Polski Związek Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe w W-wie

Rodzinny Ogród Działkowy

im. Władysława Reymonta w Łodzi

 

 

 ul. Źródłowa 36/38, 91-735 Łódź

  504 165 304

rod.reymonta@wp.pl

OPŁATA ENERGETYCZNA - WYJAŚNIENIE

 

     Znany powszechnie licznik energii elektrycznej jest maszyną indukcyjną. W liczniku energii elektrycznej ( typ A-52, a takie ma prawie 100 % działkowców – odbiorców, to licznik indukcyjny) jest cewka napięciowa, która po podłączeniu do instalacji elektrycznej pobiera prąd, nawet jeżeli nic aktualnie nie jest włączone i jeśli obciążenie jest na tyle minimalne ( poniżej tzw.” progu zadziałania”). To stan wskazań naszego licznika energii elektrycznej (podlicznika) – działkowca nie zmienia się (niewidoczny obrót tarczy), ale wskazania licznika głównego-pomiarowo rozliczeniowego z zakładem energetycznym już tak „cyferki licznika się zmieniają”, bowiem moc cewki naszego - działkowcy licznika (podlicznika) wynosi około 3-5 W, a w starych licznikach nawet 7 W.

 

Przyjmując szacunkowe obliczenia:

– moc cewki licznika = 4 W, pomnożymy przez 24h = 0,096 kWh/d,  miesiąc = 31 dni x 0,096 kWh/d = 2,976 kWh/m-c

– cena 1 kWh energii elektrycznej, uśredniona z ostatnich 12 m-cy danego roku = 0,60 gr. pomnożymy przez 2,976 kWh/m-c = 1,78 zł/m-c od każdego licznika (podlicznik) działkowca - odbiorcy.

Pomnożymy to przez ilość działek odbiorców 1,78 zł x 326 i wychodzi +/- 582,10 zł/mc, a to +/- 6985 zł na rok.

Przyjmując, że energia elektryczna w Naszym ogrodzie włączona jest przez 9 miesięcy daje to sumę 5238zł, a w przypadku gdyby była włączona 12 miesięcy - prawie 7000 zł!

 

Jak widać z powyższych obliczeń, nawet jeśli nikt nie zużywa prądu, to licznik główny pomiarowo-rozliczeniowy z zakładem energetycznym ciągle się „kręci”.

To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie, pokażą się one z wybranym efektem.

Zgodnie ze Statutem PZD i uchwałami Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców oraz podjętymi uchwałami
na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi w dniu 6 kwietnia 2019 r.
Dodano: 01.04.2020r.


UCHWAŁA NR 18/III/2020
Wł. Reymonta w Łodzi z dnia 28 III 2020 r.
w sprawie pobierania zaliczek z tytułu
opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2020 roku.ZALICZKOWE PŁATNOŚCI DOTYCZĄCE ROKU 2020


    Zarząd ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi w dniu 28.03.2020 roku
podjął uchwałę nr 18/III/2020 dotyczącą ustalenia zaliczki
w wysokości 500,00zł od każdej z działek w Naszym ROD
płatnej w terminie do 31.05.2020 roku.
Decyzję podjęto na podstawie Uchwał Krajowej Rady PZD nr 44/2020 dotyczącej pobierania zaliczek oraz nr 71/2020 dot. przełożenia terminu Zebrania  Sprawozdawczego ze względu na zagrożenie epidemiologiczne.    


Wpłat należy dokonać już teraz na Nasz rachunek bankowy
podany poniżej, a w tytule przelewu wystarczy wpisać
jedynie numer działki której dotyczy zaliczka.


Numer konta bankowego (bez zmian):
77 1560 0013 2002 6142 8000 0001


Prosimy o przekazanie informacji pozostałym Działkowcom Naszego ROD
zależy nam na utrzymaniu płynności finansowej wobec dostawców
np. energii elektrycznej, wody, odbiór odpadów itd.


Powyższa uchwała zobowiązuje członka Naszego ogrodu do wniesienia zaliczki w kwocie 500,00zł. Kwota ta CZĘŚCIOWO zabezpieczy płynność finansową ogrodu i jego dotychczasowe funkcjonowanie. Po odbyciu Walnego Zebrania Działkowców w roku 2020 zostaną uchwalone nowe opłaty za bieżący sezon.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK
Dodano: 06.04.2020r.


08.04.2020r. BIURO OGRODU NIECZYNNE


Z uwagi na rozwijającą się epidemię koronawirusa COVID-19 dla konieczności zminimalizowania zagrożeń dla działkowców i ich rodzin
biuro ogrodu w dniu 08.04.2020r. pozostaje zamknięte.


Biuro prowadzi w środy do odwołania jednoosobowe dyżury telefoniczne.


ZARZĄD ROD

ZK/ŁK