Rodzinny Ogród Działkowy im. Władysława Reymonta w Łodzi 2014 by LK

Dnia 10 czerwca 2017r. na terenie Naszego ogrodu odbył się Działkowy Dzień Dziecka. W tym roku, jak również w ubiegłym organizatorem wydarzenia był Zarząd ROD im. Wł. Reymonta.

Zabawy i gry dla dzieci przygotowały panie nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej nr  58.

Organizator zapewnił każdemu uczestnikowi imprezy poczęstunek w postaci słodkiej paczki.
W ramach obchodzonego Dnia Dziecka  przedstawione zostały prace plastyczne tegorocznego konkursu "Nasz ogród w oczach dzieci". Wszyscy autorzy rysunków otrzymali dodatkowe upominki.
Świetlice Naszego ogrodu od teraz zdobią prace, które zostały zgłoszone do konkursów w roku 2015 oraz 2017.

 

 

ŁK

 

 

 

 

 

 

DZIAŁKOWY DZIEŃ DZIECKA 2017

 ul. Źródłowa 36/38, 91-735 Łódź

  504 165 304

rod.reymonta@wp.pl

 

 

Polski Związek Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe w W-wie

Rodzinny Ogród Działkowy

im. Władysława Reymonta w Łodzi