Rodzinny Ogród Działkowy im. Władysława Reymonta w Łodzi 2014 by LK

W tym roku, jak również w ubiegłych latach nagrodzono dwudziestu użytkowników działek, którzy przyczynili się bezpośrednio do pracy przy zadaniach dotyczących całego Naszego Ogrodu. Pani Sekretarz - wraz z pomocą córki członka Zarządu rozlosowały i wręczyły z podziękowaniem nagrody rzeczowe.

Nagrodzeni użytkownicy działek dbali nie tylko o swoje ogródki, ale brali czynny udział w pracach na rzecz ogrodu.

Zarząd ROD zawsze przypomina i jednocześnie zachęca do udzielania się przy pracach społecznych na korzyść Naszego ROD - jesteśmy dużym ogrodem o powierzchni przekraczającej 17 hektarów i każda para rąk jest przez obecny Zarząd mile widziana.

Po wspomnianym wręczeniu wyróżnień w postaci dyplomów i nagród rzeczowych pani Prezes zapowiedziała głównych gości naszego sobotniego spotkania - łódzkiego chóru "Echo" pod dyrygenturą pani mgr Eweliny Bień, absolwentki Łódzkiej Akademii Muzycznej.
Warto również zaznaczyć, iż jedna z Naszych działkowiczek - pani z działki numer 113A – Klimowicz Elżbieta jest solistką w tym chórze i jednocześnie prezesem stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Śpiewacze "Echo" jest obecnie najstarszym z istniejących chórów łódzkich - w tym roku z dumą obchodził swoje 140-lecie istnienia.
Koncert obejmował 12-ście utworów, od melodii ludowej z Pienin, akompaniamentu japońskiego do melodii afrykańskiej.
Po występie złożono podziękowania, a także wręczono kwiaty dla pani dyrygent - Eweliny Bień, jak również Naszej działkowiczki - solistki z działki numer 113A
.

Ostatnim punktem obchodów był poczęstunek dla Naszych działkowców, podczas którego można było spokojnie porozmawiać na różne tematy - nie tylko te ogrodowe :).

 

autor zdjęć: Łukasz Kowalski

 

ŁK


Rodzinny Ogród Działkowy im. Wł. Reymonta @ 2014 by LK

     W sobotę dnia 1 października 2016 r. w Naszym Rodzinnym Ogrodzie tradycyjnie  obchodziliśmy Dzień Działkowca, na który przybyli licznie działkowcy wraz z rodzinami.

Na początku spotkania pani Prezes podkreśliła, że ten rok jest tym bardziej znaczący dla naszej społeczności, gdyż obchodzimy jednocześnie jubileusz 35-lecia istnienia Polskiego Związku Działkowców.
PZD powstał 8 czerwca 1981 roku. Przez kolejne 35 lat historia pokazała jak wiele wykazano trudu, nieprzerwanej walki o utrzymanie praw działkowców i obronę ogrodów. Dzięki zasłudze ludzi, ich nakładu pracy w atmosferze jedności i solidarności, a jednocześnie podejmowanych wielu ataków przez różne środowiska udało się dotrwać do 2016 roku.

   

 

 

 

 

 

DZIEŃ DZIAŁKOWCA 01.10.2016r.

 ul. Źródłowa 36/38, 91-735 Łódź

  504 165 304

rod.reymonta@wp.pl

 

 

Polski Związek Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe w W-wie

Rodzinny Ogród Działkowy

im. Władysława Reymonta w Łodzi