Rodzinny Ogród Działkowy im. Władysława Reymonta w Łodzi 2014 by LK

       Prowadzenie uroczystości zostało powierzone panu Andrzejowi. Program obchodów jubileuszu Ogrodu i Dnia Działkowca został podzielony na trzy części: część oficjalną, część artystyczną i działkowców rozmowy przy kawie lub herbacie i ciasteczku.
Część oficjalna to uhonorowanie działkowców wyróżniających się działalnością na rzecz naszego ogrodu i związku, czyli wręczenie odznak „zasłużony działkowiec”. Użytkownicy najpiękniejszych działek otrzymali nagrody rzeczowe, a ci, którzy w sposób szczególny dbają o estetykę terenów wspólnych ogrodu – podziękowania i nagrody rzeczowe. W części artystycznej zobaczyliśmy „Wesele Boryny” w wykonaniu Amatorskiego Zespołu Regionalnego im. Stanisława Władysława Reymonta z Lipiec Reymontowskich. W części trzeciej podsumowany został konkurs plastyczny dla dzieci z naszego ogrodu, a zwycięzcy otrzymali nagrody. Następnie symbolicznie zostało zasadzone drzewko platanu ufundowane przez Zarząd ROD i jego entuzjastów. Był też czas na oglądanie wystaw, na których zgromadzono min.: dokumenty przypominające historię ROD im. Wł. Reymonta, prace plastyczne dzieci, prace artystyczne pana Michała Wrzeszcza i nieżyjącego już pana Jana Frencla oraz kulinarne wytwory naszych „borynianek” i miody z naszej pasieki.
Jubileusz 70-lecia ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi jest doskonałą okazją do wyrażenia uznania dla całej jego społeczności, a szczególnie dla najstarszej w naszym ogrodzie, bo z ponad 60 – letnim stażem - członkini PZD i użytkowniczki działki, a także najstarszej wiekiem (93 – letniej) działkowiczki oraz najmłodszych wśród nas członkiń PZD i użytkowniczek działek.
Jubileusz Ogrodu to znakomita okazja do wręczenia odznak zasłużonym działkowcom -za ofiarną pracę społeczną na rzecz ogrodu, za angażowanie się
w podnoszenie jego estetyki oraz za działania integrujące społeczność ogrodową. Tę najcenniejszą – złotą – otrzymało siedmiu działkowców.             Srebrne odznaki „Zasłużony działkowiec” wręczono sześciu działkowcom, natomiast brązowe pięciu działkowcom. Odznaki wręczały panie Izabela Ożegalska - prezes Zarządu Okręgowego i pani prezes naszego Zarządu. Pomagała nasza pani sekretarz. W imieniu odznaczonych głos zabrała pani Krystyna Lewińska
Zgodnie z tradycją naszego Ogrodu, w dniu działkowca nagradzamy także wzorowo wywiązujących się ze swoich obowiązków użytkowników działek
a o tym, jakie otrzymują nagrody, decyduje los. Najładniejsze w naszym ogrodzie działki to działki numer 17, 23, 67, 95, 110A, 132, 152, 181, 205, 222, 228, 239,
Po części oficjalnej przyszła pora na występ Amatorskiego Zespołu Regionalnego im. Stanisława Władysława Reymonta z Lipiec Reymontowskich, kierowany przez panią Teresę Pszczółkę. Zespół działa już od ponad 80 lat, a tańczą w nim i śpiewają wielopokoleniowe rodziny z Lipiec i okolic.
Jubileusz 70-lecia ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi jest doskonałą okazją, by połączyć różne pokolenia ludzi tworzących historię naszego Ogrodu, tych najstarszych wiekiem i stażem działkowców oraz tych, którzy dopiero niedawno stali się użytkownikami działek i z tymi, którzy być może staną się nimi w bliższej lub dalszej przyszłości, czyli z naszymi dziećmi i wnukami. To właśnie w ich dziecięcej wyobraźni zrodziły się przepiękne, niemal baśniowe obrazy naszego Ogrodu. Wszystkie przesłane na konkurs plastyczny pt. Nasz Ogród w oczach Dzieci” prace tak bardzo spodobały się komisji konkursowej, że postanowiono wyróżnić wszystkich uczestników konkursu.
Obchody jubileuszu i dnia działkowca zakończono „świątecznymi działkowców rozmowami”  przy kawie lub herbacie i ciastku.

 

autor zdjęć: Łukasz Kowalski

      12 września 2015 r. odbyły się w ROD im. Wł. Reymonta anonsowane wcześniej w Dzienniku Łódzkim obchody 70-lecia Ogrodu połączone z dniem działkowca. Przybywających na uroczystość witał – przy wejściu do ogrodu- okolicznościowy baner; w świetlicy biorących udział w jubileuszowych obchodach użytkowników działek, ich krewnych i znajomych oraz gości, którzy swoją obecnością uświetnili ten szczególny dzień, powitała pani Zuzanna Kubiaczyk – prezes Zarządu ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi. Następnie głos zabrała pani Izabela Ożegalska – prezes Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD. Kończąc swoje wystąpienie p. Ożegalska, w imieniu pana Eugeniusza Kondrackiego - prezesa Polskiego Związku Działkowców oraz w imieniu własnym wręczyła okolicznościowe puchary z dedykacją oraz gratulacje od przedstawicieli Zarządu Głównego Okręgowego Zarządu Łódzkiego.

Pani Kubiaczyk w imieniu własnym i całej społeczności naszego ogrodu podziękowała za puchary i listy gratulacyjne; pani Zofia Goździalską, przewodnicząca „Klubu Boryny” wręczyła dostojnemu gościowi drobny upominek od Boryniaków, a pan Andrzej - wiceprezes naszego Zarządu - symboliczny kwiatek Podziękowanie dla pana prezesa Kondrackiego zostały złożone na ręce p. prezes Ożegalskiej.   

 

 

 

 

DZIEŃ DZIAŁKOWCA

POŁĄCZONY Z OBCHODAMI 70-LECIA NASZEGO OGRODU

 ul. Źródłowa 36/38, 91-735 Łódź

  504 165 304

rod.reymonta@wp.pl

 

 

Polski Związek Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe w W-wie

Rodzinny Ogród Działkowy

im. Władysława Reymonta w Łodzi