Rodzinny Ogród Działkowy im. Władysława Reymonta w Łodzi 2014 by LK

autorzy zdjęć: Działkowcy

Zachęcamy Naszych Działkowców do przesyłania zdjęć swoich działek na naszą skrzynkę pocztową: rod.reymonta@wp.pl

 

Za Państwa zgodą zdjęcia zostaną opublikowane
w galerii ogrodu.

 

Zarząd ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi

 

 

 

 

OTWARTA GALERIA ZDJĘĆ DLA DZIAŁKOWCÓW 2022

 ul. Źródłowa 36/38, 91-735 Łódź

  504 165 304

rod.reymonta@wp.pl

 

 

Polski Związek Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe w W-wie

Rodzinny Ogród Działkowy

im. Władysława Reymonta w Łodzi