub w inne dni, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub e-mail.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 12.11.2021r.

 

ZMARŁ WIELOLETNI CZŁONEK ZARZĄDU ROD

 

Z wielkim smutkiem i ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłym odejściu na wieczny spoczynek śp. Jana Kamińskiego, wieloletniego członka zarządu ROD.

 

Pogrzeb odbędzie się 19 listopada 2021r. o godzinie 10.15
na Cmentarzu Katolickim Doły przy ul. Smutnej 6 w Łodzi.

 

Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy szczerego współczucia i żalu
z powodu tej wielkiej straty.

 

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 16.10.2021r.

 

MIĘDZYNARODOWE TARGI OGRODNICTWA
I ARCHITEKTURY OBRAZU GARDENIA 20
21

 

 

W dniach 04.11 - 06.11.2021r.  w Poznaniu odbędą się Międzynarodowe
Targi Ogrodnictwa i Architektury Obrazu. Targi Gardenia to bogaty program wydarzeń towarzyszących, na który składają się pokazy na żywo
warsztaty, prelekcje i szkolenia. 

W biurze ogrodu czekają dla Naszych działkowców dwa bezpłatne
bilety na to wydarzenie.
Odbiór biletów możliwy jest w środę
od godziny 16:30 do 18:00 po wcześniejszej rezerwacji
e-mail: rod.reymonta@wp.pl

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 05.10.2021r.

 

WANDALIZM NA NASZYCH DZIAŁKACH

 

Z uwagi na fakt, że w ostatnim czasie na terenie Naszych działek miały miejsce
akty wandalizmu, apelujemy do działkowców o zwrócenie uwagi
na podejrzane osoby, a także zabezpieczenie mienia na okres jesienno-zimowy
(wywiezienie z altan wartościowych przedmiotów oraz narzędzi).

Szczególnie w okresie jesienno-zimowym pamiętajmy
o zamykaniu furtek wejściowych na klucz.

 

Świadków włamań do altan / wandalizmu prosimy o zgłaszanie Policji
na numer ogólny 997 lub na
V KOMISARIAT / REWIR II
UL. ORGANIZACJI WIN NR 5
TEL. OFICER DYŻURNY  42 665 15 56  lub  42 200 15 64

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 19.09.2021r.

 

 

 

TEREN LĘGOWY DLA PTAKÓW

 

Zaniepokojonych działkowców brakiem ptaków w ogrodzie informujemy
że za sprawą ogrodowych sympatyków (i ogłoszenia na walnym zebraniu sprawozdawczym 14.08.2021 roku) zostanie odtworzony dawny teren lęgowy ptaków tj. w alejce "Maciejka" wzdłuż działek 114, 115, 116, 117 oraz 118.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 10.08.2021r.

 

OTWARTA GALERIA ZDJĘĆ NASZYCH DZIAŁKOWCÓW

 

Jak co roku zachęcamy Naszych Działkowców do przesyłania zdjęć swoich działek, plonów, aranżacji itd. na naszą skrzynkę pocztową: rod.reymonta@wp.pl

 

Za Państwa zgodą zdjęcia zostaną opublikowane w galerii ogrodu.

 

Jeżeli macie Państwo materiały archiwalne dotyczące ogrodu prosimy również
o kontakt lub dostarczenie ich do biura w dniu i godzinach jego urzędowania

za co z góry dziękujemy!

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 15.07.2021r.

 

POWALONE DRZEWA W NASZYM OGRODZIE

 

   W związku z przejściem nocnej burzy na terenach wspólnych ogrodu zostało uszkodzonych kilka dużych drzew. Drzewa te zostały zgłoszone
w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, a firma sprzątająca zaczęła
w dniu dzisiejszym prace porządkowe. 
W przypadku uszkodzenia drzew na działce, Działkowcy proszeni są
o maksymalne rozdrobnienie gałęzi i dostarczenie ich w worku do pergoli śmietnikowej (w miejscu na składowane zielone).

 

Aktualizacja: 22.07.2021r.

 

Firma zajmująca się usuwaniem powalonych drzew i połamanych gałęzi w dniu dzisiejszym zakończyła prace porządkowe.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 03.06.2021r.

 

AKCJA PORZĄDKOWA W PASIECE OGRODU

 

   Dnia 19.06.2021r. (sobota) od godziny 10.00 organizujemy akcję porządkowania pasieki ogrodu. Zapraszamy zatem, jak co roku chętnych działkowców 

 

Prosimy o zabranie ze sobą grabi, wideł, sekatorów
a także w miarę możliwości taczek/wózków.

 

Do zobaczenia na miejscu!

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 28.05.2021r.

 

ROZWIĄZANIE KONKURSU PLASTYCZNEGO
„MOJE ULUBIONE MIEJSCE NA DZIAŁCE”

 

Wszystkie prace dzieci zostały nagrodzone.

 

GRATULUJEMY !!!

 

Rodziców i dziadków dzieci, które uczestniczyły w konkursie plastycznym zapraszamy 2 czerwca o godz. 16:30 po odbiór nagród.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 20.05.2021r., aktualizacja 03.06.2021r.

 

OSTRZEŻENIE PRZED ZŁODZIEJAMI

 

  W tym tygodniu tj. 19.05.2021r. okradziono jedną z naszych działkowiczek. Ostrzegamy wszystkich użytkowników działek, ażeby zamykali swoje altany na czas ich opuszczenia.
    Złodzieje wykorzystują chwilę, kiedy obcinamy gałęzie, żywopłot lub zajmujemy się grządkami. Prosimy potraktować tą informację poważnie ponieważ to już kolejny przypadek w tym miesiącu.
  Zarząd ROD współpracuje z dzielnicowym naszego rewiru, jednakże k
ażde włamanie/szkody należy zgłaszać Policji.

    W roku ubiegłym dwóch mężczyzn proponowało działkowcom obcięcie żywopłotu z upoważnienia zarządu ROD, co było nieprawdą.
Nie było i nie ma uchwał mówiących o obcinaniu żywopłotów u działkowców przez prywatną firmę.

 

V KOMISARIAT / REWIR II

UL. ORGANIZACJI WIN NR 5

TEL. OFICER DYŻURNY  42 665 15 56  lub  42 200 15 64

 

Prosimy przekazać starszym osobom ten komunikat
(jest on również zamieszczony na tablicach informacyjnych w ogrodzie).

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 04.05.2021r.

 

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI
NASZYCH DZIAŁKOWCÓW

 

Z okazji nadchodzącego Dnia Dziecka Zarząd ROD im. Wł. Reymonta
ogłosił konkurs plastyczny dla dzieci w Naszym ogrodzie.
Prosimy Rodziców, Babcie i Dziadków o zaangażowanie w pomoc dzieciom.
Wszystkie prace zostaną nagrodzone.

Regulamin konkursu i zgoda rodzica/opiekuna dostępna jest do pobrania
pod plakatem lub w biurze ogrodu.

 

 

Załączniki:

Regulamin konkursu

ZK/ŁK


Dodano: 29.04.2021r.

 

40 LAT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

 

 

    40 lat temu wraz z uchwaleniem dnia 6 maja 1981 roku ustawy o Pracowniczych Ogrodach Działkowych powstał Polski Związek Działkowców. Wydarzenia lat 80-tych XX wieku doprowadziły do powstania samodzielnej, samorządnej i samofinansującej się organizacji działkowców, która ma ogromne znaczenie dla rozwoju polskiego ogrodnictwa.
     W pierwszych latach działania ruchu działkowego, działki miały szczególne znaczenie dla rodzin, zwiększały budżet rodzinny w postaci własnych płodów ogrodniczych, a także zapewniały wypoczynek.
    W dziedzinie osiągnięć, Polski Związek Działkowców nie ma równych w historii związków działkowców lub ruchu działkowego w Europie, w szczególności, jeśli mowa o budowaniu ogrodów działkowych oraz skutecznym rozwiązywaniu wszystkich problemów z którymi mu przyszło się zmierzyć. Dzięki wspólnym działaniom, organizacji i integracji działkowców, włączeniu do walki samorządów, posłów i senatorów udało się zabezpieczyć przyszłość ogrodów i działkowców.

 

 • Dnia 6 maja 1981 roku Sejm uchwalił ustawę o pracowniczych ogrodach działkowych, na mocy której powstał Polski Związek Działkowców.
 • W dniach 27-28 czerwca 1981r. odbył się Krajowy Zjazd Delegatów Pracowniczych Ogrodów Działkowych, który uchwalił Statut i Program Związku oraz wybrał najwyższe krajowe władze Związku.

 

Z tej okazji również Zarząd ROD zainstalował okolicznościowy baner przy wejściu do naszego ogrodu od ul. Źródłowej przypominający o tym wydarzeniu.

 

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 06.03.2021r., aktualizacja: 24.04.2021r.

 

PRZESUNIĘCIE TERMINU ODBYWANIA WALNYCH ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZYCH W ROKU 2021

 

Z powodu wielu pytań od naszych Działkowców o termin Walnego Zebrania, a także dlaczego Walne Zebranie się jeszcze nie odbyło przypominamy o informacji z marca poniżej:

 

Krajowy Zarząd PZD w dniu 1 grudnia 2020 roku podjął uchwałę 347/2020
w sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD
w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań ROD w 2021r. W związku
z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez COVID-19, który zobowiązał okręgowe zarządy PZD do podjęcia decyzji o przesunięciu terminów odbycia walnych zebrań i konferencji delegatów w ROD w 2021 roku do 31 sierpnia 2021r.

 

Krajowy Zarząd PZD w tej samej uchwale upoważnił zarządy ROD do pobierania od działkowców z ROD zaliczek z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2021 roku do wysokości opłat ustalonych wg zasad stosowanych w danym ROD w 2020r., aby zabezpieczyć środki na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD.

Krajowy Zarząd PZD podejmując uchwałę nr 347/2020 opierał się na doświadczeniach z problemami w odbyciu walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w roku ubiegłym.

Podkreślamy, że obowiązujące przepisy wprowadziły zakaz organizacji spotkań z udziałem powyżej 5 osób, dlatego też zarządy ROD powinny się wstrzymać ze zwołaniem zebrań.

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

 

---

      Zarząd ROD im Wł. Reymonta w Łodzi przygotowany jest na Walne Zebranie Sprawozdawcze w tym roku z gotową dokumentacją zarówno za 2019, jak i 2020 rok.

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 13.03.2021r., aktualizacja 24.04.2021r,

 

AWARIA ENERGETYCZNA W NASZYM ROD - CO DALEJ?

 

W kwietniu 2021 roku udało się przywrócić zasilanie na kilkunastu działkach. Elektrycy nadal poszukują awarii, Działkowcy, którzy nie mają prądu proszeni są o umożliwienie elektrykowi wejście na swoją działkę. W alejach ogrodu instalacja została przejrzana od października do kwietnia, głównym powodem braku zasilania jest problem w skrzynkach elektrycznych na działkach (np. przy altanie).

 

Z powodu wielu uwag Działkowców, że zarząd nie podejmuje żadnych działań odnośnie modernizacji instalacji elektrycznej wyjaśnienie poniżej:

 

     Zarząd ROD powołał z początkiem tego roku komisję ds. usunięcia awarii energetycznej. Elektryk ogrodowy oraz elektrycy z zewnątrz w roku ubiegłym szukali awarii tygodniami lecz bezskutecznie. Istnieje prawdopodobieństwo, że jeden z użytkowników działek doprowadził do zwarcia instalacji w tym rejonie.
Z początkiem marca elektryk ponowił poszukiwania awarii, jesteśmy z nim w stałym kontakcie.

    Zarząd ROD chciał dokonać remontu instalacji, ale wiąże się to z powołaniem zadania inwestycyjnego za zgodą walnego zebrania działkowców.
Koszt położenia nowej instalacji elektrycznej w naszym ogrodzie to bardzo duży koszt i dodatkowym warunku, że każdy z działkowców zgodzi się i oczywiście zapłaci za partycypację w tym zadaniu.
Powołana komisja ds. usunięcia awarii energetycznej wzięła pod uwagę również inne warianty (wymianę częściową - w rejonie gdzie obecnie działkowcy nie posiadają prądu z powodu awarii), ale to również wiąże ze zgodą walnego zebrania.
     Zarząd ROD odbył konsultacje w lutym w tej sprawie w OZŁ PZD.

 
   Krajowy Zarząd PZD podejmując uchwałę nr 347/2020 opierał się na doświadczeniach z problemami w odbyciu walnych zebrań sprawozdawczych
w ROD w roku ubiegłym.
Podkreślamy, że obowiązujące przepisy wprowadziły zakaz organizacji spotkań z udziałem powyżej 5 osób, dlatego też zarządy ROD powinny się wstrzymać ze zwołaniem zebrań.
 
      W związku z powyższym nie jest możliwe przeprowadzenie walnego zebrania w pierwszych miesiącach tego roku. Biorąc pod uwagę obecną sytuację (wzrost liczby zakażeń) na pewno nie dojdzie do zebrania w kwietniu br.


Bardzo zależy nam na przywróceniu zasilania w rejonie wystąpienia awarii przed dniem 1 kwietnia.

 

Działkowcu, jeżeli doprowadziłeś do zwarcia instalacji elektrycznej lub masz informację gdzie doszło do awarii zgłoś to zarządowi ogrodu, ułatwi to poszukiwanie usterki, skróci czas, a przede wszystkim zaoszczędzimy na kosztach ze strony elektryków.

ZARZĄD ROD

ŁK


 

Dodano: 28.03.2021r.

 

APEL KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD W SPRAWIE PRZESTRZEGANIA ZASAD I OBOSTRZEŃ W ROD
W CZASIE TRZECIEJ FALI PANDEMII

 

Uwaga działkowcy! Uwaga działkowcy!

 

Krajowy Zarząd PZD obradując w dniu 25 marca 2021 r. ocenił sytuację
w Rodzinnych Ogrodach Działkowych i biurach jednostek terenowych Związku
w czasie pandemii. Krajowy Zarząd PZD zwraca się do wszystkich działkowców
i Zarządów ROD o przestrzeganie obostrzeń  epidemicznych
i zachowywanie zasad bezpieczeństwa.

 

Prosimy o zapoznanie się z apelem na stronie www.pzd.pl (link)

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 27.03.2021r.

 

ZGRABIONE LIŚCIE NA PARKINGU OGRODU

I PRZY BIURZE ZARZĄDU

 

     Informujemy, że w dniach 13-14.03.2021r. zostały zgrabione liście z terenu wspólnego ogrodu, tj, na parkingu oraz przy biurze zarządu.

Zebrane liście zostały następnie wywiezione przez firmę odbierającą odpady zielone z naszego ogrodu.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 16.01.2021r.

 

ZIMA 2021 W NASZYM OGRODZIE

 

W dniu 17.01.2021r. zarejestrowano zimę w Naszym ROD
zachęcamy do obejrzenia galerii.

 

ZARZĄD ROD

ŁKDodano: 22.12.2020r.

 


Dodano: 18.12.2020r.

 

PRZEPISY NA ŚWIĘTA

 

Pani Zofia - Nasza długoletnia stażem Działkowiczka serdecznie zaprasza
do wykorzystania swoich przepisów na zbliżające się święta.

 

ZG/ŁK


Dodano: 01.11.2020r.

 

IN MEMORIAM...

 

Przypominamy o zakładce "ku pamięci" w której wspominamy
w kilku prostych słowach o Naszych Działkowcach...

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 18.10.2020r.

 

PANDEMIA - NOWE WYTYCZNE KZPZD

 

Zgodnie z uchwałą 295/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców
z dnia 15.10.2020r.w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD
w związku z obowiązującymi restrykcjami wynikającymi ze stanu epidemii obsługa działkowców przez Zarząd ROD powinna odbywać się przede wszystkim w drodze telefonicznej, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej.


Obsługa działkowców może odbywać się w sposób bezpośredni jedynie:
- po uprzednim umówieniu wizyty.
- wydzielonym w tym celu pomieszczeniu (w jednym czasie może wejść jeden interesant).
- po użyciu przez obsługującego i interesanta środków ochrony indywidualnej (maseczki oraz płynu do dezynfekcji lub rękawiczek).
- przy zachowaniu minimalnego odstępu 1,5m pomiędzy obsługującym
i interesantem.

 

Prosimy o dostosowanie się do panujących wymogów.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 27.09.2020r.

 

 

 

JUBILEUSZ 75-LECIA NASZEGO OGRODU

 

W dniu 27.09.2020r. w Naszym ogrodzie
im. Władysława
Reymonta odbył się Dzień Działkowca.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego dnia.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


SYMBOLICZNY DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2020

 

     W dniu 27 września (niedziela) od godziny 14:00 - 16:00 z uwagi na pandemię koronawirusa organizujemy Symboliczny Dzień Działkowca. Szczegóły na plakacie poniżej oraz na tablicach informacyjnych w ogrodzie.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 12.09.2020r.

 

PODZIĘKOWANIA DLA DZIAŁKOWCÓW POMAGAJĄCYCH
W UPORZĄDKOWANIU TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY

 

    Zarząd ROD bardzo dziękuje za pomoc osobom, które pomogły w uporządkowaniu terenu przy świetlicy ogrodu. Podczas porządkowania wykoszono i zgrabiono trawę, zebrano zalegające liście oraz połamane gałęzie. Jednocześnie przypominamy, że dnia 27.09.2020r. organizujemy Symboliczny Dzień Działkowca z uwagi na pandemię. Szczegóły na plakacie powyżej. Zapraszamy!

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 15.08.2020r.

 

DZIAŁKOWCU ! PODZIEL SIĘ OWOCAMI Z INNYMI

 

     W dniu 14.08.2020r. przy wejściu od ulicy Źródłowej (bramka przy szpitalu MSWiA) ustawiono stolik, na którym można zostawiać zebrane, dobre owoce ze swojej działki. Pozostawione owoce będą bezpłatnie zabierane przez Mieszkańców Naszego miasta. Prosimy nie zostawiać zgniłych, zepsutych plonów.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 24.07.2019r.

 

POMOC STARSZYM DZIAŁKOWCOM

 

     Z uwagi na fakt, że wielu działkowców w Naszym ogrodzie to starsze już wiekiem osoby, prosimy młodszych użytkowników działek chociażby o zapytanie, czy jego sąsiad/sąsiadka nie potrzebuje pomocy. Nie zamykajmy się jedynie w granicach swojej działki. Jeżeli mają Państwo informację, że dana osoba ma problem zawsze możecie nas poinformować telefonicznie lub na skrzynkę e-mail. Chętnie odpowiemy i doradzimy jak ewentualnie udzielić pomocy.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Aktualizowano 27.04.2019r., dodano: 20.04.2018r.

 

SPOŁECZNA SŁUŻBA INSTRUKTORSKA

 

Zarząd ROD im. Wł. Reymonta nadal poszukuje osoby wśród Naszych
działkowców z wykształceniem ogrodniczym lub rolniczym do pełnienia
Społecznej Służby Instruktorskiej.
Więcej szczegółów udzielimy pod adresem e-mail lub osobiście
w biurze ogrodu w środy od 16:30 do 18:30.
Serdecznie zapraszamy.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 23.05.2020r.

 

PERGOLA ŚMIETNIKOWA CZY WYSYPISKO ?

 

     Dnia 20.05.2020r. zrobiono poniższe zdjęcie pergoli śmietnikowej w naszym ogrodzie. Obraz, który widać jest przerażający. Pomimo wcześniejszych informacji na stronie internetowej i tablicach ogrodowych działkowcy nie stosują się do żadnych z nich. Jeszcze raz przypominamy, że skoszoną trawę KOMPOSTUJEMY (Regulaminu ROD § 42 w całości)
Do pergoli śmietnikowej NIE WYRZUCAMY również gałęzi - te działkowiec utylizuje we własnym zakresie np. zamawiając kontener na odpady zielone w prywatnej firmie. Prosimy również działkowców, jeżeli zobaczą, że inny użytkownik wyrzuca odpady, które nie powinny znaleźć się w pergoli o zwrócenie uwagi, za co dziękujemy. Śmieci odbierane są w piątki robocze - jeżeli nie ma miejsca w pojemnikach lub podstawionym kontenerze NIE POZOSTAWIAJMY odpadów na płycie betonowej - firma tego nie zabierze, a dodatkowo ktoś musi to posprzątać, oczywiście nie za darmo.

Na dzień 23.05.2020 roku został znacząco przekroczony budżet przeznaczony na zagospodarowanie odpadów, a to z kolei przełoży się na podwyżkę opłaty za śmieci w tym sezonie.

Jeszcze raz prosimy o rozwagę i chwilę zastanowienia.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 18.04.2020r.

 

ŚMIECI W NASZYM ROD

 

     Od 1 kwietnia 2020 roku została otwarta pergola śmietnikowa w naszym ROD.

Niestety, ale wielu użytkowników - Działkowców nie stosuje się do instrukcji wyrzucania śmieci, którą otrzymało podczas ubiegłorocznego przeglądu działek.

Działkowcu, jeżeli widzisz, że pojemniki są przepełnione, nie pozostawiaj śmieci na płycie betonowej, firma odbierająca i tak ich nie zabierze. Odpady zmieszane odbierane są co piątek.

    Tym samym dotyczy to kontenera na odpady zielone. Jeżeli kontener jest zapełniony do wysokości jego boków NIE NADRZUCAMY gałęzi, liści, trawy kierowca nie odbierze nam tak zapełnionego pojemnika.
Przykład poniżej z dnia 15.04.2020 roku:

 

Działkowiec, a w zasadzie dwóch działkowców, którzy dopuścili do takiego stanu rzeczy poniosą koszt podstawienia drugiego kontenera. Zarząd ROD na najbliższym posiedzeniu podejmie uchwałę w tej sprawie.

Do kontenera wyrzucamy drobną materię (rozdrobnione gałęzie, trawę, liście bez foliowych, papierowych czy też parcianych worków), a nie całe drzewa, jak widać powyżej. Wszystkie śmieci należy pozostawić na swojej działce i poczekać na opróżnione pojemniki.

 

Każda działka w ROD powinna być wyposażona w kompostownik zgodnie
z zapisem Regulaminu ROD § 42, który mówi również o jego wykorzystaniu.

Za brak kompostownika lub jego niewykorzystanie grozi kara grzywny
do 1500 zł zgodnie z art. 117 kodeksu wykroczeń. Zarząd ROD może również wypowiedzieć umowę dzierżawy za niezastosowanie się
do zapisu wynikającego z Regulaminu ROD.

 

Podstawa prawna:

 • USTAWA z dnia 13.12.2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych
  art. 30. pkt 1. oraz art. 32. w całości.
 • Regulaminu ROD § 42 w całości
 • Art. 117. § 1. Kodeks Wykroczeń

 

ZARZĄD ROD

W POROZUMIENIU ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ


Dodano: 09.04.2020r.

 

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW Z DNIA 07.04.2020r.
W SPRAWIE WODY NA DZIAŁKACH W ROD

 

 

  Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dn. 07.04 2020 r. w sprawie wody na działkach w ROD - 09.04.2020

W ostatnich dniach do Krajowego Zarządu PZD docierają liczne wystąpienia i skargi od działkowców, którzy zwracają się do Krajowego Zarządu  PZD o interwencję
w sprawie włączenia, bądź też braku włączenia wody po zimie na terenach ROD.
 Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia br. analizował ten temat
i uważa, iż woda na terenach ROD winna być dostępna. Dlatego też, Krajowy Zarząd PZD zaleca uruchomienie ujęć wodnych na terenach ROD. Jednocześnie, pragniemy podkreślić, iż decyzje w tej sprawie należą do wyłącznej kompetencji każdego zarządu ROD, który zna wszelkie uzależnienia techniczne występujące na terenie ogrodu działkowego.

 

Szczegóły artykułu: TUTAJ

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 09.04.2020r.

 

WYSTĄPIENIE PZD DO KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

 

  Krajowy Zarząd PZD wystąpił do Komendanta Głównego Policji z wnioskiem o skierowanie do wszystkich jednostek wytycznych, które wykluczą przypadki nadinterpretacji przepisów „przeciwepidemiologicznych” przy ich stosowaniu wobec działkowców. KZ poinformował też o działaniach służących zapobieganiu rozwojowi epidemii wdrożonych przez PZD oraz zaapelował o zwiększenie częstotliwości patrolowania okolic ogrodów.

 

link do artykułu PZD TUTAJ

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 07.04.2020r.

 

OGRANICZENIA W SPOSOBIE UŻYTKOWANIA DZIAŁKI

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM

 

Zgodnie z Uchwałą KZ PZD nr 60/2020 z dnia 26.03.2020 r.
z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne przypominamy o czasowym
ograniczeniu w sposobie użytkowania działki w Naszym ROD tj.
uprawnionym do pobytu na działce w ROD jest wyłącznie
Działkowiec wraz ze swoją najbliższą rodziną !!!

 

Od 6 kwietnia 2020 roku na podstawie powyższej uchwały
odbywają się patrole Policji oraz Straży Miejskiej.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 03.04.2020r.

 

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW Z DNIA 3 KWIETNIA 2020 R.
W SPRAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

W ZAKRESIE DOSTĘPU DO DZIAŁKI W ROD

 

W  związku  z  pojawiającymi  się  w  przestrzeni  medialnej  sprzecznymi informacjami nt   prawa działkowca do   przebywania na  działce  w  ROD, informujemy, że  na  gruncie  obowiązującego  prawa brak  jest  podstaw  dla formułowania wniosku, aby obowiązywał zakaz przebywania na działkach ROD.
W szczególności wskazać należy na fakt, że działkowiec posiada tytuł prawny do indywidualnej działki.  Co więcej,działkowcowi przysługuje prawo własności  do  naniesień  i  nasadzeń  zlokalizowanych  na  tej  działce. Zakaz przebywania na działce byłby zatem równoznaczny z  wprowadzeniem  wobec działkowca ograniczenia    w    korzystaniu    z chronionych  ustawą praw majątkowych
a nawet prawa własności. W obecnych warunkach żaden przepis prawa  powszechnego  nie  statuuje  takich  ograniczeń. Warto  podkreślić,  że specyficzne  rozwiązania  prawne  obowiązujące  w  ROD,  gdzie  poszczególne obszary (działki) mają indywidualnych, „prywatnych” dzierżawców,  wykluczają też możliwość zakwalifikowania działek jako terenów zielni pełniących funkcje publiczne. Krajowy Zarząd PZD pragnie podkreślić, że mając świadomość powagi sytuacji wywołanej epidemią, w  ramach posiadanych uprawnień, PZD podjął decyzję o zamknięciu terenów ROD dla osób trzecich. W funkcjonowaniu ROD wprowadzono  również  szereg  obostrzeń dotykających  działkowców,  m.in. wyłączono z użytkowania przestrzenie wspólne w ogrodach,jak  place  zabaw, świetlice  itp. Do  działkowców  kierowane  są  komunikaty  o  ograniczenie  do minimum  aktywności  na  terenie  ROD,  zachowanie  szczególnej  ostrożności, powstrzymanie się od bezpośrednich  kontaktów z osobami spoza najbliższej rodziny. Jednocześnie,  mając  na  uwadze sygnały  o  próbach  nakładania  na działkowców mandatów w związku z pobytem na działce, jak również z powodu przemieszczania się w celu dotarcia na działkę w ROD, KZ  PZD wskazuje,że powyższe działania budzą poważne wątpliwości w kontekście obowiązujących przepisów. Stoją też w  sprzeczności  z  publicznymi  wypowiedziami przedstawicieli władz, w tym Ministerstwa Zdrowia. Niewątpliwie w określonych stanach faktycznych wyjazd na działkę w ROD może być zaliczany do kategorii przemieszczania  się  w  celu  zaspokajania niezbędnych  potrzeb  związanych
z bieżącymi sprawami życia codziennego.  Wskazując na powyższe, KZ PZD apeluje do działkowców, aby pomimo przysługujących  im  praw,   maksymalnie   ograniczyli  wizyty  na  działkach. Jakkolwiek   teoretycznie,przy  należytej  ostrożności,pobyt  na  działce  nie powinien rodzić ryzyka, to jednak nie zawsze wszystko możemy kontrolować. Pamiętajmy, w obecnych warunkach, każda zbędna aktywność poza miejscem zamieszkania, to zwiększenie ryzyka. Ograniczmy wizyty w ROD i dopilnujmy, aby zarówno  w ogrodzie,  jak  i  w drodze  do niego,  zachować maksimum ostrożności. Co więcej, widząc przypadki naruszenia prawa,nie wahajmy się zawiadomić o  nich  organów porządkowych. Ścisłe respektowanie ograniczeń, nawet jeżeli są uciążliwe, jest konieczne,zarówno dla dobra nas samych,jaki i ogółu społeczeństwa.

 

Krajowy Zarząd PZD, 3 kwietnia 2020 r.

 

Prosimy o zapoznanie się z Uchwałami, Zarządzeniami, Komunikatami Krajowego Zarządu PZD w sprawie koronawirusa na stronie internetowej KRPZD  www.pzd.pl w prawej jej części.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 22.03.2020r.

 

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU W SPRAWIE
NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ ORGANÓW PZD W ZWIĄZKU
Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM

 

Z uwagi na rozwijającą się sytuację dotyczącą zachorowań na Koronawirusa COVID-19 oraz koniecznością zminimalizowania zagrożeń dla działkowców i ich rodzin, Krajowy Zarząd  PZD uznał za pilne i konieczne podjęcie następujących zaleceń i decyzji: Zarządy ROD powinny natychmiast przesunąć termin zwołanych walnych zebrań (konferencji delegatów) i poinformować o tym działkowców w sposób najbardziej stosowny do danej sytuacji

- Komunikat Krajowego Zarządu z 11.03.2020 r.

- Uchwała Krajowego Zarządu nr 44/2020 z 11.03.2020 r.

więcej informacji na www.pzd.pl

ZARZĄD ROD

ZK/ŁKDodano: 07.11.2019r.

 

PASIEKA OGRODU - KOŁO PSZCZELARZY

 

   Serdecznie zachęcamy działkowców do powiększenia koła pszczelarzy w naszym ogrodzie. Z powodu odejścia już starszych fachem pszczelników  w pasiece pozostały wolne ule.
   Zapraszamy chętne osoby do zainteresowania się hodowlą pszczół i ich pozytywnym wpływem na roślinność w naszym ogrodzie, ale także i w mieście, do osobistego kontaktu z biurem ogrodu w środy od 15:30 - 16:30.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 20.10.2019r.

 

TROCHĘ JESIENI W NASZYM OGRODZIE

 

Zdjęcia wykonano dnia 20.10.2019r.

Zapraszamy do obejrzenia galerii.

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 11.10.2019r.

 

ZAPRASZAMY PO "KALENDARZ DZIAŁKOWCA 2020"

 

Zarząd ROD informuje, że od dnia 16.10.2019 roku w biurze ogrodu
w środy od godz. 16:30 do 18:30 można pobierać
Kalendarz Działkowca na 2020 rok.

 

W dniu 11.10.2019r. odebraliśmy z Okręgowego Zarządu Łódzkiego
kalendarze dla Naszych Działkowców, w których można znaleźć najważniejsze informacje o ogrodach działkowych, przepisach prawnych oraz Stowarzyszeniu ogrodowym PZD, a także inne ciekawostki dotyczące ROD.

Kalendarze zostały wydane przez Krajową Radę PZD
i przekazywane są nieodpłatnie dla Działkowców.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 19.09.2019r.

 

DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2019

 

W dniu 21.09.2019 w Naszym ogrodzie im. Władysława

Reymonta odbył się Dzień Działkowca.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego dnia.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 22.12.2019r.

 

PRZEPISY NA ŚWIĘTA

 

Pani Zofia - przewodnicząca Klubu Boryny serdecznie zaprasza
do wykorzystania swoich przepisów na zbliżające się święta.

 

ZG/ŁK


Dodano: 11.11.2019r.

 

PORZĄDKOWANIE PARKINGU

 

   W dniu 9 listopada odbyła się zaplanowana na ten dzień akcja sprzątania liści z terenu parkingu Naszego ogrodu. Zarząd ROD dziękuje wszystkim Działkowcom którzy pomagali w tych pracach, jednocześnie zaprasza również pozostałe osoby do pomocy podczas podobnych wydarzeń.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 25.10.2019r.

 

AKCJA "LIŚĆ"

 

W dniu 9 listopada 2019 roku (sobota) o godzinie 10.00

organizujemy akcję sprzątania liści na parkingu Naszego ogrodu.

Zapraszamy wszystkich kierowców-działkowców, którzy korzystają
w sezonie z miejsc postojowych parkingu, jak również osoby, które
chciałyby pomóc nam w uporządkowaniu tego terenu.

 

Prosimy o zabranie ze sobą grabi, wideł, sekatorów, a także
w miarę możliwości taczek/wózków.

 

Na czas porządkowania prosimy nie parkować
na parkingu Naszego ogrodu.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 01.11.2019r.

 

IN MEMORIAM...

 

W Dniu Wszystkich Zmarłych
 przypominamy o zakładce "ku pamięci" w której wspominamy
w kilku prostych słowach o Naszych Działkowcach...

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 19.09.2019r.

 

W dniu wczorajszym otrzymaliśmy wiadomość
o śmierci naszego długoletniego działkowca
pana Aleksandra Śliwińskiego z działki nr 227.

 

Informujemy również, że pogrzeb odbędzie się w dniu 19.09.2019r.

na cmentarzu komunalnym "Doły" przy ul. Smutnej o godzinie 14:00.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 02.09.2019r.

 

DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2019

 

Serdecznie zapraszamy !

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 03.07.2019r.

 

NOWY GOSPODARZ OGRODU

 

     Z dniem 1 lipca 2019 roku funkcję Gospodarza ogrodu objął pan Bogusław.
Jest on również członkiem Naszego ogrodu (działka nr 65A).

Kontakt do Gospodarza ogrodu nie uległ zmianie i jest ten sam, tj: 504-165-304

Powodem rezygnacji poprzedniego gospodarza był pogarszający się stan zdrowia.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 20.06.2019r.

 

ROZDROBNIONE GAŁĘZIE W MIEJSCU SKŁADOWANIA

 

      Informujemy, że w miejscu składowania gałęzi zakończono już prace porządkowe.
Od dnia 15 maja 2019 roku obowiązuje już zakaz gromadzenia gałęzi w tym obszarze, a także na wszystkich częściach wspólnych ogrodu.

 

Ostatnie  trzy lata z rzędu organizowano zbiórkę i rozdrabnianie gałęzi, dlatego też następna zbiórka odbędzie się za dwa lata tj. w sezonie 2021.

Do tego momentu działkowiec musi zagospodarować gałęzie
we własnym zakresie i na własny koszt.

 

ZARZĄD ROD


Dodano: 09.06.2018r.

 

DZIAŁKOWY DZIEŃ DZIECKA 2019

 

W dniu 08.06.2019r. na terenie Naszego ogrodu im. Wł. Reymonta odbył się Działkowy Dzień Dziecka. Dzięki współpracy z firmami Rozrywkowo
oraz Art Akcja, Zarząd ROD mógł dostarczyć dzieciom wiele atrakcji.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego dnia.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 20.05.2019r.

 

POSZUKUJEMY GOSPODARZA OGRODU

 

    Z uwagi na rezygnację obecnego gospodarza z powodów zdrowotnych Zarząd ROD poszukuje osoby na powyższe stanowisko. Zgodnie z § 15 ust. 2 Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego PZD, do zadań gospodarza należy zapewnienie funkcjonowania ROD i infrastruktury ogrodowej. Zainteresowana osoba nie musi być działkowcem, a jedynie np. rodzicem naszego członka ogrodu.

Mile widziane zacięcie ogrodowe/majsterkowicza.

Preferujemy również, ażeby potencjalny kandydat mieszkał w pobliżu ogrodu.

    Zapewniamy umowę zlecenie na sezon działkowy, tj. od marca do listopada danego roku kalendarzowego. Chętnych wykonywania pracy gospodarza zapraszamy na rozmowę w biurze ogrodu w środy w godzinach 16:30 - 18:30 oraz w soboty czerwca w godzinach 12:00 do 13:30 lub w innym terminie, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, czy też e-mail.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy z Zarządem ROD.

 

ZARZĄD ROD


Dodano: 18.05.2018r.

 

ZAPROSZENIE NA

DZIAŁKOWY DZIEŃ DZIECKA 2019

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 18.04.2019r.

 

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

 


Dodano: 18.04.2019r.

 

PRZEPISY KLUBU BORYNY

 

Pani Zofia, przewodnicząca Klubu Boryny serdecznie zaprasza
do wykorzystania swoich przepisów na zbliżające się święta.

 

ZARZĄD ROD

ZG/ŁK


Dodano: 02.04.2019r.

 

PODZIĘKOWANIA DLA OSÓB POMAGAJĄCYCH
W PRACACH PORZĄDKOWYCH W PASIECE OGRODU

 

   W sobotę, dnia 30.03.2019r. Zarząd ROD zorganizował spontaniczną akcję porządkowania terenu pasieki. Chcielibyśmy serdecznie podziękować Naszym działkowcom za pomoc w grabieniu i zbieraniu zalegających od jesieni liści oraz gałęzi. Zachęcamy również i inne osoby do pomagania przy dbaniu o wygląd i estetykę części wspólnych naszego ogrodu. O planowanych, podobnych wydarzeniach będziemy informować na stronie oraz tablicach informacyjnych w ogrodzie.

Jeszcze raz dziękujemy!

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 23.03.2019r.

 

28.03.2019 (CZWARTEK) ZBIERAMY LIŚCIE
PRZY ŚWIETLICY ORAZ W PASIECE OGRODU

 

     W dniu 28.03.2019r. (czwartek) do godziny 9.00 organizujemy kolejną akcję sprzątania zaległych liści przy świetlicy oraz w pasiece ogrodu. Serdecznie zapraszamy również osoby, które nie mogły być obecne w sobotę (23.03.2019r.).
    Z uwagi na fakt, że jest to dzień roboczy prosimy osoby, które dysponują chociażby chwilą czasu o pomoc - każda para rąk ma znaczenie!

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 23.03.2019r.

 

AKCJA PORZĄDKOWANIA - PODSUMOWANIE

 

     Zarząd ROD bardzo dziękuje za pomoc osobom, które stawiły się podczas porządkowania terenu przy świetlicy ogrodu. Pomimo ogłoszeń na tablicach informacyjnych oraz stronie internetowej na dwa tygodnie przed planowaną akcją, a także wysłania informacji e-mail do ponad 100 członków, zgłosiło się 15 osób...
     Podczas porządkowania wygrabiono liście, zebrano gałęzie,a także usunięto dzikie składowisko stolarki okiennej. Wszystkie zielone odpady zostały wyrzucone do wcześniej podstawionego kontenera.

     Jeszcze raz dziękujemy osobom, które przyczyniły się do poprawy estetyki Naszego ogrodu. Jednocześnie przypominamy, że na terenach wspólnych ogrodu obowiązuje zakaz składowania gałęzi, liści, trawy i innych odpadów.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 21.03.2019r.

 

PRACE PORZĄDKOWE W NASZYM OGRODZIE

 

Z dniem 21.03.2019r.  firma zewnętrzna rozpoczęła prace porządkowe

w częściach wspólnych Naszego ogrodu. Zarząd ROD informuje, że zakres
zlecenia obejmuje teren od parkingu do pergoli śmietnikowej przy głównej
środkowej alei. Priorytetowym zadaniem jest posprzątanie zalegających liści
i śmieci po sezonie jesienno-zimowym.

 

Jednocześnie przypominamy o naszej akcji porządkowania terenu
przy świetlicy ogrodu w dniu 23 marca (sobota) o godzinie 11.00

 

Serdecznie zapraszamy tego dnia!

 

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 17.03.2019r.

 

ZAGUBIONY APARAT SŁUCHOWY

 

W dniu 17.03.2019r. na terenie naszego ROD zgubiono aparat słuchowy.
Znalazcę prosimy o kontakt telefoniczny z gospodarzem ogrodu pod numerem 504-165-304 w celu omówienia szczegółów przekazania urządzenia
lub prosimy o kontakt e-mail: rod.reymonta@wp.pl
Za uczciwość serdecznie dziękujemy.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 12.03.2019r.

 

ZŁAMANE DRZEWO W CZĘŚCI PARKINGOWEJ
NASZEGO OGRODU

 

Informujemy, że w nocy 9. marca, podczas silnych porywów wiatru
w części parkingowej naszego ogrodu złamało się drzewo (klon zwyczajny).

 

Prosimy nie parkować w pobliżu miejsca powalonego wiatrołomu.

Zarząd ROD czeka obecnie na decyzję usunięcia drzewa
z Wydziału Ochrony Środowiska.

 

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 25.04.2018r.

 

DUŻE ZAINTERESOWANIE WOLNYMI DZIAŁKAMI

 

Informujemy, że do biura ogrodu zgłasza się grono
zainteresowanychwolnymi działkami w Naszym ogrodzie.
Prosimy przekazywać informację o zamiarze sprzedaży prawa do użytkowania
bezpośrednio w biurze - środy w godz. 16:30 - 18:30
lub na adres e-mail: rod.reymonta@wp.pl

Za Państwa zgodą opublikujemy treść ogłoszenia na Naszej stronie.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 10.03.2019r.

 

AKCJA PORZĄDKOWANIA CZĘŚCI WSPÓLNEJ OGRODU

 

! UWAGA !

 

Dnia 23 marca (sobota) o godzinie 11.00
organizujemy spontaniczną akcję porządkowania części wspólnej
przy świetlicy ogrodu.
Zapraszamy wszystkich ochotników, którzy chcą
przyczynić się do poprawy estetyki naszego ogrodu, a nie zaś
ograniczać
do dbania o swoją działkę.

 

Prosimy o zabranie ze sobą: grabi, wideł, sekatorów,
a także w miarę możliwości taczek/wózków.

Na czas porządkowania zostanie podstawiony kontener na odpady zielone pochodzące z posprzątanych terenów wspólnych.

 

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy - jest to również okazja
dla starych i nowych działkowców do zapoznania się ze sobą :)

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 06.02.2019r.

 

MIĘDZYNARODOWE TARGI OGRODNICTWA
I ARCHITEKTURY OBRAZU GARDENIA 2019

 

      W dniach 21.02 - 23.02  w Poznaniu odbędą się Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Obrazu. Targi Gardenia to bogaty program wydarzeń towarzyszących, na który składają się pokazy na żywo, warsztaty, prelekcje
i szkolenia. 
W biurze ogrodu czekają na Państwa bezpłatne zaproszenia
na to wydarzenie po których odbiór serdecznie zapraszamy
w środy w godzinach 16:30 - 18:30.

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 26.01.2019r.

GALERIA ZIMA 2019

 

 

Zachęcamy Naszych Działkowców do tworzenia wspólnej galerii zimowej.
Prosimy o przesyłanie zdjęć z naszego ogrodu na adres e-mail: rod.reymonta@wp.pl
Za Państwa zgodą zostaną opublikowane fotografie w galerii na naszej stronie. Dziękujemy!

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 09.12.2018r.

 

PRZEPISY NA ŚWIĘTA

 

Pani Zofia - przewodnicząca Klubu Boryny serdecznie zaprasza
do wykorzystania swoich przepisów na zbliżające się święta.

 

ZG/ŁK


Dodano: 16.11.2018r.

 

INFORMACJA O DNIU 11 LISTOPADA NA STRONIE PZD

 

Informujemy, że materiały z wydarzenia, które miało miejsce
11 listopada br. w Naszym ogrodzie opublikowane zostało również
na stronie Krajowej Rady PZD, tj. www.pzd.pl

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 15.11.2018r.

 

PAMIĄTKOWE DRZEWO Z OKAZJI 100. ROCZNICY
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

 

W dniu 11 listopada Działkowcy ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi wywiesili flagi naszego kraju oraz Polskiego Związku Działkowców, aby wspólnie uczcić 100-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę. O godzinie 11.00 prezes ogrodu - Zuzanna Kubiaczyk wygłosiła przemówienie na temat historii naszego kraju, jak również przypomniała o początkach ogrodów działkowych w Polsce.

Tego dnia posadzono również drzewo - Platan klonolistny wraz z tabliczką okolicznościową w celu uwiecznienia obchodzonej rocznicy.

 

Następnie Zarząd ROD zaprosił przybyłych gości na wspólne, pamiątkowe zdjęcie oraz ciepłą herbatę i ciastko, gdzie chętne osoby mogły dokonać historycznego wpisu do kroniki ogrodowej.

 

W księdze pamiątkowej Naszego ogrodu znalazł się również wpis,
(pełny cytat poniżej):

 

"W 100. rocznicę odzyskania

Niepodległości przez naszą ojczyznę

posadziliśmy drzewo z gat. platanowatych

w części parkowej przy świetlicy

niech będzie ono

pozostawionym przez nas

znakiem przemijającego czasu i ludzi.

 

W imieniu działkowców

Zuzanna Kubiaczyk

Prezes Zarządu

ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi

Kadencja 2015-2018r.

 

Łódź, 11. listopada 2018 roku"

 

Zapraszamy również naszych działkowców do wpisywania się w kronice ogrodowej. Księga wyłożona jest biurze ogrodu w każdą środę.

 

W galerii zdjęć prezentujemy również fotografie z tego dnia.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 13.10.2018r.

 

NASADZENIA NA TERENACH WSPÓLNYCH OGRODU

 

Dnia 13.10.2018 roku na terenach wspólnych ogrodu
ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi nasadzono jedenaście drzew.
Sadzonki zastąpią wycięte za zgodą Urzędu Miasta suche drzewostany
które zagrażały bezpieczeństwu działkowców
(suche, łamiące się brzozy zlokalizowane były na parkingu
i przy głównych alejach ogrodu)
.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 30.10.2018r.

 

PAMIĄTKOWE DRZEWO Z OKAZJI 100. ROCZNICY
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

 

11 listopada 2018 roku w 100-letnią rocznicę odzyskania przez
Polskę Niepodległości spotykamy się przy świetlicy ogrodu o godzinie 11:00
na wspólne zdjęcie przy drzewku upamiętniającym ten jubileusz.
Posadzony platan będzie darem od całej naszej społeczności ogrodowej
ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi, o czym informować będzie
tabliczka pamiątkowa umieszczona na drzewie.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 11.10.2018r.

 

Szanowni Dzialkowcy!

 

Paweł Jędrachowicz to niezależny kandydat na radnego z naszego ogrodu. Ma ambitne plany do zrealizowania dotyczące bezpieczeństwa i polepszania stanu wizualnego ogrodów w naszym mieście. Postawmy więc na niego w najbliższych wyborach 21 października 2018r. - przy urnach wyborczych.

 

Z pozdrowieniami

Zarząd ROD im. Wł. Reymonta


Dodano: 21.09.2018r.

 

BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

 

W dniu 23.09.2018r. (niedziela) od godziny 14:00 - 17:00

podczas organizowanego pikniku rodzinnego

w biurze ogrodu odbędzie się

bezpłatne badanie słuchu.

 

! Serdecznie zapraszamy !

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 25.08.2018r.

 

NA ZAKOŃCZENIE SEZONU DZIAŁKOWEGO
ZAPRASZAMY NA DZIEŃ DZIAŁKOWCA ORAZ PIKNIK RODZINNY

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 24.09.2018r.

 

PIKNIK RODZINNY DZIAŁKOWCÓW
I MIESZKAŃCÓW Z SĄSIEDZTWA

 

W dniu 23.09.2018r. na terenie naszego ogrodu odbył się Piknik Rodzinny
na który nie tylko zaproszono ogrodową społeczność, ale również
mieszkańców z sąsiedztwa.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 24.09.2018r.

 

DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2018

 

Dnia 22.09.2018r o godzinie 14:00, jak co roku odbył się
w naszym ogrodzie Dzień Działkowca.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


KOMPOSTOWNIK - ZRÓB GO SAM

 

Z uwagi na rozpoczęcie sezonu działkowego, a także obowiązek wyposażenia naszych działek w kompostownik podpowiadamy jak go zbudować i jak z niego korzystać.

Kompostowanie to proces w którym materia organiczna zostaje rozłożona,
a otrzymany materiał jest najtańszym, najłatwiej dostępnym oraz najlepszym dla wszystkich uprawianych roślin nawozem organicznym. Kompost stale dodawany do gleby znacząco zwiększa w niej zawartość próchnicy, poprawiając jej jakość.

 

 • Miejsce ustawienia kompostownika w ogrodzie.

Kompostownik najlepiej ustawić w mniej reprezentatywnej części ogrodu,
a jednocześnie w miejscu stosunkowo słonecznym, gdzie procesy fermentacyjne przebiegają najsprawniej.

 

 • Konstrukcja kompostownika.

Gotowe kompostowniki, najczęściej z tworzywa sztucznego można nabyć
w sklepach ogrodniczych, jednak posiadając materiały do konstrukcji, równie dobrze można zbudować go samodzielnie.

 

Do budowy kompostownika potrzebne będą:
- cztery drewniane paliki (100–140 cm długości),
- kilka płaskich desek (100–120 cm długości),
- czarna folia,
- siatka,
- worek torfu.

 

Kolejność prac:

 • Wytyczamy granice kompostownika.

 • Oczyszczamy teren.

 • Kompostownik można budować po części zagłębiony w ziemi (np. wykopując dół o głębokości 40–50 cm)

 • Po wyrównaniu terenu, w czterech rogach należy wbić paliki

 • Optymalnie konstrukcja powinna mieć wysokość nie większą niż
  100 cm.

 • Do palików mocuje się z trzech stron siatkę, a do niej z kolei przytwierdza czarną folię (można użyć zszywek lub drutu).

 • Czwarta ściana natomiast powstanie z desek, które będą układane
  od wewnątrz wraz z dodawaniem odpadków do pryzmy.

 • Deski należy skrócić tak, aby „zatrzymywały” się na palikach.

 • Drewniane elementy (przed lub po budowie) warto zaimpregnować.

 • Na dno warto jeszcze wysypać warstwę torfu.

 

Istota, wyjaśnienie jak wytwarzać i stosować kompost została poruszona również
w innych poradnikach na naszej stronie - zachęcamy do zapoznania się
z artykułami:

Jak wytwarzać i stosować kompost? (broszura PZD w pdf)

Dlaczego trzeba kompostować? (wyd. Działkowiec)

 


Dodano: 21.08.2018r. aktualizacja 09.09.2018r.

 

MOBILNY MAMMOBUS W NASZYM ROD

BEZPŁATNE BADANIA DLA PAŃ

 

Z uwagi na organizowany 23-go września piknik rodzinny, na naszym parkingu
w ogrodzie pojawi się między innymi mammobus oferujący bezpłatne badanie
pań w kierunku profilaktyki raka piersi. Z bezpłatnego badania w ramach programu finansowanego przez NFZ - wczesnego wykrywania raka piersi
mogą skorzystać kobiety w wieku 50-69 lat, które nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat.

 

Aby wykonać bezpłatnie mammografię w ramach programu, wystarczy skontaktować się z infolinią (42) 254-64-10  ; 517-544 -04
lub wysłać zgłoszenie na nasz adres e-mail: rod.reymonta@wp.pl

Prosimy o podanie podstawowych danych:

imię, nazwisko, wiek oraz numer kontaktowy.
Dane zostaną przekazane firmie Salve Medica Centrum Medyczne w celu przeprowadzenia z zainteresowanymi paniami wywiadu lekarskiego
i zapisaniem w systemie.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie panie do wzięcia udziału w badaniu!

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 29.06.2018r., aktualizacja: 03.08.2018r.

 

WYJAZD DO SKIERNIEWIC NA OGÓLNOPOLSKIE
ŚWIĘTO KWIATÓW OWOCÓW I WARZYW

 

Dnia 15 września (sobota) o godzinie 10.00 organizujemy wyjazd autokarowy
do Skierniewic na "Ogólnopolskie Święto kwiatów, owoców i warzyw".

Chętni działkowcy wraz z rodzinami proszeni są o zapisywanie się
i dokonanie wpłat do 12-go września 2018r.

 

Zapisy są możliwe:

 • w każdą środę w biurze ogrodu w godz.16.30-18.30
 • codziennie u Gospodarza ogrodu, dz. 125, tel. 504-165-304

 

- koszt przejazdu wraz z ubezpieczeniem - 18,00zł od osoby w obie strony

- wyjazd z przed bramy ogrodu o godz. 10.00

- wyjazd ze Skierniewic planowany na godz. 16.00

 

Serdecznie zapraszamy

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 07.07.2018r., aktualizacja: 12.07.2018r.

 

DZIAŁKOWY TURNIEJ SZACHOWY

 

25 sierpnia o godz 14:00 (sobota) odbędzie się

turniej szachowy dla Naszych Działkowców i ich rodzin.

Prosimy o przesyłanie swojej kandydatury*
na adres e-mail:
rod.reymonta@wp.pl

(numer działki, imię i nazwisko)

lub zapis w środy w biurze ogrodu od 16:30 do 18:30

 

Udział w turnieju jest bezpłatny.

Dla zwycięzców przewidziano nagrody! :)

* Termin zapisywania graczy mija 8 sierpnia 2018r.

 

Serdecznie zapraszamy!

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 10.06.2018r.

 

AKCJA PORZĄDKOWANIA - PODSUMOWANIE

 

Zarząd ROD bardzo dziękuje za pomoc osobom, które stawiły się podczas porządkowania pasa zieleni od szlabanu do pergoli śmietnikowej. Pomimo ogłoszeń na tablicach informacyjnych, stronie internetowej i portalu Facebook - zgłosiło się 10 osób, co stanowiło 2% wszystkich członków Naszego ogrodu... Podczas porządkowania zostało usuniętych kilka dzikich składowisk, zebrano gałęzie, wykoszono trawę i zgrabiono liście. Wszystkie zielone odpady zostały wrzucone do wcześniej podstawionego kontenera. Jeszcze raz dziękujemy osobom, które przyczyniły się do poprawy estetyki naszego ogrodu.

Jednocześnie przypominamy, że na terenach wspólnych ogrodu obowiązuje zakaz składowania gałęzi, liści, trawy i innych odpadów.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 10.06.2018r.

 

Od dnia 10 czerwca otwieramy galerię dla Naszych działkowców. Prosimy o przesyłanie ciekawych zdjęć swoich działek/nasadzeń wraz ze zgodą na opublikowanie na stronie internetowej na adres e-mail: rod.reymonta@wp.pl

Dziękujemy.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 04.06.2018r.

 

UWAGA!!!

AKCJA PORZĄDKOWANIA CZĘŚCI WSPÓLNEJ OGRODU

 

Dnia 9 czerwca (sobota) o godzinie 10.00 organizujemy spontaniczną
akcję
porządkowania części wspólnej ogrodu na długości alei głównej

od szlabanu do pergoli śmietnikowej.

 

Zapraszamy wszystkich ochotników, którzy chcą się przyczynić do poprawy estetyki
naszego ogrodu, a nie zaś jedynie ograniczać się do dbania o swoją działkę.

 

Prosimy o zabranie ze sobą: grabi, wideł, sekatorów, a także
w miarę możliwości taczek/wózków.

Na czas porządkowania zostanie podstawiony kontener na odpady zielone
pochodzące z posprzątanych terenów wspólnych.

 

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy - jest to również okazja dla starych
i nowych działkowców do zapoznania się ze sobą :)

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 02.05.2018r.

 

 

Osoby, które chcą pomóc w organizacji Dnia Dziecka w Naszym ROD
prosimy o kontakt osobisty w biurze w środę (godz. 16.30 - 18.30)
lub o informację na adres e-mail: rod.reymonta@wp.pl


Dodano: 27.04.2018r.

 

ZAKŁADKA "OGŁOSZENIA DROBNE"

 

Przypominamy Państwu o funkcjonowaniu zakładki "ogłoszenia drobne", gdzie działkowcy mogą wymienić, oddać, sprzedać przedmioty, rośliny, meble, gruz i inne użytkownikom
Naszego ROD. Zachęcamy do wspólnej wymiany. - pozornie nieprzydatna rzecz
lub roślina może być potrzebna drugiej osobie.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 06.04.2018r.

 

AKCJA NA RZECZ OWADÓW ZAPYLAJĄCYCH
OPERATION POLLINATOR

 

 

  W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy przesyłkę od firmy Syngenta Polska widoczną na powyższym zdjęciu.
  W tym roku ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi bierze udział w Akcji na Rzecz Owadów Zapylających - Operation Pollinator.
  W ramach the Good Growth Plan i zobowiązania na rzecz wspierania różnorodności biologicznej firma Syngenta po raz czwarty zorganizowała projekt Operation Pollinator. Dziękujemy za otrzymaną bezpłatnie mieszankę nasion, która stworzy przyjazne i pełne pożywienia środowisko dla owadów zapylających.
  Po konsultacji z Naszym ogrodowym pszczelarzem nasiona zostaną wysiane na terenie pasieki oraz w częściach wspólnych ogrodu.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 28.03.2018r.

 


Dodano: 14.03.2018r.

 

OBSŁUGA SZLABANU OGRODOWEGO

 

Zarząd ROD im. Wł. Reymonta poszukuje osoby, która będzie obsługiwała szlaban
dwa razy w tygodniu (wtorek i środa). Praca polegałaby na otwarciu szlabanu
około godziny 8.00 rano i jego zamknięciu o godzinie 20.00.
Więcej szczegółów udzielimy osobiście w biurze ogrodu w środy od 16:30 do 18:30.
Serdecznie zapraszamy.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 12.03.2018r.

 

PRZEPISY KLUBU BORYNY

 

Pani Zofia, przewodnicząca Klubu Boryny serdecznie zaprasza
do wykorzystania swoich przepisów na zbliżające się święta.

 

ZARZĄD ROD

ZG/ŁK


Dodano: 20.02.2018r.

 

PAMIĘTAJMY O PTAKACH W NASZYM OGRODZIE

 

Z powodu zapowiadanych od 22 lutego mrozów
pamiętajmy o dokarmieniu ptaków w Naszym ogrodzie.

 

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 12.03.2018r.

 

 

 

PRZEPISY KLUBU BORYNY

 

Pani Zofia, przewodnicząca Klubu Boryny serdecznie zaprasza
do wykorzystania swoich przepisów na zbliżające się święta.

 

ZARZĄD ROD

ZG/ŁK

 


Dodano: 28.01.2018r.

 

Z uwagi na rozpoczynające się ferie zimowe w woj. łódzkim od 29.01.2018r.
zapraszamy dzieci wraz z rodzicami/dziadkami do zakładania karmników
oraz dokarmiana ptaków w Naszym ogrodzie.

 

Ptaki jakie występują w Naszym ogrodzie to między innymi:

- sikora bogatka,

- pliszka górska,

- strzyżyk,

- rudzik,

- czeczotka,

- pustułka,

- dzwoniec,

- kos,

- sójka,

- dzięcioł syryjski.

 

Przypominamy, że w Naszym ogrodzie Działkowcy instalują również budki lęgowe.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 09.12.2017r.

 


Dodano: 02.12.2017r.

 

PRZEPISY KLUBU BORYNY

 

Pani Zofia, przewodnicząca Klubu Boryny serdecznie zaprasza
do wykorzystania swoich przepisów na zbliżające się święta.

 

 

ZARZĄD ROD

ZG/ŁK


120 LAT OGRODNICTWA DZIAŁKOWEGO W POLSCE

 

Ogrodnictwo działkowe w Polsce ma już 120 lat!
Z tej oto okazji przy wejściu do Naszego ogrodu (od ul. Źródłowej)
został zawieszony banner upamiętniający ten jubileusz

oraz oprawiony plakat w świetlicy ROD.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 14.10.2017 r.

 

ŁÓDŹ PARK TOUR 2017 - PONOWNIE W NASZYM ROD :)

 

W tym roku, jak również w ubiegłym 12-go października 2017r. odbył się finał letniego cyklu Łódź Park Tour. Bieg na orientację podzielono na trzy mapy: profesjonaliści, zuchwali, początkujący. Wszystkie kategorie biegu obejmowały między innymi teren Naszego ogrodu. Zdjęcia z biegu w Naszej działkowej galerii.
 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 30.09.2017 r.

 

AKCJA ZASYPYWANIA NIERÓWNOŚCI NA PARKINGU OGRODU

 

Dnia 30-go września o godzinie 11:00 na parkingu Naszego ogrodu miała miejsce spontaniczna akcja. Dzięki uprzejmości jednego z działkowców otrzymaliśmy bezpłatnie ciężarówkę kruszywa, którym uzupełniliśmy ubytki w nawierzchni parkingowej. Serdeczne podziękowania za otrzymany materiał

oraz osobom za pomoc w jego rozwożeniu :)

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 27.09.2017 r.

 

DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2017 - FOTORELACJA

 

 

Dnia 23 września odbył się w Naszym ogrodzie Dzień Działkowca.

 

     W programie Naszego święta na początku pani prezes powitała przybyłych gości, a także podkreśliła, że rok 2017 jest szczególnym, gdyż obchodzi się również 120-lecie ogrodnictwa działkowego w Polsce. Zawieszony banner na głównym wejściu naszego ogrodu, a także oprawiony plakat w świetlicy ogrodu przypominają o tym wydarzeniu...

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 18.09.2017 r.

 

JESIENNE PRZEPISY KLUBU BORYNY

 

W zakładce Klubu Boryny zamieszczono nowe przepisy na jesienne potrawy. 
Zapraszamy do wypróbowania :).

 

ZARZĄD ROD

ZG/ŁK


Dodano: 27.08.2017 r.

 

A W GALERII SIERPIEŃ 2017...

 

ŁK


Dodano: 19.08.2017 r.

 

USZKODZONE OGRODZENIE GŁÓWNE NASZEGO OGRODU

 

W związku z nawałnicą, która przeszła przez nasz region 10-go sierpnia br.
spadające, duże gałęzie drzew znajdujących się poza terenem ogrodu
uszkodziły ogrodzenie główne Naszego ROD od ul. Źródłowej.
Na całe szczęście w samym ogrodzie nie odnotowano poważniejszych szkód.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 26.09.2017 r.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 20.08.2017 r.

 

DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2017

 

Dnia 23-go września o godzinie 14:00 w świetlicy ogrodu
odbędzie się Dzień Działkowca,
który urozmaici koncert akordeonowo-klarnetowy.

Zapraszamy wszystkich Działkowców Naszego ROD!

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 19.07.2017 r.

 

WAKACYJNA DYSKOTEKA DLA MŁODZIEŻY ODWOŁANA

 

Z uwagi na brak zainteresowania,  jak również zapisanych dzieci do dnia 19.07.2017r. "Wakacyjna Dyskoteka", która miała odbyć się
22.07.2017r. (sobota) zostaje odwołana.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 01.07.2017 r.

 

Prosimy o pokazywanie nam swoich prac, rękodzieł, zainteresowań,
zdjęć dotyczących Naszego ogrodu. Za Państwa zgodą chętnie opublikujemy artykuły w naszym kąciku "ciekawostki", jak również w kronice ogrodowej.

Materiały można przesyłać na adres e-mail: rod.reymonta@wp.pl
lub złożyć osobiście w biurze ogrodu w środę w godz. 16.30 - 18.30

 

ŁK


Dodano: 11.06.2017 r.

 

DZIAŁKOWY DZIEŃ DZIECKA 2017

 

Dnia 10 czerwca 2017r. na terenie Naszego ogrodu odbył się Działkowy Dzień Dziecka. W tym roku, jak również w ubiegłym organizatorem wydarzenia był Zarząd ROD im. Wł. Reymonta. Zabawy i gry dla dzieci przygotowały panie nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej nr  58. Każdy uczestnik imprezy otrzymał poczęstunek w postaci ...(czytaj więcej)

 

ŁK


Dodano: 10.06.2017 r.

 

"OGŁOSZENIA DROBNE"
NOWA ZAKŁADKA NA NASZEJ STRONIE

 

Od dzisiaj na stronie internetowej Naszego ogrodu możecie Państwo ogłaszać nie tylko sprzedaż i kupno prawa do użytkowania działki, ale również ogłoszenia dysponowania rzeczą, roślinami itp.

Stworzyliśmy zakładkę "ogłoszenia drobne", gdzie można oddać lub przyjąć za darmo wszelkie artykuły: rośliny, drewno, gruz, płyty chodnikowe, meble itp.
Mamy nadzieję, że wymiana tego typu informacji na stronie przyczyni się do mniejszego zaśmiecania, wyrzucania odpadów wielkogabarytowych, gruzu nie tylko przy pergoli śmietnikowej, ale również na terenach wspólnych ogrodu.


Aby zamieścić ogłoszenie prosimy o informację na adres e-mail: rod.reymonta@wp.pl  lub w biurze zarządu w środy od 16:30 do 18:30

 

 • rodzaj ogłoszenia (oddam za darmo, wymienię się itd.)
 • przedmiot ogłoszenia (drewno, gruz, meble itp.)
 • kontakt (numer telefonu lub adres e-mail)

 

Zachęcamy do "działkowej wymiany" :)

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 11.06.2017 r.

 

WAKACYJNA DYSKOTEKA DLA MŁODZIEŻY