W dniu 27 września 2020 roku z okazji jubileuszu 75-lecia powstania ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi zarząd naszego ogrodu zorganizował Dzień Działkowca pod hasłem "W kronikach zapisane".

 O wydarzeniu poinformowano działkowców na tablicach informacyjnych w ogrodzie, a także na stronie internetowej. Jubileusz został równieź zaanansowany
w lokalnej prasie.

 Przy głównym wejściu do ogrodu przybyłych gości witał okolicznościowy baner wraz z flagą związkową PZD.Na zaproszenie zarządu, swoją obecnością zaszczyciła nas prezes Okręgowego Zarządu Łódzkiego – pani Izabela Ożegalska. Na początku obchodów działkowcy odsłuchali historyczny hymn PZD z 1935 roku, a następnie posadzili drzewo – rajską jabłoń, na której powieszono pamiątkową tabliczkę, która będzie przypominać osobom odwiedzającym nasz ogród to jubileuszowe wydarzenie.

 

 W części oficjalnej uroczystości głos zabrała pani prezes ROD - Zuzanna Kubiaczyk, która przywitała gości
i działkowców, a także krótko wspomniała o 75 leciu. Następnie głos zabrała pani prezes OZŁ - Izabela Ożegalska, która dziękując za przybycie działkowcom pomimo panującej pandemii wręczyła dla ogrodu dwa puchary. Pierwszy, w imieniu prezesa Krajowej Rady PZD – pana Eugieniusza Kondrackiego, drugi zaś w imieniu własnym oraz Okręgowego Zarządu Łódzkiego, oba z grawerem na 75 lecie istnienia naszego ogrodu. Do otrzymanych pucharów wręczono również pamiątkowe dyplomy.Prezes ROD – pani Zuzanna, podziękowała prezes OZŁ za długoletnią współpracę z zarządem oraz pomoc w funkcjonowaniu ogrodu.

 

 W dalszej części spotkania podziękowania indywidualne wraz z pamiątkowym znaczkiem PZD otrzymali nasi działkowcy – za długoletnie członkostwo i życzliwe zaangażowanie w życie ogrodu.Jak co roku, wręczono również nagrody dla osób, które czynnie pomagają zarządowi w funkcjonowaniu ogrodu.

 W ten dzień wspominano działkowców w zachowanych wierszach z dozą humoru z końca XX wieku, które odnaleziono w kronikach.

  Zaproszone osoby miały również możliwość wpisania się do księgi pamiątkowej ogrodu.Pogoda nie rozpieszczała nas tego dnia, rozmowy toczyły się więc przy gorącej herbacie.

 

Rodzinny Ogród Działkowy im. Władysława Reymonta w Łodzi 2014 by LK

autor zdjęć: Ł.K

 

 

 

 

27.09.2020r.  75-LECIE ROD IM. WŁ. REYMONTA

 ul. Źródłowa 36/38, 91-735 Łódź

  504 165 304

rod.reymonta@wp.pl

 

 

Polski Związek Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe w W-wie

Rodzinny Ogród Działkowy

im. Władysława Reymonta w Łodzi