Rodzinny Ogród Działkowy im. Władysława Reymonta w Łodzi 2014 by LK

      Po raz pierwszy w tym roku podczas przeglądu działek, Komisja jednogłośnie wytypowała jedną działkę za najlepiej skonstruowany kompostownik i jego wykorzystanie zgodne z regulaminem ROD, której użytkownik został również nagrodzony.

   Nie zapomniano o "przyjaciołach ogrodu", którym wręczono specjalnie zadedykowane podziękowania - mowa tutaj o osobach nie będących użytkownikami działek w Naszym ogrodzie, ale zupełnie obcymi naszej społeczności, którzy przyczyniają się do polepszenia nie tylko wizerunku ROD im. Wł. Reymonta, ale i pomocy przy innych czynnościach. W gronie tych osób zaproszono również przedstawicieli firm zewnętrznych z którymi zarząd podejmuje wieloletnią współpracę.

 

       W części artystycznej, na zaproszenie pani prezes przywitaliśmy duet akordeonowo-klarnetowy, który umilił nam popołudnie. Absolwenci Łódzkiej Akademii Muzycznej  - pan dr Leszek Kołodziejski (akordeon) oraz pan dr Robert Stefański (klarnet) wykonali godzinny recital.
Po występie soliści otrzymali gromkie brawa, jak również podziękowania i kwiaty.

 

     Ostatnim punktem Naszego, wspólnie spędzanego  czasu były "działkowców rozmowy przy herbacie, ciastku i muzyce mechanicznej", podczas których wyświetlano zdjęcia z poprzednich lat przywracając pamięć tamtych chwil...

 

ŁK

 

Dnia 23 września o godzinie 14:00 odbył się w ROD im. Wł. Reymonta Dzień Działkowca 2017.

 

     W programie Naszego święta na początku pani prezes powitała przybyłych gości, a także podkreśliła, że rok 2017 jest szczególnym, gdyż obchodzi się również 120-lecie ogrodnictwa działkowego w Polsce. Zawieszony banner na głównym wejściu naszego ogrodu, a także oprawiony plakat w świetlicy przypominają o tym wydarzeniu.

    Warto dodać, iż 26 sierpnia 2017r. podczas uroczystości w Bytomiu wręczenia medali i odznaczeń, prezes Naszego ogrodu otrzymała dyplom "działkowców zasłużonych dla rozwoju ruchu ogrodnictwa" z rąk przewodniczącego Krajowej Rady PZD - prezesa Eugeniusza Kondrackiego.
Prezes ROD im. Wł. Reymonta w swojej przemowie podkreśliła, że to wyróżnienie - medal jubileuszowy jest przede wszystkim dla ogrodu, który otrzymała dzięki wieloletniej pracy.

 

   W części oficjalnej wręczono dyplomy oraz nagrody działkowcom za udział w życiu Naszego ogrodu oraz zmianę wizerunku terenów wspólnych.

      Dyplomy i nagrody rzeczowe otrzymali również jak co roku użytkownicy najładniejszych działek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2017

 ul. Źródłowa 36/38, 91-735 Łódź

  504 165 304

rod.reymonta@wp.pl

 

 

Polski Związek Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe w W-wie

Rodzinny Ogród Działkowy

im. Władysława Reymonta w Łodzi