Polski Związek Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe w W-wie

Rodzinny Ogród Działkowy

im. Władysława Reymonta w Łodzi

 

 

 ul. Źródłowa 36/38, 91-735 Łódź

  504 165 304

rod.reymonta@wp.pl

             

Dodano: 31.07.2022r.

 

W DNIU 17.08.2022 BIURO OGRODU BĘDZIE ZAMKNIĘTE

 

Informujemy, że z uwagi na urlopy w dniu 17.08.2022r,
biuro będzie zamknięte.
Przepraszamy za niedogodność
i zapraszamy do kontaktu e-mail lub telefonicznie.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 31.07.2022r.

 

W DNIU 17.08.2022 BIURO OGRODU BĘDZIE ZAMKNIĘTE

 

Informujemy, że z uwagi na urlopy w dniu 17.08.2022r,
biuro będzie zamknięte.
Przepraszamy za niedogodność
i zapraszamy do kontaktu e-mail lub telefonicznie.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 17.06.2022r., aktualizacja 18.06.2022r.

 

DZIK W NASZYM ROD

 

Na podstawie wcześniejszych zgłoszeń, w dniu 18.06.2022r. w godzinach przedpołudniowych udało odłowić się dzika z terenu naszego ogrodu.
Bardzo dziękujemy za pomoc panu z Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt
(ul Wycieczkowa 103, Łódź), a także Działkowcom, którzy pomogli
w tym przedsięwzięciu.

 

Z uwagi na fakt, że dzik uciekał i zgubił strzykawkę z lotkami
(opróżnioną już z płynu nasennego) prosimy znalazcę o oddanie jej
do biura ogrodu
(zdjęcie poniżej).

 

edit: Dzik został uśpiony i przewieziony przez pracownika Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt, nie został w żaden sposób zraniony, postrzelony
jak miało to miejsce wśród komentarzy Naszych działkowców.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 03.05.2022r.

 

PRZEPEŁNIONA PERGOLA ŚMIETNIKOWA 03.05.2022

 

Z powodu przepełnionej pergoli śmietnikowej podczas weekendu majowego apelujemy o wstrzymanie się z wyrzucaniem odpadów zielonych do czasu jej opróżnienia. W dniu jutrzejszym (środa 04.05.2022r.) odpady zielone będą sukcesywnie wywożone przez firmę obsługującą nasz ogród.

 

Działkowców upominamy o korzystanie z kompostowników na swoich działkach zgodnie z § 42 Regulaminu ROD, pkt. 3 "Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego
w szczególności pochodzące z działki części roślin."

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 29.04.2022r.

 

AWARIA W TOALECIE OGRODOWEJ

 

Informujemy, że wystąpiła awaria w jednej z toalet ogrodowych
(toaleta po lewej stronie) w naszym ogrodzie.
Przewidywany dzień naprawy to 2 maja 2022 roku.

 

Przepraszamy za utrudnienia.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 09.04.2022r.

 

WŁĄCZENIE WODY W SEZONIE 2022

 

Przypominamy, że w dniu 9 kwietnia została włączona woda w naszym ogrodzie. 

O włączeniu wody informowaliśmy miesiąc temu na stronie internetowej
i na tablicach ogłoszeniowych, pomimo tego nie wszyscy działkowcy zakręcili zawory odcinające oraz krany na swoich działkach.
W takich przypadkach musiał interweniować nasz hydraulik - p. Andrzej.
W chwili włączenia wody wykryto dwie awarie

(w studzience spustowej w pasiece oraz w świetlicy ogrodu).

 

Prosimy o sprawdzenie instalacji wodnej (czy nie ma wycieku) na swojej działce.

 

ZARZĄD ROD

 

ŁK


Dodano: 09.03.2022r.

 

WŁĄCZENIE WODY W SEZONIE 2022

 

W dniu 9 kwietnia (sobota) 2022 roku
od godziny 9.00 zaplanowano napełnienie
instalacji wodnej w Naszym ogrodzie.

 

Przypominamy o ponownym montażu wodomierzy
oraz zaworów czerpalnych.

 

Osoba upoważniona przez Zarząd ROD do założenia wodomierzy
zgodnie z wymogami oraz ich zaplombowaniem:

 

Hydraulik - p. Andrzej, tel. 535-247-941

 

W sytuacji braku zainstalowania zaworów czerpalnych
lub pozostawieniem otwartych zaworów spustowych
za zainstalowanym wodomierzem, naliczone zużycie wody
obciąży użytkownika działki !

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 31.03.2022r.

 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 2022

 

W dniu 23.04.2022r. (sobota) o godzinie 11.00
zapraszamy Naszych Działkowców na
Walne Zebranie Sprawozdawcze

 

Zawiadomienia zostaną rozkolportowane na trzy sposoby:

- na adresy e-mail, które podali Nasi Działkowcy wraz ze zgodą,

- postaramy się rozdać na początku kwietnia bezpośrednio,

- wysyłka za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

 

Zebranie odbędzie się w świetlicy ogrodu.

Szczegóły zebrania (porządek obrad) zawarte będą w zawiadomieniach.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 27.02.2022r.

 

PERGOLA ŚMIETNIKOWA - PONOWNY KOMUNIKAT

 

Informujemy, że pergola śmietnikowa zostanie oddana
do użytku z dniem 1 kwietnia 2022 roku.

W związku z powyższym obowiązuje do tego dnia zakaz
pozostawiania wszelkich śmieci i odpadów zielonych.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 02.02.2022r.

 

KONTAKT Z ZARZĄDEM OGRODU

 

Przypominamy o możliwości kontaktowania się poprzez:

e-mail: rod.reymonta@wp.pl

oraz telefonicznie: 504-165-304

Jeżeli nie odbieramy, oddzwonimy do Państwa.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 11.12.2021r.

 

ZAMKNIĘCIE BRAMEK WEJŚCIOWYCH

 

Zarząd ROD przypomina, że z dniem 1 grudnia nastąpiło zamknięcie bramek wejściowych dla pieszych do 28 lutego 2022r.:
- od ulicy Spornej,

- od ulicy Brzeskiej,

- od strony parku Ocalałych (kanału),
- a także na parkingu ogrodu (przy bramie wjazdowej).


Otwarte natomiast pozostaną dwie bramki od strony ul. Źródłowej:

- tj. przy szpitalu MSWiA

- oraz do biura ogrodu.
(uchwała posiedzenia zarządu 113/X/2021 z dnia 06.10.2021r.)

 

Dla bezpieczeństwa, prosimy o zamykanie furtek wejściowych na klucz.

 

Przypominamy również o zabraniu na okres zimowy sprzętu ogrodniczego
i innych cennych przedmiotów z altan działkowych.

 

Pismo z prośbą o wzmożone patrole Policji zostało, jak co roku wysłane
do V Komisariatu w Łodzi.

 

Działkowców, którzy nie byli obecni na walnym zebraniu sprawozdawczym w dniu 14 sierpnia 2021 roku, informujemy
że prąd w okresie zimowym pozostaje włączony.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 17.11.2021r.

 

ROZLICZENIE OPŁAT ZA SEZON 2021

 

W zakładce "opłaty" zamieszczono wykaz działek z wyliczonymi opłatami
za 2021 rok i lata ubiegłe. Prosimy Działkowców o wpłatę na konto bankowe:

 

SANTANDER BANK

54 1090 2705 0000 0001 4841 5572

 

W tytule przelewu konieczne jest podanie numeru działki.

 

UWAGA!

Użytkownicy działek, którzy nie mają spisanych stanów mediów
przez Komisje Przeglądu (wrzesień/październik)
pilnie proszeni są o przesłanie zdjęć  ukazujących
numer i stan wodomierza / licznika prądu
oraz ich plomb na adres e-mail: rod.reymonta@wp.pl

w celu wyliczenia opłaty.

 

W przypadku uchylania się od podania stanu zużycia prądu i wody

Zarząd ROD może naliczyć opłaty jak za ryczałt.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 05.11.2021r.

 

ZAMKNIĘCIE PERGOLI ŚMIETNIKOWEJ

 

Przypominamy Działkowcom, że z dniem 31 października 2021 roku
pergola śmietnikowa została zamknięta.

W związku z powyższym obowiązuje zakaz pozostawiania śmieci i odpadów zielonych w tym miejscu oraz na terenach wspólnych ogrodu.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 07.10.2021r.

 

ZAKOŃCZENIE SEZONU 2021

 

Zarząd ROD informuje, że:

 

z dniem 23 października (sobota) o godzinie 11:00 nastąpi:

- wyłączenie wody i opróżnienie instalacji na okres zimowy,
-
zamknięcie sanitariatów ogrodu.

 

Z dniem 31 października nastąpi:

- zamknięcie pergoli śmietnikowej.

 

Z dniem 1 listopada nastąpi:

- zamknięcie głównej bramy wjazdowej na parking.

 

Z dniem 1 grudnia nastąpi:

- zamknięcie bramek wejściowych dla pieszych w okresie od 1 grudnia 2021r.
do 1 marca 2022r.od ulicy Spornej, od ulicy Brzeskiej, od strony parku Ocalałych (kanału), a także na parkingu ogrodu (przy bramie wjazdowej).
Otwarte natomiast pozostaną dwie bramki od strony ul. Źródłowej, tj. przy szpitalu MSWiA oraz do biura ogrodu.
(uchwała posiedzenia zarządu z dnia 06.10.2021r.)

 

Przypominamy o zabraniu na okres zimowy sprzętu ogrodniczego
i innych cennych przedmiotów z altan działkowych.

 

Działkowców, którzy nie byli obecni na walnym zebraniu sprawozdawczym
w dniu 14 sierpnia 2021 roku, informujemy, że prąd
w okresie zimowym pozostaje włączony.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 14.09.2021r.

 

PRZEGLĄD DZIAŁEK 2021

 

Zarząd ROD informuje, że na podstawie uchwały 100/IX/2021
rozpoczął się przegląd działek w naszym ogrodzie
który potrwa do 30 września 2021r. Powołana komisja przeglądu
dokona ogólnej kontroli działek, spisze stany mediów
oraz zaplombuje nowym typem plomb wodomierze.


Komisja posiada upoważnienie zarządu, a także identyfikatory z pieczęcią ROD.

 

Obowiązek udostępnienia liczników prądu oraz wodomierzy w celu odczytu stanów i kontroli podłączeń spoczywa na Działkowcu

(Regulamin ROD § 74 pkt.1)

W przypadku uchylania się od skontrolowania, Zarząd ROD podejmie decyzję o odłączenie mediów z danej działki.

 

W tym roku komisja szczegółowo zwracać będzie uwagę na wysokość
i szerokość żywopłotów, a także wykorzystanie kompostowników.

Napotkane nieprawidłowości względem regulaminu ROD, będą musiały zostać usunięte w przeciągu 30 dni od daty kontroli.

Ponownej kontroli dokonają członkowie zarządu ROD.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 15.07.2021r., aktualizacja 18.07.2021r.

 

AWARIA ENERGETYCZNA


Z dnia 14.07.2021r. na 15.07.2021r. doszło do awarii głównego zasilania
w obrębie naszego ogrodu. W związku z przejściem burzy w naszym rejonie czekamy na przywrócenie pełnego zasilania przez PGE
(Polską Grupę Energetyczną).

Obecne zasilanie może być za słabe do uruchomienia urządzeń
o większym poborze mocy np. kosiarki, czajnik elektryczny itd.

Prosimy nie dzwonić indywidualnie i nie zgłaszać problemu.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 03.06.2021r.

 

DOKARMIANIE KOTÓW TYLKO W PASIECE OGRODU

 

   W dniu wczorajszym (tj. 02.06.2021r.) na posiedzeniu zarządu w obecności przedstawicielki komisji rewizyjnej oraz przedstawicielki społecznych karmicieli kotów podjęto uchwałę dotyczącą dokarmiania kotów w okresie zimowym.                 Pomimo decyzji zarządu ROD z 2019 roku, która dopuszczała dokarmianie kotów wolnożyjących w Naszym ogrodzie w wyznaczonym miejscu (około 1500m2 w pasiece ogrodu) i podjętej tym samym uchwały od początku 2020 roku społeczni karmiciele nadal rozstawiali na terenach wspólnych, w głównej alei ogrodu pojemniki na karmę oraz prowizoryczne domki.
W związku z tym do zarządu trafiały kolejne skargi, zażalenia, podania oraz petycje podpisane przez duże grono działkowców w których zwracano uwagę
 na bezpieczeństwo sanitarne (rozrzucone resztki jedzenia przez inne, dzikie zwierzęta), odchody kotów, uczuleń działkowców na sierść tych zwierząt, a także braku estetyki głównej alei ogrodu, która winna być wizytówką Naszego ROD.
   W 2020 roku w pasiece zostały zainstalowane porządne, drewniane ocieplone budy dla kotów przed okresem jesienno-zimowym.
W obecnej chwili dokarmianie na terenach wspólnych poza wyznaczonym terenem w pasiece jest niemożliwe, tak stanowi nowa uchwała.

   Uchwała zarządu nie zabrania dokarmiana kotów na własnej działce z zastrze-żeniem, aby czynność ta nie była uciążliwa dla sąsiednich działek oraz ich użytkowników i dotyczy wyłącznie okresu jesienno-zimowego.

  Wróciliśmy do tematu tej sprawy w związku z nasilającymi się interwencjami działkowców, którzy chcą mieć nie tylko w ogrodzie koty, ale również i inne zwierzęta, których z roku na rok jest niestety coraz mniej.

ZARZĄD ROD

ŁK/ZK


Dodano: 28.05.2021r.

 

AWARIA WODNA

 

   W dniu 27.05.2021r. miała miejsce awaria wodna w centralnej części naszego ogrodu. Dzięki szybkiemu zdiagnozowaniu problemu przez członka zarządu zakręcono zawór odcinający, a awarię usunięto w niespełna 24 godziny, nie narażając ogrodu na straty w ubytku wody.

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 19.05.2021r., aktualizacja 26.06.2021r.

 

KONIEC SKŁADOWANIA GAŁĘZI

 

Zgodnie z uchwałą zarządu, jak również z wcześniejszymi komunikatami przypominamy, że zbiórka gałęzi trwała dwa miesiąca do dnia 16.05.2021r.

Obecnie zebrana materia została wywieziona.
Zabrania się zatem ponownego składowania gałęzi na terenach wspólnych naszego ogrodu !

 

Otrzymaliśmy fakturę za odbiór gałęzi od firmy porządkującej.

Kwota na fakturze do zapłaty to 16.200zł

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 03.05.2021r.

 

OPŁATY W 2021 ROKU

 

    Zarząd ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi wysłał pocztą tradycyjną wyliczone opłaty w sezonie 2021. Na blankiecie wpłaty jest kwota bieżąca z tego roku
(nie obejmuje zadłużeń z lat poprzednich - te zostały wysłane już kilkukrotnie
w wezwaniach do zapłaty).
Oprócz zawiadomień wysłaliśmy również informacje wyjaśniające o:

- przesunięciu terminu walnych zebrań,

- segregacji śmieci w naszym ogrodzie,

- awarii sieci energetycznej w ogrodzie.

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 24.04.2021r.

 

KONTROLA DOKUMENTÓW FINANSOWYCH ZA 2020 ROK

 

W miesiącu marcu Komisja Rewizyjna dokonała kompleksowej kontroli dokumentów finansowych za 2020 rok, jak również sprawozdania finansowego i preliminarzy.
Sprawozdanie finansowe sporządzone jest rzetelnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami rachunkowości, nie zawiera błędów rachunkowych.
Z analizy dokumentów wynika, iż Zarząd gospodarował racjonalnie, a środki finansowe wydawał oszczędnie.

Komisja Rewizyjna uczestniczy we wszystkich posiedzeniach Zarządu i jest na bieżąco w sprawach dotyczących ogrodu.

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

JK/ŁK


Dodano: 09.04.2021r.

 

GŁÓWNA BRAMA WJAZDOWA

GODZINY ZAMKNIĘCIA / OTWARCIA W SEZONIE 2021

 

W związku z licznymi prośbami działkowców w ubiegłych sezonach

od 1 maja 2021r. główna brama wjazdowa będzie zamykana na stałe
w nocy
od godziny 22:00 do 7:00 rano.

 

Powodem zamknięcia jest fakt, że w sezonie letnim brama
pozostawała otwarta w godzinach wieczornych oraz nocnych
co sprzyjało "obcym" osobom wtargnięcie na ogród, np. złodziejom
w wywożeniu skradzionych przedmiotów z działek.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 03.04.2021r.

 

WŁĄCZENIE WODY W SEZONIE 2021

 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami
w dniu 10 kwietnia (sobota) 2021 roku
od godziny 10.00 zaplanowano napełnienie
instalacji wodnej w Naszym ogrodzie.

 

Przypominamy o ponownym montażu wodomierzy
oraz zaworów czerpalnych.

 

Osoby upoważnione przez Zarząd ROD do założenia wodomierzy
zgodnie z wymogami oraz ich zaplombowaniem:

 

  • p. Bogdan tel. 504-165-304  dz. nr 65A

  • p. Jan tel. 502-635-879  dz. nr 110A