Polski Związek Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe w W-wie

Rodzinny Ogród Działkowy

im. Władysława Reymonta w Łodzi

 

 

 ul. Źródłowa 36/38, 91-735 Łódź

  504 165 304

rod.reymonta@wp.pl

             

Dodano: 03.05.2022r.

 

PRZEPEŁNIONA PERGOLA ŚMIETNIKOWA 03.05.2022

 

Z powodu przepełnionej pergoli śmietnikowej podczas weekendu majowego apelujemy o wstrzymanie się z wyrzucaniem odpadów zielonych do czasu jej opróżnienia. W dniu jutrzejszym (środa 04.05.2022r.) odpady zielone będą sukcesywnie wywożone przez firmę obsługującą nasz ogród.

 

Działkowców upominamy o korzystanie z kompostowników na swoich działkach zgodnie z § 42 Regulaminu ROD, pkt. 3 "Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego
w szczególności pochodzące z działki części roślin."

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 29.04.2022r.

 

AWARIA W TOALECIE OGRODOWEJ

 

Informujemy, że wystąpiła awaria w jednej z toalet ogrodowych
(toaleta po lewej stronie) w naszym ogrodzie.
Przewidywany dzień naprawy to 2 maja 2022 roku.

 

Przepraszamy za utrudnienia.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 27.02.2022r.

 

PERGOLA ŚMIETNIKOWA - PONOWNY KOMUNIKAT

 

Informujemy, że pergola śmietnikowa zostanie oddana
do użytku z dniem 1 kwietnia 2022 roku.

W związku z powyższym obowiązuje do tego dnia zakaz
pozostawiania wszelkich śmieci i odpadów zielonych.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 02.02.2022r.

 

KONTAKT Z ZARZĄDEM OGRODU

 

Przypominamy o możliwości kontaktowania się poprzez:

e-mail: rod.reymonta@wp.pl

oraz telefonicznie: 504-165-304

Jeżeli nie odbieramy, oddzwonimy do Państwa.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 11.12.2021r.

 

ZAMKNIĘCIE BRAMEK WEJŚCIOWYCH

 

Zarząd ROD przypomina, że z dniem 1 grudnia nastąpiło zamknięcie bramek wejściowych dla pieszych do 28 lutego 2022r.:
- od ulicy Spornej,

- od ulicy Brzeskiej,

- od strony parku Ocalałych (kanału),
- a także na parkingu ogrodu (przy bramie wjazdowej).


Otwarte natomiast pozostaną dwie bramki od strony ul. Źródłowej:

- tj. przy szpitalu MSWiA

- oraz do biura ogrodu.
(uchwała posiedzenia zarządu 113/X/2021 z dnia 06.10.2021r.)

 

Dla bezpieczeństwa, prosimy o zamykanie furtek wejściowych na klucz.

 

Przypominamy również o zabraniu na okres zimowy sprzętu ogrodniczego
i innych cennych przedmiotów z altan działkowych.

 

Pismo z prośbą o wzmożone patrole Policji zostało, jak co roku wysłane
do V Komisariatu w Łodzi.

 

Działkowców, którzy nie byli obecni na walnym zebraniu sprawozdawczym w dniu 14 sierpnia 2021 roku, informujemy
że prąd w okresie zimowym pozostaje włączony.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 17.11.2021r.

 

ROZLICZENIE OPŁAT ZA SEZON 2021

 

W zakładce "opłaty" zamieszczono wykaz działek z wyliczonymi opłatami
za 2021 rok i lata ubiegłe. Prosimy Działkowców o wpłatę na konto bankowe:

 

SANTANDER BANK

54 1090 2705 0000 0001 4841 5572

 

W tytule przelewu konieczne jest podanie numeru działki.

 

UWAGA!

Użytkownicy działek, którzy nie mają spisanych stanów mediów
przez Komisje Przeglądu (wrzesień/październik)
pilnie proszeni są o przesłanie zdjęć  ukazujących
numer i stan wodomierza / licznika prądu
oraz ich plomb na adres e-mail: rod.reymonta@wp.pl

w celu wyliczenia opłaty.

 

W przypadku uchylania się od podania stanu zużycia prądu i wody

Zarząd ROD może naliczyć opłaty jak za ryczałt.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 05.11.2021r.

 

ZAMKNIĘCIE PERGOLI ŚMIETNIKOWEJ

 

Przypominamy Działkowcom, że z dniem 31 października 2021 roku
pergola śmietnikowa została zamknięta.

W związku z powyższym obowiązuje zakaz pozostawiania śmieci i odpadów zielonych w tym miejscu oraz na terenach wspólnych ogrodu.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 07.10.2021r.

 

ZAKOŃCZENIE SEZONU 2021

 

Zarząd ROD informuje, że:

 

z dniem 23 października (sobota) o godzinie 11:00 nastąpi:

- wyłączenie wody i opróżnienie instalacji na okres zimowy,
-
zamknięcie sanitariatów ogrodu.

 

Z dniem 31 października nastąpi:

- zamknięcie pergoli śmietnikowej.

 

Z dniem 1 listopada nastąpi:

- zamknięcie głównej bramy wjazdowej na parking.

 

Z dniem 1 grudnia nastąpi:

- zamknięcie bramek wejściowych dla pieszych w okresie od 1 grudnia 2021r.
do 1 marca 2022r.od ulicy Spornej, od ulicy Brzeskiej, od strony parku Ocalałych (kanału), a także na parkingu ogrodu (przy bramie wjazdowej).
Otwarte natomiast pozostaną dwie bramki od strony ul. Źródłowej, tj. przy szpitalu MSWiA oraz do biura ogrodu.
(uchwała posiedzenia zarządu z dnia 06.10.2021r.)

 

Przypominamy o zabraniu na okres zimowy sprzętu ogrodniczego
i innych cennych przedmiotów z altan działkowych.

 

Działkowców, którzy nie byli obecni na walnym zebraniu sprawozdawczym
w dniu 14 sierpnia 2021 roku, informujemy, że prąd
w okresie zimowym pozostaje włączony.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 14.09.2021r.

 

PRZEGLĄD DZIAŁEK 2021

 

Zarząd ROD informuje, że na podstawie uchwały 100/IX/2021
rozpoczął się przegląd działek w naszym ogrodzie
który potrwa do 30 września 2021r. Powołana komisja przeglądu
dokona ogólnej kontroli działek, spisze stany mediów
oraz zaplombuje nowym typem plomb wodomierze.


Komisja posiada upoważnienie zarządu, a także identyfikatory z pieczęcią ROD.

 

Obowiązek udostępnienia liczników prądu oraz wodomierzy w celu odczytu stanów i kontroli podłączeń spoczywa na Działkowcu

(Regulamin ROD § 74 pkt.1)

W przypadku uchylania się od skontrolowania, Zarząd ROD podejmie decyzję o odłączenie mediów z danej działki.

 

W tym roku komisja szczegółowo zwracać będzie uwagę na wysokość
i szerokość żywopłotów, a także wykorzystanie kompostowników.

Napotkane nieprawidłowości względem regulaminu ROD, będą musiały zostać usunięte w przeciągu 30 dni od daty kontroli.

Ponownej kontroli dokonają członkowie zarządu ROD.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 15.07.2021r., aktualizacja 18.07.2021r.

 

AWARIA ENERGETYCZNA


Z dnia 14.07.2021r. na 15.07.2021r. doszło do awarii głównego zasilania
w obrębie naszego ogrodu. W związku z przejściem burzy w naszym rejonie czekamy na przywrócenie pełnego zasilania przez PGE
(Polską Grupę Energetyczną).

Obecne zasilanie może być za słabe do uruchomienia urządzeń
o większym poborze mocy np. kosiarki, czajnik elektryczny itd.

Prosimy nie dzwonić indywidualnie i nie zgłaszać problemu.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 28.05.2021r.

 

AWARIA WODNA

 

   W dniu 27.05.2021r. miała miejsce awaria wodna w centralnej części naszego ogrodu. Dzięki szybkiemu zdiagnozowaniu problemu przez członka zarządu zakręcono zawór odcinający, a awarię usunięto w niespełna 24 godziny, nie narażając ogrodu na straty w ubytku wody.

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 03.05.2021r.

 

OPŁATY W 2021 ROKU

 

    Zarząd ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi wysłał pocztą tradycyjną wyliczone opłaty w sezonie 2021. Na blankiecie wpłaty jest kwota bieżąca z tego roku
(nie obejmuje zadłużeń z lat poprzednich - te zostały wysłane już kilkukrotnie
w wezwaniach do zapłaty).
Oprócz zawiadomień wysłaliśmy również informacje wyjaśniające o:

- przesunięciu terminu walnych zebrań,

- segregacji śmieci w naszym ogrodzie,

- awarii sieci energetycznej w ogrodzie.

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 24.04.2021r.

 

KONTROLA DOKUMENTÓW FINANSOWYCH ZA 2020 ROK

 

W miesiącu marcu Komisja Rewizyjna dokonała kompleksowej kontroli dokumentów finansowych za 2020 rok, jak również sprawozdania finansowego i preliminarzy.
Sprawozdanie finansowe sporządzone jest rzetelnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami rachunkowości, nie zawiera błędów rachunkowych.
Z analizy dokumentów wynika, iż Zarząd gospodarował racjonalnie, a środki finansowe wydawał oszczędnie.

Komisja Rewizyjna uczestniczy we wszystkich posiedzeniach Zarządu i jest na bieżąco w sprawach dotyczących ogrodu.

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

JK/ŁK


Dodano: 09.04.2021r.

 

GŁÓWNA BRAMA WJAZDOWA

GODZINY ZAMKNIĘCIA / OTWARCIA W SEZONIE 2021

 

W związku z licznymi prośbami działkowców w ubiegłych sezonach

od 1 maja 2021r. główna brama wjazdowa będzie zamykana na stałe
w nocy
od godziny 22:00 do 7:00 rano.

 

Powodem zamknięcia jest fakt, że w sezonie letnim brama
pozostawała otwarta w godzinach wieczornych oraz nocnych
co sprzyjało "obcym" osobom wtargnięcie na ogród, np. złodziejom
w wywożeniu skradzionych przedmiotów z działek.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 03.04.2021r.

 

WŁĄCZENIE WODY W SEZONIE 2021

 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami
w dniu 10 kwietnia (sobota) 2021 roku
od godziny 10.00 zaplanowano napełnienie
instalacji wodnej w Naszym ogrodzie.

 

Przypominamy o ponownym montażu wodomierzy
oraz zaworów czerpalnych.

 

Osoby upoważnione przez Zarząd ROD do założenia wodomierzy
zgodnie z wymogami oraz ich zaplombowaniem:

 

 • p. Bogdan tel. 504-165-304  dz. nr 65A

 • p. Jan tel. 502-635-879  dz. nr 110A

 

W sytuacji braku zainstalowania zaworów czerpalnych
lub pozostawieniem otwartych zaworów spustowych
za zainstalowanym wodomierzem, naliczone zużycie wody
obciąży użytkownika działki !!!

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 18.02.2021r.

 

OTWARCIE SEZONU 2021

 

Informujemy, że z dniem 1 marca 2021 roku:

- w zależności od warunków atmosferycznych otwieramy bramę główną,

- otwieramy bramki wejściowe dla pieszych od ul. Spornej, ul. Brzeskiej
i Parku Ocalałych,

 

Z dniem 1 kwietnia 2021r:

- w zależności od warunków atmosferycznych otwieramy szlaban
we wtorki oraz środy w godzinach 8.00 - 20.00

- otwieramy pergolę śmietnikową do 31.10.2021r. według terminów rozpoczęcia przez firmy odbierające odpady w ogrodach i zawartych umów.

 

Woda zostanie włączona 10 kwietnia 2021r.
z zastrzeżeniem warunków atmosferycznych.

 

ZARZĄD ROD

 

ZK/ŁK


Dodano: 18.02.2021r.

 

PONOWNE WEZWANIA DO ZAPŁATY

 

W dniu 18.02.2021r. zarząd ROD im. Wł. Reymonta wysłał ponowne wezwania do zapłaty dla użytkowników działek zalegającymi z opłatami ogrodowymi.

 

 ZARZĄD ROD

 

ZK/ŁK


Dodano: 21.03.2021r.

 

ZBIÓRKA GAŁĘZI W 2021

 

Zarząd ROD informuje, że zbiórka gałęzi będzie możliwa
od 1 kwietnia do 16 maja z zastosowaniem wszelkich środków ostrożności wynikających z przepisów przeciwpożarowych.

 

Miejsce składowania gałęzi wyznaczono na wysokości szlabanu
(tak jak przy poprzedniej zbiórce).

Układanie pryzmy powinno odbywać się jednym wejściem od końca taśm ostrzegawczych, prosimy nie rzucać gałęzi "gdzie popadnie"
jak miało to miejsce w latach ubiegłych.

 

Następna zbiórka gałęzi zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania
w 2023 roku (co dwa lata)

ZARZĄD ROD

 

ZK/ŁK


Dodano: 13.03.2021r., aktualizacja 21.03.2021r.

 

OPŁATY ZA POPRZEDNI SEZON 2020

 

W zakładce OPŁATY  lub klikając miniaturę zdjęcia
poniżej zamieszczono tabelę wyliczonych opłat za ubiegły sezon 2020.

 

Termin płatności do 10 kwietnia 2021r.

 

Przypominamy ponownie, że wszystkie płatności
od 01.01.2021r. są przyjmowane na konto bankowe ogrodu.
Nie będzie możliwości wniesienia opłat gotówką w biurze zarządu.
Zgodnie z przepisami PZD wpłaty powinny być dokonywane na konto bankowe ROD (Statut PZD - § 149 ustęp 1. - Zarząd ROD przyjmuje od działkowców wszystkie wpłaty na konto bankowe)

 

W przypadku braku wpłaty lub kontaktu ze strony działkowca

zostanie podjęta uchwała od odłączeniu mediów od działki uchylającej

od wpłaty. Podliczając niezapłacone działki jest to kwota ponad 30.000zł

 

Działkowcy u których nie spisano stanu mediów (prądu i wody) pilnie są proszeni o przesłanie zdjęcia swoich liczników na adres e-mail: rod.reymonta@wp.pl 
lub o kontakt telefoniczny w celu umówienia się na odczyt.

 

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK/GK


Dodano: 05.12.2020r.

 

PŁATNOŚCI - OSTATECZNY TERMIN

 

Przypominamy ponownie działkowcom, którzy nie uiścili
jeszcze płatności
za ten sezon o ostatecznym terminie uregulowania.

 

Opłaty za działkę do 30 czerwca 2020r. - wg. opłat z roku ubiegłego

Dopłata za śmieci do 30 września 2020r. - 130,00zł

Opłaty za media (prąd i woda) do 30 listopada 2020r. - wg. stanów liczników

 

Wielu działkowców nie wniosło powyższych opłat, a wystawione faktury
od dostawców (wody i prądu) oraz odbiorców śmieci są do zapłacenia.

 

Prosimy potraktować powyższą informację za pilną, w przeciwnym razie ogród straci płynność finansową.

 

 ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 21.11.2020r., aktualizacja: 28.11.2020r.

 

REMONT PODJAZDU

 

Z uwagi na fakt, że od 23.11.2020r. do 27.11.2020r. będzie remontowany podjazd od wewnętrznej strony ogrodu, brama główna wjazdowa zostanie zamknięta.


W najbliższy weekend, tj. 28.11.2020 oraz 29.11.2020 po remoncie otworzymy bramę oraz szlaban ogrodu w godzinach 8.00 - 18.00 dla  Działkowców, którzy nie wywieźli ze swoich altan narzędzi oraz sprzętu ogrodniczego.

 

Przypominamy, że z dniem 1 grudnia nastąpi:

 • zamknięcie bramy wjazdowej,

 • zamknięcie pergoli śmietnikowej,

 • zamknięcie bramek wejściowych dla pieszych w okresie od 1 grudnia 2020r. do 1 marca 2021r.od ulicy Spornej, od ulicy Brzeskiej, od strony parku Ocalałych (kanału),a także na parkingu ogrodu (przy bramie wjazdowej). Otwarte natomiast pozostaną dwie bramki od strony ul. Źródłowej, tj. przy szpitalu MSWiA oraz do biura ogrodu.(uchwała Walnego Zebrania Sprawozdawoczo-Wyborczego z dn. 6.04.2019r.)

 

Przypominamy o zabraniu na okres zimowy sprzętu ogrodniczego i innych cennych przedmiotów z altan działkowych.

 

Otwarcie sezonu przewidujemy na 1 marca 2021 roku.

 

 ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 16.11.2020r.

 

 

 

OD DNIA 18.11.2020r. BRAMA WJAZDOWA
BĘDZIE ZAMKNIĘTA

 

Od dnia 18.11.2020 (środa) brama wjazdowa ogrodu będzie zamknięta.

Powodem jest remont podjazdu po wewnętrznej stronie ogrodu.

Tym samym szlaban pozostaje również zamknięty.

Brama zostanie otwarta prawdopodobnie 24.11.2020r.

Prosimy o wyrozumiałość..

 

 ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 08.11.2020r.

 

10.11.2020 oraz 11.11.2020 SZLABAN OTWARTY

 

W najbliższy wtorek (10.11) oraz środę (11.11) szlaban będzie otwarty

w godzinach 8.00 - 20.00

 

Wyjątkiem jest otwarcie szlabanu w święto 11.11.2020 z uwagi na zamkniętą bramę w pierwszy tygodniu listopada z powodu remontu podjazdu.

 

Działkowcu, jeżeli jeszcze nie zabrałeś rzeczy ze swojej altany

jest to dobry moment na wywóz. Z powodu dalszego remontu podjazdu
po stronie wewnętrznej ogrodu 18.11 oraz 19.11 brama może być zamknięta.

 

 ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 31.10.2020r.

 

REMONT PODJAZDU

 

Z powodu remontu podjazdu od ul. Źródłowej przy głównej bramie ogrodu
wjazd od 01.11.2020 roku będzie niemożliwy.
Prosimy nie zostawiać samochodu na podjeździe i w jego okolicy.

 

 ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 16.01.2021r.

 

DYŻURY TELEFONICZNE

 

Zarząd ROD informuje, że z początkiem 2021 roku dyżury telefoniczne odbywają się według poniższego harmonogramu:

 

- poniedziałek od 12:00 do 14:00 - gospodarz ogrodu

- środa od 10:00 do 12:00 - gospodarz ogrodu

- środa od 15:30 do 17:30 biuro ogrodu

- sobota od 10:00 do 12:00 - gospodarz ogrodu

 

Powyższy harmonogram dotyczy numeru ogólnego, tj.: 504-165-304

 

 ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 10.10.2020r.

 

KONIEC SEZONU

 

Z dniem 1 grudnia nastąpi:

 • zamknięcie bramy wjazdowej,

 • zamknięcie pergoli śmietnikowej,

 • zamknięcie bramek wejściowych dla pieszych w okresie od 1 grudnia 2020r. do 1 marca 2021r.od ulicy Spornej, od ulicy Brzeskiej, od strony parku Ocalałych (kanału),a także na parkingu ogrodu (przy bramie wjazdowej). Otwarte natomiast pozostaną dwie bramki od strony ul. Źródłowej, tj. przy szpitalu MSWiA oraz do biura ogrodu.(uchwała Walnego Zebrania Sprawozdawoczo-Wyborczego z dn. 6.04.2019r.)

 

Przypominamy o zabraniu na okres zimowy sprzętu ogrodniczego
i innych cennych przedmiotów z altan działkowych.

 

Otwarcie sezonu przewidujemy na 1 marca 2021 roku.

 

 ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 10.10.2020r.

 

WODA - WYŁĄCZENIE NA OKRES ZIMOWY

 

24.10.2020r. o godz. 11:00 (sobota)

wyłączamy wodę na okres zimowy.


Prosimy pamiętać o zabezpieczeniu wodomierzy oraz zaworów czerpalnych.

Osoby upoważnione przez Zarząd ROD
do montażu i demontażu wodomierzy
:

 

 • tel. 502-635-879  dz. nr 110A  p. Jan

 • tel. 504-165-304  dz nr 65A p. Bogusław

 

Demontaż wodomierza możliwy tylko w obecności członka zarządu.

 

W przypadku samowolnego zdjęcia wodomierza
opłata zostanie naliczona z m2 działki (1,50zł/m2!!!)

 

 ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 12.09.2020r., aktualizacja 02.10.2020r.

 

SPIS STANU MEDIÓW (PRĄDU I WODY)

NA DZIAŁKACH W ROD

 

Od 14.09.2020 do końca października na podstawie uchwały nr 51/9/2020 upoważnione przez zarząd ROD osoby dokonają spisu stanu mediów (
prądu i wody) na Państwa działkach. Osoby te posiadają stosowne upoważnienie. Prosimy o przygotowanie i umożliwienie komisji dokonać odczytów liczników energii elektrycznej oraz wodomierzy. 

 

Telefony kontaktowe do osób spisujących:

REJON 1 (DZIAŁKI DO 1 DO 80)

REJON 2 (DZIAŁKI OD 81 DO 158 +312,313,314,315,316)

TEL. 502 - 635 - 879

 

REJON 3 (DZIAŁKI OD 159 DO 238)

REJON 4 (DZIAŁKI OD 239 DO 311)

TEL. 507 - 816 – 536

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 20.09.2020r.

 

KONIEC ZBIÓRKI WIELKOGABARYTÓW

 

   Z uwagi na całkowite zapełnienie kontenera na wielkogabaryty (36m3)
z dniem 20.09.2020r. kończymy zbiórkę tego typu odpadów.

Prosimy nie wrzucać odpadów od góry kontenera oraz w jego okolicy.
Kierowca zabierający kontener odmówi wywozu w przypadku nadrzuconej materii poza burty pojemnika!

 

ZARZĄD ROD

ŁK/ZK


Dodano: 15.08.2020r.

 

DOPŁATA DO ŚMIECI W 2020 ROKU

 

     W nawiązaniu do wcześniejszych informacji na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń w ogrodzie, Zarząd ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi po przeanalizowaniu kosztów wywozu śmieci podjął decyzję o dopłacie przez działkowców na pokrycie kosztu wywozu odpadów w tym sezonie. Dopłata ta zapewni funkcjonowanie Ogrodu do Walnego Zebrania w roku 2021.

Zawiadomienia o dopłacie zostaną rozdane przez gospodarza ogrodu oraz wysłane pocztą tradycyjną.

 

Wyjaśnienie podwyżki za śmieci w 2020 roku.

   Z dniem 1 grudnia 2019 roku Urząd Miasta w Łodzi wypowiedział umowy na wywóz odpadów komunalnych wszystkim ogrodom na terenie naszej gminy.
Z początkiem 2020 roku ogrody miały obowiązek zawrzeć umowę z firmą prywatną, mającą pozwolenie na odbieranie odpadów komunalnych. Zarząd ROD im. Wł. Reymonta po przeanalizowaniu ofert wybrał dwie najtańsze firmy i podpisał z nimi umowy na wywóz odpadów segregowanych. Z uwagi na fakt, że koszty wywozu śmieci wzrosły trzykrotnie do roku ubiegłego powstała różnica, której powyższa dopłata dotyczy.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 15.08.2020r.

 

PRZEPISY PORZĄDKOWE

 

     Wszelkie rażące łamanie przepisów porządku publicznego w Naszym ogrodzie należy zgłaszać bezpośrednio na Policję.

 

ZARZĄD ROD

W POROZUMIENIU Z DZIELNICOWYM NASZEGO REWIRU

ZK/ŁK


Dodano: 20.06.2020r.

 

PŁATNOŚCI W 2020 ROKU

 

     Zarząd ROD dziękuje Działkowcom, którzy wpłacili już zaliczki na nasze konto bankowe, raz jeszcze przypominamy - gdyby z pewnych względów Poczta Polska nie dostarczyła Państwu wyliczeń z gotowymi drukami przelewu prosimy  o kontakt z biurem ogrodu (e-mail, telefon, osobiście w środy) lub o dokonanie wpłat zaliczkowych w kwocie równej jak w roku ubiegłym do 30 czerwca 2020r.

   Przypominamy również, ażeby ograniczyć koszty korespondencji 30% zawiadomień trafiło bezpośrednio do użytkowników działek.

 

Działkowcy, którzy jeszcze nie dokonali płatności
proszeni są uiszczenie wpłaty do 30 czerwca 2020 roku.

 

Podstawa:

Uchwała Krajowej Rady PZD nr 44/2020 dotyczącej pobierania zaliczek.
Uchwała nr 18/III/2020 ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi z dnia 28 III 2020r.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 01.05.2020r.

 

ŁAMANIE OGRANICZEŃ W KORZYSTANIU Z DZIAŁEK
W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM COVID-19

 

        Zarząd ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi stwierdza, że mimo iż działkowcy zrozumieli zaistniałą sytuację i dostosowali się do ograniczeń w korzystaniu z działek w związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z występowaniem zakażeń spowodowanych korona-wirusem SARS-CoV-2, to docierają do nas niepokojące sygnały, że wprowadzone ograniczenia naruszają prawa tzw. społecznych opiekunów kotów wolno żyjących, nie będących działkowcami naszego ROD,  do samowolnego wchodzenia na teren ogrodu, przez co naruszamy zapisy ustawy o ochronie zwierząt, uniemożliwiając im dokarmianie kotów wolno żyjących, a w portalach społecznościowych wylewa się fala hejtu na członków zarządu, jakoby łamali przepisy prawa, wykazywali się nieznajomością prawa jak również uniemożliwiania dokarmiania kotów wolno żyjących. Informujemy, że nie ma żadnej naszej zgody na takie bezpodstawne oskarżenia oraz rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat sytuacji kotów wolno żyjących na terenie naszego ROD. Koty mogą być i są  dokarmiane przez działkowców na terenie ogrodu zgodnie z ustalonymi zasadami, tj. indywidualna działka działkowca oraz teren przy ulach.  Przypominamy również, że na podstawie Uchwały Krajowego Zarządu nr 60/2020z 26 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń w zasadach korzystania z działek w ROD i dostępu do terenów i infrastruktury ROD, Wytycznych Krajowego Zarządu PZD z 30 kwietnia 2020r. w sprawie ograniczeń podczas pobytu na działce w ROD w czasie obowiązującego stanu epidemii oraz wytycznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, na terenie ogrodu  nadal obowiązuje zakaz pobytu dla osób spoza najbliższej rodziny działkowca (z wyjątkiem wykonawców zadań remontowych lub inwestycyjnych na działce lub w ROD), wykluczono bezpośrednie kontakty z innymi działkowcami, wyłączono możliwość korzystania z terenów wspólnych, m.in. takich jak place zabaw, siłownie plenerowe czy świetlice a korzystanie z alejek ogrodowych przez działkowców ograniczono wyłącznie do najbliższego dojścia do indywidualnej działki. Na podstawie powyższego wprowadzony zakaz dokarmiania kotów wolno żyjących na terenie ROD przez społecznych opiekunów kotów wolno żyjących nie będących działkowcem ROD im. Wł. Reymonta jest zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa jak również nie naruszają zapisów ustawy o ochronie zwierząt.

 

Stanowisko Zarządu ROD w sprawie dokarmiania kotów w okresie letnim zostało również wyrażone w zakładce "Prawo w PZD" link do pliku PDF

 

ZARZĄD ROD


Dodano: 07.05.2020r.

 

GODZINY PRACY BIURA - ZMIANA

 

    Na wniosek wielu działkowców zmieniamy godziny pracy biura.
Jeżeli wystąpi trudność w załatwieniu sprawy w sposób telefoniczny
lub poprzez wiadomość e-mail,
biuro ogrodu pełni dyżury w środę w godzinach 15:30 - 16:30
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności
z uwagi na obecną sytuację i obowiązujące przepisy.

 

ZARZĄD ROD

 

ZK/ŁK


Dodano: 18.04.2020r.

 

Szanowny Działkowcu!

    Jeżeli nie możesz załatwić sprawy w sposób telefoniczny
lub poprzez wiadomość e-mail przyjdź do biura
w środę w godzinach 15:30 - 16:30
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności
z uwagi na obecną sytuację i obowiązujące przepisy.

 

Dyżury biura w tych godzinach obowiązywać będą
do czasu odwołania zagrożenia epidemiologicznego.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 28.04.2020r.

 

PŁATNOŚCI W 2020 ROKU

 

    20 kwietnia 2020 roku zostały wysłane pocztą tradycyjną zawiadomienia

o bieżących opłatach w tym sezonie. Gdyby z pewnych względów Poczta Polska nie dostarczyła Państwu wyliczeń z gotowymi drukami przelewu, prosimy
o kontakt z biurem ogrodu (e-mail, osobiście w środy) lub o dokonanie wpłat zaliczkowych w kwocie równiej, jak w roku ubiegłym do 30 czerwca 2020r.
Przypominamy również, ażeby ograniczyć koszty korespondencji
30% zawiadomień trafiło bezpośrednio do użytkowników działek.

 

Podstawa:

Uchwała Krajowej Rady PZD nr 44/2020 dotyczącej pobierania zaliczek
Uchwała nr 18/III/2020 ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi z dnia 28 III 2020r.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 08.04.2020r.

 

UCHWAŁA NR 18/III/2020 ROD im. Wł. Reymonta z dnia 28 III 2020 r.
w sprawie pobierania zaliczek z tytułu opłat ogrodowych
przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD

 

ZALICZKOWE PŁATNOŚCI DOTYCZĄCE ROKU 2020

 

      Zarząd ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi w związku z oddalającym się terminem przeprowadzenia Walnego Zebrania, w dniu 28.03.2020 roku podjął uchwałę nr 18/III/2020 dotyczącą ustalenia opłat ogrodowych przeznaczonych na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w formie zaliczek w wysokości opłat zgodnych z uchwałami Walnego Zebrania z dnia 06.04.2019r.

    Decyzję podjęto na podstawie Uchwał Krajowej Rady PZD nr 44/2020 dotyczącej pobierania zaliczek oraz nr 71/2020 dot. przełożenia terminu Zebrania  Sprawozdawczego ze względu na zagrożenie epidemiologiczne.    

Wpłat należy dokonać do 30 czerwca 2020r. na Nasz rachunek bankowy podany poniżej, a w tytule przelewu wystarczy wpisać jedynie numer działki, której dotyczy zaliczka.

 

Najprościej pisząc, płacimy w tym roku takie same opłaty, jak w roku ubiegłym, jednakże biorąc pod uwagę wzrost kosztów
(m.in. wywozu śmieci) po rozliczeniu bieżących wpłat za sezon 2020 poinformujemy Państwa o dopłacie w późniejszym terminie.

 

Numer konta bankowego (bez zmian):

77 1560 0013 2002 6142 8000 0001

 

Prosimy o przekazanie informacji pozostałym Działkowcom Naszego ROD.
        Zależy nam na utrzymaniu płynności finansowej wobec dostawców.  
 

 

Z uwagi na brak możliwości zorganizowania Walnego Zebrania
przez COVID-19 prosimy o wpłaty zgodne z informację powyżej
dla zachowania płynności finansowej i funkcjonowania ogrodu.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 01.04.2020r.

 

WODA NA DZIAŁKACH

 

W związku z epidemią COVID-19 przypominamy o zachowaniu
należytej higieny (częste mycie rąk wodą z mydłem)
w celu zminimalizowania zagrożenia dla działkowców i ich rodzin.
Woda w naszym ogrodzie została włączona 29.03.2020r.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 14.03.2020r., aktualizacja: 21.03.2020r.

 

ZALEGAJĄCE OPŁATY ZA MEDIA

 

Zarząd ROD działając na podstawie uchwały podjął decyzję
o odłączeniu dostępu do mediów (prądu i wody) działkowcom

którzy nie uregulowali opłat za ich zużycie w 2019 roku.

O odłączeniu mediów działkowcy zostaną poinformowani pisemnie.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 28.03.2020r.

 

PRZYPOMINAMY O WŁĄCZENIU WODY
29.03.2020r. (NIEDZIELA) OD GODZINY 11:00

 

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW W KOMUNIKACIE
PONIŻEJ Z DNIA 21.03.2020r.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 21.03.2020r.

 

WŁĄCZENIE WODY W SEZONIE 2020

 

29 marca (niedziela) 2020 roku
od godziny 11.00 zaplanowano napełnienie
instalacji wodnej w Naszym ogrodzie.

 

Przypominamy o ponownym montażu wodomierzy
oraz zaworów czerpalnych.

 

Osoby upoważnione przez Zarząd ROD do założenia wodomierzy
zgodnie z wymogami oraz ich zaplombowaniem:

 

 • p. Bogdan tel. 504-165-304  dz. nr 65A

 • p. Jan tel. 502-635-879  dz. nr 110A

 

W sytuacji braku zainstalowania zaworów czerpalnych
lub pozostawieniem otwartych zaworów spustowych
za zainstalowanym wodomierzem, naliczone zużycie wody
obciąży użytkownika działki !!!

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 04.04.2020r.

 

!!! ODBIÓR ODPADÓW ZIELONYCH WSTRZYMANY !!!

 

Z powodu wstrzymania odbioru odpadów
przez Oddział Kompostowani Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych odpady zielone nie będą odbierane do odwołania !!!

Przywołujemy Działkowców do kompostowania zgodnie z § 42 Regulaminu ROD "Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego w szczególności pochodzące z działki części roślin."

 

Do obecnych pojemników można wyrzucać JEDYNIE

 odpady segregowane oraz pozostające po segregacji na frakcje

papier, plastik i metal oraz szkło.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 15.02.2020r.

 

OTWARCIE SEZONU 2020

 

 

Zarząd ROD informuje, że od 1 marca 2020 roku nastąpi:

 

 • otwarcie bramy głównej na parkingu w naszym ogrodzie,

 • otwarcie bramek wejściowych dla pieszych,

 • włączenie energii elektrycznej,

 • otwarcie szlabanu we wtorki i środy w godzinach 8.00 - 20.00 *

 

Dnia 29.03.2020 roku (niedziela) planowane jest włączenie wody. *

 

Natomiast od 1 kwietnia 2020 roku nastąpi otwarcie pergoli śmietnikowej. Zasady segregacji opisane są w odrębnym komunikacie (powyżej).

 

* z zastrzeżeniem o możliwości przesunięcia tego terminu w zależności
od panujących warunków atmosferycznych.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 15.02.2020r.

 

!!! ODBIÓR ODPADÓW - ZMIANY !!!

 

PERGOLA ŚMIETNIKOWA BĘDZIE CZYNNA OD 1 KWIETNIA 2020 ROKU.

PROSIMY WSTRZYMAĆ SIĘ Z WYRZUCANIEM ŚMIECI DO TEGO CZASU.

 

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ŚRODOWISKA
Z POCZĄTKIEM 2020 ROKU KAŻDEGO DZIAŁKOWCA
W NASZYM OGRODZIE OBOWIĄZUJE SEGREGACJA ŚMIECI NA FRAKCJE:

 

1. PAPIER (pojemnik 1100 litrów opisany jako PAPIER)

2. SZKŁO (mały pojemnik 240 litrów opisany jako SZKŁO)

3. METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

(pojemnik 1100 litrów opisany jako metale i tworzywa sztuczne)

4. ODPADY ZMIESZANE (pojemnik 1100 litrów opisany jako ZMIESZANE)

5. ODPADY BIO (kontener w razie potrzeby - nie będzie już pojemników 1100l)

 

Pojemniki na odpady zielone 1100 litrów nie będą dostępne
dopóki firma nie przywróci tej formy odbioru dla naszej dzielnicy.

Obowiązuje nas rejonizacja i naszą dzielnicę obsługuje firma Remondis.

 

PRZYPOMINAMY RÓWNIEŻ, ŻE WRAZ Z PODJĘTĄ UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI OD TEGO ROKU ZAWIERANA JEST UMOWA
NA WYWÓZ ODPADÓW NIE Z URZĘDEM MIASTA, ALE
BEZPOŚREDNIO Z FIRMĄ ODBIERAJĄCĄ ODPADY. OZNACZA TO, ŻE
KOSZT WYWOZU ŚMIECI ZNACZNIE WZROŚNIE I BĘDZIEMY PŁACIĆ
ZA KAŻDY WYWIEZIONY POJEMNIK LUB KONTENER.

 

Działkowców upominamy o korzystanie z kompostowników
na swoich działkach zgodnie z § 42 Regulaminu ROD, pkt. 3
"Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego w szczególności pochodzące z działki części roślin."

 

Oznacza to, że odpadów BIO powinno być
w pergoli śmietnikowej najmniej, a nawet ich brak !!!

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 18.01.2020r.

 

ROZLICZENIE ZALICZKI ZA MEDIA W 2019 ROKU

 

Przypominamy ponownie o obowiązku rozliczania się z zaliczki

za media (prąd i wodę) w każdą środę w godzinach 16:30 - 18:30

W biurze podajemy stany wodomierza i licznika energii elektrycznej.

 

Działkowcu!, jeżeli nie masz czasu do nas przyjść

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 1.02.2020r.

 

W DNIU 05.02.2020 BIURO OGRODU NIECZYNNE

 

Informujemy, że w dniu 05.02.2020r biuro ogrodu będzie nieczynne.
W tym dniu zarząd ROD przebywa na szkoleniu w OZŁ.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 1.02.2020r.

 

SEGREGACJA ODPADÓW OBOWIĄZKOWA

 

Zarząd ROD informuje, że z uwagi na rosnące koszty wywozu odpadów
z naszego ogrodu, od tego roku WSZYSCY działkowcy
będą zmuszeni segregować wyrzucane śmieci.
Segregacja odpadów będzie obowiązkowa i jest to jedyny sposób
na obniżenie kosztów wywozu (około czterokrotnie).

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 25.12.2019r.

 

BIURO OGRODU NIECZYNNE W ŚWIĘTA

 

Z uwagi na wypadające święta w dniach 25.12.2019r oraz 01.01.2020r.
biuro ogrodu będzie nieczynne. Zapraszamy w każdą środę od 08.01.2020r.

w godzinach 16:30 - 18:30.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 19.11.2019r.

 

AWARIA SIECI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

 

W dniu 15.11.2019 roku (piątek) w niektórych częściach na terenie
Naszego ROD miała miejsce awaria elektryczna, prawdopodobnie na skutek działań jednego z użytkowników działki.
Niestety do dnia dzisiejszego
nie udało ustalić się źródła problemu.

 

Działkowcu ! - jeżeli doprowadziłeś do zwarcia głównej instalacji elektrycznej zgłoś usterkę gospodarzowi ogrodu, co pozwoli szybciej zlokalizować
awarię przez elektryka.

 

Zabrania się wymiany oraz podłączania we własnym zakresie podliczników energii elektrycznej.

Podłączeniem i plombowaniem podliczników zajmuje się
nasz elektryk ogrodowy, który zna strukturę sieci energetycznej ogrodu.

 

tel. kontakt. +48 694 556 821

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 07.11.2019r.

 

KONTENER NA ODPADY ZIELONE

 

        Z uwagi na zwiększoną ilość odpadów zielonych w ostatnim czasie, Zarząd ROD zabezpieczył dwa kontenery 15m3 na koniec sezonu działkowego. Pomimo informacji, że są to odpady zielone nasi działkowcy wyrzucali również śmieci komunalne. W konsekwencji firma odbierająca odpady zielone wystawiła fakturę na odpady zaliczające się jako zmieszane, co przełożyło się na wyższą cenę usługi. Uczulamy wszystkich działkowców, że odpady zielone / BIO wyrzucamy opróżniając z plastikowych / materiałowych worków.
     W kontenerach przeznaczonych na ten cel powinna znajdować się tylko materia organiczna (w pergoli śmietnikowej są to pojemniki brązowe).

 

ZARZĄD ROD

 

ZK/ŁK


Dodano: 07.09.2019r.

 

WYJAZD DO SKIERNIEWIC NA 42. OGÓLNOPOLSKIE
ŚWIĘTO WARZYW, OWOCÓW I KWIATÓW ODWOŁANY!

 

     Z uwagi na zbyt małe zainteresowanie wyjazdem na 42. Ogólnopolskie Święto Warzyw, Owoców i Kwiatów w dniu 14.09.2019r. wycieczka do Skierniewic zostaje odwołana. Osobom, które wpłaciły już za przejazd środki zostaną zwrócone w kasie ogrodu w środy w godz. 16:30 - 18:30.

 

ZARZĄD ROD

 

ZK/ŁK


Dodano: 05.10.2019r., aktualizacja: 14.10.2019r.

 

ZAKOŃCZENIE SEZONU 2019

    

Z uwagi na dobre warunki atmosferyczne przedłużamy
wyłączenie wody o tydzień.

 

Z dniem 26 października (sobota) o godz. 12:00, nastąpi:

 • wyłączenie wody i opróżnienie instalacji na okres zimowy,

 • zamknięcie sanitariatów ogrodu.

 

Z dniem 1 grudnia nastąpi:

 • zamknięcie bramy wjazdowej,

 • zamknięcie pergoli śmietnikowej,

 • wyłączenie prądu
  (uchwała Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego z dn. 6.04.2019r.)

 • zamknięcie bramek wejściowych dla pieszych
  w okresie od 1 grudnia 2019r. do 1 marca 2020r.
  od ulicy Spornej, od ulicy Brzeskiej, od strony parku Ocalałych (kanału)

  a także na parkingu ogrodu (przy bramie wjazdowej).
  Otwarte natomiast pozostaną dwie bramki od strony ul. Źródłowej
  tj. przy szpitalu MSWiA oraz do biura ogrodu.

  (uchwała Walnego Zebrania Sprawozdawocz-Wyborczego z dn. 6.04.2019r.)

 

Przypominamy o zabraniu na okres zimowy sprzętu ogrodniczego
i innych cennych przedmiotów z altan działkowych.

Otwarcie sezonu przewidujemy na 1 marca 2020 roku.

 

ZARZĄD ROD

 

ZK/ŁK


Dodano: 07.10.2019r.

 

OSTRZEŻENIE O WŁAMANIACH

 

W ostatnim tygodniu doszło do wielu włamań

do altan w naszym ogrodzie. Prosimy o sprawdzenie swoich
i sąsiednich działek, a każde włamanie/szkody należy zgłaszać Policji.

 

V KOMISARIAT / REWIR II

UL. ORGANIZACJI WIN NR 5

TEL. OFICER DYŻURNY  42 665 15 56  lub  42 200 15 64

 

ZARZĄD ROD

 

ZK/ŁK


Dodano: 07.10.2019r.

 

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ZAKOŃCZONA

    

W dniu 07.10.2019r. zbiórka odpadów wielkogabarytowych została zakończona. Przypominamy, że trwała od 25.09.2019 do 07.10.2019r..

Było bardzo dużo czasu na wywóz tego typu odpadów.

 

Informujemy również, że Zarząd ROD prosił o podstawienie drugiego
kontenera, w sumie zebrano 36 m3 odpadów (36 000 litrów).

Zbiórka została zorganizowana zgodnie z harmonogramem
odbioru odpadów komunalnych przez firmę REMONDIS Oddział w Łodzi.

 

ZARZĄD ROD

 

ZK/ŁK


Aktualizacja: 03.10.2019r.

 

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

    

Zarząd ROD informuje, że w dniu 30.09.2019r. na naszą prośbę
został podstawiony kolejny kontener na terenie parkingu ogrodu

na odpady wielkogabarytowe.


Kontener ten pozostanie do całkowitego zapełnienia

lecz nie dłużej niż do 06.10.2019r.

 

Jeżeli kontener będzie pełny nie układamy już obok niego gabarytów !!!

 

Kontener jest otwarty, prosimy układać w nim

tylko odpady wielkogabarytowe:

tj: meble, łóżka, krzesła, dywany, stolarkę okienną.

 

Do wielkogabarytów NIE ZALICZA SIĘ:

palet, odpadów rozbiórkowych, karton gipsów, styropianu, lodówek, pralek, telewizorów, sprzętu audio, części samochodowych (opon, felg) itp.

ZARZĄD ROD

 

ZK/ŁK


Dodano: 25.09.2019r.

 

KULTURA ZBIERANIA WIELKOGABARYTÓW

 

Od dnia 24.09.2019r. podstawiono na naszym parkingu kontener na odpady wielkogabarytowe. Niestety, jak widać na poniższym zdjęciu nie wszyscy
wiedzą, co oznacza ten termin. Na tablicach i stronie internetowej ogrodu
opisywaliśmy, co ma być przedmiotem zbiórki.

 

Odpady wielkogabarytowe to np.:

meble, łóżka, krzesła, dywany, stolarka okienna.

 

Do wielkogabarytów NIE ZALICZA SIĘ:

palet, odpadów rozbiórkowych, karton gipsów, styropianu, lodówek, pralek, telewizorów, sprzętu audio, części samochodowych (opon, felg), pni, konarów, trawy, części zielonych, korzeni  itp.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 09.11.2019r.

 

WEZWANIA DO ZAPŁATY

 

Przypominamy działkowcom, którzy otrzymali w październiku
wezwania do zapłaty o zbliżającym się terminie płatności.
W przypadku braku reakcji ze strony użytkownika działki
Zarząd ROD podejmie działania wynikające z przepisów PZD.

 

ZARZĄD ROD

 

ZK/ŁK


Dodano: 22.10.2019r.

 

TABLICA INFORMACYJNA PERGOLI ŚMIETNIKOWEJ

    

 

Informujemy, że zainstalowaliśmy nową tablicę informacyjną od zewnętrznej strony pergoli śmietnikowej. Tablica ta przeznaczona jest jedynie
na wiadomości dotyczące segregacji i zasad korzystania z pergoli
w naszym ogrodzie. Z uwagi na rosnące koszty wywozu odpadów

segregacja od przyszłego sezonu stanie się obowiązkiem.

 

Działkowców upominamy o korzystanie z kompostowników na swoich działkach zgodnie z § 42 Regulaminu ROD, pkt. 3
"Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego
w szczególności pochodzące z działki części roślin."

 

Jeżeli widzimy, że pergola śmietnikowa jest już przepełniona,
nie zostawiamy na podłożu worków, tylko czekamy do czasu jej
opróżnienia przez firmę obsługującą nasz rejon.


Firma wywożąca odpady zabiera jedynie zawartość kontenerów;
worki leżące na płycie betonowej zostają nieruszone.

 

ZARZĄD ROD

 

ZK/ŁK


Dodano: 22.09.2019r.

 

WEZWANIA DO ZAPŁATY

 

Z dniem 25 września 2019 roku zostaną wysłane wezwania do zapłaty
dla użytkowników działek, którzy nie uiścili opłat za sezon 2019.

Termin wpłat minął 30 czerwca 2019r.

Do zaległych opłat zostaną doliczone odsetki ustawowe
zgodnie z Regulaminem ROD § 19 pkt. 1.

Zalegający z wpłatami muszą uregulować obowiązkowo płatności.
Ogród musi posiadać płynność finansową na opłaty bieżących faktur.

 

W przypadku braku reakcji na wezwanie do zapłaty, zaczniemy procedurę

odbioru prawa do użytkowania działką zgodnie z przewidzianymi przepisami Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, Statutu PZD oraz Regulaminu ROD

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 31.07.2019r.

 

COROCZNY PRZEGLĄD DZIAŁEK

 

Zarząd ROD informuje, że w sierpniu i wrześniu 2019 roku powołana Komisja dokona corocznego przeglądu działek.

 

Terminy w których Komisja dokona przeglądu:

 

17 – 18.08.2019 (sob-nd) godz. 10.00 – 16.00

24 – 25.08.2019 (sob-nd) godz. 10.00 – 16.00

31.08 – 01.09.2019 (sob-nd) godz. 10.00 – 16.00

07 – 08.09.2019 (sob-nd) godz. 10.00 – 16.00

14 – 15.09.2019 (sob-nd) godz. 10.00 – 16.00

 

Prosimy działkowców w tych dniach o umożliwienie wejścia Komisji na działkę. Powołana Komisja posiada upoważnienie zarządu
oraz identyfikatory z pieczęcią ROD.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 23.07.2019r.

 

ZJAWISKO SUSZY RÓWNIEŻ I W NASZYM REGIONIE

 

      W oparciu o informacje medialne dotyczące suszy w całej Polsce apelujemy do Naszych Działkowców o rozważne gospodarowanie wodą.

     Roślin ogrodowych nie wolno podlewać w ciągu dnia, gdyż wówczas występują największe straty wody na skutek parowania z gleby i intensywnej transpiracji roślin. W słoneczne dni krople wody na liściach roślin działają jak soczewki skupiające światło, w wyniku czego może dochodzić do poparzenia roślin.

    Najlepszą porą na podlewanie roślin ogrodowych jest wczesny ranek lub późne popołudnie. Nie zraszajmy jednak roślin późnym wieczorem. Późne popołudnie jest lepsze, gdyż rośliny przed nocą zdążą jeszcze obeschnąć, zaś podlewanie późnym wieczorem sprawia, że rośliny długo pozostają wilgotne i łatwo rozprzestrzeniają się choroby grzybowe.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 31.07.2019r.

 

W DNIU 14.08.2019 BIURO OGRODU BĘDZIE NIECZYNNE

 

W związku z wydłużonym weekendem od dnia 15.08 do 18.08.2019r.
biuro ogrodu w dniu 14.08.2019r. będzie nieczynne.

Zapraszamy w pozostałe dni.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 10.08.2019r.

 

AWARIA WODNA

 

W dniu 10.08.2019r. naprawiono awarię rury doprowadzającej wodę
do świetlicy i toalet ogrodowych. Zawór zasilający
te obiekty został
włączony, a sanitariaty otwarte.

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 07.08.2019r.

 

AWARIA WODNA

 

W dniu 07.08.2019r. wykryto awarię rury doprowadzającej wodę
do świetlicy i toalet ogrodowych. W tym momencie zawór zasilający

te obiekty został wyłączony, a sanitariaty zamknięte do odwołania.
Przewidywany czas uruchomienia instalacji to 10.08.2019r.

 

Za utrudnienia przepraszamy - staramy się naprawić awarię jak najmniejszym kosztem dla Działkowców.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 09.07.2019r.

 

ZŁAMANA GAŁĄŹ DRZEWA NA PARKINGU OGRODU

 

  Informujemy, że od 08.07.2019r. próbujemy usunąć nadłamaną gałąź drzewa na parkingu Naszego ogrodu. Niestety, zaparkowany srebrny pojazd osobowy uniemożliwia bezpiecznie jej odcięcie. Poszukujemy właściciela samochodu celem jego odjazdu z miejsca zagrożenia, które zostało wyznaczone taśmą ostrzegawczą. Jeżeli mają Państwo informację czyj jest ten pojazd, prosimy o kontakt z gospodarzem ogrodu tel. 504-165-304. Dziękujemy!

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 06.07.2019r.

 

KOMISJA PRZEGLĄDU DZIAŁEK 2019

 

    Zarząd ROD informuje, że od 15 sierpnia 2019 roku powołana Komisja dokona corocznego przeglądu działek.

Terminy w których Komisja dokona przeglądu zostaną podane pod koniec lipca. Prosimy działkowców w tych dniach o umożliwienie wejścia Komisji na działkę, a także odczytu licznika energii elektrycznej i stanu wodomierza.
Powołana Komisja posiada upoważnienie zarządu oraz identyfikatory z pieczęcią ROD -  osoby pracujące w Komisji są członkami Naszego ogrodu.

 

Przypominamy w tym miejscu o obowiązku posiadania między innymi:

- kompostownika (zgodnie z Regulaminem ROD §42) - wymóg na każdej działce!

- oznaczenia numeru działki (zgodnie z Regulaminem ROD §72) np. na furtce

- zadbanego żywopłotu (zgodnie z Regulaminem ROD §52)

- porządku na działce, a także w swojej alejce (zgodnie z Regulaminem ROD §67) tzn. na połowie jej szerokości, gdy przylegają do niej działki po obu stronach lub na całej ich szerokości, gdy przylegają do niej działki z jednej strony.

 

W przypadku naruszeń Regulaminu ROD Komisja wyznaczy 30-dniowy termin na usunięcie braków i ponownie skontroluje stan działki.

 

Jeżeli po wtórnej kontroli użytkownik działki nadal nie zastosuje
się do zaleceń Komisji Przeglądu Działek sprawa zostanie
przekazana do Zarządu ROD.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 19.06.2019r.

 

BIURO OGRODU 22 CZERWCA (SOBOTA)

BĘDZIE NIECZYNNE

 

       W związku z wydłużonym weekendem od dnia 20.06 do 23.06.2019r.
biuro ogrodu w sobotę dnia 22.06.2019r. będzie nieczynne.

Zapraszamy w pozostałe dni.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 16.05.2019r.

 

UWAGA NA PODEJRZANE OSOBY
NA TERENIE NASZEGO OGRODU

 

W dniu dzisiejszym miała miejsce sytuacja, kiedy to nieznani mężczyźni chodzili
po Naszym ogrodzie oglądając poszczególne działki, celem oceny obcięcia żywopłotów z upoważnienia Zarządu ROD. Nadmieniamy, że podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego NIE ZOSTAŁA podjęta uchwala w wyżej
wymienionym zakresie dotycząca ogólnego obcinania żywopłotów
Prawdopodobnie są to oszuści, dlatego też uczulamy wszystkich Działkowców na możliwe kradzieże z altan i działek ROD.

Prosimy młodsze osoby o przekazywanie informacji napotkanym
w ogrodzie starszym osobom / sąsiadom.

Dziękujemy!

 

Jednocześnie informujemy, że jesteśmy w stałym kontakcie z dzielnicowym
naszego rejonu - został on również powiadomiony o powyższym fakcie.
Od dnia 17.05.2019 będą odbywały się wzmożone patrole
Policji również w ciągu dnia.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 14.05.2019r.

 

KONIEC ZBIÓRKI GAŁĘZI W TYM SEZONIE

 

Przypominamy, że zgodnie z wcześniejszymi komunikatami
termin zbiórki gałęzi upływa 15 maja 2019r.
Po tym terminie Działkowiec jest zobowiązany utylizować gałęzie
we własnym zakresie i na własny koszt.

Miejsce gromadzenia gałęzi zostanie oczyszczone przez firmę zewnętrzną.
Prosimy o uszanowanie wydanych środków na tego typu usługę.

Na oczyszczenie swoich działek było dużo czasu,
zbiórka trwała od 1 marca do 15 maja 2019r.

 

Wyprzedzając Państwa pytania, następny termin zbiórki to 2021 rok.

Ostatnie trzy lata prowadzona była zbiórka gałęzi - są to niestety duże koszty.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 12.05.2019r.

 

DZIAŁKOWCU - PILNUJ SWOJEGO PSA NA DZIAŁCE!

 

W odpowiedzi na wiele zgłoszeń działkowców o wolno biegających psach

na terenie naszego ogrodu Zarząd ROD przypomina,

że Regulamin ROD (§ 68 pkt. 10):

 

zakazuje wprowadzania i trzymania na terenie ROD psów bez smyczy
i kagańca
oraz stałego utrzymywania kotów i psów na działce.

 

Poważną sprawą jest również zanieczyszczanie alejek
odchodami psów użytkowników naszych działek.

APELUJEMY O SPRZĄTANIE PO SWOICH PUPILACH

tak jak jest to przewidziane w uchwale Rady Miasta Łodzi.

Zapis ten mówi o niezwłocznym usuwaniu zanieczyszczeń

spowodowanych przez zwierzęta na terenach publicznych oraz częściach nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 10.05.2019r.

 

BIURO OGRODU CZYNNE

W KAŻDĄ SOBOTĘ CZERWCA

 

Z uwagi na fakt, że wielu Działkowców nie może do nas dotrzeć w środy

ze względu na pracę oraz inne obowiązki, informujemy
że
biuro ogrodu będzie również czynne
w każdą sobotę czerwca

 

w godzinach 12:00 - 13:30

 

Ponadto przypominamy, że wpłat można dokonać również
w każdą środę w godzinach otwarcia biura lub na konto bankowe
zgodnie z kwotą podaną na wysłanych Pocztą Polską blankietach.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


ktualizowano 27.04.2019r., dodano: 07.04.2019r.

 

OPŁATY W SEZONIE 2019

 

W dniu 24.04.2019r. Zarząd ROD wysłał pocztą tradycyjną
zawiadomienia z wyliczonymi opłatami za 2019 rok.
Zawiadomienie zawiera wypełniony blankiet wpłaty.

---

Dnia 06.04.2019r. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
zatwierdziło wysokość opłat na sezon 2019.
Pełen cennik znajdą Państwo w zakładce "opłaty", a także
na tablicach informacyjnych w ogrodzie.

ZARZĄD ROD

ATK/ŁK


Dodano: 06.04.2019r.

 

SZLABAN W NASZYM ROD

 

Zgodnie z uchwałą 17/2019 z dnia 6 IV 2019r. Walne Zebranie
Sprawozdawczo-Wyborcze członków PZD ustanowiło, że szlaban jest otwierany:

 

w dwa dni robocze w tygodniu tj.

we wtorek i środę

8.00 - 20.00

 

Dostawy materiałów ogrodniczych, czy też budowlanych
należy uzgadniać w tych dniach.


W pozostałe dni tygodnia szlaban jest zamknięty.

 

Wjazd na teren ogrodu odbywa się tylko i wyłącznie w celu dowiezienia
materiałów i sprzętu niezbędnych do zaspokojenia potrzeb
użytkownika działki, a następnie powrót pojazdem na teren parkingu.
Zabrania się parkowania w alejkach ogrodu.

 

W przypadku potrzeby wezwania:
- karetki pogotowia,
- straży pożarnej,

- policji.

 

Wykonujemy dwa połączenia:
1. Wzywamy odpowiednie służby.
2. Powiadamiamy osobę odpowiedzialną za otwarcie bramy i szlabanu:

    - tel. kontaktowy 504-165-304

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 10.03.2019r.

 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

 

Zarząd ROD przypomina, że w pergoli śmietnikowej nie składujemy
odpadów wielkogabarytowych. Odpady tego typu muszą być zabrane przez działkowca na własny koszt lub będą zbierane jak w roku ubiegłym,
tj. w drugiej połowie września do specjalnie podstawionego kontenera
na parkingu naszego ogrodu.

Prosimy o zastosowanie się do powyższej informacji
i nie składowanie tego typu odpadów.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 24.02.2019r.

 

SKŁADOWANIE GAŁĘZI W 2019 ROKU

 

Zarząd ROD informuje, że zbiórka gałęzi będzie możliwa
od 1 marca do 15 maja 2019 roku.

Gałęzie składujemy w wyznaczonym przez taśmę ostrzegawczą obszarze,
tj. na wysokości szlabanu. Przypominamy o układaniu pryzmy
od samego końca pozostawiając przejście!.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK

 

 

Dodano: 13.04.2019r.

 

KONTENER NA ODPADY ZMIESZANE

 

Podstawiony kontener niebieski przy pergoli śmietnikowej służy do zbiórki
odpadów zmieszanych, nie zaś gałęzi, mebli, gruzu i materiałów z rozbiórki altany. Prosimy o zastosowanie się do powyższej informacji.

 

Jednocześnie przypominamy, że przy każdej rozbiórce/remoncie altany
użytkownik działki musi zabezpieczyć na tę okoliczność kontener
we własnym zakresie!

 

Wielkogabaryty takie jak: meble, łóżka, krzesła, fotele itd.
muszą być również zutylizowane w zakresie działkowca na jego koszt
lub oddane podczas wrześniowej zbiórki o czym będziemy informować.

 

Papa, gonty, płyty eternitowe (azbestowe), płyty bitumiczne, smoły, smary, oleje
są to odpady niebezpieczne i należy je utylizować we własnym zakresie.

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206)

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 22.03.2019r.

 

WŁĄCZENIE WODY W SEZONIE 2019

 

13-go kwietnia 2019 roku od godziny 11.00 zaplanowano napełnienie
instalacji wodnej w Naszym ogrodzie

Przypominamy o ponownym montażu wodomierzy
oraz zaworów czerpalnych.

 

Osoby upoważnione przez Zarząd ROD do założenia wodomierzy
zgodnie z wymogami oraz ich zaplombowaniem:

 

 • p. Bogdan tel. 504-165-304  dz. nr 65A

 • p. Jan tel. 502-635-879  dz. nr 110A

 

W przypadku niekorzystnych prognoz pogodowych włączenie wody nastąpi w późniejszym terminie, o czym będziemy informować na bieżąco.

 

W sytuacji braku zainstalowania zaworów czerpalnych
lub pozostawieniem otwartych zaworów spustowych
za zainstalowanym wodomierzem, naliczone zużycie wody
obciąży użytkownika działki !!!

 

Jeżeli na działce jest zainstalowany wodomierz wraz z zaworem spustowym poniżej jego poziomu nie ma potrzeby demontażu licznika wody na okres zimowy.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 17.03.2019r.

 

OTWARCIE TOALET OGRODOWYCH

 

W dniu 16.03.2019r. zostały otwarte toalety ogrodowe w naszym ROD.
Prosimy o korzystanie z obiektu w sposób  zgodny z ich przeznaczeniem
z zachowaniem porządku i czystości. Dziękujemy!

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 24.02.2019r.

 

ZAWIADOMIENIE O WALNYM
ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYM 2019

 

Zarząd ROD im. Władysława Reymonta w Łodzi informuje
że Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
odbędzie się w dniu 06.04.2019r. (sobota)
w świetlicy ogrodu przy ul. Źródłowej 36/38 w Łodzi.

 

Początek obrad:

- w I terminie godzina: 11.00

- w II terminie godzina: 11.30 **

 

 • **Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu. 

 • Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

 • Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

 

Materiały sprawozdawcze za 2018r. dostępne są do wglądu w dniach:

20.03.2019r. ; 27.03.2019r. ; 03.04.2019r.
w godzinach od 16.30 do 18.30

w biurze ogrodu ROD przy ul. Źródłowej 36/38 w Łodzi.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 06.12.2019r.

 

W DNIU 02.01.2019 ROKU BIURO BĘDZIE NIECZYNNE

 

Informujemy, że w dniu 2 stycznia 2019 roku
biuro ogrodu będzie nieczynne.

Zapraszamy w pozostałe środy.
Przypominamy, że nasze biuro czynne jest zawsze cały rok
w środy od 16:30 - 18:30

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 20.01.2019r.

 

KOMUNIKAT KRAJOWEJ RADY PZD

W SPRAWIE LICZENIA BEZDOMNYCH

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje
iż w nocy z 13 na 14 lutego 2019 roku we wszystkich województwach
odbędzie się kolejna edycja ogólnopolskiego badania liczby bezdomnych.
W akcji liczenia osób bezdomnych wezmą udział m.in. policjanci, strażnicy, pracownicy socjalni i wolontariusze. Wśród miejsc, które będą sprawdzane znajdują się m.in. pustostany, domki na działkach, altany działkowe.

 

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców

 

Więcej szczegółów akcji pod linkiem tutaj

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 13.01.2019r.

 

ROZLICZENIE ZALICZKI ZA MEDIA W 2018 ROKU

 

Przypominamy ostatni raz
o konieczności rozliczania się z zaliczki za media (prąd i wodę)
w każdą środę w godzinach 16:30 - 18:30

Opłaty za zużyte media powinny być JUŻ rozliczone
do 30 listopada 2018 roku, a mamy połowę stycznia 2019 roku!

Na ten moment jest to 120 działek, czyli 30% całego ogrodu.

 

§9 pkt. 2 ust. 5 Regulaminu ROD "Działkowiec ma w szczególności
obowiązek uiszczać opłaty ogrodowe uchwalone przez uprawnione statutem organy PZD w terminach przez nie ustalonych, a w przypadku zwłoki
wraz z obowiązującymi odsetkami ustawowymi
".

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 06.02.2019r., edytowano: 21.02.2019r.

 

OTWARCIE SEZONU 2019

 

Zarząd ROD informuje, że od 1 marca 2019 roku nastąpi:

 

 • otwarcie bramy głównej na parkingu w naszym ogrodzie,

 • otwarcie bramek wejściowych dla pieszych,

 • włączenie energii elektrycznej,

 • otwarcie pergoli śmietnikowej,

 • otwarcie szlabanu we wtorki i środy w godzinach 8.00 - 20.00 *

 

* z zastrzeżeniem o możliwości przesunięcia tego terminu
w zależności od panujących warunków atmosferycznych.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 25.12.2018r.

 

 

 

OSTRZEŻENIE O WŁAMANIACH

 

W dniu 24.12.2018 w godzinach wieczornych doszło do wielu włamań

do altan w naszym ogrodzie. Prosimy o sprawdzenie swoich
i sąsiednich działek, a każde włamanie/szkody należy zgłaszać Policji.

 

V KOMISARIAT / REWIR II

UL. ORGANIZACJI WIN NR 5

TEL. OFICER DYŻURNY  42 665 15 56  lub  42 200 15 64

 

Nawet najskuteczniejsza Policja nie ochroni w pełni naszego mienia, jeżeli sami nie będziemy o nie dbali! Dla przypomnienia kilka podstawowych zasad, jak zabezpieczyć działkę przed włamaniem.

1) Na działce nie powinniśmy pozostawiać wartościowych przedmiotów podczas naszej nieobecności. Najpewniejszym miejscem dla przechowywania pieniędzy, cenniejszej biżuterii, akcji i obligacji jest bank. Amatorzy cudzego mienia stosunkowo szybko znajdują ukryte precjoza i pieniądze w różnego rodzaju bieliźniarkach, torebkach po cukrze, czy też za obrazami.

2) Nie zostawiajmy kluczy pod wycieraczką. Zabezpieczmy należycie drzwi i okna w swoim domku, załóżmy dobre zamki.

3) Wskazane jest zanotować na kartce lub w podręcznym kalendarzyku marki i typy posiadanych urządzeń, ich cechy charakterystyczne oraz numery fabryczne (radio, telewizor, magnetowid, aparat fotograficzny, rower, itp.) Te, które nie posiadają numerów, oznacz swymi inicjałami lub np. numerem telefonu albo datą urodzenia (w przypadku kradzieży lub zagubienia łatwiej będzie można je rozpoznać i udowodnić, że są naszą własnością).

4) Nie afiszujmy się swym bogactwem. Unikajmy przygodnych znajomości, zwłaszcza zawieranych przy kieliszku, nigdy zaś w ten sposób poznanych ludzi nie zapraszajmy do swego domku.

5) Uważajmy na kręcących się w pobliżu działki ludzi. Zainteresujmy się nimi, zapytajmy kogo szukają, przyjrzyjmy się im, by zapamiętać wygląd. Przezorność może uchronić przed kradzieżą zaś spostrzeżenia mogą być przydatne Policji, gdyby doszło do włamania.

6) Sprawdzajmy tożsamość i wiarygodność obcych osób, przychodzących na działkę w sprawie odkupienia starych zegarów lub książek, niezbędnej naprawy urządzeń, skoszenia trawy, czy pomocy w jakimkolwiek innym zajęciu związanym z pracą na działce. Nie wpuszczajmy bez uzasadnionych powodów nieznanych osób. Z policyjnych doświadczeń wynika, że prawie połowa kradzieży miała swój początek i źródło w nawiązywanych wcześniej tego typu kontaktach. Tacy niby-znajomi, nawet jeśli sami nie dokonują kradzieży, mogą przeprowadzać tzw. złodziejski wywiad i dzielić się ustaleniami z grupą, która dokonuje włamań.

7) Współdziałajmy zawsze z sąsiadami. Zwracajmy uwagę także na ich domek. Podczas ich nieobecności interesujmy się ludźmi kręcącymi się w pobliżu ich działki. Zwracajmy uwagę na hałasy, niecodzienne odgłosy, wynoszenie mebli lub sprzętów przez osoby obce, którym nie towarzyszy nikt ze znanych sąsiadów.

8) Opuszczając na dłużej swój ogródek działkowy nie zostawiajmy widocznych oznak swej nieobecności. Poprośmy sąsiada, by otworzył na krótko okna, wieczorem włączał na jakiś czas światło w domku, czy w miarę możliwości skosił trawę lub zagrabił liście.

9) Ubezpieczmy swój domek na działce, by w razie nieszczęścia chociaż częściowo mieć zrekompensowane straty.

10) O włamaniu należy jak najszybciej powiadomić Policję dzwoniąc pod numer 112 lub 997. Nie dotykajmy niczego w domu, żeby nie zatrzeć śladów złodziei. Jeżeli to możliwe zapamiętajmy, jak najwięcej szczegółów, które pomogą policjantom w znalezieniu sprawców włamania.

 

Źródło artykułu:
www.zyjbezpiecznie.policja.pl

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 27.11.2018r.

 

NOWY REGULAMIN ROD W 2019 ROKU

 

Zarząd ROD informuje, że w każdą środę w godzinach pracy biura
można odbierać regulaminy ROD na rok 2019.

Na każdą działkę przypada jeden regulamin ROD w wersji papierowej.

Krajowy Zarząd PZD wzywa zarządy ROD o niezwłoczne rozprowadzenie
Regulaminów wśród działkowców tak, by z dniem wejścia
w życie tj. 01.01.2019r., każdy działkowiec mógł go praktykować.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 27.07.2018r.

 

WYRZUCANIE ODPADÓW ZIELONYCH

 

Przypominamy ponownie, że odpady zielone wyrzucamy
do pojemników brązowych (bez folii i innych opakowań sztucznych)

NIE ZOSTAWIAMY NA PŁYCIE BETONOWEJ

powoduje to szybkie gnicie i przykry zapach dla pobliskich działek!!!

Po wyrzuceniu odpadu organicznego zamykajmy
brązowe pojemniki - przynajmniej na czas upałów
(wszystkie są wyposażone w klapy).

 

Jeżeli odpady organiczne będą w pojemnikach na odpady zmieszane
(czyli w czarnych oraz zielonych) firma Remondis
nie będzie odbierać naszych śmieci
!!!

 

!!! NIE RÓBMY Z NASZEJ PERGOLI ŚMIETNIKOWEJ WYSYPISKA !!!

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 07.11.2018r.

 

ZAMKNIĘCIE BRAMEK WEJŚCIOWYCH NA OKRES ZIMOWY

 

W dniu 7 listopada 2018r. zarząd ROD podjął uchwałę o zamknięciu bramek wejściowych dla pieszych w okresie od 1 grudnia 2018r. do 1 marca 2019r.
od ulicy Spornej, od ulicy Brzeskiej, od strony parku Ocalałych (kanału)
a także na parkingu ogrodu (przy bramie wjazdowej).
Otwarte natomiast pozostaną dwie bramki od strony ul. Źródłowej
tj. przy szpitalu MSWiA oraz do biura ogrodu.

Zamknięcie bramek ma na celu zmniejszenie skali kradzieży
w okresie jesienno-zimowym.

Wszelkie służby ratunkowo-porządkowe zostały poinformowane o tym fakcie. Doświadczenia z ubiegłych lat pokazały, że przez wejścia do ogrodu
od północy i wschodu przedostają się złodzieje, a także bezdomni.

Za utrudnienia najmocniej przepraszamy,
ale podjęta uchwała ma za zadanie zabezpieczyć nasze działki
i umożliwić sprawne patrole Policji w okresie jesienno-zimowym.

We wrześniu oraz październiku tego roku odnotowano już pierwsze włamania.

 

Przypominamy, że Zarząd ROD współpracuje z dzielnicowym w naszym rejonie, a o każdym włamaniu należy powiadomić Policję.

 

Prosimy o zamykanie bramek wejściowych do ogrodu
przekręcając kluczem zamek, a nie zaś tylko na zatrzask.

 

V KOMISARIAT / REWIR II

UL. ORGANIZACJI WIN NR 5

TEL. OFICER DYŻURNY  42 665 15 56  lub  42 200 15 64

 

Prosimy również w miarę możliwości o zaglądanie na swoją działkę.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 11.10.2018r.

 

PRZEŁADOWANIE PERGOLI ŚMIETNIKOWEJ

 

W związku z przeładowaniem pergoli śmietnikowej, Zarząd ROD zmuszony
był zamówić z firmy zewnętrznej dodatkowe kontenery na odpady.

Obecnie posiadamy 15 pojemników 1100 litrów, co daje nam tygodniowo
16,5m3 odpadów i nadal jest to zdecydowanie za mało.

 


Przypominamy ponownie o obowiązku posiadania kompostownika.

Zgodnie z § 42 (w całości) Regulaminu ROD:

1. Działka musi być wyposażona w kompostownik.

2. Kompostownik oraz zamknięte pojemniki z nawozami płynnymi należy umieszczaćw zacienionej części działki, w miejscu mniej widocznym, w odległości co najmniej 1m od granic działki.

3. Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego
a w szczególności pochodzące z działki części roślin.

 

 

Śmieci z naszego ogrodu wywożone są zgodnie z harmonogramem odbioru  odpadów we wtorki (raz w tygodniu). Prosimy więc nie pozostawiać

worków na płycie betonowej, lecz przetrzymać je u siebie na działce

i wyrzucić po opróżnieniu pojemników.

 

Polecamy kompostowniki, worki i stymulatory do kompostowania liści.

 

Działkowiec sklep internetowy - sprzedaż wysyłkowa

 

ZARZĄD ROD

ZK/


Dodano: 27.10.2018r.

 

ZAMKNIĘCIE BRAMEK WEJŚCIOWYCH NA OKRES ZIMOWY

 

Z uwagi na kradzieże w okresie jesienno-zimowym na posiedzeniu zarządu ROD
w dniu 7 listopada zostanie podjęta uchwała o zamknięciu bramek wejściowych
od ulicy Spornej, od ulicy Brzeskiej, od strony parku Ocalałych (kanału),
a także na parkingu ogrodu (przy bramie wjazdowej).
Otwarte natomiast pozostaną dwie bramki od strony ul. Źródłowej
tj. przy szpitalu MSWiA oraz do biura ogrodu.
Wszelkie służby ratunkowo-porządkowe zostaną poinformowane o tym fakcie. Doświadczenia z ubiegłych lat pokazały, że przez wejścia do ogrodu
od północy i wschodu przedostają się złodzieje, a także bezdomni.

Za utrudnienia najmocniej przepraszamy,
ale podjęta uchwała ma za zadanie zabezpieczyć nasze działki
i umożliwić sprawne patrole Policji w okresie jesienno-zimowym.

We wrześniu oraz październiku tego roku odnotowano już pierwsze włamania.

 

Przypominamy, że Zarząd ROD współpracuje z dzielnicowym w naszym rejonie, a o każdym włamaniu należy powiadomić Policję.

 

Prosimy o zamykanie bramek wejściowych do ogrodu
przekręcając kluczem zamek, a nie zaś tylko na zatrzask.

 

V KOMISARIAT / REWIR II

UL. ORGANIZACJI WIN NR 5

TEL. OFICER DYŻURNY  42 665 15 56  lub  42 200 15 64

 

Prosimy również w miarę możliwości o zaglądanie na swoją działkę.

 

ZARZĄD ROD


Dodano: 24.10.2018r.

 

ROZLICZENIE ZALICZKI ZA MEDIA W 2018 ROKU

 

20.10.2018r. wyłączyliśmy wodę na okres zimowy.
Prosimy pamiętać o zabezpieczeniu wodomierzy oraz zaworów czerpalnych.
Osoby upoważnione przez Zarząd ROD do montażu i demontażu wodomierzy:

 

 • tel. 504-165-304  dz. nr 125    p. Michał

 • tel. 502-635-879  dz. nr 110A  p. Jan

 • tel. 881-505-456  dz. nr 161    p. Przemysław

 

Z uwagi na koniec sezonu działkowego przypominamy o konieczności
rozliczania się z zaliczki za media (prąd i wodę)
w każdą środę w godzinach 16:30 - 18:30

 

Demontaż wodomierza możliwy tylko w obecności członka zarządu.

 

W przypadku samowolnego zdjęcia wodomierza opłata zostanie naliczona za zużycie z m2 działki (1,20zł/m2!!!)

 

aktualizacja : 18.11.2018r.

 

Jeżeli mają Państwo zabezpieczony wodomierz, nie ma potrzeby demontażu
go na okres zimowy. Po opróżnieniu instalacji zaworem spustowym
poniżej poziomu wodomierza i zamknięciu zaworu głównego
dla danej działki (jeśli występuje) z uwagi na brak wody
nie dochodzi do usterki mechanizmu.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


ZK/ŁK

Dodano: 11.10.2018r.

 

NASADZENIA NA TERENACH WSPÓLNYCH OGRODU

 

W dniu 13.10.2018r. (sobota) o godzinie 11.00 na parkingu ogrodu
zapraszamy chętnych działkowców do pomocy przy sadzeniu roślin
na terenach wspólnych.Każda para rąk się przyda.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 08.10.2018r., aktualizacja 05.11.2018r.

 

ZAKOŃCZENIE SEZONU 2018

 

Z dniem 20 października o godz. 10:30, nastąpi:

 • wyłączenie wody i opróżnienie instalacji na okres zimowy.

 

Z dniem 5 listopada nastąpi:

 • zamknięcie toalet ogólnodostępnych.

 

Z dniem 1 grudnia nastąpi:

 • zamknięcie bramy wjazdowej,

 • zamknięcie pergoli śmietnikowej,

 • wyłączenie prądu
  (uchwała Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dn. 14.04.2018r.).

 

Przypominamy o zabraniu na okres zimowy sprzętu ogrodniczego
i innych cennych przedmiotów z altan działkowych.

Otwarcie sezonu przewidujemy na 1 marca 2019

(w zależności od warunków atmosferycznych)
o czym będziemy informować na stronie i tablicach ogłoszeniowych.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 27.09.2018r.

 

OŚWIETLENIE GŁÓWNEJ ALEI OGRODU

 

Informujemy, że dla poprawy widoczności i bezpieczeństwa
od dnia 27.09.2018r, do 30.10.2018r. w godzinach 18.00 - 20.00 
będą codziennie włączone latarnie przy głównej alei ogrodu. 

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 09.09.2018r.

 

OGRODY DZIAŁKOWE TO ZIELONE PŁUCA MIAST

 

Na bramie wejściowej Naszego ogrodu zainstalowano banner z hasłem:
"Ogrody działkowe to zielone płuca miast".


Rodzinne Ogrody Działkowe stanowią filar funkcjonowania społeczeństwa i rodziny w obszarach zurbanizowanych. Dzięki ruchowi działkowemu milion polskich rodzin ma dostęp do zdrowego i aktywnego wypoczynku. Dla znacznej części z pośród tych rodzin działka jest jedyną alternatywą dla pasywnego wypoczynku przed telewizorem. Ogrody służą prowadzeniu szerokiej działalności na rzecz wspólnoty lokalnej. Jednocześnie działki cementują relacje między i wewnątrz pokoleniowe, wspierając w ten sposób rodzinę.Aktywny wypoczynek na działkach służy zdrowiu, także przez plon jaki przynosi – zdrowe, naturalne warzywa i owoce. Ogrody poprawiają jakość życia mieszkańców. Miasta polskie duszą się. Stopniowo kolejne skrawki zieleni odbierane są pod nowe budynki czy parkingi. Na naszych oczach następuje swoiste odwrócenie porządków: miasta zamiast służyć ludziom, zmieniają się w laboratoria maksymalizowania wydajności przestrzennej kosztem swoich mieszkańców.

 

IX KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
Warszawa, dnia 17 grudnia 2011 r.


Dodano: 14.08.2018r.

 

WEZWANIA DO ZAPŁATY

 

Od dnia 22 sierpnia 2018 roku zostaną wysłane wezwania do zapłaty
dla użytkowników działek, którzy nie uiścili opłat za sezon 2018.

Termin wpłat minął 30 czerwca 2018r.

Do zaległych opłat zostaną doliczone odsetki ustawowe
zgodnie z Regulaminem ROD § 18 pkt. 1.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK

Dodano: 27.09.2018r.

 

ZNALEZIONO KLUCZE

 

W ostatnim tygodniu września znaleziono klucze
(czerwone etui), prawdopodobnie do działki w Naszym ROD.
Klucze można odebrać w biurze ogrodu w środy w godzinach 16:30 - 18:30
lub w innym terminie po uzgodnieniu telefonicznym (tel. 504-165-304)

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 09.09.2018r.

 

SPACER PO NASZYM OGRODZIE 23.09.2018

 

Z uwagi na organizowany Piknik Rodzinny w dniu 23 września 2018r.  jednym
z punktów programu będzie spacer mieszkańców z naszego sąsiedztwa.
Zarząd ROD prosi o zastosowanie się do Regulaminu ROD,

w szczególności § 67, który mówi, że Działkowiec zobowiązany jest:

- dbać o estetyczny wygląd działki i ROD,

- utrzymywać w czystości drogi, aleje:

a) na połowie ich szerokości, gdy do nich przylegają działki po obu stronach,

b) na całej ich szerokości, gdy do nich przylegają działki z jednej strony.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 30.08.2018r.

 

UWAGA NA SPADAJĄCE, SUCHE GAŁĘZIE
NA PARKINGU NASZEGO ROD

 

Informujemy, że do czasu usunięcia suchego drzewa (brzozy)
na naszym parkingu prosimy nie parkować w pobliżu miejsca
odgrodzonego taśmą ostrzegawczą.
Zarząd ROD czeka na decyzję - pozwolenie usunięcia drzewa
z Wydziału Ochrony Środowiska.

 

aktualizacja: 20.09.2018r.

W dniu 20.09.2018r. otrzymaliśmy z Wydziału Ochrony Środowiska
zgodę na usunięcie suchego drzewa.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 06.07.2018r.

 

PATROLE OGRODOWE W NASZYM ROD

 

Z uwagi na ostatnie włamania do altan w Naszym ROD Zarząd podjął decyzję
o rozważeniu powołania patroli ogrodowych.

Wszystkich chętnych Działkowców do patrolowania Naszego ogrodu
zapraszamy w środę 11.07.2018r. o godz. 18:00 do biura.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 24.08.2018r.

 

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

 

Zarząd ROD informuje, że do dnia 12.09.2018r. zbieramy odpady wielkogabarytowe na parkingu naszego ogrodu. Teren ten został wyznaczony taśmą ostrzegawczą oraz informacją. Prosimy składować w tym miejscu tylko odpady wielkogabarytowe, tj: meble, łóżka, dywany, lustra, okna.

 

Po 12.09.2018 nie gromadzimy już odpadów wielkogabarytowych
zostaną one zabrane w dniu 14.09.2018r.
Następna zbiórka przewidziana w 2019 roku.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 24.08.2018r.

 

OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018

 

Komisja Rewizyjna dokonała oceny pracy Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Władysława Reymonta oraz przeprowadziła badanie I-go półrocza. Komisja Rewizyjna nie ma stwierdza uwag, a także przeszkód do dalszej współpracy z Zarządem ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi.

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

JK/ŁK


Dodano: 14.08.2018r.

 

COROCZNY PRZEGLĄD DZIAŁEK

 

Zarząd ROD informuje, że od 22 sierpnia 2018 roku
powołana Komisja dokona corocznego przeglądu działek.

Użytkownicy zaniedbanych działek otrzymają
wezwania do pilnego ich uporządkowania.

 

Brak reakcji ze strony działkowca będzie skutkować
wypowiedzeniem umowy dzierżawy.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 07.07.2018r.

WPŁATY 2018

 

Zarząd ROD przypomina, iż termin wnoszenia opłat ogrodowych
minął
30-go czerwca 2018r.

 

Pomimo rozesłanych zawiadomień do wszystkich Działkowców o wysokości opłat
w tym roku, a także wyznaczeniu przez Skarbnika ogrodu dodatkowych dni wpłat
w soboty czerwca
wielu użytkowników działek nie dokonało płatności.

 

Prosimy o ich pilne uregulowanie.

ZARZĄD ROD

ATK/ŁK


Dodano: 17.06.2018r.

 

! UWAGA UWAGA !

 

W ostatnią sobotę tj. 16.06.2018r. doszło do sytuacji, gdzie obca osoba spoza naszego ogrodu została przyłapana na pomieszkiwaniu na cudzej działce. W tym dniu interweniowała również policja. Jak widać osoby bezdomne nie tylko przebywają na naszych działkach poza sezonem, czyli jesienią i zimą, ale również i teraz, kiedy jest ciepło. Dlatego apelujemy o odwiedzanie swoich działek, a przede wszystkim o zamykanie za sobą furtek, bramy najlepiej przekręcając kluczem zamek.

Również istotne jest przycinanie żywopłotów na granicach działek, szczegółowo opisuje to § 52 w całości Regulaminu ROD. Dodatkowo działkowcy powinni zwrócić większą uwagę na nieznane osoby, kręcące się na sąsiedniej działce.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 20.06.2018r., aktualizacja: 27.04.2019r.

 

PODWYŻKA CENY WODY

 

Zgodnie z komunikatem ZWiK z dnia 10 maja 2018r. od 13 czerwca 2018r. obowiązuje podwyżka ceny wody:

Obecnie jest to stawka 4,32zł za m3 zużycia do 12.06.2019r.

od 13.06.2019r. do 12.06.2020r. obowiązuje stawka 4,42zł za m3

od 13.06.2020r. do 12.06.2021r. obowiązuje stawka 4,51zł za m3


Prosimy o tym pamiętać dokonując opłat za działkę.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 25.05.2018r.

 

KONIEC ZBIÓRKI GAŁĘZI W TYM ROKU !!!

 

OSTATNI RAZ PRZYPOMINAMY O KOŃCU ZBIÓRKI GAŁĘZI W TYM ROKU!

INFORMOWALIŚMY O TYM FAKCIE NA TABLICACH OGRODU
JAK RÓWNIEŻ W MIEJSCU GROMADZENIA
OSTATECZNY TERMIN MINĄŁ 14 MAJA.

 

W tej chwili miejsce to zostało uporządkowane
i prosimy o uszanowanie wydanych środków.

 

Na oczyszczenie swoich działek było dużo czasu, od początku marca do połowy maja.

 

Jeżeli Działkowiec ma pilną potrzebę utylizacji gałęzi, konarów powinien
zrobić to we własnym zakresie i na własny koszt.

 

Z uwagi na składowanie gałęzi i innych odpadów na terenach wspólnych
Zarząd ROD wykorzysta zakupioną w ubiegłym roku przenośną kamerę maskującą i umieści losowo w newralgicznych miejscach Naszego ROD.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 25.06.2019r.

 

ZŁODZIEJE SĄ WŚRÓD NAS ...

 

   Przykro nam o tym pisać, ale zgłoszenie wraz z dowodem wideo zarejestrowanym przez jedną z kamer działkowca pokazuje, że złodzieje nie przychodzą tylko z zewnątrz. Sprawa kradzieży roślin została już zgłoszona na Policję, natomiast Zarząd ROD zastosuje środki przewidziane w Statucie oraz Regulaminie ROD wobec członka Naszego ogrodu, który dopuścił się tego haniebnego czynu, prawdopodobnie nie pierwszy raz.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 12.06.2019r.

 

GŁÓWNA BRAMA WJAZDOWA

 

Z uwagi na fakt, że w ostatnim czasie odnotowano włamanie do samochodu na terenie parkingu Naszego ogrodu apelujemy do Działkowców o zamykanie za sobą bramy wjazdowej nie tylko na zasuwę, ale również przekręcając zamek kluczem. Sprawa dotyczy także wjazdu samochodów nie należących do członków ROD.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 04.06.2018r.

 

KORZYSTANIE Z OGÓLNODOSTĘPNYCH TOALET

 

Z uwagi na zapis Regulaminu ROD, a dokładniej §35 - Zarząd ROD umożliwia Naszym działkowcom korzystanie z ogólnodostępnych toalet.  W ostatnim czasie dochodzi do nagminnego, celowego i złośliwego ich brudzenia.
Zanieczyszczone są spłuczki, muszle sedesowe, podłoga, a także ściany!!! odchodami ludzkimi.

W związku z powyższym dzieci Naszych działkowców
powinny korzystać z toalet pod kontrolą rodziców/dziadków.

 

Jeżeli nadal będzie dochodzić do sytuacji niszczenia toalet
zostaną one zamknięte na stałe.

Dbajmy wspólnie o porządek nie tylko na swojej działce!

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 07.05.2018r.

 

SZKOLENIA DLA NOWYCH DZIAŁKOWCÓW

 

W Okręgu Łódzkim PZD rozpoczynają się szkolenia dla nowych działkowców.
Odbywać się one będą w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca
od kwietnia do końca listopada w biurze Okręgu Łódzkiego
na ul. Warecka 3, ( III piętro) o godzinie 16.30.

 

Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest przynieść ze sobą skierowanie
na szkolenie wydane przez Zarząd ROD.

OZŁ PZD

ZK/ŁK


Dodano: 14.04.2018r.

 

OPŁATY W SEZONIE 2018

 

Dnia 14.04.2018r. Walne Zebranie Sprawozdawcze
zatwierdziło wysokość opłat na sezon 2018.
Pełen cennik znajdą Państwo w zakładce "opłaty"

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 08.05.2018r.

 

ZRĘBKOWANIE GAŁĘZI

 

Gałęzie zbieramy do 14 maja 2018r.

 

Zbiórka gałęzi zostanie zakończona 14 maja 2018r.
W związku z powyższym po tym terminie zabrania się
podrzucania tego typu odpadów
do pergoli śmietnikowej, a tym bardziej
gromadzenia na wspólnych terenach ogrodu.

 

Po 15-stym maja gałęzie powinny być wywożone w zakresie użytkownika

działki poza teren ROD do punktu ich przeznaczenia.

Akcja zbierania gałęzi trwała od marca do maja - było dużo czasu na uporządkowanie terenu na swojej działce. Z uwagi na wysokie koszty usługi rębaka, następna zbiórka gałęzi nastąpi w 2019r.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 05.05.2018r., aktualizacja: 04.06.2018r.

 

W CZERWCU KASA OGRODU CZYNNA RÓWNIEŻ W SOBOTĘ

 

W czerwcu 2018 roku kasa ogrodu
będzie również czynna w każdą sobotę

(tj.: 02.06; 09.06; 16.06; 23.06; 30.06)
w godzinach 14:30 - 16:00

 

Ponadto przypominamy, że wpłat można dokonać
w każdą środę w godzinach otwarcia biura lub na konto bankowe.

 

Serdecznie zapraszamy!

ZARZĄD ROD

ZK/ATK


Dodano: 27.04.2019r.

 

BUDOWA LUB ROZBUDOWA ALTANY DZIAŁKOWEJ

 

Przypominamy o obowiązku wynikającym z Regulaminu ROD § 45:

 

1. Działkowiec zobowiązany jest zawiadomić na piśmie zarząd ROD
o zamiarze budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej, załączając rysunek uwzględniający jej powierzchnię zabudowy i wysokość oraz usytuowanie względem granic działki zgodnie z wymogami określonymi w Reg. ROD § 44.

2. Na działkowcu spoczywa odpowiedzialność za właściwe usytuowanie altany działkowej i jej budowę, nadbudowę lub rozbudowę zgodnie z wymogami przewidzianymi w regulaminie ROD i przepisach powszechnie obowiązujących.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 11.04.2019r.

 

ZAMIESZKIWANIE NA DZIAŁCE

 

Zarząd ROD przypomina o zapisie w Regulaminie ROD § 7 w całości:

1. Działka nie może być wykorzystywana do zamieszkiwania.

2. Przez zamieszkiwanie rozumie się przebywanie z zamiarem skupienia i realizacji swoich spraw życiowych.

3. Altana działkowa na terenie działki w ROD nie jest obiektem mieszkalnym; przebywanie w niej nie może stanowić podstawy do urzędowego potwierdzenia czasowego lub stałego pobytu.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 12.04.2018r.

 

KONTENER NA ODPADY ZIELONE

 

W dniu 13.04.2018r. (piątek) w pergoli śmietnikowej zostanie podstawiony otwarty kontener 8m3 na odpady zielone, tj. liście, trawę, drobno pocięte gałęzie.

Odpady wysypujemy z plastikowych, materiałowych worków do pojemnika.


Prosimy nie wrzucać innych odpadów poza wymienionymi powyżej.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 07.04.2018r., aktualizacja: 08.04.2018r.

 

USUNIĘCIE AWARII WODNEJ

 

Po usunięciu awarii w Naszym ogrodzie

w dniu dzisiejszym została prawidłowo napełniona instalacja wodna.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 17.03.2018r.

 

OCENA DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ROD W 2017r.

 

Komisja Rewizyjna dokonała oceny pracy Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Władysława Reymonta oraz przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego.

Komisja Rewizyjna dokonała oceny:

1. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 r.,

2. rachunku wyników (zysków i strat) za okres od 1.01 do 31.12.2017r.

3. dodatkowych informacji i objaśnień.

 

Po analizie Komisja Rewizyjna zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie finansowe za 2017 rok. Z  przeprowadzonych  czynności sporządzony  został w dniu 14.03.2018r. protokół.

 

 • Komisja Rewizyjna nie ma uwag do współpracy z Zarządem ROD
  im. Wł. Reymonta w Łodzi.

 • Komisja Rewizyjna wnosi do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia o udzielenie Zarządowi ROD im. Reymonta w Łodzi absolutorium z wykonanych obowiązków w roku 2017.

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

JK/ŁK


Dodano: 13.03.2018r.

 

PERGOLA ŚMIETNIKOWA ORAZ SKŁADOWANIE GAŁĘZI

 

Od 14 marca przy kiosku wystawiono pojemniki
na odpady zmieszane (czarne i zielone) i bioodpady (koloru brązowego).

Odpady organiczne prosimy opróżniać z plastikowych worków
(w pojemniku może znajdować się tylko bio materia!)

Kontenery zostaną przestawione do pergoli śmietnikowej
po utwardzeniu w niej podłoża.

 

Pozostałe pojemniki (zielony, niebieski i żółty) na odpady segregowane
(szkło, papier, tworzywa i metale) znajdują się w tym samym miejscu.

 

Gałęzie składujemy w wyznaczonym przez taśmę ostrzegawczą 
obszarze, tj. na wysokości szlabanu.
Przypominamy o układaniu pryzmy
od samego końca pozostawiając przejście!!!

 

Prosimy zapoznać się z zasadami segregacji śmieci
w naszym ogrodzie dostępnym w zakładce "Poradnik"

 

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 01.03.2018r.

ZAWIADOMIENIE O WALNYM
ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZYM 2018

 

Zarząd ROD im. Władysława Reymonta w Łodzi informuje, że
Walne Zebranie Sprawozdawcze odbędzie się w dniu 14.04.2018r. (sobota)
w świetlicy ogrodu przy ul. Źródłowej 36/38 w Łodzi.

 

Początek obrad:

- w I terminie godzina: 11.00

- w II terminie godzina: 11.30 **

 

 • **Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu. 

 • Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

 • Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

 

Zawiadomienia o zebraniu zostały przekazane na trzy sposoby:

- rozesłane drogą elektroniczną na podany przez Państwa w deklaracjach e-mail,
- odebrane osobiście w biurze ogrodu lub u p. Leokadii,

- wysłane tradycyjnie Pocztą Polską.

 

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach:

04.04.2018r. oraz 11.04.2018r. w godzinach od 16.30 do 18.30

w biurze ogrodu ROD przy ul. Źródłowej 36/38 w Łodzi.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 04.04.2018r.

 

NAPEŁNIENIE INSTALACJI WODNEJ

 

Przypominamy informację z 2 lutego br. o zaplanowanym napełnieniu
instalacji wodnej na 7-go kwietnia 2018r. (sobota) w godzinach 10.00 - 11.00


Działkowcu, pamiętaj o ponownym montażu wodomierza
i zaworów czerpalnych.

 

Osoby upoważnione przez Zarząd ROD
do montażu i demontażu wodomierzy
:

 

 • tel. 504-165-304  dz. nr 125    p. Michał

 • tel. 502-635-879  dz. nr 110A  p. Jan

 • tel. 881-505-456  dz. nr 161    p. Przemysław (wystawia faktury)

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 26.03.2018r.

 

DZIAŁKOWCU - PILNUJ SWOJEGO PSA NA TERENIE ROD!

 

Na skutek zgłoszeń o wolno biegających psach w naszym ogrodzie przypominamy Działkowcom o stosowanie się do Regulaminem ROD
w szczególności
zapisu § 68  punktu 10, który zabrania
"wprowadzania i trzymania na terenie ROD psów bez smyczy i kagańca ...".

 

Apelujemy również o sprzątanie po swoich pupilach, tak jak jest to przewiduje
uchwała Rady Miasta Łodzi. Zapis ten mówi o niezwłocznym usuwaniu zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach publicznych.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 25.01.2018r.

 

NASILAJĄCE SIĘ WŁAMANIA W STYCZNIU 2018 ROKU

 

Informujemy o nasilających się włamaniach
do altan działkowych w Naszym ogrodzie.
Przypominamy, że Zarząd ROD współpracuje z dzielnicowym
w naszym rejonie, a o każdym włamaniu należy powiadomić Policję.

 

Prosimy o zamykanie bramek wejściowych do ogrodu przekręcając kluczem zamek, a nie zaś tylko na zatrzask.


V KOMISARIAT / REWIR II
UL. ORGANIZACJI WIN NR 5
TEL. OFICER DYŻURNY   42 665 15 56  lub  42 200 15 64

 

Prosimy również w miarę możliwości o zaglądanie na swoją działkę.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 25.01.2018r.

 

ZALEGŁE OPŁATY DZIAŁKOWCÓW ZA ROK 2017

 

Informujemy, że w styczniu tego roku wysłaliśmy
ostateczne wezwania do zapłaty działkowcom
którzy nie uregulowali opłat w wymaganym terminie
tj. do 3
0-go czerwca ubiegłego roku.

 

Niewykonanie wezwania (w całości lub części) sprawi
że zarząd ROD podejmie działania przewidziane
w art. 36, ust. 3, pkt. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r., a także
rozważy wystąpienie na drogę sądową
w celu wyegzekwowania należności.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 17.11.2017r.

 

WYCINKA ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU
SUCHYCH DRZEW

 

Informujemy Działkowców, że otrzymaliśmy zgodę z Wydziału Ochrony Środowiska na wycięcie suchych, zagrażających bezpośrednio naszemu bezpieczeństwu drzew. W miarę posiadanych na ten cel środków od 1-go do 7-go grudnia 2017r. usunięte zostaną:

 

 • dwa drzewa przy parkingu,

 • jedno drzewo przy biurze obok dz. nr 147

 • jedno drzewo w pergoli śmietnikowej.

 

Prosimy w tym czasie o ostrożność.

Prace nadzoruje:

Prezes ROD

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 25.02.2018r.

 

ZABEZPIECZENIE WODOMIERZY PRZED MROZEM

 

Zarząd ROD przypomina o konieczności zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed niepożądanym działaniem niskich temperatur. Wodomierz można zabezpieczyć izolacją cieplną w postaci otuliny, styropianu, wełny mineralnej lub innych materiałów. W przypadku, gdy wodomierz umieszczony jest w studzience należy zwrócić uwagę na to czy pokrywa jest prawidłowo zamknięta oraz czy nie jest uszkodzona.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 21.02.2018r.

 

ZNALEZIONO ELEKTRYCZNE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

 

Dnia 21-go lutego na terenie Naszego ogrodu znaleziono
elektryczne nożyce do żywopłotu.

Sprzęt prawdopodobnie pochodzi z nieudanej kradzieży.

W celu odbioru narzędzia prosimy kontaktować się z gospodarzem ogrodu.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 14.02.2018r.

 

PERGOLA ŚMIETNIKOWA

 

Z uwagi na prowadzone prace, które polegać będą na utwardzeniu podłoża w pergoli śmietnikowej prosimy nie składować odpadów, do czasu podstawienia stosownych kontenerów. Do tego momentu Działkowiec zobowiązany jest przechowywać odpady na swojej działce.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 08.02.2018r.

 

ZNALEZIONO KOSĘ SPALINOWĄ

 

Dnia 8-go lutego na terenie Naszego ogrodu znaleziono kosę spalinową.

Sprzęt prawdopodobnie pochodzi z nieudanej kradzieży.

W celu odbioru narzędzia prosimy kontaktować się z gospodarzem ogrodu.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 07.12.2017r.

 

W DNIU 27.12.2017r. BIURO BĘDZIE NIECZYNNE

 

Zarząd ROD informuje, że z uwagi na prowadzoną inwentaryzację
w dniu 27.12.2017r. biuro ogrodu będzie nieczynne.
Zapraszamy w pozostałe środy.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 09.11.2017r.

 

WODA - WYŁĄCZENIE NA OKRES ZIMOWY

 

21.10.2017r. wyłączyliśmy wodę na okres zimowy.
Prosimy pamiętać o zabezpieczeniu wodomierzy oraz zaworów czerpalnych.

Osoby upoważnione przez Zarząd ROD
do montażu i demontażu wodomierzy
:

 

 • tel. 504-165-304  dz. nr 125    p. Michał

 • tel. 502-635-879  dz. nr 110A  p. Jan

 • tel. 881-505-456  dz. nr 161    p. Przemysław

            (posiada uprawnienia, wystawia faktury)

 

Z uwagi na koniec sezonu działkowego przypominamy o konieczności
rozliczania się z zaliczki za media (prąd i wodę)
w każdą środę w godzinach 16:30 - 18:30

 

Demontaż wodomierza możliwy tylko w obecności członka zarządu.

 

W przypadku samowolnego zdjęcia wodomierza
opłata zostanie naliczona z m2 działki
(1,20zł/m2!!!)

 

 ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 19.10.2017r.

 

WPŁATY ZA ZUŻYTE MEDIA W SEZONIE 2017r.

 

Zarząd ROD przypomina o konieczności rozliczania się z zaliczki

za media (prąd i wodę) w każdą środę w godzinach 16:30 - 18:30

 

Nie masz czasu przyjść? Nic nie szkodzi.
Działkowcu spisz stan licznika (nie zaś zużycie) i prześlij
na nasz adres e-mail:
rod.reymonta@wp.pl

Skarbnik ogrodu dokona rozliczenia zaliczki i prześle
informację na Państwa e-mail. Obliczoną kwotę należy wpłacić
na nasze poniższe konto bankowe:

 

Getin Bank S.A
nr. konta  77 1560 0013 2002 6142 8000 0001

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 02.09.2017 r.

MIODY

 

Informujemy w imieniu pszczelarza ogrodowego,

że w biurze zarządu w każdą środę w godzinach otwarcia
można kupić następujące miody:

spadź iglasta, lipowy, malinowy, wielokwiatowy, gryczany, rzepakowy,
fasolowy, nawłociowy, spadziowo-nektarowy, akacjowy

pojemności: 0,9l (1,3kg); 0,5l (0,75kg); 0,32l

 

 

Szczegóły akcji:

MIÓD KUPUJESZ - PSZCZOŁY RATUJESZ !

w zakładce "Pasieka ogrodu"

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 12.09.2017 r.

 

ZAKOŃCZENIE SEZONU DZIAŁKOWEGO 2017r.

 

Z dniem 1 grudnia 2017r. nastąpi:

 

 •     zamknięcie bramy wjazdowej,
 •     zamknięcie szlabanu,
 •     zamknięcie pergoli śmietnikowej,
 •     wyłączenie prądu.


Przypominamy o zabraniu na okres zimowy sprzętu ogrodniczego
i innych cennych przedmiotów z altan działkowych.


Otwarcie sezonu przewidujemy na 1 marca 2018

( w zależności od warunków atmosferycznych )
o czym będziemy informować na stronie
i tablicach ogłoszeniowych.

 

 ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 12.09.2017 r.

PORZĄDKI W 2018r.

 

W kwietniu 2018r. jak i w tym roku, również zaplanujemy środki finansowe
na podstawienie kontenera na wiosenne porządki.
Prosimy nie wynosić teraz do pergoli śmietnikowej odpadów
nieklasyfikowanych do komunalnych.

 ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 22.08.2017 r.

 

ZAKOŃCZENIE PORZĄDKOWANIA NASZEGO OGRODU

 

Informujemy, że w całym Naszym ogrodzie, w częściach wspólnych
prowadzone były od miesiąca prace ogrodnicze i porządkowe
przez zewnętrzną firmę.Po wykonaniu zadania okazało się
że wywieziono z ogrodu kontenery śmieci, które zalegały
w zaniedbanych zakątkach ogrodu, wysokich i gęstych zaroślach.

 

Prosimy nie zanieczyszczać terenów wspólnych.


ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 20.08.2017 r.

 

SUCHE BRZOZY NA PARKINGU OGRODU

 

Zarząd ROD apeluje o uwagę na spadające, suche gałęzie na parkingu ogrodu.
Miejsce to zostało zabezpieczone taśmą ostrzegawczą oraz komunikatami.
Z uwagi na konieczność otrzymania zgody na wycięcie tych dwóch drzew
prosimy do czasu ich usunięcia nie parkować w tej części parkingu.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 09.08.2017 r.

 

PORZĄDKOWANIE NASZEGO OGRODU